Gå vidare till innehållet

HILTONS ÅTAGANDE FÖR DIGITAL TILLGÄNGLIGHET

Vi strävar efter att ge en utmärkt online-upplevelse till alla våra gäster – inklusive de som har nedsatt hörsel, syn eller andra funktionshinder.

För att kunna garantera detta åtar sig Hilton efterlevnad av tillgänglighetskriterierna på nivå A i riktlinjerna för webbplatsers tillgänglighet (Website Content Accessibility Guidelines 2.0, WCAG 2.0).

Våra webbplatser har utformats och utvecklats med dessa riktlinjer i åtanke. Vi testar våra webbplatser för att kontrollera deras användbarhet för besökare med funktionshinder.

Dessutom kan besökare på våra webbplatser söka och boka rum med de specifika hjälpmedel för funktionshinder som kan behövas.

  • Information om tillgänglighetsfunktioner beskrivs för varje hotell

  • Rumsbeskrivningarna omfattar tillgänglighetsfunktioner för personer med nedsatt rörlighet eller hörsel

  • Sökresultat har filtreringsalternativ för att hitta ett rum med rätt tillgänglighetsfunktioner

Om du har fler frågor om hotellets tillgänglighetsfunktioner eller om ett funktionshinder, kontakta hotellet direkt och tryck på tillhörande knapp för att nå receptionen.

Om du har frågor eller vill rapportera ett problem angående tillgängligheten till denna webbplats kan du skicka e-postmeddelande till Web.Accessibility@Hilton.com. Om du har problem med användning av vår webbplats på grund av funktionshinder finns support dygnet via telefon i USA och Global Support Numbers.