Gå til innhold

Personvernmerknad for søkere

Sist oppdatert: 12. april 2022

Hilton Worldwide Holdings Inc. og dets direkte og indirekte datterselskaper («Hilton», «vi», «vår» eller «oss») verdsetter tilliten til personer som sender inn jobbsøknader til Hilton («du» eller «søkeren») og er forpliktet til ansvarlig administrering, bruk og beskyttelse av personopplysninger. Denne personvernmerknaden for søkere (denne «merknaden») gjelder for alle opplysninger som samles inn av Hilton for å legge til rette for jobbsøknaden din og inkluderer din bruk av karrieresiden vår. Denne merknaden forklarer hvordan Hilton behandler personopplysninger som vi samler inn gjennom jobbsøknadsprosessen («personopplysninger»).

Personlige opplysninger som sendes inn til andre Hilton-nettsider vil bli brukt i samsvar med vår globale personvernerklæring.

Karrieresiden drives av Hilton, 7930 Jones Branch Drive, McLean, Virginia, USA 22102, for å støtte Hiltons rekrutteringsfunksjoner. Karrieresiden er ikke ment for distribusjon eller bruk i enhver jurisdiksjon eller land hvor slik distribusjon eller bruk går imot lokale lover eller reguleringer.

Dersom lokale lover pålegger større forpliktelser eller begrensninger for bruk av personopplysninger, eller dersom de krever at ytterligere informasjon gis til deg, kan dette varselet kompletteres med lokale retningslinjer eller prosedyrer som gjelder spesifikt for en bestemt region, land eller enhet. Spesielt inkluderer Appendiks A i denne merknaden ytterligere informasjon som gjelder for søkere bosatt i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og Sveits (samlet kalt «EØS»). Der ytterligere samtykke, konsultasjon eller andre rettigheter finnes i henhold til lokale lover, vil Hiltons behandling av personlige opplysninger være underlagt utøvelsen av disse rettighetene.

På noen steder i verden, administrerer Hilton hotelleiendommer på vegne av en tredjepart-eier. På mange av disse eiendommene er det hotelleieren (og ikke Hilton) som er den faktiske arbeidsgiveren, og Hilton utfører rekrutterings- og ansettelsesfunksjoner på vegne av eieren. Jeg forstår og godtar at ved å søke via denne siden, kan det hende at jeg søker om en stilling i et selskap som ikke er Hilton, hvor Hilton fungerer som rekrutterer, men ikke vil være min offisielle arbeidsgiver.

Hvis du godtar en stilling hos Hilton eller hotelleieren, vil du bli ansett som et Hilton «teammedlem» og en separat merknad vil styre vår bruk av dine personopplysninger.

Ditt samtykke

Vennligst les nøye gjennom denne merknaden og gi ditt samtykke til vår innsamling, oppbevaring, bruk, overføring og utlevering av personopplysninger som beskrevet i denne merknaden ved å klikke på knappen hvor det står «Jeg godtar» på slutten av merknaden.

Dine personopplysninger kan overføres til andre land enn hjemlandet ditt, inkludert land hvor lovene for databeskyttelse ikke er de samme som i hjemlandet ditt.

Hilton ivaretar sikkerhetstiltak som er utformet for å beskytte dine personopplysninger. Hvis du er bosatt i et EØS-land, viser vi til Appendiks A for mer informasjon.

Opplysninger du oppgir

Denne merknaden dekker alle personopplysninger du sender inn for å søke på eller søke opp en stilling hos Hilton, som kan inkludere:

 • Innlogging og passord, for brukere av karrieresiden

 • Hvordan fikk søkeren vite om jobben?

 • CV, resymé, søknadsbrev

 • Navn og kontaktinformasjon (som din hjemmeadresse, telefonnummer, mobilnummer og e-postadresse)

 • Referanser (navn, arbeidsgiver, tittel, relasjon, e-post, telefon)

 • Svar på screeningspørsmål

 • Preferanser for ansettelse, villighet til flytting, villighet til reising, nåværende lønn, ønsket lønn

 • Tidligere (eller nåværende) arbeidserfaringer (som start- og sluttdato, arbeidsgiver, ansvarsoppgaver)

 • Utdanning (som utdanningsnivå, skole, hovedfag)

 • Eventuelle sertifikater

 • Selv-identifisering (som aldersgruppe, kjønn, religion, funksjonshemninger, etnisk gruppe)

Hilton kan også samle inn følgende opplysninger fra søkere i Storbritannia og Irland og andre EØS-jurisdiksjoner:

