Ці Додаткові умови та положення та Прямий договір, кожний з цих документів є частиною цього документу (надалі вони разом іменуються – “Договір”), укладаються між Готелем і Клієнтом відповідно до визначення цих термінів у Прямому договорі. Всі терміни з великої літери, яким не надано конкретне визначення, мають значення, встановлене для таких термінів у Прямому договорі. Протягом усього строку використання та експлуатації вами приміщень Готелю під час Заходу, що проводиться вами, вам слід дотримуватися всіх вимог, передбачених у цих Додаткових умовах та положеннях та розміщених на цьому веб-сайті.

1. Додаткові витрати:

Ви погоджуєтеся сплатити Готелю за продукти харчування, напої та інші послуги, які прямо не передбачені у Прямому договорі та будь-якому додатку але були надані на вашу вимогу під час Заходу. У дату прибуття чи до такої дати ви направляєте нам підтвердження у письмовій формі щодо імен і прізвищ осіб, які вповноважені вами на надання дозволу на додаткові витрати, понесені на Заході, які перевищують передбачені договором суми. Всі наші документи стосовно додаткових витрат (оренда приміщень для проведення конференцій, аудіовізуального обладнання, магнітно-маркерних дощок, харчування та напої та інші додаткові витрати) будуть передані одній з ваших вповноважених осіб з правом підпису для перевірки і підписання щодня.

2. Харчові продукти та напої третіх осіб:

Відповідно до чинного законодавства вам заборонено приносити алкогольні напої до Готелю для споживання під час Заходу. Вам слід одержати попередній дозвіл до того як здійснити доставку будь-яких харчових продуктів і безалкогольних напоїв третіх осіб до нашого Готелю. Плата за послуги стягується стосовно всіх харчових продуктів та напоїв третіх осіб, які подаються для споживання у наших приміщеннях, незалежно від того чи залучалася робоча сила з Готелю.

3. Поставки:

Розпорядження щодо доставки бандеролей слід надавати через визначеного нами для вас менеджера з проведення Заходу. Може стягуватися плата за одержання, завантаження-розвантаження та транспортування. Нами не приймаються бандеролі, якщо нам доводиться покривати витрати на транспортування. Поставки будуть одержуватися нами виключно за 48 годин до дати вашого прибуття, окрім випадків коли інше погоджено нами попередньо. Всі поставки мають мати належним чином оформлене маркування відповідно до наданих нами інструкцій. У найбільш повній мірі, яка допускається чинним законодавством, ми не несемо відповідальності за шкоду чи втрату ваших бандеролей.

4. Незалежні підрядники:

Якщо вами буде прийнято рішення використовувати послуги незалежних підрядників у приміщеннях Готелю під час проведення вашого Заходу, вам слід повідомити нам про це не менше як за 10 днів до проведення відповідного Заходу. Ми маємо право вимагати від ваших незалежних підрядників підписати договір про звільнення від відповідальності, гарантію відшкодування та страхування за формою, яка на даний момент використовується Готелем для подібних незалежних підрядників, та надати підтвердження страховки на суми, які відповідають нашим вимогам (суми та види страхування визначаються нами на власний розсуд на підставі видів послуг, що будуть надаватися незалежними підрядниками) до того, як незалежним підрядникам буде наданий дозвіл на надання послуг у приміщеннях Готелю. У деяких випадках від Готелю може вимагатися, згідно із зобов’язаннями, встановленими для Готелю профспілками чи на підставі колективних договорів, використовувати працівників Готелю для надання певних послуг, а ви погоджуєтеся внести суми оплати та/або витрати, пов’язані з наданням таких послуг.

5. Проведення заходу:

У найбільш повній дозволеній за законом мірі ви берете на себе повну відповідальність за будь-яку шкоду, завдану нашим приміщенням під час Заходу, у тому числі, без обмеження, шкоду, завдану вами, вашими працівниками, гостями, агентами (представниками) і підрядниками та будь-яку шкоду, завдану в результаті монтажу, розміщення та демонтажу ваших матеріалів, обладнання, виставок чи інших об’єктів. Задля ясності ви не несете відповідальності за шкоду, завдану номерам або площам загального використання Готелю, які не використовуються вами; у таких випадках Готель вимагає відшкодування збитків від гостей, які безпосередньо несуть за це відповідальність. Рекомендуємо вам одержати та забезпечувати чинність відповідного полісу страхування, надання свідоцтва чи підтвердження наявності якого може вимагатися Готелем. Ви можете, на власний розсуд, придбати страховку з покриттям стосовно ваших прикрас, спеціальних об’єктів та іншого майна. У Готелю відсутня відповідна страховка та, у найбільш повній дозволеній за законом мірі, Готель не несе відповідальності за будь-яку шкоду вашому майну чи втрату вашого майна. В разі необхідності, на підставі вашого одноосібного та обґрунтованого рішення, для забезпечення достатнього рівня заходів безпеки з урахуванням масштабів та/або характеру вашого Заходу, вами буде наданий,за власний рахунок, персонал охорони, залучений з визнаного агентства з охорони чи безпеки, що має відповідну ліцензію та веде діяльність у місті чи країні нашого місцезнаходження, таке агентство має бути попередньо погоджене нами.Персоналу охорони заборонено мати зброю.

6. Дотримання законодавства:

Ви даєте свою згоду на виконання положень усього чинного законодавства та нормативних актів, у тому числі, без обмеження, законодавства про охорону здоров’я та безпеку, законів та нормативних актів про боротьбу з тероризмом, корупцією, відмиванням коштів і пожежних правил. Ви заявляєте та гарантуєте, що ваша компанія не внесена у даний момент до Переліку Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC List) чи подібних переліків заборонених осіб, у тому числі тих, що ведуть інші уряди відповідно до торгових чи фінансових санкцій, встановлених ООН або на регіональному чи державному рівнях. Якщо ви внесені до такого переліку заборонених осіб до дати вашого прибуття, вам слід негайно повідомити нам про це. Перелік Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC List) можна знайти за наступною Інтернет адресою: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx.

7. Анулювання з поважних причин:

На додаток до інших законних прав і засобів захисту, які надані нам згідно з чинним законодавством, ми маємо право скасувати ваш Захід та анулювати Прямий договір без будь-якої відповідальності з нашого боку в разі існування будь-якої з таких обставин: (i) якщо попередня оплата чи депозити не внесені своєчасно; (ii) в разі якщо ви чи будь-які ваші працівники, представники (агенти), субпідрядники чи посадові особи вчиняють незаконні дії або діють таким чином, що це може негативним чином вплинути на репутацію Готелю або компанії Hilton Worldwide; або (iii) за наявності інших підстав, якщо ми обґрунтовано вважаємо це необхідним для того, щоб ми виконали свої зобов’язання відповідно до чинного законодавства і нормативних актів, у тому числі якщо ви внесені до переліків заборонених осіб, як вказано у попередньому пункті. В разі скасування нами вашого Заходу з поважних причин згідно з цим пунктом, ми маємо право на відшкодування у повному збитків, пов’язаних із скасуванням, як передбачено у Прямому договорі.

8. Право Готелю на скасування майбутніх заходів:

Ми маємо право анулювати будь-які договори, окремо укладені вами та Готелем щодо додаткових зустрічей/послуг, які будуть мати місце у майбутньому, і не несемо будь-якої відповідальності перед вами у зв’язку з таким анулюванням (суми оплати, витрати, відшкодування збитків чи штрафи не належать до сплати від Готелю в результаті анулювання, не може бути висунута вимога (поданий позов) до Готелю в результаті такого анулювання) в разі настання будь-якої з таких подій: (i) основний рахунок, виставлений за проведений Захід, залишається неоплаченим після спливу строку тривалістю 60 днів; (ii) в разі якщо ваші працівники, представники (агенти), підрядники чи учасники завдають необґрунтованої шкоди чи руйнування приміщенням Готелю, його діяльності чи відвідувачам; (iii) в разі ведення злочинної діяльності у приміщеннях Готелю у зв’язку з проведенням вами Заходу; або (iv) якщо ви виконуєте бронювання та в подальшому скасовуєте надмірну кількість підтверджених заходів, що визначається Готелем на власний розсуд.

9. Аналіз реклами:

Ми маємо право на перевірку і схвалення будь-якої реклами та рекламних матеріалів у зв’язку з вашим Заходом, в яких є конкретне посилання на назву Готелю, назву чи логотип, які належать дочірньому підприємству компанії Hilton Worldwide.

