Gå til innhold

Avtale om bruk av nettsted

I. VIKTIG! DETTE ER EN BINDENDE JURIDISK AVTALE (denne «avtalen»). LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE FOR BRUK NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

Denne avtalen styrer din bruk av dette nettstedet, som finnes på hilton.com (samlet «nettstedet»), og er inngått av og mellom Hilton Worldwide Holdings Inc. (omtalt som «HWI», «vi», «oss» eller «vår») og deg, på vegne av deg selv og kjøperen, medlemmet eller leverandøren du har registrert deg for («du»). Ved å bruke, vise, overføre, bufre, lagre og/eller på annen måte bruke nettstedet, tjenestene eller funksjonene som tilbys på eller av nettstedet og/eller innholdet på nettstedet på noen som helst måte, har du samtykket i alle vilkårene og betingelsene nedenfor, og du fraskriver deg alle retter til å reise krav om utvetydigheter eller feil i denne avtalen. Hvis du ikke godtar alle vilkårene og betingelsene, kan du ikke bruke nettstedet og du må umiddelbart forlate nettstedet. Vi forbeholder oss retten, etter eget skjønn, til å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av disse vilkårene og betingelsene når som helst og uten varsel. Med mindre annet er angitt, vil slike endringer tre i kraft umiddelbart. Du bør derfor sjekke disse vilkårene og betingelsene regelmessig for endringer. Din fortsatte bruk av nettstedet etter kunngjøring av endringer for denne avtalen om bruk, vil bety at du godtar disse endringene.

II. KVALIFIKASJON

Nettstedet er tilgjengelig kun for personer og entiteter som er berettiget til å inngå juridisk bindende avtaler under gjeldende lovgivning. Uten begrensning av det forutgående, er nettstedet og tjenestene som tilbys av nettstedet ikke tilgjengelig for mindreårige personer. Hvis du ikke oppfyller kravene til å bruke nettstedet, kan du ikke bruke det. Du bekrefter at du har fylt atten (18) år, som er aldersgrensen for å kunne bestille rom på dette nettstedet. Hvis du ikke har fylt atten år, kan du ta direkte kontakt med hotellet for hjelp.

Du bekrefter også at du er juridisk autorisert til å foreta reisebestillinger og/eller foreta kjøp for deg selv eller for en annen person som du er autorisert til å handle på vegne av. Du kan kun bruke dette nettstedet til å foreta legitime bestillinger eller kjøp, og du skal ikke bruke dette nettstedet til andre formål, inkludert, men ikke begrenset til, å foreta spekulative, falske eller bedragerske bestillinger, eller noen bestilling i forventning om etterspørsel.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere eller endre bestillinger i tilfeller der en kunde har involvert seg i bedragersk eller upassende aktivitet, eller under andre forhold hvor det ser ut til at bestillinger inneholder eller skyldes en feil, eller ved forsøk på å omgå HWI eller hotellers retningslinjer, vilkår eller betingelser.

Du forstår at overbruk eller misbruk av bestillingsfasilitetene på dette nettstedet kan føre til at du blir nektet tilgang til slike fasiliteter.

Bestillinger som gjøres av én eller flere personer, eller av et byrå på nettstedet, eller på vegne av en eller flere tiltenkte gjester, og som involverer flere enn ni (9) rom på samme hotell for samme tidsperiode, må gjøres direkte via hotellet. Hvis flere enn ni (9) rom på samme hotell for samme tidsperiode blir bestilt via en annen metode, forbeholder vi oss retten til å kansellere, eller pålegge tilleggskrav for, slike bestillinger.

Enkelte priser har spesifikke kvalifiseringskrav, slik som Hilton Honors-, AAA- eller AARP-medlemskap. Det er ditt ansvar å verifisere at du er kvalifisert for prisen du har bestilt. Hoteller er ikke forpliktet til å overholde priser dersom du ikke er kvalifisert for dem.

III. BEGRENSNINGER FOR BRUK AV MATERIALE

Alt materiale på nettstedet er opphavsrettslig eiendom til HWI, eller deres datterselskaper eller tilknyttede selskaper og/eller tredjeparts lisensgivere. Ikke noe materiale fra nettstedet eller noe Internett-område som eies, drives, lisensieres eller kontrolleres av oss eller våre tilknyttede selskaper kan kopieres, «samles inn», reproduseres, offentliggjøres på nytt, publiseres, overføres eller distribueres på noen som helst måte. For formålet av disse vilkårene er bruken av slikt materiale på andre webområder, Internett, intranett, ekstranett eller andre nettsteder eller datamiljøer forbudt. Alle varemerker, tjenestemerker, varenavn og design eies av oss. Du kan ikke ramme inn eller benytte innrammingsteknikker til å inkludere noen av våre varemerker, logoer eller annen fortrolig informasjon (inkludert bilder, tekst, sidelayout eller form) uten forutgående skriftlig samtykke. Du kan ikke bruke metakoder eller noen annen form for «skjult tekst» med vårt navn, våre varemerker eller annen fortrolig informasjon uten forutgående skriftlig samtykke fra oss.

Med mindre det er angitt på annen måte, er alle navn, logoer, varemerker, servicemerker, design og varenavn eiendommen til Hilton International Holding Corporation, Hilton Holding LLP eller Hilton HHonors Worldwide, L.L.C. i USA og andre land, og kan ikke brukes av noen for noe som helst formål uten forutgående skriftlig samtykke fra oss. Vi anser våre varemerker for å være verdifulle eiendeler, og ser svært alvorlig på krenkelse av dem.

Hvis du laster ned programvare fra nettstedet, lisensieres programvaren, inkludert alle filer, bilder som er implementert i eller genereres av programvaren og data som medfølger programvaren (samlet «programvaren») til deg av oss eller tredjeparts lisensgivere for din bruk kun i forbindelse med nettstedet. Vi overfører ikke eiendomsretten for programvaren til deg. Du eier mediet som programvaren er lagret på, men vi (eller tredjeparts lisensgivere) beholder den fulle og komplette eiendomsretten til programvaren og alle opphavsretter deri. Du kan ikke redistribuere, selge, dekompilere, omvendt utvikle, demontere eller på annen måte redusere programvaren til et menneskelig lesbart format.

