Spring frem til indhold

Aftale for brug af webstedet

I. VIGTIGT! DETTE ER EN BINDENDE JURIDISK AFTALE (denne "aftale"). DU BEDES LÆSE DISSE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG GRUNDIGT INDEN ANVENDELSE AF NETSTEDET.

Denne aftale regulerer din brug af dette netsted på internettet, der findes på hilton.com (samlet benævnt "netstedet"). Aftalen er udarbejdet af Hilton Worldwide Holdings Inc. (i nærværende benævnt "HWI", "vi", "os" eller "vores") og indgås mellem HWI og dig på vegne af dig selv og det medlem, den køber eller den leverandør, for hvilken du har registreret dig ("du" eller "dig"). Når du anvender, får vist, overfører, cacher, gemmer og/eller på anden måde bruger netstedet og de servicer eller funktioner, netstedet indeholder eller tilbyder, og/eller indholdet på netstedet, accepterer du samtidigt alle de vilkår og betingelser, der nævnes nedenfor, og du frasiger dig enhver ret til at fremsætte påstande om tvetydighed eller fejl i denne aftale. Hvis du ikke accepterer alle disse vilkår og betingelser, bør du ikke anvende netstedet og øjeblikkeligt forlade det. Vi forbeholder os ret til, efter eget og ubetinget skøn, at ændre, modificere, tilføje eller fjerne dele af disse vilkår, til hver en tid og uden varsel. Hvis ikke andet er angivet, vil sådanne ændringer desuden træde i kraft øjeblikkeligt, og du bør derfor tjekke regelmæssigt, om der er foretaget ændringer i disse vilkår. Din fortsatte brug af netstedet efter offentliggørelse af ændringerne i denne aftale indebærer din accept af disse ændringer.

II. EGNETHED

Netstedet stilles kun til rådighed for enkeltpersoner og enheder, der kan indgå juridisk bindende kontrakter under gældende lov. Uden at begrænse det tidligere nævnte stilles dette netsted og de servicer, der tilbydes af netstedet, ikke til rådighed for mindreårige. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, må du ikke anvende netstedet. Du indestår for, at du skal være atten (18) år eller ældre for at reservere et værelse på dette netsted. Hvis du er under atten år, kan du kontakte hotellet direkte for assistance.

Du indestår også for, at du er juridisk bemyndiget til at reservere og/eller købe rejsen til enten dig selv eller en anden person, som du er bemyndiget til at handle for. Du må kun anvende dette netsted til at gennemføre lovlige reservationer eller køb og må ikke anvende dette netsted til andre formål, inklusive, uden begrænsning, at foretage spekulative, falske eller ulovlige reservationer eller enhver reservation i forventning om efterspørgsel.

Vi forbeholder os ret til at afbestille eller ændre reservationer, hvis det forekommer os, at kunden er involveret i bedragerisk eller upassende aktivitet, eller under andre omstændigheder, hvor det forekommer os, at reservationer indeholder eller skyldes en fejl, eller fra et forsøg på at omgå HWI- eller hotelregler, -vilkår eller -betingelser.

Du forstår at overdreven brug eller misbrug af reservationsfaciliteterne på dette netsted kan resultere i, at du bliver nægtet adgang til disse faciliteter.

Reservationer på netstedet, der er foretaget af en eller flere personer eller af et firma på vegne af en eller flere anmodede gæster og involverer mere end ni (9) værelser på samme hotel i samme periode, skal ske direkte gennem hotellet. Hvis der via en anden metode er reserveret mere end ni værelser på samme hotel i samme periode, forbeholder vi os ret til at aflyse eller pålægge yderligere krav til sådanne reservationer.

For nogle priser gælder der nogle berettigelseskrav, såsom Hilton Honors, AAA- eller AARP-medlemskab. Det er dig, som har ansvaret for at kontrollere, at du er berettiget til prisen, du har reserveret til. Hoteller er ikke forpligtede til at overholde priserne, hvis du ikke er berettiget.

III. BEGRÆNSNINGER FOR BRUG AF MATERIALE

Alt materiale, der findes på netstedet, er ophavsretligt beskyttet ejendom tilhørende HWI eller dets datterselskaber eller associerede selskaber og/eller tredjepartslicensgivere. Intet materiale fra netstedet eller noget andet netsted på internettet, der ejes, drives, licenseres eller styres af os eller vores associerede selskaber, må på nogen måde kopieres, “høste data”, reproduceres, genudgives, uploades, offentliggøres, overføres eller distribueres. Af hensyn til formålet med disse vilkår er brug af sådant materiale på andre net-, internet-, intranet-, ekstranet- eller andre netsteds- eller computerplatforme forbudt. Alle varemærker, servicemærker, varebetegnelser og produktdesign er vores ejendom. Du må ikke frame eller anvende framing-teknikker til at inkludere nogen af vores varemærker, logoer eller navnebeskyttede oplysninger (herunder billeder, tekst, sidelayout eller formularer) uden vores forudgående, udtrykkelige, skriftlige samtykke. Du må ikke anvende nogen metakoder eller anden "skjult tekst", der bruger vores navn, varemærker eller andre navnebeskyttede oplysninger uden vores forudgående, udtrykkelige, skriftlige samtykke.

Medmindre andet er angivet, er alle navne, logoer, varemærker, servicemærker, produktdesign og varebetegnelser ejendom tilhørende Hilton International Holding Corporation, Hilton Holding LLP eller Hilton HHonors Worldwide, LLC i USA og andre lande og må ikke anvendes af nogen til noget formål uden vores forudgående, udtrykkelige, skriftlige samtykke. Vi opfatter vores varemærker som værende værdifulde aktiver og tager krænkelse af dem meget alvorligt.

I tilfælde af, at du downloader software fra netstedet, vil softwaren, herunder alle filer, billeder, som er inkluderet i eller genereres af softwaren, og softwarens medfølgende data (samlet, "softwaren"), være licenseret til dig af os eller tredjepartslicensgivere udelukkende til din brug i forbindelse med netstedet. Vi overfører ikke ejendomsretten til softwaren til dig. Du ejer det medie, hvorpå softwaren registreres, men vi (eller tredjepartslicensgivere) beholder den fulde og komplette ejendomsret til softwaren og immaterialrettighederne deri. Du må ikke redistribuere, sælge, dekompilere, foretage reverse engineering, demontere eller på anden måde reducere softwaren til et format, der kan læses af mennesker.

