Vilkår og betingelser for Hilton Honors

Effektiv dato: 1. januar 2022. Følgende erstatter alle tidligere vilkår og betingelser. Ved deltakelse eller fortsatt deltakelse etter effektiv dato, samtykker du til følgende:

Følgende informasjon utgjør grunnlaget for deltagelse i Hilton Honors-premieringsprogram («Hilton Honors» eller «program»). Disse vilkårene og betingelsene («vilkår og betingelser») er ment for å beskytte medlemmene av Hilton Honors («medlemmer») og Hilton Honors Worldwide, L.L.C. («Hilton Honors» eller «vi»). Din deltakelse i dette programmet vil styres av disse vilkårene og betingelsene, og det er ditt ansvar å lese og forstå dem alle.

Hvis du trenger avklaring eller ytterligere informasjon, kan du kontakte nærmeste Hilton Reservations and Customer Care or send an e-mail to HiltonHonors@hilton.com. Vær imidlertid oppmerksom på at Hilton Honors-programmets vilkår og betingelser ikke kan erstattes eller endres unntatt skriftlig fra Hilton Honors.

General

Medlemskap i Hilton Honors-programmet og fordelene ved et slikt medlemskap tilbys av Hilton Honors, et heleid datterselskap av Hilton Domestic Operating Company Inc, etter eget skjønn. Hilton Honors er definert som Hilton Honors Worldwide, L.L.C., deres datterselskaper, tilknyttede selskaper, konsulenter, ledere, partnere, ansatte og representanter.

Vilkårene og betingelsene for Hilton Honors-programmet styres av og fortolkes i henhold til lovgivningen i staten New York, USA, uten å gi gyldighet til noen lovvalg eller konflikt mellom lovregler eller -bestemmelser som ville føre til håndhevelse av andre statlige lover. Krav kan ikke løses gjennom noen form for gruppesøksmål. Ved å delta i Hilton Honors-programmet samtykker medlemmer i at jurisdiksjonen for alle rettsaker vil være Eastern District of Virginia eller, hvis det ikke er en føderal jurisdiksjon, skal jurisdiksjonen være i Fairfax, Virginia. Programmets vilkår og betingelser beskrives her erstatter alle tidligere vilkår og betingelser for programmet.

Medlemskap i og søknad om medlemskap i Hilton Honors-programmet ugyldiggjøres dersom det er forbudt i henhold til lovgivning i hjemlandet til medlemmet eller søkeren.

Programmet har ingen forutbestemt opphørsdato og kan fortsette til Hilton Honors avgjør at programmet skal avsluttes, når som helst, med eller uten varsel. Medlemmer vil ha tolv måneder fra datoen som programmets opphør blir kunngjort til å tjene opp poeng og innløse en ønsket premiering. Dette betyr at, uavhengig av hvor mye du deltar i programmet, din rett til å tjene poeng og innløse premieringer kan bli avsluttet av Hilton Honors tolv måneder etter at Hilton Honors kunngjør avslutning av programmet.

Hilton Honors forbeholder seg retten til å tilføye, endre, slette eller på annen måte endre regler, prosedyrer, betingelser, fordeler eller premieringer som gjelder for programmet etter eget skjønn, med eller uten varsel, selv om slike endringer kan påvirke verdien av poeng eller premieringssertifikater eller bekreftelser som allerede er inntjent. Dette betyr at Hilton Honors kan gjøre endringer som påvirker, men ikke er begrenset til, hoteller i Hiltons portefølje, tilknyttede reisepartnere, regler for opptjening av Hilton Honors-poeng, innløsing av Hilton Honors-poeng, regler og prosedyrer for bruk av premieringer, fortsatt tilgjengelighet for premieringer, premieringstyper og detaljene for spesialtilbud.

Kun personer som har oppnådd myndighetsalder i den jurisdiksjonen de bor kan registrere seg i Hilton Honors og bli medlemmer (definert som personer som er blitt godkjent som medlemmer av Hilton Honors). Selskaper, foreninger eller grupper kan ikke registrere seg i Hilton Honors. Ektepar som ble medlemmer i Hilton Honors Mutual Fund før 1. april 2004 kan delta sammen gjennom Hilton Honors Mutual Fund(#mutual-fund).

Medlemskap i programmet gir medlemmer retten til å tjene opp poeng, som kan løses inn for premier i henhold til programmets vilkår og betingelser. Medlemsfordeler og premier tilbys i god tro, men er ikke tilgjengelig hvis forbudt i henhold til gjeldende lover eller forskrifter i medlemmets hjemland.

Medlemmer kan ikke opprettholde medlemskap i eller tjene opp poeng på flere kontoer.

Hilton Honors forbeholder seg retten til å suspendere eller avslutte ethvert medlemskap i Hilton Honors, inkludert medlemmer med Elite-status (inkludert Silver Elite-, Gold Elite-, og Diamond Elite-medlemmer) som bruker programmet på en måte som ikke er i overensstemmelse med vilkårene og betingelsene eller hensikten med programmet eller deler av programmet, inkludert, men ikke begrenset til, innløsning av bonuspoeng eller sertifikatbruk. Hilton Honors forbeholder seg også retten til å avslutte medlemskapet for medlemmer som Hilton Honors mener, eller hvis det er rimelig grunn til å mistenke, etter eget skjønn, har: Handlet på en måte som ikke er i samsvar med gjeldende lokale eller føderale lover, forskrifter eller forordninger; brutt eller krenket noen av disse programvilkårene; engasjert i uredelig eller uærlig atferd, tyveri, uredelighet eller forseelser i forbindelse med kontoen, inkludert uten begrensning, som involverer innløsning av premier eller bruk av sertifikat, eller andre medlemsfordeler; engasjert i alle støtende atferd, svindel, forstyrrende, upassende, støtende eller fiendtlig oppførsel, om det er fysisk, muntlig eller skriftlig, mot et hotell i Hiltons portefølje eller deres gjester eller ansatte, eller mot Hilton eller noen av Hiltons ansatte eller leverandører, eller unnlot å betale regninger eller kontoer som for skyldigheter til Hilton eller et hotell i Hiltons portefølje.

Slikt opphør av medlemskap kan føre til tap av alle opptjente poeng, samt kansellering av Hilton Honors-sertifikater, fordeler og privilegier, inkludert tap av enhver tilknyttet Elite-status. I tillegg til opphør av Hilton Honors-medlemskapet, skal Hilton Honors ha retten til å iverksette passende administrative og/eller juridiske tiltak, inkludert, men ikke begrenset til, straffeforfølgelse, som anses som nødvendige etter eget skjønn.

Salg eller byttehandel av Hilton Honors-poeng, -sertifikater, premiebekreftelser eller andre Hilton Honors-fordeler av andre enn Hilton Honors, er forbudt. Alle poeng, sertifikater eller fordeler som Hilton Domestic Operating Company Inc. etter eget skjønn anser for å ha blitt overført, solgt eller overdratt i strid med programmets vilkår og betingelser kan bli konfiskert eller kansellert.

Alle fortolkninger av programmets vilkår og betingelser skal gjøres etter Hilton Honors eget skjønn.

Uttrykket «hotell i Hiltons portefølje» som det brukes i disse vilkårene og betingelsene er definert som et hotell som deltar i Hilton Honors-programmet.

Medlemmer som i en sammenhengende periode på 24 måneder er uten kvalifisert aktivitet, som definert i punkt a.–d. nedenfor, kan fjernes fra programmet og miste alle opptjente poeng. Etter Hilton Honors’ skjønn vil slike medlemmer kunne bli værende i programmet og fjernes etter fem år uten aktivitet. For å beholde oppsamlede Hilton Honors-poeng, må medlemmet gjøre ett av følgende innenfor en sammenhengene periode på 24 måneder: (a) Ha et opphold på et hotell i Hiltons portefølje i henhold til vilkårene her; (b) tjene Hilton Honors-poeng gjennom en tredjeparts kilde til oppsamling av Hilton Honors-poeng, inkludert et Hilton kredittkort som samarbeidende merkevare, i henhold til vilkårene; (c) kjøpe Hilton Honors-poeng; eller, (d) gi bort poeng gjennom The Hilton Honors Giving Back Program.

Ved manglende utførelse av punkt (a), (b), (c) eller (d) som beskrives ovenfor vil resultere i konfiskering av alle opptjente poeng, og etter fem års inaktivitet, deaktivering av medlemmets konto. Et medlem kan ikke få tilbake poeng som er konfiskerte, men medlemmet kan begynne å tjene opp poeng på nytt. Eventuelle premieringer som er innløst av medlemmet før poengene konfiskeres (så som en hotellbestilling som er gjort eller verdikupong på bilutleie) er fremdeles gyldige. Dette gjelder fra registreringsåret, inkludert, men uten begrensning, det første medlemsåret. Medlemmer som ikke betaler lånrelaterte betalinger som forfaller og skyldes Hilton Grand Vacations®, inkludert, men ikke begrenset til, avdrag, renter, forsinkelsesgebyr og serviceavgifter er underlagt konfiskering av poeng tilsvarende beløpet av poeng som er opptjent i forbindelse med Hilton Grand Vacations®. Videre vil medlemmer som ikke betaler forfalte beløp til Hilton Grand Vacations® bli utsatt for inndragelse av Elite-medlemsstatus som er opptjent gjennom Hilton Grand Vacations®.

Alle poeng som utløper i 2022 har nå endret utløpsdato til 31. desember 2022. Det gjelder uavhengig av det som er nevnt tidligere.

Hvert enkelt medlem er ansvarlig for å holde seg oppdatert om programmets vilkår og betingelser, samt antall poeng de har på kontoen. Hilton Honors kan forsøke, men er ikke forpliktet til, å sende korrespondanse til aktive medlemmer for å informere dem om interesseområder, inkludert varsling av poenginndragelse eller programendringer. Hverken Hilton Honors eller tredjeparts selskaper som deltar som markedsføringspartnere i programmet («markedsføringspartnere») skal være ansvarlige for noen feil å gjøre dette og skal ikke være ansvarlige for feil eller unøyaktig gjengivelse av medlemmets kontaktinformasjon, for problemer relatert til noe utstyr eller programmering tilknyttet med eller som brukes av medlemmet, for noen menneskelig feil, avbrudd, sletting, utelatelser, defekter eller linjefeil i noe telefonnettverk eller elektronisk overføring, for problemer relatert til datautstyr, programvare manglende evne til å få tilgang til nettstedet eller nettbaserte tjenester, for noen annen teknisk eller ikke-teknisk feil eller svikt, for tapt, sen, stjålet, uleselig, ufullstendig, feil overført, feiladressert, ødelagt eller manglende porto eller annen post eller e-post av hvilken som helst årsak.

Hvert enkelt medlem er ansvarlig for å opprette privat kontotilgangsinformasjon og for opprettholdelse av sikkerheten for den informasjonen. Hvis informasjonssikkerheten misligholdes av et medlem eller en tredjepart, skal ikke Hilton Honors være ansvarlig for noe tilgang til den kontoen som ikke er autorisert av medlemmet, oppsamling av poeng, innløsing av poeng eller annen kontoaktivitet som oppstår som et resultat av dette. Ikke i noe tilfelle skal Hilton Honors være ansvarlig for å refundere medlemmet eventuelle poeng som er innløst eller annen skade eller tap som påstås å være et resultat av uautorisert tilgang. Hvis et medlem blir oppmerksom på eventuell bedragersk aktivitet, inkludert uautorisert innløsing av medlemspoeng eller premier, må medlemmet rapportere den bedragerske aktiviteten til Hilton Honors skriftlig, innen 90 dager etter forekomsten, og oppgi all ytterligere forespurt informasjon og samarbeide med Hilton Honors for å ha krav på å få erstattet tapte poeng eller premier, som kan tildeles etter Hilton Honors sitt eget skjønn.