IV. INNSENDINGER

Vi hører gjerne fra våre brukere og er glade for dine kommentarer angående nettstedet og produktene og tjenestene som tilbys i forbindelse med nettstedet. I henhold til selskapets mangeårige policy kan vi dessverre ikke akseptere eller vurdere kreative ideer, forslag eller materiale, annet enn hva vi har spesifikt forespurt. Vi har dyktige medarbeidere og konsulenter som kan arbeide på tilsvarende eller lignende ideer. Vi håper du forstår at hensikten med denne policyen er å unngå muligheten for fremtidige misforståelser når prosjekter som utvikles av våre profesjonelle medarbeidere og/eller konsulenter for andre personer kan se ut til å ligne deres eget kreative arbeid. Vennligst ikke send oss kreativt originalmateriale av noen som helst type uoppfordret. Selv om vi setter pris på din tilbakemelding relatert til nettstedet og tjenestene og produktene som tilbys på nettstedet, ber vi deg om å være spesifikk i dine kommentarer, og ikke å sende inn kreative ideer, forslag eller materialer (med mindre du har fått en spesifikk forespørsel fra oss).

Hvis du, etter forespørsel fra oss, sender spesifikke innsendinger eller, på tross av vår anmodning, sender oss kreative forslag, ideer, notater, tegninger, konsepter eller annen informasjon (samlet «innsendinger»), skal innsendingene anses for å være, og skal forbli, vår eiendom. Ingen av innsendingene skal være underlagt noen taushetsplikt fra vår side, og vi skal ikke være ansvarlige for noen bruk eller formidling av noen innsendinger. Uten begrensning av det forutgående, skal vi eksklusivt eie alle nå kjente eller heretter eksisterende rettigheter til innsendinger av enhver type og natur verden over, og vi skal ha rett til å bruke innsendingene ubegrenset, til et hvilket som helst formål, kommersielt eller på annen måte, uten godtgjørelse til yteren av innsendingene.

V. FORUM OG OFFENTLIG KOMMUNIKASJON

«Forum» betyr et prateområde, meldingstavle eller e-postfunksjon som tilbys som en del av nettstedet. Hvis du deltar i et forum på nettstedet, hvis aktuelt, må du ikke: (i) bakvaske, fornærme, plage eller true andre ; (ii) komme med fanatiske, hatefulle eller rasistisk støtende uttalelser; (iii) forsvare illegale aktiviteter eller diskutere illegale aktiviteter i hensikt av å begå dem; (iv) poste eller distribuere materiell som krenker og/eller overtrer noen rettighet til en tredjepart eller noen lov; (v) poste eller distribuere vulgært, slibrig, uhøflig eller uanstendig språk eller bilder; (vi) reklamere eller selge til, eller forlede andre; (vii) bruke forumet til kommersielle formål av noen som helst type annet enn for å forenkle en transaksjon på nettstedet; (viii) poste eller distribuere programvare eller annet materiell som inneholder virus eller andre skadelige komponenter; eller (ix) poste materiale eller komme med uttalelser som ikke angår det angitte temaet eller emnet i et chatterom eller en meldingstavle. Du skal ha eneansvaret for innholdet i meldingene dine, og du skal forsvare og holde de skadesløse parter skadesløse for innholdet i slike meldinger. Vi forbeholder oss retten til å fjerne eller redigere innhold fra ethvert forum, når som helt og av enhver årsak.

Ved å laste opp materialer til et forum eller sende inn materialer til oss, gir (eller garanterer du at eieren av slike materialer uttrykkelig gir) du oss automatisk en uopphørlig, royaltyfri, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv rett og lisens til å bruke, reprodusere, endre, tilpasse, publisere, oversette, offentlig utføre og vise, lage avledende arbeider fra og distribuere slike materialer eller implementere slike materialer i ethvert format, medium eller teknologi som til dag dato er kjent eller som senere kan bli utviklet. Du garanterer også at alle såkalte «ideelle rettigheter» i materialet er fraskrevet.

Når du deltar i et forum, må du aldri anta at andre deltakere er personene de sier at de er, at de vet hva de sier at de vet, eller har tilknytningene som de sier de har i et chatterom, på en meldingstavle, eller annet brukergenerert innholdsområde. Informasjon du er fått i et forum er muligens ikke pålitelig, og det er ikke en god ide å gjøre handle eller ta beslutninger om investeringer basert kun eller hovedsakelig på informasjon du ikke kan bekrefte. Vi kan ikke være ansvarlige for innholdet eller nøyaktigheten av noe informasjon, og vi skal ikke være ansvarlige for noen handels- eller investeringsrelaterte beslutninger som er basert på slik informasjon.

VI. INNHOLD KOBLET TIL NETTSTEDET

Koblinger til andre nettsteder vi tror kan være av interesse for deg gis for din bekvemmelighet. Ved å levere disse koblingene støtter, sponser eller anbefaler vi ikke slike nettsteder eller materialet som spres av eller tjenestene som leveres av dem. Vi er heller ikke ansvarlige for materialet, tjenestene eller andre forhold på eller relatert til eller fra noe nettsted.

Du må utøve skjønn når du viser webområder på Internett og bruker nettstedet. Vær oppmerksom på at når du bruker nettstedet kan bli omdirigert til andre nettsteder som vi ikke har kontroll over. Fra nettstedets sider er det koblinger til andre nettsteder som omdirigerer deg til utenfor nettstedet. Hvis du for eksempel «klikker» på en bannerannonse eller et søkeresultat, vil «klikket» føre deg bort fra nettstedet. Dette inkluderer koblinger fra annonsører, sponsorer og innholdspartnere som kan bruke vår(e) logo(er) som del av en avtale om co-branding. Disse andre nettstedene kan sende sine egne informasjonskapsler til brukere, samle inn informasjon, be om personlig informasjon eller inneholde informasjon du anser for å være upassende eller offensiv. Annonsører på nettstedet kan også sende informasjonskapsler til brukere som vi ikke kontrollerer.