IV. INDSENDELSER

Vi vil altid gerne høre fra vores brugere og opfordrer dig til at sende os dine kommentarer vedrørende netstedet og de produkter og servicer, der tilbydes i forbindelse hermed. Vores mangeårige virksomhedspolitik tillader dog ikke, at vi accepterer eller overvejer kreative idéer, forslag eller materiale ud over det, vi specifikt har anmodet om. Vi har en stab bestående af dygtige medarbejdere og konsulenter, der kan være i gang med at arbejde på de samme eller lignende idéer. Vi håber på din forståelse for, at det er hensigten med denne politik at mindske risikoen for fremtidige misforståelser, når projekter, som udvikles af vores professionelle medarbejdere og/eller konsulenter, kan forekomme at ligne andres kreative arbejde. Vær venlig ikke at sende noget originalt, kreativt materiale til os, som vi ikke har anmodet om. Vi sætter stor pris på din feedback til netstedet og de servicer og produkter, der tilbydes i forbindelse hermed, men beder dig være specifik i dine kommentarer hertil, samt ikke at sende nogen kreative idéer, forslag eller materialer (medmindre vi specifikt har anmodet herom).

Hvis du, ud fra vores anmodning, sender visse specifikke henvendelser, eller, på trods af vores anmodning, sender os kreative forslag, idéer, bemærkninger, tegninger, koncepter eller andre oplysninger (samlet, "henvendelserne"), vil henvendelserne blive opfattet som værende, og forblive, vores ejendom. Ingen af henvendelserne vil være underlagt nogen forpligtelse vedrørende fortrolighed fra vores side, og vi vil ikke være ansvarlige for nogen anvendelse eller udlevering af nogen henvendelser. Uden at begrænse det tidligere nævnte vil vi have det fulde ejerskab over alle nuværende kendte og fremtidigt eksisterende rettigheder til henvendelser af enhver art og beskaffenhed i hele universet. Vi vil desuden være berettiget til ubegrænset brug af henvendelserne til et hvilket som helst formål, hvad enten det måtte være kommercielt eller andet, uden nogen form for kompensation til afsenderen af henvendelserne.

V. FORA OG OFFENTLIG KOMMUNIKATION

"Forum" indbefatter et chatområde, en opslagstavle eller e-mailfunktion, der tilbydes som en del af netstedet. Hvis du deltager i et forum inde på netstedet, hvis relevant, må du ikke: (i) bagtale, misbruge, chikanere eller true andre, (ii) fremsætte nogen intolerante, hadefulde eller racemæssigt fornærmende udtalelser, (iii) være fortaler for ulovlig aktivitet eller diskutere ulovlige aktiviteter med henblik på at begå dem, (iv) offentliggøre eller distribuere noget materiale, der krænker og/eller overtræder nogen tredjeparts eller lovs rettigheder, (v) offentliggøre eller distribuere vulgære, obskøne, uhøflige eller uværdige ord eller billeder, (vi) reklamere til, sælge til eller antaste andre, (vii) anvende forummet til kommercielle formål af nogen art ud over at muliggøre en transaktion på netstedet, (viii) offentliggøre eller distribuere software eller andet materiale, der indeholder virus eller andre skadelige komponenter, (ix) offentliggøre eller fremsætte udtalelser, der generelt set ikke vedrører et relevant emne eller tema i et chatrum eller på en opslagstavle. Du har det fulde ansvar for indholdet af dine meddelelser og skal holde de sikrede parter skadesløse i forhold til indholdet af sådanne meddelelser. Vi forbeholder os ret til at fjerne eller redigere indhold i et hvilket som helst forum til hver en tid og af en hvilken som helst årsag.

Ved at uploade materiale til et forum eller sende materiale til os giver du os automatisk (eller garanterer, at indehaveren af materialet udtrykkeligt har givet) en uendelig, afgiftsfri, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv ret og licens til at bruge, reproducere, ændre, tilpasse, offentliggøre, oversætte, offentligt fremføre og vise, skabe afledte værker fra og distribuere sådant materiale eller inkorporere sådant materiale i ethvert medie, enhver form eller teknologi i hele verden, der er kendt på nuværende tidspunkt eller som udvikles senere. Herudover garanterer du, at der er givet afkald på alle såkaldte "ideelle rettigheder" i det pågældende materiale.

Når du deltager i et forum, bør du aldrig tage for givet, at personer er dem, de giver sig ud for at være, har kendskab til det, de påstår at have kendskab til, eller har tilknytning til dem, de hævder at have tilknytning til. Dette gør sig gældende i alle chatrum samt på opslagstavler eller andre områder med brugergenereret indhold. Oplysninger, der opnås i et forum, er muligvis ikke pålidelige, og det er ikke en god idé at handle eller tage investeringsbeslutninger udelukkende eller overvejende på baggrund af oplysninger, du ikke kan bekræfte. Vi er ikke ansvarlige for indholdet eller nøjagtigheden af nogen oplysninger, og vi påtager os ikke ansvaret for nogen form for handel eller investeringsbeslutninger, der foretages på baggrund af sådanne oplysninger.

VI. INDHOLD TILKNYTTET TIL NETSTEDET

Som en service til dig udbyder vi links til andre netsteder, som vi mener kunne have din interesse. Når vi udbyder disse links, ønsker vi ikke at reklamere for, sponsorere eller anbefale de pågældende netsteder, det materiale, de udbreder, eller de servicer, de tilbyder. Vi er heller ikke ansvarlige for materiale, servicer eller andre situationer på, med tilknytning til eller fra nogen andre netsteder.

Du bedes anvende din bedste dømmekraft, når du navigerer rundt på internettet og bruger netstedet. Du skal være opmærksom på, at du kan blive ført videre til andre netsteder, du ikke har kontrol over, når du anvender vores netsted. Der er links til andre netsteder fra siderne på vores netsted, der fører dig uden for dette. Hvis du for eksempel klikker på en bannerreklame eller et søgeresultat, kan klikket føre dig væk fra netstedet. Dette inkluderer links fra annoncører, sponsorer og indholdspartnere, der kan bruge vores logo(er) som del af en aftale om co-branding. Disse øvrige netsteder kan sende deres egne cookies til brugerne, indsamle data, anmode om personlige oplysninger eller indeholde oplysninger, du måske finder upassende eller stødende. Herudover sender annoncører på netstedet muligvis cookies til brugerne, som vi ikke kontrollerer.

