ข้ามไปที่เนื้อหา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Hilton Honors

วันที่มีผล: 16 สิงหาคม 2023 เงื่อนไขต่อไปนี้ใช้แทนที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดก่อนหน้า& การเข้าร่วมหรือคงการเข้าร่วมหลังจากวันที่มีผลหมายความว่าคุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้

ข้อมูลต่อไปนี้รวมกันเป็นพื้นฐานการเข้าร่วมในโปรแกรมรางวัลสำหรับสมาชิกฮิลตัน ออนเนอร์ส ("ฮิลตัน ออนเนอร์ส" หรือ "โปรแกรม") ข้อกำหนดและเงื่อนไข ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") เหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อปกป้องสมาชิกของฮิลตัน ออนเนอร์ส ("สมาชิก") และ Hilton Honors Worldwide, LLC ("ฮิลตัน ออนเนอร์ส" หรือ "เรา") การเข้าร่วมโปรแกรมนี้ของคุณจะได้รับการดูแลโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และคุณมีหน้าที่อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด

หากคุณต้องการคําชี้แจงหรือข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อสำนักงาน [การจองและการบริการลูกค้าของฮิลตัน] ที่ใกล้ที่สุด (https://help.hilton.com/s/) หรือส่งอีเมลไปที่ HiltonHonors@hilton.com อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าข้อกําหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมฮิลตัน ออนเนอร์สไม่สามารถใช้แทนหรือเปลี่ยนแปลงได้ ยกเว้นจะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากฮิลตัน ออนเนอร์ส

เลือกหัวข้อ