Hvert medlem er ansvarlig for å informere Hilton Honors om endringer i kontaktinformasjonen.

Opptjente poeng og premiesertifikater og -bekreftelser er ikke medlemmenes eiendel. Med unntak av det som er uttrykkelig angitt her, er verken opptjente poeng eller premiesertifikater/-bekreftelser overførbare ved noe som helst tilfelle eller som følge av lov. Poeng og sertifikater som er opptjent av Mutual Fund-medlemmer kan imidlertid brukes av begge ektefeller som står oppført på kontoen.

Spesifikke programfordeler og -tjenester er etablert for alle medlemmer. Fordeler og tjenester som tilbys av de ulike hotellene i Hiltons portefølje kan imidlertid variere. Hvis Hilton Honors eller noen av Hilton Honors' markedsføringspartnere feilaktig nekter et medlem en opptjent poengsum eller fordel, vil ansvaret til Hilton Honors eller markedsføringspartneren være begrenset til en verdi som tilsvarer verdien på den opptjente poengsummen eller fordelen, som bestemt av Hilton Honors etter eget skjønn.

Hilton Honors er ikke ansvarlig, og påtar seg ikke noe ansvar, for endringer eller opphør av markedsføringspartneres tjenester eller produkter som kan påvirke programpremieringene som tilbys, opptjeningen av poeng eller devalueringen av sertifikater.

Ikke noe i vilkårene og betingelsene for Hilton Honors-programmet er beregnet på eller skal fortolkes som opprettelse eller etablering av noe byrå-, partnerskaps- eller samarbeidsforhold mellom Hilton Honors markedsføringspartnerne.

Hvis et medlem skulle avgå ved døden, kan poeng på medlemmets konto overføres til et annet aktivt medlem i Hilton Honors hvis sistnevnte medlem kan fremlegge godkjent dokumentasjon og informasjon vedkommende blir bedt om. View required documentation regarding transference of a deceased Member's benefits. For å være kvalifisert må overføring være bedt om, og alle nødvendige dokumenter og opplysninger må være avgitt innen ett år datoen for medlemmets dødsfall. Enhver overføring foregår etter Hilton Honors skjønn. Alle avgjørelser tatt av Hilton Honors som svar på en anmodning om overføring, er endelige og unntatt fra videre vurdering eller diskusjon. Elitestatus kan ikke overføres, og poeng oppnådd av et medlem gjennom en slik overføring teller ikke mot Elitestatus.

Garantert medlemsrabatt

Medlemsprisene er underlagt tilgjengelighet ved deltakende hoteller og feriesteder i Hilton-porteføljen. Rabattene er som følger:

Hilton Honors-medlemmer får en rabatt – fra 2 % av kvalifiserende pris – avhengig av bestillingsvindu, region eller land, ukedag og andre omstendigheter som er fastsatt av Hilton Honors. Hilton Honors-rabatten gjelder ikke for alle tilgjengelige priser. Gebyrer for tidlig avreise, restriksjoner på innskudd og kanselleringer vil kunne gjelde og variere med hotellene.

Fastsatte vilkår og betingelser for bestillinger gjelder, som avbestilling, tidlig avreise, forhåndskjøp, og andre betalingsvilkår.

Med mindre noe annet er oppgitt, vil tilbudte priser per rom per natt være basert på enkelt-/dobbeltromsutnytting og inkluderer ikke avgifter, drikkepenger, tilfeldige belastninger og resortgebyrer (hvis aktuelt). Rabatt ikke tilgjengelig på Hampton by Hilton-hoteller i Kina. Hvis du foretar denne reservasjonen via telefon, ring +1-800-HILTONS (445-8667) eller view all Hilton Reservations Worldwide phone numbers. Hvis du foretar en reservasjon via telefon, be om «Hilton Honors-rabatt». Hilton Honors-rabatt er bare er tilgjengelig for opp til to rom per medlem.

Denne satsen kan ikke kombineres med andre utvalgte reklametiltak, tilbud eller rabatter og er ikke gyldig for eksisterende reservasjoner eller grupper. Prisen kan ikke overføres eller innløses for kontanter, og kan ikke brukes under fremtidige opphold.

Opptjening av poeng

Hilton Honors-poeng kan kun opptjenes for hotellopphold på hoteller i Hiltons portefølje. Deltakende hoteller i Hiltons portefølje kan endres når som helst, uten varsel. Se den individuelle hotelloversikten på Hilton.com eller på HiltonHonors.comfor å avgjøre deltakelse. Hvis et hotell ikke lenger er i Hiltons portefølje, vil alle opphold etter slik dato ikke lenger kvalifisere for opptjening av Hilton Honors-poeng uavhengig av når bestillingen ble gjort.

For å tjene opp Hilton Honors-poeng eller godskrivning mot medlemsstatus for hotellopphold, må et medlem være en registrert, betalende gjest på et deltakende hotell i Hiltons portefølje og oppfylle alle betingelsene som beskrives her. Medlemmer kan også tjene Hilton Honors-poeng for kvalifiserte avgifter på Hilton Honors-kredittkort. En liste over slike kredittkort er tilgjengelig here, underlagt vilkårene som beskrives i kortmedlemsavtalen. Se vilkårene og betingelsene for kredittkortet for ytterligere informasjon. Fra tid til annen kan poeng også tjenes for andre aktiviteter, som angitt av Hilton Honors.

Et «opphold» defineres som totalt antall etterfølgende netter på samme hotell, uavhengig av om en gjest sjekker ut og sjekker inn igjen. Følgende er spesifikt ekskludert fra definisjonen av opphold: salg/turoperatørpakker; priser for ansatte; rabatterte priser fra reisebyråer, pakker eksklusivt for innehavere av kasinokort; uautoriserte medlemmer som betaler Go Hilton Team Member-priser eller Hilton Family & Friends Travel-priser; opphold sikret ved bruk av Hilton Grand Vacations Club- og Hilton Club timeshare-programmer, Hilton Grand Vacations’ markedsføringspakker med et salgspresentasjonskrav; inkluderte eller nedsatte rom; bonusopphold (som definert heri); NET-gruppepriser; Series- eller IT-gruppepriser; avtalte Entertainment- eller Encore-priser; bestillinger gjort fra tredjeparts nettsteder (uavhengig av prisen som er betalt); og bestillinger via «skjulte» kanaler hvor merket muligens ikke er kjent ved kjøpstidspunktet.

Hilton Honors-poeng (eller kreditt for opphold) kan ikke tjenes inn (inkludert som en My Way-fordel) for eller under ikke-kvalifiserende opphold, inkludert, men ikke begrenset til, kontogebyrer påløpt under ikke-kvalifiserende opphold.

Ingen poeng, flybonuspoeng eller kreditt mot medlemsstatus vil bli gitt for «manglende oppmøte» når et medlem har gjort en bestilling og garantert den med et kredittkort, men deretter ikke sjekker inn på hotellet. Dette gjelder uansett om medlemmets kredittkort er belastet for noen del av det reserverte oppholdet i henhold til hotellets retningslinjer for «manglende oppmøte».

Et medlem kan motta basispoeng for opptil fire rom per opphold («poenggivende rom»), hvis alle poenggivende kostnader for de poenggivende rommene betales på én konto. Basispoeng gis for alle poenggivende romgebyrer som er påløpt for de poenggivende rommene. Uttrykket «kvalifiserende kontogebyrer» er definert nedenfor. Bonuspoeng utstedt på basispoeng, inkludert medlemsstatusbonus (20 %, 80 % eller 100 %, avhengig av medlemsstatus), bonuspoeng opptjent gjennom kampanjer med doble eller tredoble basispoeng, vil gjelde for de totale basispoengene som opptjenes for poenggivende rom. For alle andre bonuser, inkludert Hilton Honors' bonuspoeng fra markedsføringspartnere og andre kampanjebonuser (for eksempel kampanje-miles), vil bonuspoeng bare gis for ett rom. For formålet av å oppnå medlemsstatus, kan et medlem få poeng for ett opphold for kun ett rom.

«Doble poeng» betyr at medlemmet vil få en bonus som tilsvarer antall basispoeng opptjent under et opphold. «Tredoble poeng» betyr at medlemmet vil få en bonus som på dobbelt av antall basispoeng opptjent under et opphold. Bonuspoeng tjent på basispoeng teller ikke som kvalifikasjon for Elite-status.

Medlemmer tjener Hilton Honors-basispoeng hvor hver kvalifiserende amerikanske dollar (eller annen tilsvarende valuta) som belastes hotellregningen til et individuelt medlem («kvalifiserende folio») for opphold på deltakende hoteller i Hiltons portefølje.

Begrepet «poenggivende romgebyrer» i Hiltons portefølje skal bety: rompris, mat og drikke, telefon, klesvask, betalingsfilmer, underholdning og rekreasjonsfasiliteter samt andre påløpte kostnader som belastes medlemmets rom under medlemmets opphold. Mat på rommet eller andre kostnader som ikke faktureres rommet til et medlem under et opphold, er ikke kvalifisert for poeng. Slike hoteller i Hiltons portefølje kan utelates for formålet av poengoppsamling, påløpte kostnader av ikke-tilknyttede hoteller som ikke eies og/eller drives av hotellet, inkludert, men ikke begrenset til, mat- og drikkeutsalg, gavebutikker, apotek, klær, galleri eller spesialbutikker, rekreasjons- eller underholdningsavtaler. Kostnader i forbindelse med banketter eller andre cateringfunksjoner anses ikke som «kvalifiserende kontobelastninger» med henblikk på opptjening av poeng, med unntak av poeng som opptjenes fra kvalifiserende møter eller arrangementer gjennom Hilton Honors Hilton Honors Event Planner Program. Kontogebyrer som påløper under et ikke-kvalifiserende opphold, anses ikke som «kvalifiserende kontogebyrer».

Alle pågjeldende føderale, statlige eller lokale skatter og avgifter, inkludert, men ikke begrenset til, byskatt, anses ikke som «kvalifiserende kontogebyrer» og vil bli utelatt for formålet av opptjening av poeng for hotellopphold.

Det er ingen grenser for hvor mange basispoeng medlemmer kan motta for et opphold. Hilton Honors kan imidlertid gjennomgå og tilpasse hvor mange basispoeng det er mulig å oppnå for et opphold for å sikre nøyaktighet og samsvar med disse vilkårene og betingelsene.

Poeng som gis for opphold på hoteller i Hiltons portefølje utenfor USA, vil være basert på lokal valuta omregnet til USD. Lokal valuta vil bli omregnet til USD ukentlig, ved bruk av en offentlig valutakurs gjeldende ved tidspunktet for omregningen. Denne kursen vil bli fastsatt etter eget skjønn av Hilton Honors basert på standard valutaomregningsmetoder, men kan variere fra ulike valutaomregningskurser som benyttes av kredittkortselskaper.