Vi forbeholder os ret til at deaktivere links fra alle tredjepartsnetsteder til vores netsted.

Vi fremsætter ikke nogen erklæringer vedrørende indholdet af netsteder, der er oplistet på vores netsted. Som følge heraf kan vi ikke holdes ansvarlige for nøjagtigheden, relevansen, lovligheden eller sømmeligheden af materiale, der findes på netsteder nævnt i søgeresultater, eller som på anden vis er knyttet til vores netsted, ej heller for dette materiales overholdelse af ophavsret.

Husk på, at hver gang du videregiver oplysninger online, kan disse oplysninger indsamles og anvendes af personer, du ikke kender. Vi kan ikke garantere sikkerheden af de oplysninger, du udleverer online, og sådanne udleveringer sker således på eget ansvar.

VII. ANSVARSFRASKRIVELSER

ELEKTRONISKE TRANSMISSIONER, HERUNDER INTERNETTET, UDGØR OFFENTLIGE MEDIER, OG ENHVER BRUG AF SÅDANNE MEDIER ER OFFENTLIG, IKKE PRIVAT. INFORMATION, DER ER TILKNYTTET TIL ELLER OPSTÅR I FORBINDELSE MED EN SÅDAN BRUG, ER OFFENTLIG ELLER UDGØR EJENDOM TILHØRENDE DEM, DER INDSAMLER INFORMATION, OG ER IKKE PERSONLIG ELLER PRIVAT INFORMATION.

DU ACCEPTERER, AT DIN BRUG AF NETSTEDET SKER PÅ EGEN RISIKO. INDHOLD, SERVICER OG MATERIALE PÅ NETSTEDET LEVERES "SOM DET FREMGÅR" OG "HVOR DET ER TILGÆNGELIGT" UDEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER AF NOGEN ART, DET VÆRENDE SIG UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVBESTEMTE. VI FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRINGER, GARANTIER ELLER PÅTEGNINGER VEDRØRENDE NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN, BRUGBARHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF SERVICERNE, INDHOLDET ELLER MATERIALERNE PÅ NETSTEDET ELLER EVENTUELT NETSTED, DER LINKES TIL. I VIDEST MULIGT OMFANG, SOM DET ER TILLADT VED GÆLDENDE LOV, FRASKRIVER VI OS ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER EKSEMPELVIS UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, EJENDOMSRET, IKKE-KRÆNKELSE, DESIGN, NØJAGTIGHED, KAPABILITET, EFFEKTIVITET, HENSIGTSMÆSSIGHED, KAPACITET, FULDSTÆNDIGHED, TILGÆNGELIGHED, KOMPATIBILITET, ELLER SOM MÅTTE OPSTÅ I FORBINDELSE MED HÅNDTERINGS- ELLER PRÆSTATIONSFORLØBET. VI GARANTERER IKKE, AT NETSTEDET ELLER SERVICER, INDHOLD, MATERIALER ELLER FUNKTIONER PÅ NETSTEDET VIL VÆRE KONSTANT TILGÆNGELIGE, UDEN AFBRYDELSER ELLER FEJL, AT DEFEKTER VIL BLIVE RETTET, ELLER AT NETSTEDET, SERVICER, INDHOLD, MATERIALER ELLER DE SERVERE, DER STILLER NETSTEDET ELLER SERVICER, INDHOLD OG MATERIALER TIL RÅDIGHED, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER ELLER ER NØJAGTIGE ELLER FULDSTÆNDIGE. VI FREMSÆTTER IKKE NOGEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER VEDRØRENDE BRUGEN ELLER RESULTATERNE AF BRUGEN AF SERVICER, INDHOLD, MATERIALER, FUNKTIONER ELLER PRODUKTER, DER STILLES TIL RÅDIGHED GENNEM NETSTEDET, HVAD ANGÅR KORREKTHEDEN, NØJAGTIGHEDEN OG PÅLIDELIGHEDEN AF DISSE, ELLER ANDET. DU PÅTAGER DIG ALLE UDGIFTER I FORBINDELSE MED ALT NØDVENDIGT SERVICEARBEJDE, REPARATION ELLER RETTELSE. GÆLDENDE LOV TILLADER MULIGVIS IKKE UDELUKKELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, OG DERFOR GÆLDER OVENSTÅENDE UDELUKKELSE MÅSKE IKKE FOR DIG. Skulle det ske, at vi holdes ansvarlige for skader med tilknytning til sådanne tilfælde, vil din eneste og eksklusive, lovmæssige kompensation være begrænset til godtgørelse for de servicer eller produkter, der er betalt af dig til den ansvarlige instans, men som denne ikke har formået at stille til rådighed. Du frasiger dig hermed enhver ret til at fremsætte nogen form for krav eller søgsmål vedrørende sådanne tilfælde over for noget forum senere end et (1) år efter det første tilfælde af en sådan handling, hændelse, omstændighed eller udeladelse, hvorpå kravet eller søgsmålet er baseret.

Vi fraskriver os udtrykkeligt ethvert ansvar for nøjagtigheden, indholdet eller tilgængeligheden af de oplysninger, som findes på netsteder, der enten linker til vores netsted, eller som vores netsted linker til. Vi kan ikke garantere din tilfredshed med produkter eller servicer, du køber fra netstedet eller fra tredjepartsnetsteder, der linker til vores netsted, eller som vores netsted linker til, ej heller med tredjepartsindhold på vores netsted. Vi ønsker ikke at reklamere for noget af det merchandise, der findes på sådanne tredjepartsnetsteder, og vi har heller ikke gjort nogen tiltag for at bekræfte nøjagtigheden eller pålideligheden af de oplysninger eller det indhold, der findes herpå. Vi fremsætter ikke nogen erklæringer eller garantier vedrørende sikkerheden af nogen oplysninger (herunder, uden begrænsning, kreditkortoplysninger og andre personlige oplysninger), du kan blive bedt om at opgive til en tredjepart, og du frasiger dig hermed uigenkaldeligt retten til at fremsætte krav mod de sikrede parter, hvad angår sådanne netsteder og tredjepartsindhold. Vi opfordrer dig på det kraftigste til at foretage alle former for undersøgelser, som du finder nødvendige eller passende, før du giver dig i kast med nogen online eller offline transaktion med disse parter.