Vi forbeholder oss retten til å deaktivere koblinger fra tredjeparters nettsteder til nettstedet vårt.

Vi gir ingen fremstillinger angående innholdet på nettsteder som er oppført i noen av nettstedets kataloger. Følgelig kan vi ikke holdes ansvarlige for nøyaktigheten, anvendeligheten, overholdelse av opphavsrett, lovgyldigheten eller sømmeligheten for materiale på nettsteder som er oppført i søkeresultater eller på annen måte koblet til et nettsted.

Vær oppmerksom på at uansett når du gir ut informasjon på Internett, kan den informasjonen bli samlet inn og brukt av personer du ikke kjenner. Vi kan ikke garantere sikkerheten for noe informasjonen du formidler på Internett. Slik formidling gjør du på egen risiko.

VII. FRASKRIVELSER

ELEKTRONISKE OVERFØRINGER, INKLUDERT INTERNETT, ER OFFENTLIGE MEDIER, OG ALL BRUK AV SLIKE MEDIER ER OFFENTLIG OG IKKE PRIVAT. INFORMASJON SOM ER RELATERT TIL ELLER OPPSTÅR FRA SLIK BRUK ER OFFENTLIG, ELLER EIENDOMMEN TIL DE SOM SAMLER INFORMASJONEN, OG IKKE PERSONLIG ELLER PRIVAT INFORMASJON.

DU SAMTYKKER I AT DU BRUKER NETTSTEDET PÅ EGEN RISIKO. INNHOLDET, TJENESTENE OG MATERIALET PÅ NETTSTEDET GIS «SOM DET ER» OG «SOM TILGJENGELIG» UTEN FREMSTILLINGER ELLER GARANTIER AV NOE SLAG, HVERKEN UTTRYKTE, UNDERFORSTÅTTE ELLER LOVFESTEDE. VI GIR INGEN REPRESENTASJONER, GARANTIER ELLER ANBEFALINGER ANGÅENDE NØYAKTIGHETEN, PÅLITELIGHETEN, NYTTEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV TJENESTENE, INNHOLDET ELLER MATERIALET PÅ NETTSTEDET ELLER NOE NETTSTED SOM ER KOBLET TIL DET. I DEN MAKSIMALE UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING, FRASIER VI OSS ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, INDIREKTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, TITTEL, UKRENKELIGHET, DESIGN, NØYAKTIGHET, YTELSE, TILSTREKKELIGHET, EGNETHET, KAPASITET, FULLSTENDIGHET, TILGJENGELIGHET ELLER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BEHANDLING ELLER YTELSE. VI GARANTERER IKKE AT NETTSTEDET ELLER TJENESTENE, INNHOLDET, MATERIALET ELLER FUNKSJONER PÅ NETTSTEDET VIL VÆRE KONTINUERLIG TILGJENGELIG, UAVBRUTT ELLER FEILFRITT, AT FEIL VIL BLI KORRIGERT ELLER AT NETTSTEDET, TJENESTENE, INNHOLDET, MATERIALET ELLER SERVERNE SOM GJØR NETTSTEDET ELLER SLIKE TJENESTER, INNHOLD OG MATERIALER TILGJENGELIGE ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER, ELLER ER NØYAKTIGE ELLER FULLSTENDIGE. VI GIR INGEN FREMSTILLING ELLER GARANTI RELATERT TIL BRUKEN ELLER RESULTATET AV BRUKEN AV TJENESTENE, INNHOLDET, MATERIALET, FUNKSJONENE ELLER PRODUKTENE SOM ER TILGJENGELIGE GJENNOM NETTSTEDET I HENHOLD TIL DERES RIKTIGHET, NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET ELLER PÅ ANNEN MÅTE. DU PÅTAR DEG DEN TOTALE KOSTNADEN FOR ALL NØDVENDIG SERVICE, REPARASJON ELLER KORRIGERING. GJELDENDE LOVGIVNING TILLATER MULIGENS IKKE UTELUKKELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, SLIK AT DE OVENNEVNTE BEGRENSNINGENE MULIGENS IKKE GJELDER FOR DEG. I tilfelle av at vi holdes ansvarlig for skader relatert til slike anliggender, skal ditt eneste og eksklusive rettsmiddel være begrenset til tilbakebetaling av tjenester eller produkter betalt av deg til entiteten som holdes ansvarlig som ikke ble levert av slik entitet. Du fraskriver deg herved alle rettigheter til alle krav eller søksmål relatert til slike anliggender i alle forum i ett (1) år etter den første forekomsten av denne type handling, arrangement, forhold eller utelatelse som kravet eller søksmålet er basert på.

Vi frasier oss uttrykkelig alt ansvar for nøyaktigheten av, innholdet i eller tilgjengeligheten for informasjon på nettsteder som er koblet til eller fra nettstedet. Vi kan ikke garantere at du vil være tilfreds med produkter eller tjenester du kjøper fra nettstedet eller fra nettstedet til en tredjepart som er koblet til eller fra nettstedet, eller tredjeparts innhold på nettstedet. Vi godkjenner ingen av produktene på slike tredjeparters nettsteder, og vi har heller ikke tatt forholdsregler for å bekrefte nøyaktigheten eller påliteligheten av informasjonen i innholdet på slike tredjeparters nettsteder. Vi gjør ingen fremstillinger eller garanti er i henhold til sikkerheten for noe informasjon (inkludert, men ikke begrenset til, kredittkortinformasjon og annen personlig informasjon) som du blir bedt om å gi til en tredjepart, og du fraskriver deg herved ethvert krav mot de skadesløsholdte parter i henhold til slike nettsteder og tredjeparters innhold. Vi anbefaler på det sterkeste at du foretar nødvendige og passende undersøkelser du anser for å være nødvendig før du fortsetter med transaksjoner av noen art med noen av disse tredjepartene.