Et medlem med en individuell hotellfaktura som faktureres direkte til et firma og medlemmet er ansvarlig for autorisasjon for oppgjør ved utsjekking, kvalifiserer for Hilton Honors-poeng som beskrevet her. Avtaler om gruppefakturering hvor kostnader for flere rom settes på én hotellregning og faktureres et firma eller en fellesadresse eller som gjøres opp ved utsjekking av én person kvalifiserer ikke for Hilton Honors-poeng. Påløpte kostnader (som belastes et medlems rom) som betales direkte av medlemmet ved utsjekking kvalifiserer for poeng. Påløpte kostnader som faktureres en hovedfaktura kvalifiserer ikke for poeng.

Månedlige aktivitetsutskrifter er tilgjengelige via e-post, eller medlemmer kan få tilgang til kontoinformasjon på nett.

Medlemmer får ikke poeng eller kampanjepoeng for hotellopphold som innløses med en rabattkupong/verdikupong fra en markedsføringspartner (f.eks. frequent flyer-bonus eller reisebonus), med mindre annet er oppgitt på kupongen. Medlemmer får ikke poeng eller kampanjepoeng for påløpte ekstrakostnader under hotellopphold som er innløst med en rabattkupong/verdikupong fra en markedsføringspartner, med mindre annet er oppgitt på kupongen.

Medlemmer får ikke kampanjepoeng for et opphold som er betalt med poeng (selv om det påløper ekstrakostnader for rommet under denne typen opphold).

Medlemmer kan få poeng for ekstrakostnader på et hotell i Hiltons portefølje under et fullpoengs bonusopphold, gitt at slike kostnader er godkjent som kvalifiserende kontogebyrer på Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton®, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites®, Motto by Hilton™ og Hilton Garden Inn® hotels. Medlemmer vil ikke tjene poeng for påløpte kostnader under et bonusopphold på hoteller i Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® or Home2 Suites by Hilton. Medlemmer kan imidlertid tjene poeng på betalingsdelen av et Points & Money Rewards™-opphold ved alle deltakende hoteller i Hiltons portefølje, unntatt påløpte kostnader ved Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® eller Home2 Suites by Hilton hotels. Med henblikk på opptelling av opphold og netter for kvalifisering som Elite-medlem (se forklaring nedenfor), elitestatusgaver (se forklaring nedenfor) og milepælbonuser (se forklaring nedenfor), vil bonusopphold inkluderes i antall totale opphold og netter.

Hilton Honors-poeng opptjent av et individuelt medlem kan kun overføres i samsvar med Points Transfer og Registry-program eller ved død som spesifisert heri.

Alle poeng som tilbys i sammenheng med spesifikke hotellopphold anses som inntjent når oppholdet er fullført, fullt ut betalt og lagt til medlemmets konto. Poeng vil ikke være tilgjengelig for innløsing før oppholdet er ferdig og betalt for, og poengene er lagt til medlemmets konto.

Hvis et medlem mener at hun eller han ikke har fått godskrevet riktige poeng for et hotellopphold, må medlemmet sende en skriftlig forespørsel om slike poeng til nærmeste [Hilton Reservations and Customer Care] (https://help.hilton.com/s/), sammen med en lesbar kopi av medlemmets hotellkonto (samlet kalt «Dokumentasjon»). Hvis det ikke leveres fullgod og uendret dokumentasjon, kan det resultere i avslag på forespørsel om slike poeng. For medlemmets beskyttelse, skal all reisedokumentasjon oppbevares av medlemmet til poengene vises på hans eller hennes Hilton Honors-utskrift. Forespørsler må være mottatt av Hilton Bestillings- og kundeservice innen seks måneder fra datoen for aktiviteten. For nye medlemmer vil poeng bli akseptert for alle opphold som skjer innen 30 dager før registrering i programmet. Skriftlige forespørsler må også inkludere medlemmets navn, Hilton Honors-kontonummeret, adresse og telefonnummer hvor medlemmet kan nås på dagtid.

Ansatte hos Hilton Domestic Operating Company Inc., deres morselskap, tilknyttede selskaper og datterselskaper samt ansatte hos eller eiere av hoteller i Hiltons portefølje (samlet «ansatte») er kvalifiserte til å delta i Hilton Honors-programmet som beskrevet her, men med visse unntak fra disse vilkårene og betingelsene for Hilton Honors-programmet i henhold til retningslinjene for ansatte på Hilton Honors' nettsted for ansatte.

Opptjening av Hilton Honors Milestone bonuspoeng

Medlemmer vil tjene et fast antall Hilton Honors-bonuspoeng (milepælbonus) når de oppnår et visst antall kvalifiserende netter i løpet av hvert kalenderår.

I løpet av kalenderåret 2022 tjener medlemmer opptil 10 000 Hilton Honors-bonuspoeng for 30 kvalifiserende netter og 10 000 Hilton Honors-bonuspoeng for samtlige 10 påfølgende kvalifiserende netter. Etter 31. desember 2022 vil medlemmer tjene 10 000 Hilton Honors-bonuspoeng ved 40 kvalifiserende netter og 10 000 Hilton Honors-bonuspoeng for alle 10 påfølgende kvalifiserende netter i løpet av et kalenderår (fra 1. januar til og med 31. desember).

Medlemmer vil tjene ytterligere 30 000 Hilton Honors bonuspoeng på sin 60. kvalifiserende natt per kalenderår. Disse Hilton Honors bonuspoengene kommer i tillegg til de 10 000 Milestone-poengene som oppnås når denne terskelen passeres.

I ett kalenderår er det totale antallet netter et medlem kan oppnå mot disse bonusene 365 netter, som tilsvarer et tillegg på 370 000 i 2022 og 360 000 Hilton Honors-bonuspoeng per år deretter.

Medlemmer vil bare få godskrevet nettene for opphold i ett rom, ikke flere rom som bestilles i det samme tidsrommet av det samme Hilton Honors-medlemmet.

Milestone-bonuser anses som bonuspoeng og regnes ikke som basispoeng for formålet å opptjene status for kalenderåret.

Det kreves ingen påmelding for å aktivere noen av Milestone-bonusene. De vil bli automatisk kreditert medlemskontoen i løpet av kalenderåret i henhold til Hilton Honors vilkår og betingelser.

Hilton Honors-bonuspoeng for bilutleie

Hilton Honors-bonuspoeng gis for bilutleie med Hilton Honors' bilutleiepartnere. Måter for inntjening av bonuspoeng kan variere fra de ulike markedsføringspartnerne. View Hilton Honors Car Rental Marketing Partners og antallet Hilton Honors-bonuspoeng som kan inntjenes. For alle andre av Hilton Honors' bilutleiepartnere er et hotellopphold ikke nødvendig, og medlemmer må vise Hilton Honors-kortet sitt eller oppgi et Hilton Honors-kontonummer når de henter bilen.

Hilton Honors-fasiliteter for alle medlemmer, inkludert Silver Elite-, Gold Elite- og Diamond Elite-medlemmer

Se Member Benefits og tilhørende Terms & Conditions. Flere tjenester og fasiliteter («fasiliteter») er tilgjengelig for medlemmer av Hilton Honors. Disse fasilitetene tilbys kun etter Hilton Honors, og det individuelle hotellets, eget skjønn. Ikke alle fasiliteter gis av alle hoteller i Hiltons portefølje. Når betaling av en feriestedsavgift er nødvendig, se det individuelle hotellet til tilgjengelighet for inkluderte fasiliteter. Hilton Honors-medlemmet må være den registrerte, betalende og overnattende gjest for å kvalifisere for fordeler på hotellet. Medlemsfordeler kan ikke overføres til noen annen person. Nåværende Hilton Honors-fasiliteter omfatter:

 • Privat Hilton Honors-bestillingsnummer i USA og Canada: 1-800-4HONORS. Utenfor USA og Canada, ring nærmeste Hilton Bestillings- og kundeservice.
 • Profesjonelle Hilton Reservations and Customer Carekontorer for henvendelser fra medlemmer.
 • E-postkontakter: HiltonHonors@hilton.com
 • Mexico/Latin-Amerika/Sør-Amerika – MexicoHiltonHonors@hilton.com
 • Frankrike – HiltonHonorsfr@hilton.com
 • Storbritannia/Europa/Midtøsten/Afrika/Norden (engelsk) – HiltonHonors@hilton.com
 • Tyskland – HiltonHonorsde@hilton.com
 • Italia – HiltonHonorsita@hilton.com
 • Spania – HiltonHonorses@hilton.com
 • Midtøsten og Afrika – MEAHiltonHonors@hilton.com
 • Asia – AsiaHiltonHonors@hilton.com
 • Online kontoinformasjon
 • Automatisk kontoforespørsel: Telefon 24 timer i døgnet, syv dager i uken. I USA og Canada (avgiftsfritt): 1-800-548-8690. Utenfor USA: +1-800-449-4155.
 • Forhåndsregistrering og fremskyndet innsjekking: Tilgjengelig for alle medlemmer som Hilton Honors har registrert rompreferanseinformasjon og et gyldig kredittkortnummer for. Hoteller i Hiltons portefølje kan reservere kreditt mot en gjest sitt kredittkort for utgifter til tjenester i tillegg til gjeldende rompriser. Hilton Honors har varslet alle kredittkorttjenester om at slik kreditt reservert av visse hoteller i Hiltons portefølje i New York, og som ikke brukes til utførte tjenester, skal frigjøres ved gjestens avreise. Ved bruk av fremskyndet innsjekking, samtykker medlemmet i at hotellet reserverer slik kreditt som en del av den avtalte servicekostnaden. Som del av Hilton Honors' program for fremskyndet innsjekking, samtykker medlemmet i at Hilton Honors kan opptre som medlemmets representant for det begrensede formålet av å signere hotellets gjesteregister.
 • Forespørsler om innløsing av poeng for bonusopphold på Internett. Medlemmer kan få tilgang til konto online ved å klikke på «Premieringer»-fanen.
 • Gjest nummer to bor gratis: En gjest kan overnatte gratis på medlemmets rom ved kvalifiserende hotellopphold når det belastes tilleggsgebyr for overnatting basert på to personer. Denne fordelen gjelder ikke for hotellovernattinger når prisen inkluderer ekstra komponenter (f.eks. måltider, aktiviteter, parkering), spesialpriser (f.eks. pakkepriser, bed & breakfast-priser) eller avgifter som er oppgitt per person eller per rom.
 • Sen utsjekking: Må anmodes, og avhenger av tilgjengelighet.
 • Ekspressutsjekking: Mange hoteller i Hiltons portefølje tilbyr fremskyndet utsjekking. Spør etter ZipOut CheckOut® eller Video Check-Out.
 • På Qasr al Sharq vil alle medlemmer motta to vannflasker per opphold.
 • Standard Wi-Fi på rommet og i lobbyen er inkludert ved opphold på Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton®, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™ og Hilton Garden Inn® og Hilton Grand Vacations™. For Diamond-medlemmer er premium Wi-Fi på rommet og i lobbyen inkludert ved opphold på Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites Hotels™, Tru by Hilton™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, og Home2 Suites by Hilton®. Kvalifisering for alle Hilton Honors-fordeler på hotellet, inkludert Internett, og MyWay-fordeler som inkludert snacks og drikkevarer, inkludert kontinental frokost (kun Alt inkludert-hoteller, hoteller med Executive-lounge og hoteller utenfor USA), daglig mat & drikke-kreditt (kun i USA, når gjesten ikke har tilgang til Executive-lounge) og oppgraderinger ved tilgjengelighet, krever en bekreftet bestilling gjennom en av følgende kanaler: Enhver offisiell, direkte Hilton hotellkjede eller Hilton Honors-nettside (for eksempel Hilton Honors.com, Hilton.com, Hampton.com osv.), Hilton Bestillinger & og kundeservicetelefonlinje (1-800-4HONORS eller lokalt Hilton bestillingskontor), Hilton Honors eller Hilton mobilapplikasjon, direkte på et hotell i Hiltons portefølje, eller gjennom en IATA-akkreditert forhandleragent («reiseagent») som bestiller gjennom en Hilton-kanal eller gjennom følgende globale distribusjonssystemer: Amadeus, Apollo/Galileo, Worldspan og SABRE.
 • Fordeler på hotellet gis ikke under følgende omstendigheter: Bestillinger som bestilles via en ikke-Hilton-direkte bestillingskanal eller en ikke-utpekt GDS, tredjeparts nettsted eller noen annen kanal; priser tilgjengelig på ugjennomsiktige nettsteder hvor hotellkjeden og det spesifikke hotellet ikke er kjent før bestillingen er gjort, eller tredjeparts hotellpakker eller reisepakker som ikke er bestilt gjennom en av de kvalifiserende kanalene; bestilling av ikke-kvalifiserende opphold (som definert i delen om poengoppsamling) med mindre det spesifikke hotellet har inkluderte hotellet.