De sikrede parter er ikke ansvarlige for telefoniske, elektriske, elektroniske, netværks-, internet-, computer-, hardware- eller softwareprogramrelaterede svigt, fejl, forsinkelser eller problemer, ej heller for forsinkede, mistede, stjålne, ulæselige, ufuldstændige, forvanskede, fejldirigerede, fejlfrankerede breve, e-mails, formularforsendelser, forbindelser, meddelelser eller indtastninger, eller for sikkerheden heraf.

Herudover kan de sikrede parter ikke holdes ansvarlige for ukorrekte eller unøjagtige indtastede oplysninger, uanset om disse skyldes internetbrugerne eller det udstyr eller den programmering, der er tilknyttet til eller anvendes på netstedet, eller en teknisk eller menneskelig fejl, der kan opstå i behandlingen af alle slags oplysninger, der vedrører netstedet.

Vi kan forbyde dig at deltage i eller anvende netstedet, hvis du efter vores eget og ubetingede skøn udviser skødesløshed i forhold til denne aftale eller opfører dig på en urimelig og usolidarisk måde, der har til hensigt at irritere, misbruge, true eller chikanere en anden person, eller på en anden forstyrrende måde. Vi forbeholder os desuden ret til at nægte at tilbyde en service, ophæve konti, fjerne eller redigere indhold eller annullere bestillinger efter vores eget og ubetingede skøn.

Hvis en del af netstedet af en eller anden årsag ikke er i stand til at køre som planlagt, herunder i forbindelse med angreb af computervirus, softwarefejl, ændringer i ond tro, uautoriseret indblanding, svindel, tekniske fejl eller andre årsager, der er ude af HWI's rimelige kontrol, og som ødelægger eller påvirker netstedets administration, sikkerhed, retfærdighed, integritet og passende funktion, forbeholder vi os ret til (men er ikke forpligtede til) efter vores eget og ubetingede skøn at forbyde dig og ethvert medlem, enhver køber eller leverandør (samt alle dine og deres oplysninger) at anvende netstedet, samt til at annullere, ophæve, ændre eller afbryde netstedet eller enhver del heraf og annullere sådanne oplysninger.

Du accepterer ligeledes, at de sikrede parter ikke på nogen måde kan holdes ansvarlige for personskade, tab eller beskadigelse af din computer eller iværksættelse eller brug af kreditkortoplysninger, der måtte opstå i forbindelse med eller som følge af brug af netstedet eller andre netsteder, servicer eller materialer med tilknytning dertil eller derfra. De sikrede parter vil heller ikke på nogen måde være ansvarlige for personskade, tab, krav eller andre skader, der måtte opstå i forbindelse med eller som følge af netstedets drift eller manglende drift på computere eller netværk, der anvendes af dig, eller netstedets kommunikation med sådanne computere eller netværk.

I det omfang, vi nævner eller linker til tredjepartsprodukter eller -servicer, fungerer vores netsted som en platform, hvor leverandører kan sælge produkter og servicer (eller, hvor dette er relevant, udvise købsinteresse), og købere kan købe sådanne produkter og servicer. Vi involverer os ikke i den faktiske transaktion mellem købere og leverandører. Som følge heraf har vi ikke nogen kontrol over kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af de annoncerede varer, salgslisters sandfærdighed eller nøjagtighed samt leverandørers evne til at sælge varer eller køberes evne til at købe varer. Vi kan ikke garantere, at en køber eller leverandør rent faktisk gennemfører en transaktion. Vi kontrollerer ikke de oplysninger, der opgives af andre brugere, og som stilles til rådighed gennem netstedet. Du vil måske finde andre brugeres oplysninger stødende, skadelige, unøjagtige eller bedrageriske. Du bedes udvise forsigtighed og bruge din sunde fornuft, når du anvender netstedet. Bemærk venligst, at du kan risikere at have med udenlandske statsborgere, mindreårige personer eller personer, der handler under falske forudsætninger, at gøre.

Selvom det er vores hensigt, at produktbeskrivelserne på netstedet skal være opdaterede og nøjagtige, fremsætter vi ikke nogen garantier eller erklæringer i forhold til, om beskrivelserne af produkter på netstedet er nøjagtige, fuldstændige, opdaterede eller pålidelige i nogen eller alle henseender. I det tilfælde, at et produkt beskrevet på netstedet ikke er som beskrevet, vil dit eneste retsmiddel være at returnere det i ubrugt tilstand i overensstemmelse med leverandørens returneringspolitik.

MEDDELELSE I DEN AMERIKANSKE ELECTRONIC COMMUNICATIONS PRIVACY ACT (18 U.S.C. 2701-2711): VI FREMSÆTTER IKKE NOGEN GARANTI VEDRØRENDE HEMMELIGHOLDELSE ELLER FORTROLIGHED AF NOGEN KOMMUNIKATION ELLER INFORMATION, DER OVERFØRES PÅ NETSTEDET ELLER PÅ ANDRE NETSTEDER MED TILKNYTNING HERTIL. VI KAN IKKE HOLDES ANSVARLIGE FOR FORTROLIGHEDEN AF DE OPLYSNINGER, E-MAILADRESSER, REGISTRERINGS- ELLER IDENTIFIKATIONSOPLYSNINGER, DEN DISKPLADS, KOMMUNIKATION, FORTROLIGE ELLER HANDELSHEMMELIGHEDSMÆSSIGE INFORMATION ELLER NOGET ANDET INDHOLD, DER OVERFØRES GENNEM NETVÆRK, HVORTIL NETSTEDET HAR ADGANG, ELLER SOM PÅ ANDEN VIS ER RELATERET TIL DIN BRUG AF NETSTEDET.