De skadesløsholdte parter er ikke ansvarlige for telefon, elektrisitet, elektronikk, nettverk, Internett, datamaskiner, maskinvare- eller programvaresvikt, feil, forsinkelser eller problemer, eller sen, tapt, stjålet, uleselig, ufullstendig, fordreid, feiladressert, ødelagt post eller post med manglende porto, e-post, posteringer, tilkoblinger, meldinger eller oppføringer eller sikkerheten for alle slike elementer.

De skadesløsholdte parter er videre ikke ansvarlige for feilaktig eller unøyaktig oppføringsinformasjon, uansett om det er forårsaket av brukere eller av utstyret eller programmering i forbindelse med eller som brukes på nettstedet, eller skyldes en teknisk eller menneskelig feil som kan forekomme i behandlingen av informasjon relatert til nettstedet.

Vi kan forby deg i å delta i eller bruke nettstedet dersom du, etter vårt skjønn, ikke overholder denne avtalen eller opptrer på en ukorrekt måte, med hensikt om å plage, fornærme, true eller sjikanere en annen person, eller opptre på annen skadevoldende måte. Vi forbeholder også retten til å nekte service, avslutte kontoer, fjerne eller redigere innhold eller kansellere bestillinger etter eget skjønn.

Hvis noen del av nettstedet ikke fungerer som planlagt av en eller annen årsak, inkludert angrep av datavirus, feil, tukling, uautorisert intervensjon, bedrag, tekniske feil eller andre årsaker utenfor HWIs rimelige kontroll som ødelegger eller påvirker administrasjonen, sikkerheten, riktigheten, integriteten eller korrekt drift av nettstedet, forbeholder vi oss retten (men ikke forpliktelsen), etter eget skjønn, til å forby deg og ethvert medlem, kjøper eller leverandør (og din og deres informasjon) fra å bruke nettstedet, og til å opphøre, avslutte, endre eller innstille nettstedet eller enhver del på nettstedet og ugyldiggjøre slik informasjon.

Du samtykker også i at de skadesløsholdte partene ikke er ansvarlige på noen som helst måte for eventuelle tap eller skader på din datamaskin eller oppfanging eller bruk av kredittkortinformasjon, relatert til eller som et resultat av bruken av nettstedet eller andre nettsteder, tjenester eller materialer med koblinger til eller fra nettstedet. Partene er heller ikke ansvarlige på noen som helst måte for noe skade, tap, krav eller skadeerstatning relatert til eller som et resultat av nettstedet som kjører eller ikke kjører på datamaskiner eller nettverk som brukes av deg eller som kommuniserer med slike datamaskiner eller nettverk.

I den grad vi har oppføringer eller koblinger til tredjeparters produkter eller tjenester, fungerer nettstedet vårt som markedsplassen hvor leverandører selger produkter og tjenester (eller, når relevant, innhenter tilbud for å kjøpe) og kjøpere kan kjøpe slike produkter og tjenester. Vi er ikke involvert i de faktiske transaksjonene mellom kjøpere og leverandører. Som et resultat av dette har vi ingen kontroll over kvaliteten, sikkerheten eller lovgyldigheten for artiklene som annonseres, riktigheten eller nøyaktigheten av oppføringene, leverandørenes evne til å selge artikler eller kjøpernes evne til å kjøpe artikler. Vi kan ikke garantere at en kjøper eller en leverandør faktisk vil gjennomføre en transaksjon. Vi har ikke kontroll over informasjonen som gis av andre brukere som gjøres tilgjengelig gjennom nettstedet. Du kan anse andre brukeres informasjon for å være offensiv, skadelig, unøyaktig eller villedende. Utvis forsiktighet og sunn fornuft når du bruker nettstedet. Merk at det også er en risiko for kontakt med utenlandske statsborgere, umyndige personer eller personer som opptrer under falske forutsetninger.

Selv om vi forsøker å kontrollere at produktbeskrivelser på nettstedet er aktuelle og nøyaktige, gir vi ingen fremstilling eller garanti om at produktbeskrivelsene på nettstedet er nøyaktige, fullstendige, aktuelle eller pålitelige på noen som helst måte. Hvis et produkt som beskrives på nettstedet viser seg å ikke være som beskrevet, er ditt eneste rettsmiddel å returnere produktet i ubrukt stand i henhold til leverandørens retningslinjer for retur av produkter.

ELECTRONIC COMMUNICATIONS PRIVACY ACT NOTICE (18 U.S.C. 2701-2711): VI GIR INGEN GARANTI FOR KONFIDENSIALITET ELLER PERSONVERN FOR NOE KOMMUNIKASJON ELLER INFORMASJON PÅ NETTSTEDET ELLER ANDRE NETTSTEDER SOM ER KOBLET TIL NETTSTEDET. VI KAN IKKE GJØRES ANSVARLIGE FOR PERSONVERNET AV INFORMASJON, E-POSTADRESSER, REGISTRERING OG IDENTIFIKASJONSINFORMASJON, DISKPLASS, KOMMUNIKASJON, KONFIDENSIELL INFORMASJON ELLER INFORMASJON OM FORRETNINGSHEMMELIGHETER, ELLER NOE ANNET INNHOLD SOM OVERFØRES OVER NETTVERK MED TILGANG FRA NETTSTEDET, ELLER PÅ ANNEN MÅTE ER FORBUNDET MED DITT BRUK AV NETTSTEDET.