Inntjeningsalternativer for Double Dip®

Med gyldighet fra 1. april 2018, er programmet Earnings Style Options, inkludert Points and Points and Miles, ikke lenger en gyldig del av Hilton Honors. Alle krav som gjelder opptjening av poeng og/eller miles under Earning Style Option-programmet etter 1. april 2018 er ugyldige.

Medlemskapstyper for Hilton Honors

Inntjening av medlemsstatus

Medlemmer kan opptjene og opprettholde Elite-status basert på opphold, netter eller basispoeng earned i et kalenderår. Et «kalenderår» betyr 1. januar til 31. desember hvert år. Medlemmer må kvalifisere seg på nytt for Elite-status hvert år. Bonuspoeng tjent på basispoeng teller ikke som kvalifikasjon for Elite-status. Elite Rollover Nights vil telle for opptjening og opprettholdelse av Elite-status for å oppfylle netter-kvalifikasjonen for hvert elitenivå.

Flytte til en høyere Elite-status

Medlemmer kan oppnå en høyere Elite-status når oppholdene, nettene eller basispoengene innen et kalenderår kvalifiserer medlemmet for neste statusnivå, som beskrevet mer detaljert nedenfor.

Opprettholde Elite-statusen din

Når et medlem har oppnådd en bestemt Elite-status, får medlemmet beholde denne statusen for kalenderåret da Elite-statusen ble oppnådd, samt etterfølgende kalenderår. I løpet av 2022 vil alle medlemmer med Elite-status som er satt til nedgradering i 2022 beholde sin nåværende status frem til 31. mars 2023. Dokumentasjon (som definert i Accrual of Points må fremlegges innen 90 dager etter oppholdet for å kvalifisere for denne statusen.

Silver Elite-medlemskap

I løpet av kalenderåret 2022 vil Hilton Honors Silver Elite-medlemskap bli gitt til medlemmer med tre opphold, sju netter eller 17 500 basispoeng opptjent i løpet av et kalenderår. Etter 2022 vil Hilton Honors Silver Elite-medlemskap gis til medlemmer med fire opphold, 10 netter, eller 25 000 basispoeng opptjent i et kalenderår. En «natt» er en natt som er del av et «opphold», som det uttrykket er definert her. Opptjente basispoeng vil medregnes i kvalifiseringen for Silver Elite-status. Bonuspoeng tjent på basispoeng teller ikke som kvalifikasjon for Elite-status. Elite Rollover Nights vil telle for opptjening og opprettholdelse av Elite-medlemsstatus for å oppfylle antallet netter som kreves for kvalifikasjon for Silver Elite-nivået. Silver Elite-medlemmer får:

 • 20 % bonus på basispoeng som tjenes under perioden de er Silver Elite-medlemmer. Bonusene vil bli brukt for opphold i samme rekkefølge som de registreres på medlemmets konto.
 • Standard Wi-Fi på rommet og i lobbyen er inkludert ved opphold på Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton®, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™, Hilton Garden Inn® og Hilton Grand Vacations™.*
 • To inkluderte vannflasker per opphold på Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™ og Hilton Garden Inn.*
 • 5. natt gratis: For hvert premieringsopphold i standardrom på fem eller flere netter, er hver 5. natt gratis. Medlemmer kan bruke den 5. gratisnatten på et ubegrenset antall opphold årlig. Gjelder bare for fem etterfølgende netter for samme bonusopphold i standardrom på den samme eiendommen, opptil 20 netter, når bekreftet ved tidspunktet for bestilling. Maksimalt fire kostnadsfrie netter vil bli gitt per opphold. Hvis en kostnadsfri natt blir avslått, bestillingen kanselleres eller utsjekking skjer før den femte natten, går den kostnadsfrie natten tapt, og den har ingen kontant-, poeng- eller premieringsverdi. Etter at den 5. gratisnatten er blitt brukt, vil kvalifiserte medlemmer bli belastet 0 poeng for den 5., 10., 15. og 20. natten av oppholdet, alt etter hva som gjelder. Alle de andre nettene av oppholdet koster det samme som den gjeldende, fulle premieringsprisen for standard-rom. Et standardrom er definert av hvert hotell og avhenger av tilgjengeligheten ved deltakende hoteller i Hiltons portefølje. Gjelder kun for bonusopphold i standardrom, ikke for betalte opphold eller poeng og penger-premieringer. Gjelder ikke når et opphold bestilles som del av et bonusoppholdstilbud, pakketilbud eller kampanje som tilbys av Hilton eller noen av deres partnere.
  • Vannflasker kan være inkludert i feriestedsavgiften, når gjeldende. Wi-Fi er muligens ikke inkludert i møteområder eller på hoteller med feriestedsavgift.

Gold Elite-medlemskap

I løpet av kalenderåret 2022 vil Hilton Honors Gold Elite-medlemskap bli gitt til medlemmer med 14 opphold, 28 netter eller 52 500 basispoeng earned i løpet av et kalenderår. Etter 2022 vil Hilton Honors Gold Elite-medlemskap bli gitt til medlemmer med 20 opphold, 40 netter eller 75 000 basispoeng earned i løpet av et kalenderår. En «natt» er en natt som er del av et «opphold», som det uttrykket er definert her. Opptjente basispoeng vil medregnes i kvalifiseringen for Gold Elite-status. Bonuspoeng tjent på basispoeng teller ikke som kvalifikasjon for Elite-status. Elite Rollover Nights vil telle for opptjening og opprettholdelse av Elite-medlemsstatus for å oppfylle netter som kvalifikasjon for Gold Elite-nivået.

Gold Elite-medlemmer vil få følgende under opphold som registrerte Gold Elite-medlemmer:

 • 80 % bonus på basispoeng som tjenes under perioden de er Gold Elite-medlemmer. Bonusene vil bli brukt for opphold i samme rekkefølge som de registreres på medlemmets konto.
 • Standard Wi-Fi på rommet og i lobbyen er inkludert ved opphold på Waldorf Astoria® Hotels and Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels and Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton®, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites by Hilton™, Hilton Garden Inn® and Hilton Grand Vacations™.*
 • To inkluderte vannflasker per opphold på Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio - A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites, og Hilton Garden Inn.*
 • 5. natt gratis: For hvert premieringsopphold i standardrom på fem eller flere netter, er hver 5. natt gratis. Medlemmer kan bruke den 5. gratisnatten på et ubegrenset antall opphold årlig. Gjelder bare for fem etterfølgende netter for samme bonusopphold i standardrom på den samme eiendommen, opptil 20 netter, når bekreftet ved tidspunktet for bestilling. Maksimalt fire kostnadsfrie netter vil bli gitt per opphold. Hvis en kostnadsfri natt blir avslått, bestillingen kanselleres eller utsjekking skjer før den femte natten, går den kostnadsfrie natten tapt, og den har ingen kontant-, poeng- eller premieringsverdi. Etter at den 5. gratisnatten er blitt brukt, vil kvalifiserte medlemmer bli belastet 0 poeng for den 5., 10., 15. og 20. natten av oppholdet, alt etter hva som gjelder. Alle de andre nettene av oppholdet koster det samme som den gjeldende, fulle premieringsprisen for standard-rom. Et standardrom er definert av hvert hotell og avhenger av tilgjengeligheten ved deltakende hoteller i Hiltons portefølje. Gjelder kun for bonusopphold i standardrom, ikke for betalte opphold eller poeng og penger-premieringer. Gjelder ikke når et opphold bestilles som del av et bonusoppholdstilbud, pakketilbud eller kampanje som tilbys av Hilton eller noen av deres partnere.
 • Velg en My Way-fordel på hotellet. Klikk på denne link for å se valgene for hver hotellkjede i Hiltons portefølje. Hos Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™ og Tapestry Collection by Hilton™, kan Gold Hilton Honors-medlemmer oppgraderes til foretrukne rom inntil Executive etasje romtyper. Foretrukne rom kan også inkludere rom som ikke er på Executive Floor, men rom som har adgang til Executive-lounge (utelukket Sakura Club ved Conrad Washington, D.C. og Club Signia ved Signia by Hilton-hoteller), de nest beste tilgjengelige romtypene, rom med ønsket utsikt eller fasiliteter eller andre rom som identifiseres som «foretrukket» av hotellet, og som kan variere innen hver hotellkjede. Gruppebestillinger og enkelte priser kvalifiserer ikke for inkluderte oppgraderinger. Alle oppgraderinger gis på en plasstilgjengelig basis for hele oppholdet, som avgjøres ved tidspunktet for ankomst. Oppgraderinger gis kun for ett rom for medlemmet, uavhengig av ekstra rom som medlemmet kan ha kjøpt ved eller etter bestillingstidspunktet. Følgende merker tilbyr ikke inkluderte oppgraderinger: Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton®, Hilton Grand Vacations® og Motto by Hilton®.

 • Internettilgang og vannflasker kan være inkludert i feriestedsavgiften, der dette gjelder.

Diamond Elite-medlemskap

I løpet av kalenderåret 2022 vil Hilton Honors Diamond Elite-medlemskap vil bli gitt til medlemmer med 21 opphold, 42 netter eller 84 000 basispoeng earned. Etter 2022 vil Hilton Honors Diamond Elite-medlemskap bli gitt til medlemmer med 30 opphold, 60 netter eller 120 000 basispoeng earned i løpet av et kalenderår. En «natt» er en natt som er del av et «opphold», som det uttrykket er definert her. Opptjente basispoeng vil medregnes i kvalifiseringen for Diamond Elite-status. Bonuspoeng tjent på basispoeng teller ikke som kvalifikasjon for Elite-status. Elite Rollover Nights vil telle for opptjening og opprettholdelse av Elite-medlemsstatus for å oppfylle antallet netter som kreves for kvalifikasjon for Diamond Elite-nivået.