INTET MUNDTLIGT RÅD ELLER NOGEN SKRIFTLIG KORRESPONDANCE ELLER INFORMATION FRA OS ELLER NOGEN AF DE SIKREDE PARTER VIL SKABE EN GARANTI AF NOGEN ART, OG BRUGERE SKAL IKKE SÆTTE DERES LID TIL NOGEN INFORMATION ELLER NOGET RÅD AF DENNE SLAGS. VI FORBEHOLDER OS RET TIL, EFTER VORES EGET OG UBETINGEDE SKØN OG UDEN VARSEL, AT RETTE ENHVER FEJL ELLER UDELADELSE PÅ ALLE DELE AF NETSTEDET, ELLER TIL HVER EN TID AT NÆGTE EN HVILKEN SOM HELST PERSON ADGANG TIL NETSTEDET. HVERKEN VI ELLER NOGEN AF DE SIKREDE PARTER VIL HAVE NOGET ANSVAR I FORBINDELSE MED DIN TILLID TIL OPLYSNINGERNE, DER FINDES PÅ NETSTEDET.

Søgning og lister er gratis servicer, der muligvis tilbydes i forbindelse med netstedet. Eftersom internettet er under konstant forandring, vil ingen søgemaskineteknologi på noget tidspunkt være i stand til at vise alle tilgængelige netsteder. Af denne årsag fraskriver vi os udtrykkeligt ethvert ansvar for indholdet eller tilgængeligheden af de oplysninger, der findes i alle søgeindekser eller lister, som tilbydes i forbindelse med netstedet.

Dette netsted kan indeholde tekniske unøjagtigheder, trykfejl eller udeladelser med hensyn til oplysningerne på netstedet, inklusive, uden begrænsning, priser, gebyrer eller tilgængelighed, der gælder for din transaktion. Hilton er ikke ansvarlig for nogen typografiske, fotografiske, tekniske eller prisrelaterede (herunder, uden begrænsning, fejlagtige hotelpriser) fejl, der findes på netstedet. Hilton forbeholder sig ret til, til hver en tid og uden varsel, at foretage ændringer, rettelser og/eller forbedringer af netstedet, samt af de produkter og programmer, der er beskrevet i sådanne oplysninger, også efter bekræftelsen af en reservation.

Vi forbeholder os ret til at bestemme, om krav i forhold til vores garanti for bedste pris er gyldige og overholder alle programmets fastsatte krav, vilkår og betingelser. Alle krav bliver verificeret og bekræftet. Hvis et krav opfattes som værende kvalificerende, vil ansøger blive kontaktet af vores gæsteservice, og kravet vil blive håndteret i overensstemmelse med programmets vilkår og betingelser.

VIII. SKADESLØSHOLDELSE

Du er fuldt ud ansvarlig for at opretholde fortroligheden af din adgangskode og konto samt af al aktivitet, der opstår i forbindelse med din konto. Du holder hermed os og vores hoteller skadesløse samt vores og deres indehavere, partnere, datterselskaber, associerede selskaber, franchisetagere og sådanne personers eller enheders bestyrelsesmedlemmer, ledelse, agenter, leverandører, underleverandører, gæster, beboere, besøgende, licenstagere, inviterede, tilladelsesindehavere og medarbejdere (samlet, “de sikrede parter”), og vil forsvare samtlige af disse mod alle påstande, fordringer, krav, juridiske forpligtelser, skader, bøder, straffe eller omkostninger af enhver art (herunder rimelige advokatsalærer). Dette gør sig gældende, uanset om der er tale om dødsfald eller personskade eller mistet eller beskadiget ejendom eller andet (“krav”), som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne aftale, de servicer eller produkter, der stilles til din rådighed på netstedet, eller en relateret handling eller mangel på handling fra din side, og uanset om det er uagtsomhed fra HWI eller en anden agent eller medarbejder hos de sikrede parter eller en af disse, der har forårsaget det eller bidraget hertil (undtagen i det omfang det er forbudt ved gældende lov). Skadesløsholdelsen gælder også ved krav, der måtte opstå i forbindelse med din konto, herunder, uden begrænsning, ethvert krav vedrørende din krænkelse af en persons immaterialrettigheder, herunder, uden begrænsning, ophavsret, patenter, handelshemmeligheder, varemærker, kunstnerrettigheder, ideelle rettigheder, fortrolighed, publicity eller rettigheder under andre love om beskyttelse af intellektuel ejendom. I det tilfælde, at der fremsættes et krav, et søgsmål eller sagsanlæg mod en hvilken som helst af de sikrede parter, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale, kan det kræves af dig, med rimeligt varsel, at du for egen regning modsætter dig et sådant krav eller påtager dig forsvaret i forbindelse med et sådant søgsmål eller sagsanlæg og hyrer en advokat til dette formål. En sådan advokat skal forhåndsgodkendes skriftligt af den sikrede part, hvis godkendelse skal anses for at være givet på denne vis i det tilfælde, at en advokat handler på vegne af dine forsikringsassurandører, som måtte være engageret i modstanden eller forsvaret. Du skal samarbejde med os i forhold til forsvaret imod ethvert krav. Vi forbeholder os ret til, for egen regning, at påtage os det eksklusive forsvar og kontrollen i forbindelse med enhver sag, hvor du ellers har skadeserstatningspligten.