MUNTLIG RÅD ELLER SKRIFTLIG KORRESPONDANSE ELLER INFORMASJON GITT AV OSS ELLER NOEN AV DE SKADESLØSHOLDTE PARTENE SKAL IKKE UTGJØRE EN GARANTI AV NOEN ART, OG BRUKERE SKAL IKKE SETTE SIN LIT TIL NOE SLIK INFORMASJON ELLER SLIKE RÅD. VI FORBEHOLDER OSS RETTEN, ETTER EGET SKJØNN OG UTEN VARSEL, TIL Å KORRIGERE ALLE FEIL ELLER UTELATELSER I ENHVER DEL AV NETTSTEDET. VI KAN OGSÅ AVVISE TILGANG TIL NETTSTEDET FOR ENHVER PERSON, NÅR SOM HELST. HVERKEN VI ELLER NOEN AV DE SKADESLØSHOLDTE PARTENE SKAL HA NOE SOM ANSVAR RELATERT TIL DIN TILLIT TIL INFORMASJONEN SOM LEVERES PÅ NETTSTEDET.

Søk og katalog er kostnadsfrie tjenester som kan tilbys i forbindelse med nettstedet. Fordi Internett konstant er under endring, kan ingen søkemotorteknologi omfatte alle tilgjengelige nettsteder til ethvert gitte tidspunkt. Vi frasier oss derfor uttrykkelig alt ansvar for innholdet eller tilgjengeligheten for informasjon i søkeindekser eller -kataloger som tilbys i forbindelse med nettstedet.

Nettstedet kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller, trykkfeil eller utelatelser i forbindelse med informasjonen som vises på nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, priser, gebyrer eller tilgjengelighet i forbindelse med din transaksjon. Hilton er ikke ansvarlig for noen trykkfeil, bildefeil, tekniske feil eller prisfeil (inkludert, men ikke begrenset til, feil hotellsatser) som er oppført på nettstedet. Hilton forbeholder seg retten til å gjøre endringer, korrigeringer og/eller forbedringer på nettstedet, og for produktene og tjenestene som beskrives i slik informasjon, når som helst og uten varsel, inkludert etter bekreftelse av en bestilling.

Vi forbeholder oss retten til å avgjøre om krav relatert til vår beste pris Garantert. er gyldige og oppfyller alle de definerte kravene samt vilkårene og betingelsene for programmet. Alle krav vil bli verifisert og bekreftet. Hvis et krav anses for å være kvalifisert, vil den skadelidte bli kontaktet av vår gjesteservice, og kravet vil bli behandlet i henhold til programmets vilkår og betingelser.

VIII. SKADESLØSHOLDELSE

Du har det fulle ansvaret for å opprettholde konfidensialiteten for passordet ditt og kontoen din og for alle aktiviteter som gjøres på kontoen. Du samtykker herved i å holde oss ansvarsfrie, forsvare og holde oss og våre hoteller og hver av våre og deres eiere, partnere, datterselskaper, tilknyttede selskaper, franchisetakere og hver av slik person eller entitets funksjonærer, direktører, agenter, leverandører, underleverandører, gjester, beboere, besøkende, lisensgivere, inviterte gjester og ansatte (samlet «skadesløsholdte parter») skadesløse fra og mot alle anklager, krav, erstatningsansvar, skadeerstatninger, bøter, straffetiltak og kostander av hvilken som helst art (inkludert rimelige advokathonorarer) som oppstår fra eller på noen som helst måte er tilknyttet denne avtalen, tjenestene eller produktene som leveres deg av nettstedet eller annen relatert handling eller manglende handling av deg, og uansett om forårsaket eller bidratt til etter uaktsomhet fra HWI eller en representant eller medarbeider hos de skadesløsholdte partene eller alle av dem (med unntak av i den utstrekning det er forbudt i henhold til gjeldende lovgivning) eller erstatningsansvar som skyldes din konto, inkludert, men ikke begrenset til, alle erstatningsansvar som er relatert til din krenkelse av opphavsrett tilhørende en hvilken som helst person, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, patent, forretningshemmelighet, varemerke, rettigheter til artist, ideelle rettigheter, personvern, publisitet eller rettigheter under andre lover om immaterielle rettigheter. Hvis et krav fremlegges eller søksmål eller prosess igangsettes mot de skadesløsholdte partene, eller noen av dem, som følge av eller i forbindelse med denne avtalen, kan enhver slik skadesløsholdt part, etter rimelig varsel til deg, kreve at du, på din bekostning, bestrider et slikt krav eller tar over forsvaret for slikt søksmål eller prosess og ansetter advokat for slikt formål. Slik advokat skal være underlagt forutgående skriftlig godkjenning fra slik skadesløsholdt part, hvorav godkjenning skal anses for å ha bli gitt med dette i tilfelle av at en advokat opptrer på vegne av dine forsikringsgivere som er involvert i slik bestridelse eller forsvar. Du skal samarbeide med oss i forsvaret av ethvert krav. Vi forbeholder oss retten, på din bekostning, til å overta det eksklusive forsvaret og kontrollen for enhver sak som på annen måte er underlagt skadesløsholdelse av deg.

