Hilton Honors

สมัครสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส

จำเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่องทั้งหมดยกเว้นที่มีเครื่องหมายไม่จำเป็นต้องระบุ

กำลังโหลด...

  • ต้องมีความยาวตั้งแต่ 8 ถึง 32 ตัวอักษร
  • ประกอบไปด้วยตัวพิมพ์ใหญ่หนึ่งตัว
  • ประกอบไปด้วยตัวพิมพ์เล็กหนึ่งตัว
  • ตัวเลข (0-9) หนึ่งตัว หรืออักขระพิเศษหนึ่งตัว

โดยการคลิก Join (เข้าร่วม) จะถือว่าข้าพเจ้ายอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์ส, เปิดหน้าต่างใหม่ และข้าพเจ้าตกลงให้มีการเก็บรวบรวม ใช้งาน แบ่งปัน และถ่ายโอนข้อมูลตามที่ระบุไว้ใน คำชี้แจงด้านความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของฮิลตัน, เปิดหน้าต่างใหม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังยอมรับข้อเสนอพิเศษและโปรโมชันจากฮิลตันทางอีเมลและทางไปรษณีย์ ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ข้าพเจ้าสามารถยกเลิกการรับข้อเสนอพิเศษและโปรโมชันได้โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าการสมัครรับข่าวสารในโปรไฟล์ฮิลตัน ออนเนอร์สของข้าพเจ้า ผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนีย เรียนรู้เกี่ยวกับ, เปิดหน้าต่างใหม่การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยฮิลตัน

*ต้องเป็นสมาชิก Hilton Honors เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด, เปิดหน้าต่างใหม่

**WiFi มาตรฐานฟรี มีค่าธรรมเนียมในแบบพรีเมียม มีค่าธรรมเนียมสำหรับโรงแรมที่มีค่าบริการรีสอร์ท