IX. ANSVARSBEGRÆNSNING

VI ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UAGTSOMHED, ANSVARLIGE FOR NOGEN TABT FORTJENESTE, DÆKNINGSOMKOSTNINGER, DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SÆRLIGE SKADER SAMT AFHÆNGIGHEDS-, FØLGESKADER ELLER PØNALE SKADER, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF BRUGEN, ELLER DEN HINDREDE BRUG, AF NETSTEDET ELLER NETSTEDETS SERVICER ELLER FUNKTIONER, ELLER SOM FØLGE AF DIN ADGANG, ELLER HINDREDE ADGANG, TIL NETSTEDET, ELLER DIN TILLID TIL NETSTEDET ELLER DETS SERVICER, INDHOLD ELLER MATERIALE ELLER FUNKTIONERNE HERPÅ, LEVERING, ELLER MANGLENDE LEVERING, AF SERVICER ELLER INFORMATION, ELLER ENHVER SKADE, SOM MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF AFBRUDT ANVENDELSE, MISTEDE DATA ELLER FORTJENESTE, UANSET OM VI ER BLEVET INFORMERET OM RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER OG BAGGRUNDEN FOR ET EVENTUELT ERSTATNINGSANSVAR ELLER EJ (HERUNDER UAGTSOMHED). VI HAR DESUDEN IKKE NOGEN PLIGT TIL AT OPDATERE NETSTEDET ELLER INDHOLDET HERPÅ. GÆLDENDE LOV TILLADER MULIGVIS IKKE BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE AF ERSTATNINGSANSVAR ELLER TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, OG DERFOR GÆLDER OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE MÅSKE IKKE FOR DIG. VORES SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG I FORBINDELSE MED ALLE SKADER, TAB ELLER SAGSANLÆG KAN PÅ INTET TIDSPUNKT (UANSET OM DER ER TALE OM KONTRAKTBRUD ELLER EN SKADEGØRENDE HANDLING, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UAGTSOMHED, ELLER ANDET) OVERSTIGE DET BELØB, DU HAR BETALT, HVIS NOGET, FOR AT OPNÅ ADGANG TIL NETSTEDET. HVIS DU IKKE ER TILFREDS MED NETSTEDET ELLER DE PRODUKTER, SERVICER, MEDLEMMER, LEVERANDØRER OG/ELLER KØBERE, DER TILBYDES I FORBINDELSE HERMED ELLER I TILKNYTNING HERTIL, HVILKET KAN VÆRE TILFÆLDET, VIL DIT ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDDEL VÆRE AT AFBRYDE BRUGEN AF NETSTEDET OG OPHÆVE DENNE AFTALE I OVERENSSTEMMELSE MED VILKÅRENE HERFOR.

X. FRIHOLDELSE

VED AT ANVENDE NETSTEDET ANERKENDER OG ACCEPTERER ALLE BRUGERE, AT DE SIKREDE PARTER FRIHOLDES OG HOLDES SKADESLØSE FRA OG IKKE ER ANSVARLIGE ELLER ERSTATNINGSPLIGTIGE I FORHOLD TIL NOGET KRAV, HVAD ANGÅR ALLE ASPEKTER AF NETSTEDET (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, ALLE SYGDOMME, TAB, SAGSANLÆG, PERSONSKADER, DØDSFALD, SKADER PÅ EJENDOM, SAMT KRAV BASERET PÅ PUBLICITYRETTIGHEDER, ÆREKRÆNKELSE ELLER KRÆNKELSE AF PRIVATLIVETS FRED, RIMELIGE ADVOKATSALÆRER OG SAGSOMKOSTNINGER), SOM MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF BRUGEN AF NETSTEDET ELLER MODTAGELSE, BESIDDELSE, BRUG ELLER MISBRUG AF OPLYSNINGER, MATERIALE, SERVICER ELLER PRODUKTER MED TILKNYTNING HERTIL ELLER OPNÅET HERFRA. VI FORBEHOLDER OS RET TIL, TIL HVER EN TID OG UDEN ANSVAR, AT BEGRÆNSE ELLER NÆGTE ENHVERS ADGANG TIL NETSTEDET OG DETS SERVICER, INDHOLD, MATERIALE OG FUNKTIONER. HERUDOVER FORBEHOLDER VI OS RET TIL AT SØGE ENHVER FORM FOR ERSTATNING, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, ADVOKATSALÆRER, I FORBINDELSE MED BEDRAGERISK ELLER ULOVLIG AKTIVITET RELATERET TIL BRUGEN AF NETSTEDET.

Eftersom vi ikke involverer os i den faktiske transaktion mellem købere og leverandører, vil du hermed, hvis relevant, i det tilfælde, at der opstår en tvist mellem dig og en eller flere brugere, både på vegne af dig selv, dine forgængere, hvis relevant, og alle disses nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere, ledelse, aktionærer, moderselskaber, datterselskaber, alter egoer, associerede selskaber, partnere, agenter, advokater, revisorer, arvinger, eksekutorer, administratorer, værger, efterfølgere og befuldmægtigede, hvis relevant, friholde de sikrede parter fuldstændigt og til evig tid for alle krav, fordringer, retentionsrettigheder, sagsanlæg, aftaler, søgsmål, forpligtelser, kontroverser, gældsforpligtelser, omkostninger, advokatsalærer, udgifter, skader, domme, ordrer og erstatningskrav af enhver art i forhold til lov, ret og rimelighed eller andet. Dette er gældende, uanset om disse er kendte på nuværende tidspunkt eller ventes at opstå, har eksisteret eller muligvis har eksisteret, eller eksisterer eller herefter kan, vil eller måske vil eksistere, dette værende baseret på fakta, hændelser eller udeladelser, som måtte ske på et hvilket som helst tidspunkt efter eller forud for effektueringen af denne aftale, og på nogen måde opstå ud fra, vedrøre, tilhøre eller have tilknytning til denne aftale eller netstedet. Du anerkender ligeledes, at der er mulighed for, at du efter effektueringen af denne aftale opdager fakta eller pådrager dig eller udsættes for krav, som var ukendte eller uventede på tidspunktet for effektuering af denne aftale, og som muligvis ville have påvirket beslutningen om at effektuere denne aftale i væsentlig grad, hvis der havde været kendskab hertil på det pågældende tidspunkt. Du anerkender og accepterer, at du, som følge af denne aftale og den friholdelse, der er indeholdt i dette afsnit af aftalen, påtager dig enhver risiko for sådanne ukendte fakta samt sådanne ukendte og uventede krav. Du er blevet informeret om eksistensen af paragraf 1542 i civillovbogen i Californien ("paragraf 1542"), som angiver:

EN GENEREL FRIHOLDELSE GÆLDER IKKE KRAV, SOM KREDITOR IKKE VED ELLER FORVENTER EKSISTERER TIL VEDKOMMENDES FORDEL PÅ TIDSPUNKTET FOR EFFEKTUERING AF FRIHOLDELSEN, HVILKE, I DET TILFÆLDE VEDKOMMENDE HAVDE KENDSKAB HERTIL, VILLE HAVE PÅVIRKET DENNES AFTALE MED DEBITOR I VÆSENTLIG GRAD.