Diamond Elite-medlemmer vil ha tilgang til å by på eksklusive Hilton Honors auksjonsopplevelser som bare vil være tilgjengelige for Diamond-medlemmer. Disse spesielt identifiserte opplevelsene vil bare være tilgjengelige for Diamond-medlemmer og identifisert på auksjonssiden page. Tilleggsvilkår og betingelser for auksjonsplattformen finner du på page.

Diamond Elite-medlemmer vil få følgende under oppholdet som registrerte Diamond Elite-medlemmer:

 • 100 % bonus på basispoeng som tjenes under perioden de er Diamond Elite-medlemmer.
 • Premium Wi-Fi på rommet og i lobbyen er inkludert ved opphold på Waldorf Astoria™ Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites Hotels™, Hilton Garden Inn®, Hampton Inn by Hilton™, Homewood Suites by Hilton® og Home2 Suites by Hilton®.*
 • To inkluderte vannflasker per opphold på Waldorf Astoria Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™, Tapestry Collection by Hilton™, Embassy Suites og Hilton Garden Inn®.*
 • 5. natt gratis: For hvert premieringsopphold i standardrom på fem eller flere netter, er hver 5. natt gratis. Medlemmer kan bruke den 5. gratisnatten på et ubegrenset antall opphold årlig. Gjelder bare for fem etterfølgende netter for samme bonusopphold i standardrom på den samme eiendommen, opptil 20 netter, når bekreftet ved tidspunktet for bestilling. Maksimalt fire kostnadsfrie netter vil bli gitt per opphold. Hvis en kostnadsfri natt blir avslått, bestillingen kanselleres eller utsjekking skjer før den femte natten, går den kostnadsfrie natten tapt, og den har ingen kontant-, poeng- eller premieringsverdi. Etter at den 5. gratisnatten er blitt brukt, vil kvalifiserte medlemmer bli belastet 0 poeng for den 5., 10., 15. og 20. natten av oppholdet, alt etter hva som gjelder. Alle de andre nettene av oppholdet koster det samme som den gjeldende, fulle premieringsprisen for standard-rom. Et standardrom er definert av hvert hotell og avhenger av tilgjengeligheten ved deltakende hoteller i Hiltons portefølje. Gjelder kun for bonusopphold i standardrom, ikke for betalte opphold eller poeng og penger-premieringer. Gjelder ikke når et opphold bestilles som del av et bonusoppholdstilbud, pakketilbud eller kampanje som tilbys av Hilton eller noen av deres partnere.
 • Garantert tilgjengelig bestilling, underlagt begrensningene angitt her, på hoteller i Hiltons portefølje når betalte bestillinger gjøres innen midnatt, lokal tid ved hotellet, to eller flere dager (48 timer) innen beregnet ankomst. BEGRENSNINGER: Denne garantien gjelder ikke for bestillinger som er delvis eller fullt ut betalt med Hilton Honors-poeng eller for kuponger for bonusnatt utstedt av Hilton. Denne garantien gjelder ikke for et hotell når hotellet er overbooket ved opptelling med 10 % eller mer (betyr at 110 % eller flere av rommene er reserverte). Denne garantien gjelder ikke for enkelte hoteller i Hiltons portefølje når disse hotellene er overbooket ved opptelling med 2 % eller mer (betyr at 102 % eller flere av rommene er reserverte). Rådfør deg med det enkelte hotellet eller view hotels with the 2% cap for å avgjøre om 2 % begrensning gjelder. Denne garantien gjelder heller ikke for noen hoteller i høysesong. Uttrykket «høysesong» er datoer som fastsettes av hotellet og Hilton Honors, etter eget skjønn, som er konsekvent populære bestillingsdatoer for gjester, for eksempel under større arrangementer i området eller nyttårsaften. Denne garantien gjelder kun ett rom som er reservert med et gyldig kredittkort og som er opptatt av Diamond Elite-medlemmet. Merk at denne garantien ikke påvirker prisen, og at bestillinger som gjøres under garantien er underlagt hotellets gjeldende pris for forespurte romtyper. Hvis medlemmet ikke ankommer som planlagt, eller ikke ringer for å avbestille og får et avbestillingsnummer, belastes kredittkortet med prisen for én natt og skatt. Garantien for 48-timers bestilling gjelder for bestillinger som gjøres på nettstedet til et hotell, gjennom Hilton Bestillinger og kundeservice, via Diamond Special Services-avdelingen eller direkte fra hotellet. Kampanjepremieringer kan ikke brukes for bestillinger som gjøres under garantien for 48-timers bestilling. Garantien for 48-timers bestilling er periodisk begrenset for hoteller i Homewood Suites by Hilton og Home2 Suites by Hilton på grunn av forlengede opphold for gjester som bor på hoteller i Homewood Suites by Hilton- og Home2 Suites by Hilton-kjeden. Garantien for 48-timer gjelder ikke ved Conrad Maldives Resort & Spa, Hilton Seychelles Northolme Resort and Spa, Ho’olei at Grand Wailea, Kingston Plantation Condos, Royale Palms, Conrad Koh Samui Resort & Spa, Hampton by Hilton™-hoteller i Kina eller Hilton Grand Vacation.
 • Velg en My Way-fordel på hotellet. Klikk på denne link for å se valgene for hver hotellkjede i Hiltons portefølje.
 • Diamond Elite-medlemmer vil få følgende under oppholdet som registrerte Diamond Elite-medlemmer: På Waldorf Astoria® Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad® Hotels & Resorts, Canopy™ by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton™, DoubleTree by Hilton™ og Tapestry Collection by Hilton™ kan Diamond-medlemmer få oppgraderinger til foretrukne rom, basert på tilgjengeligheten ved ankomsttidspunktet. Oppgraderinger for Hilton Honors Diamond-medlemmer kan omfatte oppgraderinger opptil «junior»-suiter, «standard»-suiter eller suiter med ett soverom. Oppgraderinger ekskluderer Executive-suiter, villaer og spesielle botyper/etasjer/tårn (som kan inkludere, men ikke er begrenset til, botyper «Vista», «Villa» eller «Club»), etter hotellets skjønn. Gruppebestillinger og enkelte priser er ikke kvalifiserende for suiter, og kvalifiserer muligens ikke for oppgraderinger. Alle oppgraderinger gis på en plasstilgjengelig basis for hele oppholdet, som avgjøres ved tidspunktet for ankomst. Foretrukne rom identifiseres av hvert individuelle hotell og kan variere innen hver hotellkjede. Oppgraderinger gis kun for ett rom for medlemmet, uavhengig av ekstra rom som medlemmet kan ha kjøpt ved eller etter bestillingstidspunktet. Følgende merker tilbyr ikke inkluderte oppgraderinger: Embassy Suites™, Hilton Garden Inn®, Hampton by Hilton™, Tru by Hilton™, Homewood Suites by Hilton®, Home2 Suites by Hilton®, Hilton Grand Vacations® og Motto by Hilton®.

 • Internettilgang og vannflasker kan være inkludert i feriestedsavgiften, der dette gjelder.

Forlengelse av Diamond-status – kvalifiserte Diamond-medlemmer vil ha én eneste mulighet til å forlenge sin Diamond-status hvis de ikke rekvalifiserer seg via opphold/netter/basispoeng. Kvalifiseringskrav er nedenfor:

Lifetime Diamond-status vilkår og betingelser

Lifetime Diamond-status vil bli tildelt utvalgte Hilton Honors-medlemmer, som har fullført Diamond-status i minst 10 år (ikke påfølgende) og som har fullført overnattinger på totalt minst 1000 betalte og/eller bonusnetter ELLER har fullført* Diamond-status i minst 10 år (ikke påfølgende) og har opptjent minst 2 millioner basispoeng over medlemskapets levetid, i henhold til Hilton Honors standard vilkår og betingelser. Hilton Honors standard vilkår og betingelser gjelder så snart de er opptjent. Lifetime Diamond-status tildeles etter skjønn fra Hilton Honors Worldwide, LLC og vil kunne avsluttes eller endres med eller uten varsel eller kompensasjon, etter Hilton Honors' eget forgodtbefinnende.

Et medlem må fullføre 365 dager på Diamond-status for at det skal regnes som et fullstendig gjennomført år. For eksempel hvis et medlem oppnår Diamond-status den 1. november 2020 (for inneværende år eller for å opprettholde status for det påfølgende året), vil et fullført år på Diamond-status ikke inntreffe før 1. november 2021. Hvis et medlem har opptjent Diamond-status gjennom en fremtidig utløpsdato (f.eks. Diamond-status utløper 31. mars 2020), teller den fremtidige statusen kun mot Lifetime Diamond-status ved fullføring.

Elite overføringsnetter

Medlemmer på alle Elite-nivåer (Silver, Gold og Diamond-medlemmer) kan overføre alle kvalifiserende netter i tillegg til de som kreves for å kvalifisere seg for sitt Elite-statusnivå ved avslutningen av kalenderåret (31. desember).

Medlemmer kan bare overføre kvalifiserende netter i tillegg til de som kreves for å kvalifisere seg for et medlems elitestatusnivå ved avslutningen av kalenderåret.

Overførte Elite-netter vil telle med i medlemmets Elite-statuskvalifisering for det påfølgende kalenderåret (1. januar til 31. desember). Basismedlemmer vil ikke kunne overføre Elite-kvalifiserende netter til neste år. Krav til medlemskapsnivåer kan ses i seksjonen om [Hilton Honors medlemskapstype (https://www.hilton.com/en/hilton-honors/terms/#hilton-honors-membership-tiers).

Overførte Elite-netter beregnes som følgende for å telles med i neste kvalifiserende statusår: Totalt antall kvalifiserende netter ved slutten av året (inkludert overført fra fjoråret) – alle overførte Elite-netter fra det forrige året (nå utgått) – kvalifiserende netter som trengs for å fornye ditt nåværende Elite-statusnivå = overførte Elite-netter til neste år.

Overførte netter (rollover-netter) gjelder kun for det neste kalenderåret til 31. desember og utløper etter det. Overførte netter kan ikke reserveres og brukes til et andre eller tredje år.

Elite-medlemmer kan bare overføre netter. Opphold eller basispoeng kan ikke overføres til neste kalenderår.

Elite-medlemmer vil kunne overføre sine Elite-kvalifiserende netter selv om de har nedgradert statusen sin i løpet av året. Overførte Elite-netter vil beregnes i tillegg til Elite-nivåets statusnivå per 31. desember før beregningen gjøres. Kvalifiserende netter for betalte opphold og bonusopphold (inkludert Points & Money Rewards-opphold) teller som hele kvalifiserende netter for å oppnå status og kan overføres til det påfølgende kalenderåret. Alle Elite-kvalifiserende netter som opptjenes i et kampanjetilbud (f.eks. dobbel natt-opptjening) kan også brukes og vil bli lagt til det totale antallet overførbare netter i tillegg til det antallet netter som kreves for å oppnå en Elite-status.

Overførte Elite-netter vil ikke telle for Milestone-bonuser og vil bare telle for å oppnå den neste medlemsstatusen. Kravene for å oppnå Milestone-bonuser er vist i avsnittet Milestone Bonuses.

Overførte Elite-netter vil ikke telle for Elite-status som gave og vil bare telle for at et medlem skal oppnå den neste medlemsstatusen. Kravene for å kunne gi Elite-status som gave er tilgjengelige i avsnittet Elite Status Gifting.