IKS. ANSVARSBEGRENSNINGER

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SKAL VI VÆRE ANSVARLIGE FOR TAPT FORTJENESTE, DEKNINGSKOSTNAD, DIREKTE, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER, SPESIELLE SKADER, FØLGESKADER ELLER STRAFFERETTSLIGE SKADER ELLER TAP SOM SKYLDES BRUKEN AV, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE, NETTSTEDET ELLER TJENESTER ELLER FUNKSJONER PÅ NETTSTEDET SOM OPPSTÅR FRA DIN TILGANG TIL, ELLER MANGLENDE TILGANG TIL, NETTSTEDET ELLER DIN TILLIT TIL NETTSTEDET ELLER TJENESTENE, INNHOLDET ELLER MATERIALET PÅ NETTSTEDET, ELLER NETTSTEDETS FUNKSJONER, TJENESTEYTELSE, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å LEVERE TJENESTER, ELLER INFORMASJON ELLER ALLE SKADEERSTATNINGER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE, UANSETT OM VI HAR BLITT VARSLET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, OG FOR ENHET ANSVARSTEORI (INKLUDERT UAKTSOMHET). VI ER HELLER IKKE FORPLIKTET TIL Å OPPDATERE NETTSTEDET ELLER INNHOLDET PÅ NETTSTEDET. GJELDENDE LOVGIVNING TILLATER MULIGENS IKKE BEGRENSNINGER ELLER UTELUKKELSE AV ANSVAR ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SLIK AT OVENNEVNTE BEGRENSNING ELLER UTELUKKELSE MULIGENS IKKE GJELDER FOR DEG. IKKE I NOE TILFELLE SKAL VÅRT TOTALE ANSVAR OVERFOR DEG FOR ALLE SKADER, TAP OG SØKSMÅL (BASERT PÅ KONTRAKT, FORVOLDT SKADE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UAKTSOMHET ELLER PÅ ANNEN MÅTE) OVERSTIGE BELØPET BETALT AV DEG, HVIS NOE, FOR TILGANG TIL NETTSTEDET. HVIS DU ER MISFORNØYD MED NETTSTEDET ELLER NOEN AV PRODUKTENE, TJENESTENE, MEDLEMMENE, LEVERANDØRENE OG/ELLER KJØPERNE SOM TILBYS I FORBINDELSE MED NETTSTEDET, SOM TILFELLET KAN VÆRE, ER DITT ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDDEL Å SLUTTE Å BRUKE NETTSTEDET OG AVSLUTTE DENNE AVTALEN I HENHOLD TIL VILKÅRENE I AVTALEN.

X. FRITAKELSE

VED Å BRUKE DETTE NETTSTEDET, GODTAR OG SAMTYKKER ALLE BRUKERE I AT DE SKADESLØSHOLDTE PARTENE ER FRITATT FRA OG HOLDES SKADESLØSE FRA OG AT DE IKKE ER ANSVARLIGE FOR NOE ANSVAR RELATERT TIL NOEN ASPEKTER VED NETTSTEDET (INKLUDERT, MEN UTEN BEGRENSNING, SYKDOM, TAP, RETTSTVIST, PERSONLIGE SKADER, DØD, SKADE PÅ EIENDOM OG KRAV BASERT PÅ PUBLISITETSRETTIGHETER, ÆRESKRENKELSE, BRUDD PÅ PERSONVERNET, RIMELIGE ADVOKATHONORARER OG SAKSOMKOSTNINGER) SOM KAN OPPSTÅ FRA BRUKEN AV NETTSTEDET ELLER GODKJENNING, BESITTELSE, BRUK ELLER MISBRUK AV INFORMASJON, MATERIALER, TJENESTER ELLER PRODUKTER RELATERT TIL OG ANSKAFFET FRA NETTSTEDET. VI FORBEHOLDER OSS RETTEN TIL NÅR SOM HELST OG UTEN ANSVAR Å BEGRENSE ELLER NEKTE TILGANG TIL NETTSTEDET OG NETTSTEDETS TJENESTER, INNHOLD, MATERIALER OG FUNKSJONER FOR ENHVER PERSON. VIDERE FORBEHOLDER VI OSS RETTEN TIL Å SØKE ENHVER FORM FOR OPPREISNING, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL ADVOKATHONORARER, RELATERT TIL BEDRAGERSK ELLER ULOVLIG AKTIVITET RELATERT TIL BRUKEN AV NETTSTEDET.

Fordi vi ikke er involvert i den faktiske transaksjonen mellom kjøpere og leverandører, vil du, hvis relevant, i tilfelle av en tvist med en eller flere brukere, også på vegne av deg selv, dine forgjengere, hvis relevant, og hver av deres nåværende og tidligere funksjonærer, ansatte, direktører, aksjonærer, morselskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnere, representanter, advokater, regnskapsførere, arvinger, eksekutorer, administratorer, konservatorer, etterfølgere og fullmektiger, når gjeldende, herved fullt ut og for alltid frita de skadesløsholdte parter, fra alle krav, søksmål, overenskomster, saksøking, saksgrunnlag, forpliktelser, tvistemål, gjeld, kostnader, advokathonorarer, utgifter, skadeerstatninger, kjennelser, domsbeslutninger og erstatningsansvar av enhver type eller art ifølge loven eller rettmessig krav eller på annen måte, om kjent eller mistenkt som har eksistert eller kan ha eksistert, eller som eksisterer eller heretter kan eller kan eksistere, basert på alle fakta, hendelser eller utelatelser som forekommer når som helst på tidspunktet for eller før effektuering av denne avtalen, som oppstår fra, angår, er tilknyttet eller relatert på noen som helst måte med denne avtalen eller nettstedet. Du samtykker også i at det foreligger en mulighet for at du etter effektuering av denne avtalen vil oppdage fakta eller pådra deg eller bli utsatt for krav som det ikke fantes kjennskap til eller det ikke var mistanke om ved tidspunktet avtalen ble effektuert, og som hvis det hadde vært kjent ved tidspunktet for effektueringen kunne ha påvirket beslutningen om å effektuere denne avtalen. Du samtykker i og godtar at på grunn av denne avtalen, og fritakelsen i dette avsnittet i denne avtalen, påtar du deg en risiko for slike ukjente fakta og slike ukjente og ikke mistenkte krav. Du har blitt informert om paragraf 1542 i California Civil Code («paragraf 1542»), som fremlegger følgende:

ET GENERELT FRITAK DEKKER IKKE KRAV I FORDRINGSHAVERENS FAVØR SOM FORDRINGSHAVEREN IKKE KJENTE TIL ELLER HADDE GRUNN TIL Å MISTENKE DA VEDKOMMENDE EKSEKVERTE FRITAKET, OG SOM, HVIS FORDRINGSHAVEREN HADDE VISST OM DEM, HADDE HATT EN BETYDELIG INNVIRKNING PÅ FORDRINGSHAVERENS ENDELIGE AVTALE MED DEBITOREN.