10. Програма премій для Організатору Заходу (якщо застосовується):

Якщо будь-яка особа призначена у Прямому договорі Організатором Заходу, така особа може мати право на одержання Премії для Організатора Заходу у зв’язку з відповідним заходом. Тільки Організатор Заходу, який конкретно поіменований у Прямому договорі, буде мати право на одержання такої Премії для Організатора Заходу, окрім випадків коли ми одержуємо підтвердження у письмовій формі, підписане вами чи Організатором (в залежності від випадку) до Заходу стосовно того, що інша особа має одержати Премію для Організатора Заходу. Повна інформація та правила стосовно Програми премій для Організатора Заходу знаходиться у Інтернеті за адресою: www.hilton.com. Участь у програмі Hilton HHonors, одержання балів та погашення балів обумовлене Умовами та положеннями програми HHonors. Ви (та ваш Організатор Заходу, якщо Організатор Заходу підписує Договір від вашого імені) погоджуєтеся на прийняття у повному обсязі відповідальності за прийняття рішення про необхідність розголошення інформації про Премію для Організатора Заходу та розголошення такої інформації, якщо це вимагається. Крім того, ви (та ваш Організатор Заходу, якщо Організатор Заходу підписує Договір від вашого імені) погоджуєтеся відшкодувати нам всі суми оплати, витрати, суми фінансових зобов’язань або видатків, які понесені нами, в разі якщо будь-яка особа заявляє, що обсяг розголошеної інформації був недостатнім.

11. Комісійна винагорода (якщо застосовується – виключно стосовно представників (агентів)):

Якщо на діючі для вас ціни на номер надається комісійна знижка, ми сплачуємо комісію у розмірі 10% від ціни номеру (без урахування будь-яких знижок, сум оплати компанії з обслуговування житла чи інших дотацій) за кожну добу перебування у номері, яке здійснювалося фактично та оплачувалося вами чи вашими учасниками, в такому випадку номер був заброньований як частина встановленого Групового бронювання номерів за спеціальними цінами для групи, як передбачено у Прямому договорі. Комісія буде сплачуватися виключно призначеному Організатору Заходу, окрім випадку коли до початку Заходу ми одержуємо повідомлення у письмовій формі, підписане вами та призначеним Організатором Заходу, стосовно того, що комісію слід сплатити іншій фізичній чи юридичній особі. Окрім випадків коли протилежне конкретно зазначене у Прямому договорі, комісія сплачується одним платежем, але тільки після того як ми одержимо у повному обсязі оплату за Захід, а також дійсний рахунок щодо сплати комісії . Для нас не встановлюються зобов’язання щодо вчинення будь-яких дій з метою стягнення коштів, які будуть сплачені як комісійні. ви (та ваш Організатор Заходу, якщо Організатор Заходу підписує Договір від вашого імені) погоджуєтеся взяти на себе повну відповідальність щодо прийняття рішення про необхідність розголошення інформації про комісію та розголошення такої інформації, якщо це вимагається. Ви (та ваш Організатор Заходу, якщо Організатор Заходу підписує Договір від вашого імені) також погоджуєтеся відшкодувати нам всі суми оплати, витрати, суми фінансових зобов’язань або видатків, які понесені нами, в разі якщо будь-яка особа заявляє, що обсяг розголошеної інформації був недостатнім.

12. Вирішення спорів / застосовне законодавство:

Сторони погоджуються вжити комерційно обґрунтованих заходів для неформального та своєчасного вирішення будь-якого спору, що стосується питання, пов’язаного з Договором, шляхом звернення зі спірними питаннями до відповідальних представників кожної сторони для проведення ними обговорення та можливого вирішення у встановленому у цьому документі порядку; за умови, проте, що спір стосовно порушення прав інтелектуальної власності не є предметом цього положення. Якщо протягом тридцяти (30) календарних днів після передачі для вирішення спірного питання згідно з цим пунктом сторони не можуть досягти згоди стосовно вирішення відповідного спору, будь-яка сторона має право направити повідомлення іншій стороні про свій намір розпочати арбітражне чи судове провадження. Договір регулюється і тлумачиться згідно із законодавством країни, у якій знаходиться Готель, за виключенням законодавства про вибір права чи колізію правових норм. Арбітражний розгляд спорів (якщо відповідне рішення прийняте стороною, яка подає позов) у зв’язку з цим Договором проходить у місті та країні місцезнаходження Готелю (або у найбільш близькому до Готелю місці) за участі одного арбітра з Асоціації суддів та юристів з врегулювання спорів (JAMS) або Американської арбітражної асоціації (American Arbitration Association). Сторони також погоджуються, що у ході будь-якого арбітражного провадження вони можуть обґрунтовано надавати документи відповідно до арбітражного регламенту, а будь-яке арбітражне рішення буде приводитися у виконання у примусовому порядку у суді штату чи федеральному суді. Судове провадження що спорів (якщо відповідне рішення прийняте стороною, яка подає позов) у зв’язку з Договором буде проходити у суді відповідної юрисдикції у місті та країні місцезнаходження Готелю (або у найбільш близькому до Готелю місці), сторони прямо надають відмову від права на суд присяжних.