Elitestatus gavegiving

Medlemmer som oppnår 40 kvalifiserte netter i 2022 eller 60 kvalifiserte netter i løpet av et kalenderår etter 2022 vil kunne gi Gold-status til et annet medlem som de velger. Hvis et medlem oppnår 70 kvalifiserte netter i 2022 eller 100 kvalifiserte netter innen et kalenderår etter 2022, kan de kunne gi Diamond-status til et medlem som de velger.

Medlemmer som oppnår gavekvalifisering før enden av kalenderåret vil kunne velge hvilket medlem som skal motta denne statusgaven og må gjøre dette valget i løpet av påfølgende januar. Medlemmet som gir bort statusen, må velge hvilket annet medlem som skal motta statusgaven før kl. 23.59 EST den 31. januar i hvert kalenderår.

Gavestatusen vil starte umiddelbart etter gaven og gjelde i 365 dager fra gavedato. Etter 365 dager vil medlemmet som fikk gaven få endret sin medlemsstatus til det nivået vedkommende ville ha opptjent uten gavestatusen i forrige kalenderår.

Medlemmer som kvalifiserer seg til å gi bort status neste år kan gi bort til det samme medlemmet. Medlemmer må velge det spesifikke medlemmet som skal motta statusen hvert år, siden gaven ikke overføres automatisk.

Når en gavestatus først har blitt gitt til et annet medlem, er det ikke mulig å endre noe det samme året for å fjerne eller endre denne statusen.

Medlemmet som skal motta gavestatusen må være registrert som et Hilton Honors-medlem og denne gaven kan ikke gis til noen som ikke har en Hilton Honors-konto.

Kvalifiserende netter for betalte opphold og rewardopphold (inkludert Points & Money Rewards™-opphold) teller som hele kvalifiserende netter og kan brukes for å oppnå gavestatus. Alle Elite-kvalifiserende netter som opptjenes i et kampanjetilbud (f.eks. dobbel natt-opptjening) kan også brukes og vil bli lagt til det totale antallet opptjente netter for å bruke Elite gavestatus. Overførte Elite-netter teller ikke for å oppnå gavestatus.

Innløsing av bonuspoeng

For å kvalifisere for en premiering (en «belønning»), må medlemmet ha nok poeng på sin konto til å innløse premien, med følgende unntak: På innløsningstidspunktet kan et medlem kjøpe Hilton Honors-bonuspoeng for å oppnå det nødvendige nivået for innløsing (opptil 80 000 per kalenderår). Se «Point Purchase» for fullstendige vilkår og betingelser for poengkjøp.

Prisen på premienetter gjenspeiler faktorer som hotellet, nivået av daglig etterspørsel og romprisen. Prisene oppdateres kontinuerlig og kan endres i sanntid.

Det er medlemmets fulle ansvar å holde seg informert om programmet og å forespørre de spesifikke premieringene på nettet, via Hilton Reservations and Customer Care, per telefon eller gjennom mobilappen. Anmodninger om premieringer per telefon krever at medlemmet verifiserer kontoen sin. Enkelte premier kan være tilgjengelig for offentliggjøring ved innløsing via Internett.

Ved anmodning om en premiering, vil tilsvarende antall poeng bli trukket fra medlemmets konto. Ved innløsing av poeng på Internett, per telefon eller via mobilappen for bonusopphold eller innløsing av Hilton Honors-poeng for flybonuspoeng gjennom premieinnløsing, vil poeng automatisk bli trukket fra medlemmets konto når medlemmet utfører innløsingen.

Premieringen kan utstedes til Hilton Honors-medlemmet eller til en annen person, som angitt av medlemmet. Premien kan ikke overføres når den er utstedt, og den kan bare brukes av personen som er navngitt på premien. Hvis en annen person enn personen som er navngitt på premiedokumentasjonen prøver å innløse premien, vil premien ugyldiggjøres og opphold og/eller transport vil bli avslått.

Et premiesertifikat som kan løses inn for premieringen, forespurt av medlemmet, vil bli utstedt via nettstedet ved innløsing på nettet, på mobilappen eller via Hilton Bestillings- og kundeservice.

Premieringer kan ikke selges, auksjoneres bort, byttes, kjøpes eller på annen måte overføres uten skriftlig samtykke fra Hilton Honors. Enhver premiering oppnådd på denne måten uten skriftlig samtykke vil anses som å være uhederlig oppnådd og vil ugyldiggjøres. Premier som er endret er ugyldige. Ugyldige premier kan ikke brukes.

Alle premier er underlagt visse begrensninger. Se vilkår og betingelser nedenfor eller online at Rewards som gjelder for hver spesifikk belønning.

Bruk av premier fra markedsføringspartnere er underlagt kapasitetskontroller, som begrenser tilgjengeligheten av leiebiler, cruise eller produktene som tilbys av visse bilutleieselskaper eller andre av Hilton Honors' respektive markedsføringspartnere.

Reisepremieringer er vanligvis gyldige for ett fra utstedelsesdatoen selv om Hilton Honors, fra tid til annen kan tilby premier med kortere gyldighetsperioder. Gyldighetsperiodene for reisepremieringer vises på forsiden av premiesertifikatet.

Premier kan ikke kombineres med andre sertifikater, rabatter, pakker eller kampanjetilbud med mindre det er spesifisert skriftlig av Hilton Honors.

Premieringer kan ikke løses inn i kontanter, priser eller kreditt.

Poeng som er trukket fra medlemmets konto for en premie kan settes inn på nytt, etter Hilton Honors skjønn, gitt alle ALL premieringsdokumentasjon (inkludert hotell-, bil- og cruisesertifikater) tilknyttet premien returneres ubrukt innen utløpsdatoen for dokumentasjonen. Poeng for premieringer vil bare bli satt inn på den opprinnelige kontoen som poengene ble trukket fra.

Kampanjepremieringer som ikke involverer fratrekk av poeng vil ikke bli forlenget utover gyldighetsdatoen, byttet eller satt tilbake på medlemmets konto for poeng eller fremtidig bruk.

Sertifikater er ugyldige når de kopieres eller er forbudt eller begrenset gjennom lovgivning.

Alle premier må løses inn i nøye overenstemmelse med prosedyrene som er angitt på premiesertifikatet.

Premier fra Hilton Honors' markedsføringspartnere kan erstattes med en tilsvarende premie av Hilton Honors, når som helst og uten varsel. Fastsettelse av premiens tilsvarende verdi skjer etter Hilton Honors skjønn.

Hotellbonusopphold kan oppnås ved innløsning av poeng eller innløsning av poeng i kombinasjon med betaling. Innløsningsopphold kan brukes til standardrom eller Premium-rom. Begge premieringstypene gjelder for rompris for to personer. Ekstra personer, fra alder 19 og oppover, er underlagt standardgebyret for ekstra person. Eventuelt skatteansvar som påløper (hvis noe) i forbindelse med mottak og/eller bruk av Hilton Honors-premieringer, inkludert, men ikke begrenset til, lokale eller regionale hotellskatter, internasjonale avreiseskatter, tollavgifter, flyplasskatter eller individuell inntektsskatt, er brukerens eneansvar. Påløpte kostnader er brukerens ansvar. På hoteller med feriegebyrer, vil medlemmer på bonusopphold som er bestilt ved hjelp av alle poeng, eller ved hjelp av gratis kampanjeovernatting (f. eks. utstedt av kredittkortpartner, osv.) slippe å betale feriegebyrer.

Hilton Honors er ikke ansvarlig og påtar seg ikke noe ansvar for transport eller andre tjenester som markedsføringspartnere leverer eller ikke leverer.

Medlemmer som bor i land der innløsing av poeng for en Hilton Honors-premiering, partnerpremiering eller innløsning av premieringer er forbudt, er ikke kvalifiserte for slik premiering.

[(#reward-exchange)]Hilton Honors-premieinnløsing

Utvekslinger kan bare gjøres i specific increments gitt via denne lenken. Både kontoen for markedsføringspartnerens program og Hilton Honors-kontoen må være registrert i samme navn. Etter at en innløsing er gjort, kan den ikke annulleres eller omgjøres, og behandlingsavgifter kan ikke refunderes. Innløsing av Hilton Honors-premieringer er en fordel av Hilton Honors-programmet, og er underlagt alle vilkårene og betingelsene for Hilton Honors-programmet. Det kan ta opptil 60 dager før innløsingen blir postet.

Bonusopphold

Hotellbonusnetter («bonusnetter») er opphold på hoteller i Hiltons portefølje med bruk av poeng kombinert med betaling, når tilgjengelig, eller et premiesertifikat. Hvis en del av poengene brukes på medlemmets opphold, blir hele oppholdet ansett som et premieringsopphold.

Medlemmer kan bestille et premieringsopphold for standardrom eller premium-rom ved bruk av en kombinasjon av poeng og penger, i intervaller på 1000 poeng fra 5000 poeng. Poeng og penger-premieringer er tilgjengelig på alle hoteller i Hiltons portefølje som deltar i Hilton Honors-programmet, uten utilgjengelige datoer.

Medlemmer kan bruke kun Hilton Honors-poeng til å bestille et kostnadsfritt standardrom eller premium-rom. Standardrom- og premium-rom-premieringer er tilgjengelig på alle hoteller i Hiltons portefølje som deltar i Hilton Honors-programmet, uten utilgjengelige datoer.

Se tilgjengeligheten for ulike typer bonusopphold for deltakende hoteller ved å besøke hotellets nettsted, ringe 1-800-4HONORS (1-800-446-6677) fra USA eller Canada, eller gå til https://www.hilton.com/en/hilton-honors/. Medlemmer utenfor USA og Canada må ringe nærmeste Hilton Reservations and Customer Care-kontor.

Deltakende hoteller i Hiltons portefølje samt premieringstyper kan når som helst endres etter skjønn av Hilton Honors, uten varsel.

Bonusopphold er ikke underlagt utilgjengelige datoer eller kapasitetskontroller. Alle premieringer avhenger av tilgjengelighet, og enkelte typer bonusopphold er muligens ikke tilgjengelig for datoene som medlemmet ønsker.

Ved innløsing av Hilton Honors-poeng for et bonusopphold, må medlemmer enten book bonusopphold på internett eller ringe 1-800-4HONORS (1-800-446-6677) fra USA eller Canada for bestillinger og informere reservasjonsmedarbeideren om at de skal bruke Hilton Honors-poeng. Medlemmer utenfor USA og Canada må ringe nærmeste Hilton Reservations and Customer Care-kontor. Ved bestilling av et bonusopphold på nettet, får medlemmer opp en bekreftelsesside med bestillingen av bonusoppholdet og et premiesertifikat i én nettransaksjon. Hvis du bestiller et bonusopphold (premieopphold) over telefon, vil du motta et premiesertifikat via e-post.

Manglende overholdelse av denne prosedyren kan føre til kansellering av avbestillinger, avslag på opphold eller betaling av offentlig utsalgspris. Rom må reserveres før bonusopphold.

Alle bestillinger av bonusopphold må garanteres med et kredittkort. Manglende oppmøte eller avbestillinger av bonusopphold utenfor tidsrammen angitt av hotellets individuelle retningslinjer for avbestilling, vil bli belastet med en overnatting samt skatt til hotellets beste tilgjengelige pris for den datoen. Generell avbestillingspolicy: Avbestill 48 timer innen ankomst for å unngå avbestillingsgebyrer. Ekstra retningslinjer for avbestilling er utarbeidet av hvert enkelt hotell. Disse retningslinjene kan avvike fra de generelle retningslinjene for avbestilling. Hvis dette er tilfelle, vil hotellets individuelle retningslinjer for avbestilling være gjeldende.