 • Dokumenttype for rett til arbeid

 • Hvis dokumentet du oppgir er et visum eller en arbeidstillatelse, må du spesifisere typen

 • Nummer

 • Land hvor det ble utstedt

 • Sted hvor det ble utstedt

 • Dato når det ble utstedt

 • Utløpsdato

Vi krever det ikke, men du kan frivillig velge å oppgi andre relevante opplysninger som en del av søknaden din. Ikke send inn følgende sensitive opplysninger med mindre vi spesifikt ber om at du oppgir slike opplysninger slik at vi kan overholde våre juridiske forpliktelser og/eller interne retningslinjer knyttet til mangfold og antidiskriminering: seksuell legning, rase, etnisk opprinnelse, religion, politiske og religiøse trosretninger, funksjonshemming, sivilstand, tro, nasjonalitet, nasjonalt opphav, farge og/eller alder.

Ved frivillig å sende inn opplysninger om din rase eller etniske bakgrunn, fysiske eller mentale helse eller tilstand, jobbevalueringer eller utdanningsarkiver, provisjoner (eller påståtte provisjoner) fra lovbrudd eller relaterte transaksjoner, politiske meninger eller oppfatninger, religiøse oppfatninger, sexliv eller medlemskap i en fagforening eller et politisk parti, gir du ditt uttrykte samtykke til at Hilton mottar og behandler slike opplysninger for å behandle søknaden din.

Alle opplysninger du sender inn må være sanne, komplette og ikke misvisende, og du må ha lovlig rett til å oppgi disse. Hvis du ikke har det, kan dette føre til at søknaden din blir avvist under søknadsprosessen eller til disiplinære tiltak, inkludert umiddelbar avskjedigelse hvis du har blitt ansatt.

Hvis du planlegger å gi oss detaljer om en referanse eller enhver annen tredjepart som en del av din CV/curriculum vitae, er det ditt ansvar å skaffe deg samtykke fra denne tredjeparten før du gir personopplysningene hans/hennes til oss.

Det er frivillig å oppgi personopplysninger, også på karrieresiden. Imidlertid bør du merke deg at dersom du ikke gir nok opplysninger, kan dette resultere i at Hilton ikke er i stand til å vurdere deg for ansettelse.

Rettslige grunnlag og bruk av personlige opplysninger

Opplysningene du sender inn i søknaden din på karrieresiden, vil lagres i USA (og i relevante jurisdiksjoner hvis jobben er relatert til én eller flere av våre datterselskaper utenfor USA). Opplysningene vil bli samlet inn, brukt, overført og utlevert av ansatte, rådgivere og/eller serviceleverandører for Hilton verden rundt for Hiltons globale rekrutteringsfunksjoner og for relaterte formål for administrering og planlegging, inkludert, der dette er tillatt i henhold til lokal lov, å:

 • Behandle søknaden din

 • Vurdere dine evner og kvalifikasjoner for en jobb

 • Gi deg enhver tjeneste som er tilgjengelig på karrieresiden fra tid til annen

 • Kommunisere med deg

 • Overholde enhver gjeldende lov eller forskrift

 • Utføre bakgrunnssjekker hvis du blir tilbudt en jobb

Offentliggjøring av personlige opplysninger

Dine personopplysninger vil bli gjennomgått av Hilton-teammedlemmer eller agenter som har et forretningsbehov for tilgang til slike personopplysninger og kan inkludere rekrutterere, ansatte i personalavdelingen, teknisk service-personell og ledere eller deres utpekte.

Vi kan dele dine personlige opplysninger med utvalgte tjenesteleverandører eller rådgivere som opptrer på våre vegne, som tredjeparter som bistår Hilton med driften av karrieresiden (inkludert (a) Taleo (med sitt primære forretningssted på 4140 Dublin Boulevard, Suite 400, Dublin, CA 94568 USA), som er vert for karrieresiden, og (b) SHL (med sitt primære forretningssted på 1 Atwell Place, Thames Ditton, Surrey, KT7 ONE Storbritannia), som utfører jobbspesifikke kandidatvurderinger). Disse tredjepartene er pålagt i form av kontrakter å benytte seg av passende tiltak for å beskytte konfidensialiteten og sikkerheten til personopplysninger.