Uanset disse bestemmelser skal friholdelsen udgøre en fuldstændig friholdelse i overensstemmelse med dens vilkår. Du frasiger dig forsætligt og frivilligt bestemmelserne i paragraf 1542 samt enhver anden vedtægt, lov eller regel med lignende virkning. I forbindelse med en sådan frasigelse og afståelse anerkender du, at du er indforstået med, at du muligvis på et senere tidspunkt vil opdage krav, som på nuværende tidspunkt er ukendte eller uventede, eller fakta i tillæg til eller forskellige fra dem, du kender til nu eller mener er sande, i forhold til de tilfælde, der friholdes heri. Ikke desto mindre er det din hensigt, gennem denne aftale, og med rådgivning fra en advokat, at afvikle og friholde alle sådanne tilfælde fuldstændigt, samt alle krav med tilknytning dertil, som eksisterer på nuværende tidspunkt, muligvis eksisterer eller har eksisteret mellem og blandt de implicerede parter, herunder de sikrede parter. Du tilkendegiver hermed, at din advokat har informeret dig, og at du forstår og anerkender betydningen og konsekvensen af denne friholdelse samt af den specifikke frasigelse af paragraf 1542 og andre sådanne love.

XI. JURISDIKTIONELLE ANLIGGENDER

De produkter og/eller servicer, der beskrives på og stilles til rådighed gennem netstedet, er muligvis ikke tilgængelige i dit land. Vi fremsætter ikke nogen erklæringer om, at de servicer eller produkter, der tilbydes på netstedet, er passende eller tilgængelige til brug nogen specifikke steder. De, der vælger at opnå adgang til netstedet, gør dette på eget initiativ og er ansvarlige for at overholde lokale love, hvis og i det omfang lokale love er gældende. Hvis brug af netstedet og/eller visning eller brug af noget af materialet eller indholdet herpå eller dets tilbudte servicer overtræder eller krænker nogen gældende lov i din(e) jurisdiktion(er), har du ikke tilladelse til at se eller bruge netstedet og skal straks forlade det. Din visning og/eller brug af netstedet udgør din erklæring om, at du har ubetinget og ubegrænset tilladelse til at se og bruge netstedet, og de sikrede parter kan have tillid til en sådan erklæring. Netstedet drives fra USA, og det er muligt, at en del af netstedets software er underlagt amerikansk eksportkontrol. Ingen software fra netstedet må downloades eller på anden måde eksporteres eller geneksporteres (i) ind i (eller til en statsborger eller indbygger i) Cuba, Irak, Libyen, Nordkorea, Iran, Syrien eller noget andet land, der er underlagt embargoer eller sanktioner af USA eller FN; eller (ii) til nogen på det amerikanske finansministeriums liste over statsborgere af særlig interesse (Specially Designated Nationals) eller nogen, som er underlagt samme eller lignende restriktioner – også selvom de ikke fremgår af det amerikanske handelsministeriums liste over afviste handelspartnere (Table of Deny Orders). Ved at downloade eller anvende softwaren erklærer og garanterer du, at du ikke befinder dig i, er under styret i, eller er statsborger eller indbygger i et sådant land, optræder på nogen af de ovenfor begrænsede lister og ikke er underlagt sådanne restriktioner.

XII. ADGANG OG INTERFERENS

Du må ikke anvende nogen robot, edderkop eller anden automatisk enhed eller manuel proces til at overvåge eller kopiere netstedet, dets indhold eller oplysninger (herunder informationen) uden vores forudgående, udtrykkelige, skriftlige samtykke. Du accepterer, at du ikke vil anvende nogen enhed, software eller program til at skabe interferens eller forsøge at skabe interferens i netstedets korrekte funktion eller nogen transaktion, der udføres gennem netstedet. Du accepterer, at du ikke vil kopiere, reproducere, ændre, modificere, skabe afledte værker af eller offentligt vise noget indhold (undtagen i forhold til oplysninger, hvori du har ejerskabsinteresser) fra netstedet uden vores eller en passende tredjeparts forudgående, udtrykkelige, skriftlige samtykke.

Oplysningerne (herunder informationen), du giver os, (i) må ikke indeholde nogen virus, trojanske heste, orm, tidsbomber, cancelbots eller andre programmer til computerprogrammering, der har til hensigt at skade, på skadelig vis skabe interferens i, i al hemmelighed opsnappe eller ekspropriere noget system, nogen data eller information; og (ii) må ikke skabe noget erstatningsansvar for os eller forårsage, at vi mister (helt eller delvist) vores internetudbyderes eller andre leverandørers servicer.

XIII. INGEN REPRÆSENTATION

Du og HWI er selvstændige leverandører, og denne aftale har ikke til hensigt at skabe og skaber ikke noget repræsentations-, partnerskabs-, joint venture-, medarbejder-arbejdsgiver- eller franchisegiver-franchisetager-forhold.

XIV. OPHÆVELSE

Disse vilkår er gældende, indtil en af parterne ophæver dem. Du kan til hver en tid ophæve disse vilkår ved at afbryde brugen af netstedet og destruere alt materiale, der er opnået igennem alle sådanne netsteder, samt al relateret dokumentation og alle kopier og installationer heraf, uanset om dette er udført i henhold til vilkårene i denne aftale eller på anden vis. Din adgang til netstedet kan ophæves med øjeblikkelig virkning uden varsel fra os, hvis du efter vores eget og ubetingede skøn ikke formår at overholde et vilkår eller en bestemmelse i denne aftale. Ved ophævelse skal du afbryde al brug af netstedet og destruere alt materiale, der er opnået fra et sådant netsted, samt alle kopier heraf, uanset om de er udført i henhold til denne aftale eller på anden vis. Uanset opsigelsen af denne aftale anerkender og accepterer du, at de rettigheder og forpligtelser, som i kraft af deres natur er beregnet til at overleve opsigelsen af denne aftale, vil være fuldt ud funktionsdygtige, skal overleve opsigelsen af denne aftale, herunder uden begrænsning de følgende bestemmelser heri: (i) Restriktioner for brug af materialer, (ii) Indsendelser, (iii) Ansvarsfraskrivelser, (iv) Skadesløsholdelse, (v) Ansvarsbegrænsninger, (vi) Frigivelse, (vii) Adgang og interferens, (viii) Meddelelse og procedure ved fremsættelse af krav vedrørende krænkelse af ophavsret, (ix) Forum, (x) Intet repræsentation og (xi) Overholdelse af love.