En bestilling av bonusopphold er gyldig for de romtypene som oppgis på den for ett rom på ett hotell for ett opphold (som uttrykket er definert heri) og som angis på bonusoppholdssertifikatet. For å endre hotellet for et bonusopphold, må medlemmet først avbestille det eksisterende bonusoppholdet. Deretter må medlemmet bestille det nye bonusoppholdet på ønsket hotell. For å endre datoene for en bestilling av et bonusopphold, må medlemmet ta kontakt med Hiltons bestillingers- og kundeservice før ankomst på hotellet. Hotellagenter vil ikke kunne endre datoene for bonusopphold for et medlem, og medlemmet kan i så tilfelle miste poengene.

Ingen feriestedgebyrer på Reward-opphold bestilt ved hjelp av alle poeng, eller for gratis kampanjeovernattinger (f.eks. utstedt av kredittkortpartnere, osv.).

Kampanjepremieringer gjelder bare for standardrom.

Bonusopphold er ikke underlagt kommisjon til reisebyråer.

Antall bonusnetter og antall netter under et bonusopphold vil medregnes i antallet opphold og/eller netter som kreves for å kvalifisere seg for Elite-nivået.

Medlemmer vil få poeng for alle poenggivende romgebyrer på kombinerte Points & Money Rewards™-opphold på hoteller i Hilton-kjeden. Medlemmer får poeng for påløpte kostnader på et bonusopphold.

Mottakere av premieringer kan måtte signere en ansvarsfraskrivelse og en erklæring som gir oss rett til å bruke navn og/eller bilde i reklameformål uten ytterligere kompensasjon.

Merk at premieringsskranken ved Hilton Reservations and Customer Care er åpen fra 05.00 til 01.30 CT, 7 dager i uken.

Eventplanleggerprogram – globalt

Bare personen som står på kontrakten er kvalifisert til å motta Event Planner-bonuspoeng for kvalifiserende kostnader tilknyttet arrangementet. Personen som undertegner kontrakten trenger ikke være den samme personen som mottar eventplanleggerens bonuspoeng. Eventplanleggerens bonuspoeng må inkluderes i eventavtalen.

Mottakeren av bonuspoeng for eventplanlegger trenger ikke å være en registrert gjest eller å delta ved arrangementet. Mottakeren av bonuspoeng for eventplanlegger må være medlem av Hilton Honors for å kunne motta poeng i forbindelse med arrangementet.

Hilton Honors-programmet for eventplanleggere er tilgjengelig for alle Hilton Honors-medlemmer, inkludert, men ikke begrenset til, enkeltpersoner, profesjonelle møte- og eventplanleggere, personer som bestiller arrangementer på vegne av arbeidsgiver (inkludert B2B-sammenslåtte kontoer), turoperatører og reisebyråer, selgere av reiser og konferanseplanleggere som bestiller kvalifiserende arrangementer. Ansatte i Hilton eller hotellansatte er ikke berettiget til å motta poeng når de utfører virksomhet på vegne av Hilton ved et hotell i Hilton-kjeden.

Medlemmer vil tjene 1 Hilton Honors-bonuspoeng per USD 1 brukt på kvalifiserte kostnader for kvalifiserte arrangementer. Tildelte poeng vil være basert på lokal valuta omregnet til USD. Lokal valuta vil bli omregnet til USD den dagen arrangementet blir betalt ved bruk av en offentlig valutakurs gjeldende ved tidspunktet for omregningen. Denne kursen vil bli fastsatt etter eget skjønn av Hilton Honors, basert på standard valutaomregningsmetoder.

Et kvalifiserende arrangement kan inkludere, men er ikke begrenset til, gruppe- eller forretningsmøter, grupper av rom, bryllupsmottakelser, familiesammenkomster eller arrangementer avtalt gjennom salgs- eller cateringavdelingen og solgt til offentliggjorte priser.

Tilbud er kun gyldig for bestilling av nye arrangementer.

Poenggivende gebyrer inkluderer arrangementsrelatert forbruk som er oppført i kontrakten og betales av personen som er oppført i avtalen (så som leie av møterom, gjesterom, cateringtjenester, audiovisuelt utstyr, osv.) eksklusive skatter og avgifter, servicegebyrer, rabatter og provisjoner. Eventplanleggerens bonuspoeng må tildeles for kostnadene for møterom og gjesterom. I hvilken grad andre kostnader er berettiget bestemmer hotellet etter eget forgodtbefinnende. I tilfeller der romleie/rompris er inkludert som en del av en per person-møtepakke, er eventuell tildeling av poeng for en del av en pakke noe hotellet bestemmer alene.

Hvis gjesterom er inkludert i kontrakten, er medlemmer som reserverer rom og betaler for rom under sin egen konto også kvalifiserte til å tjene poeng for opphold i henhold til vilkårene og betingelsene for Hilton Honors. Hvis gjesterom er inkludert i kontrakten og belastes en hovedregning (der kostnader for flere rom settes på én hotellregning og faktureres et firma eller en fellesadresse eller gjøres opp ved utsjekking av én person), er medlemmer ikke kvalifisert for opptjening av poeng. Påløpte kostnader (som belastes et medlems rom) som betales direkte av medlemmet ved utsjekking kvalifiserer for poeng. Påløpte kostnader som faktureres en hovedfaktura kvalifiserer ikke for poeng.

Bonuspoeng for eventplanleggere kan tildeles for beløp opptil USD 100 000. Det er ikke noen øvre grense for antall poeng som kan tildeles pr. arrangement.

Det kan gå 6–8 uker etter at arrangementet er betalt i sin helhet før registrering av poeng på medlemmets konto.

Hilton Honors bonusprogram for eventplanleggere er tilgjengelig over hele verden ved deltakende hotell i Hilton-porteføljen. Deltakende hoteller er oppført på https://www.hilton.com/en/hilton-honors.com/events-planner/. Om et medlem ber om Hilton Honors bonuspoeng for eventplanleggere fra et av disse hotellene for et kvalifiserende arrangement, må hotellet tildele poengene.

Ingen Hilton Honors-poeng blir gitt for «manglende oppmøte» eller kansellerte arrangementer når et medlem har bestilt et arrangement som er garantert med et kredittkort, men deretter ikke avholder arrangementet. Dette er uavhengig av om medlemmets kredittkort belastes for en del av arrangementet i henhold til hotellets retningslinjer for «manglende oppmøte» eller avbestilling.

Medlemskap i Hilton Honors, inntjening av poeng og innløsning av poeng er underlagt Hilton Honors' vilkår og betingelser. Inntjente Event Planner-poeng ugyldige når forbudt eller begrenset i henhold til lokal lovgivning.

Hilton Honor Event-kreditt er kuponger som kan fås ved innløsing av Hilton Honors-poeng, og som kan brukes som et tilgodehavende mot fremtidige bestillinger. Event-kredittkuponger kan løses inn ved ethvert hotell i Hilton-porteføljen, selv om vedkommende hotell ikke deltar i eventplanleggingsprogrammet. Event-kredittkuponger er tilgjengelige i følgende intervaller:

25 000 poeng = 50 USD

50 000 poeng = 100 USD

75 000 poeng = 150 USD

125 000 poeng = 250 USD

250 000 poeng = 500 USD

Medlemmer kan innløse poeng for Event-kreditt ved å ringe nærmeste Hilton Reservations and Customer Care-kontor. Event-kredittkuponger for tilsvarende beløp vil da bli sendt til medlemmet via e-post. Medlemmer kan så presentere kupongen på hotellet ved betaling for å få et tilsvarende avslag (USD 50, USD 100, USD 150, USD 250 eller USD 500).

For andre valutaer enn USD vil omregning være basert på gjeldende vekslingskurs ved månedsslutt på den dagen sluttregningen for arrangementet ble skrevet ut. Vekslingskurser kan fås fra hotellets økonomiavdeling.

Flere kuponger kan løses inn på samme tid.

Disse verdikupongene vil utløpe ett år fra utstedelsesdatoen.

Om den totale regningen er mindre enn verdien av Event-kreditt, vil medlemmet miste eventuell overskytende verdi.

Poengkjøp-program

Poengkjøp uten bestilling: Poeng kan kjøpes online. Medlemmer kan kjøpe opptil 80 000 Hilton Honors-bonuspoeng per kalenderår. Minimumsterskler for poengkjøp kan gjelde for poengkjøp. Kjøpsbegrensning, krav til minimumsterskler for poengkjøp og kostnader med poeng kan endres når som helst uten varsel. Totalkostnaden for poeng vises til medlemmet under bestillingsprosessen, før kjøpet er fullført. Alle kjøp må gjøres i USD. Poeng som kjøpes via denne kanalen, behandles av Points.com, Inc. og er underlagt Points.com Point Purchase Terms and Conditions.

Poeng som kjøpes via Poengkjøp-programmet, er underlagt vilkårene og betingelsene til Hilton Honors-programmet.

Et nytt Hilton Honors-medlem kan kjøpe poeng 30 dager etter innmelding dersom kontoen viser aktivitet, inkludert et opphold (som definert heri) eller inntjening av Hilton Honors-poeng gjennom en Hilton Hilton Honors Marketing Partner. Etter 90 dager fra innmeldingen er et nytt medlem kvalifisert til å kjøpe poeng, uavhengig av kontoaktiviteten.

Det er uttrykkelig forbudt å selge, bytte, gi bort eller overdra Hilton Honors-poeng, poengpremieringer eller andre fordeler, for andre enn Hilton Honors. Hilton Honors-poeng, inkludert slike poeng som kjøpes under poengkjøpsprogrammet, kan overføres til andre Hilton Honors-medlemmer. Poeng som kjøpes under poengkjøp-programmet er ikke-refunderbare.

Poeng som kjøpes under poengkjøp-programmet blir registrert på medlemmets Hilton Honors-konto med én gang (gitt at det ikke foreligger noen tekniske problemer som hindrer umiddelbar registrering).

Hvert Hilton Honors-medlem eller to (2) medlemmer med en enkelt Mutual Fund-konto er begrenset til å kjøpe ikke mer enn åtti tusen (80 000) ikke-reservasjons-poeng i et kalenderår. Eventuelle poeng utover disse grensene vil ikke bli registret på et medlems konto, uavhengig av om medlemmet har sendt betaling for slike poeng.

I tilfelle eventuelle poengavvik eller økonomiske avvik, skal beregningene under disse vilkårene og betingelsene være basert på data i oppføringene til Hilton Honors, og dataene i oppføringene til Hilton Honors skal komme foran dataene i alle andre oppføringer. Feilaktig bruk av Hilton Honors-poeng skal gi grunn for umiddelbar konfiskering og tap av slike poeng, og kan gi grunn for tap av alle poeng på medlemmets konto samt medlemmets utkastelse fra Hilton Honors-programmet, som bestemt etter Hilton Honors' eget skjønn.

Alle poeng som kjøpes vil utgjøre de første poengene som løses inn når kjøpende medlem innløser hans/hennes poeng for en premiering.

Ved å bruke Poengkjøp-programmet, erkjenner medlemmet og bekrefter sitt samtykke i avtalen med disse vilkårene og betingelsene.