Hilton kan også utlevere dine personopplysninger for å:

 • Beskytte de juridiske rettighetene, personvernet, sikkerheten eller eiendommene til Hilton eller dets teammedlemmer, agenter, kontraktører, kunder eller offentligheten

 • Beskytte sikkerheten til besøkende på våre nettsider eller andre eiendommer

 • Beskytte mot svindel eller andre ulovlige aktiviteter eller for formål relatert til risikostyring

 • Svare på spørsmål eller forespørsler fra juridiske myndigheter

 • La Hilton kunne oppsøke tilgjengelige løsninger eller redusere skadene vi kan påføres

 • Håndheve våre servicevilkår for nettsiden

 • Respondere ved nødstilfeller

 • Overholde loven eller juridiske prosesser

 • Iverksette en lisens, et salg eller en overføring av en virksomhet eller aktiva (inkludert i forbindelse med konkurs eller lignende prosedyrer

 • Administrere overtakelser, sammenslåinger og omorganiseringer

Oppbevaring av opplysninger

Vi er pålagt å beholde opplysninger relatert til kandidater som søker om jobb i USA. Hvis du er bosatt i et EØS-land, vil vi beholde dine personopplysninger i tre år, og i denne perioden er det mulig at vi kontakter deg angående ledige stillinger. Personopplysningene til kandidater som søker om jobb i andre deler av verden, vil beholdes i henhold til lokal lov. Hvis det ikke er noen aktivitet relatert til personopplysningene, kan Hilton fjerne disse fra sin database, underlagt Hiltons forpliktelser om tilbakeholdelse av data samt retningslinjer og alle gjeldende juridiske eller regulerende forpliktelser eller i den tidsperioden som er tillatt i henhold til lokal lov, for det formål å vurdere hvorvidt dine ferdigheter passer for andre muligheter.

Merk at Hilton kan slette dine personopplysninger når som helst (inkludert CV/curriculum vitae), uten noen grunn. Derfor bes du om å beholde din egen kopi av personopplysningene du har gitt os.

Passiv informasjonsinnhenting: Informasjonskapsler og lignende teknologi

Vi og våre serviceleverandører kan bruke «informasjonskapsler» og lignende teknologier på karrieresiden. Informasjonskapsler er data som en webserver overfører til en enkeltpersons datamaskin for arkiveringsformål. Vi bruker informasjonskapsler og andre teknologier for å kunne betjene deg bedre med skreddersydd informasjon samt for å legge til rette for din kontinuerlige tilgang til og bruk av vår karriereside. Hvis du ikke vil at opplysninger samles inn gjennom bruk av informasjonskapsler, har de fleste nettlesere en enkel prosedyre som lar deg avvise informasjonskapsler automatisk eller som gir deg et valg om å godta eller avvise overføring av en bestemt informasjonskapsel eller informasjonskapsler fra en bestemt nettside til datamaskinen din. Imidlertid er det mulig at karrieresiden ikke fungerer på riktig måte for deg hvis du avviser Taleos informasjonskapsler for øktadministrering.

Hvis du er bosatt i EØS, er vi pålagt å innhente ditt samtykke før vi plasserer visse typer informasjonskapsler eller lignende teknologi på datamaskinen din. Vi vil be om ditt samtykke separat før vi forsøker å plassere en informasjonskapsel eller lignende teknologi på datamaskinen din.

Tilgang, korrigering og sletting

Hvis du velger å registrere deg på karrieresiden, kan du få tilgang til, lese gjennom og endre visse av dine personopplysningene som er samlet inn og lagret på karrieresiden ved å logge deg inn på karrieresiden og velge å oppdatere kontoinformasjonen din. Den oppdaterte profilen vil bli brukt som standard neste gang du søker om jobb via nettkontoen din. Hvis du vil endre personopplysninger som du allerede har sendt inn for vurdering av en spesifikk stilling, må du sende inn søknaden på nytt for å oppdatere dine personopplysninger som er assosiert med denne jobbsøknaden. Vi oppmuntrer deg til å raskt oppdatere dine personopplysninger dersom disse endres eller er ukorrekte. Hvis du ber oss om det, vil vi deaktivere eller fjerne dine personopplysninger fra våre aktive databaser, men visse opplysninger kan beholdes i henhold til hva som er tillatt eller påkrevd ved lov.

Hvis du har noen spørsmål eller er bekymret om måten vi ellers behandler personopplysninger på, kan du kontakte oss via e-postlinken du finner under.

Klikk her for å sende en e-post til DataProtectionOffice@hilton.com

Du kan få tilgang til, endre eller komme med innvendinger mot bruk av personopplysninger i henhold til hva som er tillatt i henhold til gjeldende lokal lov. Kontakt oss via e-postlinken under hvis du har slike forespørsler. Merk at visse personopplysninger kan være unntatt slike rettigheter om tilgang, korrigering eller innvendinger i henhold til gjeldende lover om databeskyttelse. Dessuten, hvis du er bosatt i EØS, kan du ha andre rettigheter med tanke på dine personlige opplysninger, som forklart i Appendiks A.