XV. GENERELLE BESTEMMELSER

Du skal overholde alle gældende love, vedtægter, bestemmelser og regulativer vedrørende din brug af netstedet og dine anmodninger i forhold til tilbud om at købe og/eller sælge produkter og/eller servicer. Denne aftale reguleres af og skal fortolkes i henhold til lovgivningen i staten New York i USA, hvorved ingen principper for international privatret vil have nogen gyldighed. Du accepterer, at ethvert søgsmål ud fra lov samt ret og rimelighed, som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med vilkårene i denne aftale, udelukkende må anlægges i den amerikanske byret i Eastern District of Virginia eller, hvis der ikke er nogen statslig jurisdiktion over søgsmålet, ved domstolene i Commonwealth of Virginia, der er beliggende i Fairfax County, Virginia. Du giver hermed dit samtykke til og underordner dig sådanne domstoles personlige jurisdiktion med henblik på at føre proces i forbindelse med sådanne søgsmål. Alle tvister, der ikke kan løses mellem parterne, og grunde til handlinger, der er opstået fra netstedet eller i forbindelse med netstedet, skal løses individuelt, uden at gribe til nogen former for gruppehandlinger. DU AFSTÅR HERMED ENHVER RET, DU EVENTUELT HAR NU ELLER SENERE KOMMER I BESIDDELSE AF, TIL EN NÆVNINGESAG. Det foregående finder ikke anvendelse, i det omfang gældende lov i dit bopælsland kræver en anden lov og/eller jurisdiktion, og dette kan ikke udelukkes ved aftale. Hvis nogen bestemmelse i denne aftale er lovstridig, annulleres eller af en eller anden årsag er umulig at håndhæve, kan den pågældende bestemmelse udskilles fra denne aftale og vil ikke påvirke de tilbageværende bestemmelsers gyldighed og eksigibilitet. Dette udgør den komplette aftale mellem os i forhold til emneområdet heri og må ikke ændres, bortset fra som det er bestemt heri. Ingen frasigelse af noget vilkår, nogen bestemmelse eller betingelse i denne aftale, det værende sig gennem handlemåde eller på anden vis, i ét eller flere tilfælde, vil anses som værende, eller vil udgøre, en frasigelse af andre vilkår, bestemmelser eller betingelser heri, uanset om disse er lignende eller ej, og en hvilken som helst frasigelse vil heller ikke udgøre en vedvarende frasigelse af et sådant vilkår, en sådan bestemmelse eller betingelse heri. Ingen frasigelse vil være bindende, medmindre dette effektueres skriftligt af den part, der fremsætter frasigelsen.

XVI. BESTEMMELSER OM DIGITAL UNDERSKRIFT

Du erklærer og garanterer, at du har den juridiske ret, magt og autoritet til at acceptere vilkårene i denne aftale på vegne af dig selv og medlemmet, køberen eller leverandøren, der deltager i netstedet. Du accepterer desuden, at din brug udgør en elektronisk underskrift, som det er defineret af Electronic Signatures i den amerikanske Global and National Commerce Act ("E-Sign") og Uniform Electronic Transactions Act ("UETA"), og at du har etableret, effektueret, indgået og accepteret vilkårene i denne aftale og på anden måde bekræftet gyldigheden af denne, samt at du har anerkendt og accepteret, at denne aftale udgør en elektronisk optegnelse af hensyn til formålene med E-Sign, UETA og Uniform Computer Information Transactions Act, og som sådan er fuldstændig gyldig, har lovmæssig virkning, kan håndhæves, er bindende for og umulig at gendrive af dig og det medlem, den køber eller leverandør, som du handler på vegne af.

XVII. INDBERETNING AF OG PROCEDURE FOR ANMELDELSE AF PÅSTÅET KRÆNKELSE AF OPHAVSRET

I henhold til afsnit 17, United States Code, paragraf 512(c)(2) skal indberetninger om påstået krænkelse af ophavsret sendes til vores specialist på området. Indberetninger skal sendes til følgende specialist:

 • Serviceudbyder(e): Hilton Worldwide Holdings Inc.

 • Navn på specialist, der skal modtage indberetninger om påstået krænkelse: Kristin Campbell

 • Specialistens fulde adresse, hvortil indberetningen skal sendes: 7930 Jones Branch Drive, McLean, VA 22102

 • Specialistens telefonnummer: 703 883 5100

 • Specialistens e-mailadresse: CopyrightClaim@hilton.com

For at være gyldig under afsnit 17, United States Code, paragraf 512(c)(3) skal indberetningen sendes via skriftlig kommunikation, der indeholder følgende:

 1. En fysisk eller elektronisk underskrift tilhørende en person med tilladelse til at handle på vegne af indehaveren af den eksklusive rettighed, der menes at være krænket.

 2. Identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk, der menes at være blevet krænket eller, hvis adskillige ophavsretlige værker på et enkelt online websted dækkes af en enkelt indberetning, en repræsentativ liste over sådanne værker på det pågældende websted.

 3. Identifikation af det materiale, der menes at være blevet krænket eller underlagt krænkende aktivitet, og som skal fjernes, eller hvortil adgangen skal deaktiveres, samt tilstrækkelige oplysninger til, at serviceudbyderen på rimelig vis kan lokalisere materialet.

 4. Tilstrækkelige oplysninger til, at serviceudbyderen på rimelig vis kan kontakte den klageindgivende part, f.eks. en adresse, et telefonnummer og, hvis tilgængeligt, en e-mailadresse, hvorpå den klageindgivende part kan kontaktes.

 5. En erklæring om, at den klageindgivende part er i sin gode ret til at mene, at den anvendelse af materialet, som der er indgivet klage omkring, ikke er tilladt af ophavsretindehaveren, dennes agent eller loven.

 6. En erklæring om, at oplysningerne i indberetningen er nøjagtige, samt, i henhold til straffen for falsk vidnesbyrd, at den klageindgivende part har tilladelse til at handle på vegne af indehaveren af den eksklusive rettighed, der menes at være krænket.

Senest opdateret: November 2015