Medlemskap i Hilton Honors, inntjening av poeng og innløsning av poeng er underlagt Hilton Honors' vilkår og betingelser. Hilton Honors forbeholder seg retten til å endre Hilton Honors-programmets regler, reguleringer, vilkår, reisepremieringer og grenser, samt spesialtilbud, når som helst, og uten varsel. Hilton Honors forbeholder seg også retten til å avslutte poengkjøp-programmet med seks (6) måneders generell varsel.

Hilton Honors poengsammenslåing og poengoverføring

Hilton Honors-medlemmer kan overføre Hilton Honors-poeng til et annet Hilton Honors-medlem gjennom poengsammenslåing eller 1-til-1 overføring i porsjoner på 1000 poeng og opp til 500 000 poeng. Hvert Hilton Honors-medlem begrenses til å kunne sende inntil fem hundre tusen (500 000) poeng og motta to millioner (2 000 000) poeng via poengsammenslåing eller overføring sammenlagt per kalenderår. Hvert Hilton Honors-medlem begrenses til å kunne foreta seks (6) overføringer til andre medlemskontoer og seks (6) Hilton poengsammenslåingstransaksjoner per kalenderår. Invitasjoner til å delta i en poengsammenslåing anses ikke som transaksjoner. Transaksjoner viser til overføringen av poeng til en annen medlemskonto enten gjennom 1-til-1 kontooverføringer eller gjennom poengsammenslåing.

Alle poeng ut over disse begrensningene vil ikke bli godskrevet det andre medlemmets konto. Begrensningene utøves etter enerådende skjønn av Hilton Honors Worldwide L.L.C., med forbehold for endringer.

Et nytt Hilton Honors-medlem kan slå sammen, overføre eller motta poeng 30 dager etter innmelding forutsatt at de har aktivitet på sin konto. Etter 90 dager fra innmeldingen er et nytt medlem kvalifisert til å kjøpe poeng, uavhengig av kontoaktiviteten.

Det er uttrykkelig forbudt å selge Hilton Honors-poeng, premieringer eller andre fordeler, for andre enn Hilton Honors. Feilaktig bruk av Hilton Honors-poeng skal gi grunn for umiddelbar konfiskering og tap av slike poeng, og kan gi grunn for tap av alle poeng på medlemmets konto samt medlemmets utkastelse fra Hilton Honors-programmet, som bestemt etter Hilton Honors' eget skjønn.

E-postadresse kreves oppgitt og vil kun bli brukt for transaksjons- og markedsføringsmeldinger relatert til denne transaksjonen. Alle Hilton Honors Terms and Conditions gjelder.

Hilton Honors Mutual-fond

Med virkning fra 1. april 2004, er ikke lenger nye Hilton Honors Mutual Fund-kontoer tilgjengelige. Medlemmer som hadde en Mutual Fund-konto den 31. mars 2004 vil fortsette å motta Mutual Fund-fordeler.

Hilton Honors Mutual Fund-goder er utformet for at gifte par skal kunne kombinere poengene de tjener for premieringer, og/eller kombinere opptjente opphold/poeng for spesielle kampanjekvalifikasjoner eller Elite-kvalifikasjon. Hensikten med Hilton Honors Mutual Fund er ikke å gi doble bonuser og/eller premieringer.

Hilton Honors medlemsfordeler for aksjefond-kontoer kan utvides for opptil to rom, forutsatt at begge medlemmer er til stede og har et rom registrert i hvert medlems navn.

Hilton Honors Mutual Fund-kontoer er tilgjengelige bare for par som er lovlig gift i henhold til lovgivningen i staten eller provinsen eller landet som paret er bosatt i.

For alle Hilton Honors Mutual Fund-kontoer som kombinert mellom 1. januar 1990 og 31. mars 2004, vil bare én registrerings- eller aktiveringsbonus være tillatt på felleskontoen.

Hver ektefelle som deltar i et Hilton Honors Mutual Fund-program vil få utstedt det samme Hilton Honors-kontonummeret. Ved tidspunktet en Hilton Honors Mutual Fund-konto opprettes, vil navnet og adressen til en av ektefellene bil angitt som mottakeren av all post fra Hilton Honors.

Kun et kontoutdrag vil bli utstedt per Hilton Honors Mutual Fund-konto. Individuell reising som er samlet opp av ektefellene vil vises på et kombinert Hilton Honors Mutual Fund-kontoutdrag. Når en premiering anmodes, vil poengene bli trukket fra den kombinerte balansen. Individuelle kontobalanser vil ikke opprettholdes eller være tilgjengelige for deltakere i Hilton Honors Mutual Fund.

En av ektefellene kan på egenhånd bruke alle oppsamlede poeng til å be om premieringer som Hilton Honors Mutual Fund-kontoen har tilstrekkelig med poeng for. Hilton Honors er ikke ansvarlig for, og har ikke noe ansvar for, uenigheter eller tvister mellom medlemmer relatert til bruken av poeng som er oppsamlet på Hilton Honors Mutual Fund-kontoen.

I tilfelle av død, vil poengene på Hilton Honors Mutual Fund-kontoen overdras til den gjenværende ektefellen. I tilfelle av skilsmisse, vil 50 % av poengene på Hilton Honors Mutual Fund-kontoen gå til hvert medlem. Begge ektefellene må signere for å be om opphør av kontoen. Hilton Honors kan kreve offisiell dokumentasjon som verifisering på død eller skilsmisse. Hilton Honors er ikke ansvarlig for, og har ikke noe ansvar for, uenigheter eller tvister mellom medlemmer relatert til opphør av Hilton Honors Mutual Fund-kontoer. Med unntak av det som er uttrykkelig angitt her, er hverken opptjente poeng eller sertifikater overførbare i tilfelle av død, som del av en familierettsak eller på annen måte legalpant.

Alle vilkårene og betingelsene for Hilton Honors-programmet gjelder for Hilton Honors Mutual Fund-kontoer og -deltakere. Alle fortolkninger av programmets vilkår og betingelser skal gjøres etter Hilton Honors eget skjønn.

Ditt samtykke til vår bruk av personlig informasjon om deg

Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med Hilton Global Privacy Policy («Personvernerklæring»).

Ved å delta i Hilton Honors-programmet kan vi også samle ytterligere personlig informasjon om deg. Vi kan også bruke og dele dine personopplysninger på måtene som er beskrevet nedenfor, i tillegg til det som er beskrevet i Privacy Policy. Disse vilkårene og betingelsene kompletterer personvernerklæringen i forbindelse med vår behandling av den personlige informasjonen til medlemmer av Hilton Honors-programmet. HVIS DU IKKE SAMTYKKER I DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE, må du velge å IKKE delta i Hilton Honors-programmet.

Ytterligere personlig informasjon vi samler inn omfatter informasjon du gir oss når du registrerer deg i Hilton Honors-programmet eller når du administrerer profilen din på Internett. Ved registrering krever vi at du oppgir navnet ditt, fysisk adresse samt e-postadresse. Når du administrerer profilen din på Internett, kan du oppgi tilleggsinformasjon om dine foretrukne flyselskapspartnere og ditt lojalitetsprogram-kontonummer hos dem, dine preferanser for romtype, dine språkpreferanser, kredittkortkonto(er), dine preferanser for å motta nyheter, tilbud og informasjon fra selskaper som er del av Hiltons portfolie, samt for å opprette en bruker-ID og passord.

I tillegg til bruksområdene for og deling av den personlige informasjonen som beskrives i Privacy Policy, kan vi bruke og dele relevante deler av din personlige informasjon for å administrere Hilton Honors-programmet. Dette kan inkludere deling av din personlige informasjon med våre forretningspartnere for å kunne gi deg milene eller andre goder du har tjent gjennom din deltakelse i Hilton Honors-programmet.

Ved å registrere deg, samtykker du også i overføringen av din informasjon til land hvor våre informasjonsbehandlingsfasiliteter, forretningsoperasjoner og hoteller er lokalisert, inkludert USA og andre land der lover om datavern kan variere fra lovene i ditt hjemland.

For å sikre at din personlige informasjon er nøyaktig og oppdatert kan vi også dele informasjonen din med en tredjepart for formålet av oppdatering samt bedre kvaliteten og innholdet i informasjonen vi har om deg.

Som medlem kan du motta ytterligere kommunikasjon fra oss, inkludert Hilton Honors-erklæringer, nyheter og tilbud fra tredjeparter spesifikt for medlemmer og co-brandede meldinger fra våre forretningspartnere. Medlemmer med visse nivåer i enkelte stater kan også motta e-post før oppholdet fra oss. Du kan endre kommunikasjonen du mottar fra oss ved å logge inn på kontoen din og administrere abonnementene dine, eller ved å kontakte oss som beskrevet i Privacy Policy.

Betingelser for deltakelse

Vi kan endre disse vilkårene og betingelsene fra tid til annen ved å offentliggjøre de reviderte vilkårene og betingelsene på nettstedet vårt. Vi kan også endre personvernerklæringen fra tid til annen som beskrevet i Privacy Policy. Din fortsatte deltakelse i Hilton Honors-programmet etter kunngjøring av endringene i disse vilkårene og betingelsene eller i personvernerklæringen betyr at du samtykker i endringene.

HILTON GIR HILTON HONORS-PROGRAMMET, DETTE MATERIALET OG ANNET MATERIALE SAMT ANDRE TJENESTER OG PRODUKTER TILBYS AV HILTON HONORS «SOM DE ER» OG, I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING, FRASKRIVER VI OSS UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER AV ALLE SLAG, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL, DESIGN, NØYAKTIGHET, FUNKSJONALITET, TILSTREKKELIGHET, EGNETHET, KAPASITET, FULLSTENDIGHET ELLER TILGJENGELIGHET. Du samtykker også i at Hilton Honors ikke representerer eller garanterer at Hilton Honors-programmet eller noen slike andre produkter og tjenester vil være uavbrutt, uten utelatelser eller feil, eller av feil vil bli korrigert eller endringer implementert. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UAKTSOMHET, SKAL HILTON VÆRE ANSVARLIG NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER SPESIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM SKYLDES BRUK AV HILTON HONORS-PROGRAMMET ELLER ANDRE SLIKE PRODUKTER OG TJENESTER, SELV OM HILTON HONORS SIN AUTORISERTE REPRESENTANT HAR BLITT VARSLET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader, og det er derfor mulig at slik utelukkelse ikke gjelder for deg. I tilfelle av at Hilton Honors holdes ansvarlig for skader relatert til slike anliggender, skal ditt eneste og eksklusive rettsmiddel være begrenset til tilbakebetaling av tjenester eller produkter betalt av deg til entiteten som holdes ansvarlig som ikke ble levert av slik entitet. Du fraskriver deg herved alle rettigheter til alle krav eller søksmål relatert til slike anliggender i alle forum i to (2) år etter den første forekomsten av denne type handling, arrangement, forhold eller utelatelse som kravet eller søksmålet er basert på. Hvis noen av bestemmelsene i disse offisielle reglene er ugyldige eller ugjennomførbare, vil de gjenværende bestemmelsene heri fortsatt ha full gyldighet og effekt. Manglende evne av Hilton Honors til å utøve rettigheter gitt til Hilton Honors herunder ved forekomst av noen av omstendighetene som beskrives i denne avtalen, vil ikke utgjøre en fraskrivelse av slike rettigheter ved forekomst av slike hendelser.