Sikkerhet på karrieresiden

Vi tar rimelige forholdsregler for å sikre personopplysninger som overføres mellom besøkende og karrieresiden og personopplysninger som er lagret på våre servere. Dessverre kan ingen metoder for overføring eller lagring av opplysninger garanteres å være 100 % sikre. Ikke send sensitive opplysninger på e-post. Du er selv ansvarlig for å bruke en passende grad av forsiktighet når du kommuniserer med oss.

Hvis du har grunn til å tro at din kommunikasjon med oss ikke lenger er sikker (for eksempel hvis du føler at sikkerheten på enhver konto du har hos oss har blitt satt i fare), må du umiddelbart gi oss beskjed om problemet ved å kontakte oss på linken under.

Klikk her for å sende en e-post til ISC@hilton.com

Med dette fraskriver Hilton seg, så langt dette er tillatt ved lov, alt ansvar for seg selv og sine datterselskaper og leverandører for enhver personopplysning som sendes til vår karriereside og som mistes, misbrukes, gås inn på ulovlig, utleveres, endres eller ødelegges eller som ikke leveres til vår karriereside i sin helhet eller til rett tid.

Lenker til andre nettsider

Karrieresiden kan inneholde lenker til andre nettsider. Operatørene for disse andre nettsidene kan innhente opplysninger om deg via informasjonskapsler eller andre teknologier. Hvis du lenkes til en annen nettside, vil du forlate karrieresiden, og denne merknaden vil ikke lenger gjelde for din bruk av og aktivitet på disse andre sidene.

Hvis du oppgir personopplysninger via eller på noen andre sider, vil overføringen skje på denne nettsiden (ikke Hiltons karriereside) og personopplysningene du oppgir vil bli samlet inn og kontrollert i henhold til personvernerklæringen til operatøren av nettsiden det gjelder.

Lenker til andre nettsider på karrieresiden tilbys kun av praktiske årsaker, og inkluderingen av slike lenker betyr ikke at siden det lenkes til har blitt bekreftet. Vi anbefaler at du leser juridiske merknader som er lagt ut på disse sidene, inkludert personvernerklæringer. Vi har intet ansvar eller ansvarsskyldighet for dine besøk på andre sider eller for datainnsamlinger og brukspraksiser på slike sider.

Lov som gjelder for jobbsøknader

Karrieresiden lar deg dra fordel av Hiltons sentraliserte og globale rekrutteringsfunksjon når du søker om jobb verden rundt. Denne karrierenettsiden drives fra USA. Derfor vil alle personopplysninger du sender inn på karrieresiden bli innhentet i USA og vil være underlagt amerikanske lover. Imidlertid, hvis vi deler dine personopplysninger med et datterselskap i et annet land på grunn av dets rolle som potensiell arbeidsgiver (eller som opptrer som rekrutterer for en hotelleier), vil datterselskapet håndtere dine personopplysninger i samsvar med denne merknaden. Enhver avgjørelse om ansettelse eller andre ansattrelaterte avgjørelser vil bli tatt av partneren for ansettelse i samsvar med lovene i landet hvor jobben vil befinne seg. Dessuten, hvis du er bosatt i EØS, viser vi til Appendiks A for ytterligere informasjon om internasjonale dataoverføringer.

Om barn

Karrieresiden er ikke ment for mindreårige under 15 år eller under lovlig ansettelsesalder (høyeste alder gjelder) i ethvert land hvor vi driver virksomhet.

Endringer i merknaden

Vi forbeholder oss retten til å endre denne merknaden når som helst uten forvarsel for å adressere fremtidige utviklinger i Hilton eller karrieresiden eller endringer i bransjen eller juridiske trender. Vi vil publisere den reviderte merknaden på karrieresiden eller annonsere endringen på hjemmesiden for karrieresiden. Du kan se når merknaden ble revidert ved å se på tegnforklaringen «Sist oppdatert» øverst i denne merknaden. Alle endringer trer i kraft ved kunngjøring av den reviderte merknaden på karrieresiden. Hvis du fortsetter å bruke karrieresiden etter slike endringer, vil du anses for å ha godtatt endringene. Hvis du ikke godtar vilkårene i denne merknaden, enten delvis eller helt, kan du velge å ikke fortsette å bruke karrieresiden.

Ytterligere bestemmelser for EØS-baserte søkere

Se Appendiks A for ytterligere bestemmelser som gjelder for deg hvis du er borger i EØS.