Til tross for slike bestemmelser, skal dette fritaket utgjøre et fullt fritak i henhold til vilkårene. Du frasier deg bevisst og frivillig rettighetene du har i henhold til paragraf 1542, samt i alle andre vedtekter, lover eller forskrifter med tilsvarende effekt. I forbindelse med slik fraskrivelse og frafallelse, samtykker du i at du har det klart for deg at du heretter kan komme til å oppdage krav som for øyeblikket ikke er kjente eller det ikke foreligger mistanke om, eller fakta i tillegg til eller avvikende fra disse som du nå vet eller tror er sanne, i henhold til forholdene som er fritatt heri. Ikke desto mindre er det din hensikt, gjennom denne avtalen og med råd fra advokat, å fullt ut og endelig å avgjøre og frafalle alle slike anliggender, og alle krav relatert til slike anliggender, som nå eksisterer, kan eksistere eller ha eksistert blant partene hertil, inkludert de skadesløsholdte partene. Du bekrefter herved at du har fått råd fra din advokat, og at du forstår og erkjenner betydningen og konsekvensen av denne frafallelsen og av denne spesifikke fraskrivelsen av paragraf 1542 og andre slike lover.

XI. JURISDIKSJON

Produktene og/eller tjenestene som beskrives på er tilgjengelige gjennom nettstedet er muligens ikke tilgjengelig i ditt land. Vi gjør ingen fremstilling av at tjenestene eller produktene som tilbys på nettstedet er passende eller tilgjengelige for bruk på ethvert spesifikt sted. De som velger å bruke nettstedet gjør dette på eget initiativ og er selv ansvarlige for overholdelse av lokale lover, hvis og i den utstrekning lokal lover er gjeldende. Hvis bruk av nettstedet og/eller visning eller bruk av materiale eller innhold på nettstedet eller tjenester som tilbys her bryter eller krenker gjeldende lover i din jurisdiksjon, er du ikke autorisert til å vise eller bruke nettstedet, og du må umiddelbart forlate nettstedet. Din visning og/eller bruk av nettstedet utgjør din fremstilling om at du ubetinget og uten begrensninger har tillatelse til å vise og bruke nettstedet, og de skadesløsholdte partene kan være henvist til slik fremstilling. Dette nettstedet drives fra USA, og det er mulig at viss programvare fra nettstedet kan være underlagt amerikansk lovgivning om eksportregulering. Ingen programvare fra nettstedet kan lastes ned eller på annen måte eksporteres (i) til (eller til statsborgere eller beboere i) Cuba, Irak, Libya, Nord-Korea, Iran, Syria eller andre land som USA eller FN har forbudt eksport av varer til; eller (ii) noen på det amerikanske Finansdepartementets liste over «Specially Designated Nationals» eller noen som er underlagt de samme eller tilsvarende restriksjoner selv om de ikke er oppført på det amerikanske handelsdepartementets liste «Table of Deny Orders». Ved å laste ned eller bruke programvaren representerer og garanterer du at du ikke befinner deg i, er under kontroll av, eller er statsborger eller beboer i et slikt land eller står på noen av listene ovenfor eller er underlagt slike restriksjoner.

XII. TILGANG OG INTERFERENS

Du vil ikke bruke robot, spider, andre automatiske enheter, eller manuelle prosesser til å overvåke eller kopiere nettstedet eller innholdet eller informasjon (inkludert informasjonen) på nettsiden uten forutgående skriftlig samtykke. Du samtykker i at du ikke vil bruke noen enhet, programvare eller rutine for å forstyrre eller forsøke å forstyrre med nettstedets korrekte funksjon eller noen transaksjon som utføres via nettstedet. Du samtykker i at du ikke vil kopiere, reprodusere, endre, modifisere, lage avledende arbeider eller offentlig vise noe innhold (med unntak av informasjon som du har eierskapsinteresse i) fra nettstedet uten forutgående uttrykkelig, skriftlig samtykke fra oss eller gjeldende tredjepart.

Informasjonen (inkludert informasjonen) du gir oss (i) skal ikke inneholde virus, trojanske hester, ormer, tidsbomber, cancelbots eller andre dataprogrammeringsrutiner som har til formål å skade, skadelig innvirke på, på skjult vis oppfange eller ekspropiere systemer, data eller informasjon; og (ii) skal ikke skape ansvar for oss eller forårsake av vi mister (delvis eller i sin helhet) tjenestene fra våre Internettleverandører eller andre leverandører.

XIII. INGEN BYRÅ

Du og HWI er uavhengige kontraktører, og ingen byrå, partnerskap, samarbeid, forhold mellom ansatt-arbeidstaker eller franchise-franchisetaker er tiltenkt eller inngås med denne avtalen.

XIV. AVSLUTNING

Disse vilkårene er gjeldende frem til avtalen avsluttes av en av partene. Du kan når som helst avslutte denne avtalen ved å slutte å bruke nettstedet og destruere alt materiale som er innhentet fra alle slike nettsteder og all relatert dokumentasjon samt alle kopier og installasjoner dersom, uansett om gjort under vilkårene i denne avtalen eller på annen måte. Din tilgang til nettstedet kan bli avsluttet umiddelbart og uten varsel fra oss hvis du etter vårt skjønn ikke overholder alle vilkårene og betingelsene i denne avtalen. Ved opphør må du slutte å bruke nettstedet og ødelegge alt materiale som er innhentet fra nettstedet samt alle kopier, uansett om gjort under vilkårene i denne avtalen eller på annen måte. Til tross for opphør av denne avtalen, erkjenner og samtykker du i at de rettighetene og forpliktelsene som basert på deres karakter er ment å overleve opphøret av denne avtalen for at den skal være fullt operativ, skal overleve opphør av denne avtalen, inkludert uten begrensning, følgende bestemmelser herav: (i) Begrensninger for bruk av materialer; (ii) Innsendinger; (iii) Fraskrivelser; (iv) Skadesløsholdelse; (v) Ansvarsbegrensninger; (vi) Fritakelse; (vii) Tilgang og interferens; (viii) Meddelelse om og prosedyre for å fremme krav om krenkelse av opphavsrett; (ix) Forum; (x) Ingen byrå; og (xi) Overholdelse av lover.