13. Стягнення коштів / оплата юридичних послуг:

Сторони погоджуються, в разі виникнення будь-якого спору у зв’язку чи на підставі Прямого договору, сторона, яка виграє справу у арбітражі чи суді, матиме право на стягнення суми своїх витрат і видатків на юридичні послуги, а також відсотків, які нараховані за період як до, так і після судового рішення. Якщо ми використовуємо послуги коле лекторського агентства або законного представника для стягнення будь-яких сум, які належать нам за Прямим договором, ви відшкодовуєте всі витрати, понесені нами при діяльності із стягнення коштів.

14. Правонаступники і цесіонарії:

Зобов’язання, взяті на себе кожною стороною, мають обов’язків характер для її правонаступників і цесіонаріїв. Ви не маєте права відступити Прямий договір чи будь-які права за ним без попередньої згоди у письмовій формі Готелю. Крім того, об’єкти, замовлені за Договором, у тому числі конферанс-зали, призначені виключно для використання вами. Ви не маєте право на перепродаж бронювання. Якщо нам стане відомо про будь-яке порушення положень цього пункту, ми маємо право негайно розірвати Договір та не несемо жодної відповідальності перед вами за замовлені приміщення чи ціни, а ви несете відповідальність за всі збитки, які понесені в результаті розірвання, як передбачено у цьому Договорі.

15. Неможливість:

Жодна сторона не несе відповідальності за невиконання Прямого договору, якщо в результаті виникнення форс-мажорних обставин, у тому числі, але без обмеження: стихійних лих, терористичних атак у місті місцезнаходження Готелю або оголошення війни у країні місцезнаходження Готелю, стає незаконним чи неможливим для Готелю провести Захід. Сторона, для якої виникли вищезазначені обставини, має право припинити дію Прямого договору та не несе за це відповідальності, припинення здійснюється шляхом направлення повідомлення у письмовій формі іншій стороні протягом десяти (10) днів після настання будь-якої вищезазначеної події.

16. Заборона на прецедент, що має обов’язків характер:

Зважаючи на те що оцінка кожного випадку групового бронювання здійснюється Готелем з урахуванням численних факторів (у тому числі, без обмеження, наявності цін та номерів, загальної суми мінімального прогнозованого прибутку, сезонного попиту и т.п.), задля уникнення сумнівів, умови цього Договору, погоджені Готелем, у тому числі, без обмеження, спеціальні ціни та знижки, передбачені цим Договором, встановлюються виключно для Заходу, передбаченому у цьому Договорі, і не можуть використовуватися для створення Клієнтом прецеденту, що має обов’язків характер, стосовно майбутніх заходів у Готелі чи у будь-якому іншому готелі, якій веде діяльність в рамках групи готелів компанії Hilton Worldwide.

17. Інші умови:

Всі доповнення та зміни до домовленостей, передбачених у Прямому договорі, мають оформлюватися у письмовій формі, підписуватися вами і нами, за умови, проте, що ваша остаточна гарантія прибуття до Готелю направляється по телефону. Будь-яке положення Прямого договору, яке визнається незаконним чи не підлягаючим приведенню у примусове виконання у будь-якій юрисдикції, не діє у тій мірі, у якій воно є незаконним чи не підлягаючим приведенню у примусове виконання, а решта положень залишаються чинними, будь-яке незаконне чи не підлягаюче приведенню у примусове виконання положення вважається прийнятим у новій редакції для відображення у найбільш повній можливій мірі початкових намірів сторін відповідно до чинного законодавства.