XV. GENERELLE BESTEMMELSER

Du skal overholde alle gjeldende lover, vedtekter, bestemmelser og forskrifter relatert til din bruk av nettstedet og din adgang til tilbud om å kjøpe og/eller selge produkter og/eller tjenester. Denne avtalen skal styres av og fortolkes i henhold til lovene i staten New York, uten å gi rom for noen prinsipper i internasjonal privatrett. Du samtykker i at alle søksmål eller rettmessig krav som oppstår fra eller er relatert til vilkårene i denne avtalen kun skal fremlegges i den amerikanske distriktsretten i det østlige distriktet av Virginia, eller, hvis det ikke er noen føderal jurisdiksjon over søksmålet, i domstolen i staten Virginia i fylket Fairfax, Virginia. Du samtykker herved i å underordne deg den personlige jurisdiksjonen til slik domstol for formålet av å føre prosess for slikt søksmål. Alle tvister som ikke kan løses mellom partene, og søksmål som oppstår som følge av eller i forbindelse med nettstedet skal løses individuelt, uten noen form for gruppesøksmål. DU FRASIER DEG HERVED ENHVER RETT DU KAN HA ELLER VIL KOMME TIL Å HA TIL EN JURYPROSESS. Det forutgående skal ikke være gjeldende i den grad at dersom lovgivningen i ditt bostedsland krever anvendelse av annen lov og/eller jurisdiksjon og dette ikke kan utelukkes ved kontrakt. Hvis noen bestemmelse i denne avtalen viser seg å være ulovlig, ugyldig eller av en eller annen årsak ugjennomførbar, skal den bestemmelsen anses som fjernet fra avtalen, og skal ikke påvirke gyldigheten og tvangskraften til de andre bestemmelsene i avtalen. Dette er hele avtalen mellom oss relatert til innholdet heri, og den skal ikke endres med unntak av hva som på annen måte er angitt heri. Ingen fraskrivelse av noen vilkår, bestemmelser eller betingelser i denne avtalen, om ved gjennomføring eller på annen måte, i en eller flere instanser, skal bli ansett for å være, eller skal utgjøre en fraskrivelse av noen andre vilkår, bestemmelser eller betingelser heri, om tilsvarende eller ikke, ingen fraskrivelse skal heller ikke utgjøre en permanent fraskrivelse av slike vilkår, bestemmelser eller betingelser heri. Ingen fraskrivelse skal være bindende med mindre det er utstedt skriftlig av parten som gjør fraskrivelsen.

XVI. DIGITAL SIGNATUR

Du fremlegger og garanterer at du har lovlig rett, makt og autoritet til å samtykke i vilkårene i denne avtalen på vegne av deg selv og medlemmet, kjøperen eller leverandører som deltar på nettstedet. Du samtykker videre i at din bruk utgjør en elektronisk signatur som definert i Electronic Signatures in Global and National Commerce Act («e-signering») og Uniform Electronic Transactions Act («UETA») og at du har utarbeidet, effektuert, inngått, godtatt vilkårene og på annen måte har bekreftet denne avtalen og du har samtykket i og godtatt av denne avtalen er et elektronisk dokument for formålene av e-signering, UETA og Uniform Computer Information Transactions Act, og som så er fullstendig gyldig, har rettsvirkning, er tvangskraftig, er bindende og ikke-gjendrivelse av deg og medlemmet, kjøperen eller leverandøren som du opptrer på vegne av.

XVII. MEDDELELSE OM OG PROSEDYRE FOR REISE KRAV FOR BRUDD PÅ OPPHAVSRETT

I overensstemmelse med Title 17, United States Code, Section 512(c)(2), skal meddelelse om krav for brudd på opphavsrett sendes til vår angitte representant. Meddelelse må sendes til følgende utpekte representant:

 • Tjenesteleverandør(er): Hilton Worldwide Holdings Inc.

 • Navn på representanten som er utpekt til å motta meddelelse om krav for brudd: Kristin Campbell

 • Full adresse til den utpekte representanten som meddelelsen skal sendes til: 7930 Jones Branch Drive, McLean, VA 22102

 • Telefonnummer til utpekt representant: 703 883 5100

 • E-postadresse til utpekt representant: CopyrightClaim@hilton.com

For å være i kraft under Title 17, United States Code, Section 512(c)(3), må meddelelsen være skriftlig og inkludere følgende:

 1. En fysisk eller elektronisk signatur fra personen som er autorisert til å opptre på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som er påstått krenket;

 2. Identifikasjon av det opphavsrettslig beskyttede arbeidet som påstås å være krenket, eller hvis flere opphavsrettslig beskyttede arbeider på ett enkelt nettsted dekkes av én enkelt meddelelse, en representativ liste over slike arbeider på det nettstedet;

 3. Identifikasjon av materialet som påstås å krenke eller være gjenstand for krenkende aktivitet og som skal fjernes, eller hvis tilgang skal deaktiveres for, samt tilstrekkelig informasjon til at tjenesteleverandøren skal kunne lokalisere materialet;

 4. Tilstrekkelig informasjon til at tjenesteleverandøren skal kunne kontakte den klagende part, for eksempel adresse, telefonnummer, og hvis tilgjengelig, en e-postadresse den klagende part kan bli kontaktet på;

 5. En erklæring om at klagende part i god tro mener at bruken av materialet som klagen gjelder for ikke er autorisert av rettighetshaveren, dens representant eller loven; og

 6. En erklæring om at informasjonen i meddelelsen er nøyaktig, under straffeansvar for mened, om at den klagende parten har autorisasjon til å opptre på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som er påstått krenket.

Sist oppdatert: November 2015