Правила и условия на Hilton Honors

Дата на влизане в сила: 16 август 2023 г. Следният текст отменя всички предишни Правила и условия. С участието си или с продължаване на участието си след датата на влизане в сила Вие се съгласявате със следното:

Следната информация съставлява основата за участие в Програмата за награди на Членовете на Hilton Honors („Hilton Honors“ или „Програмата“). Тези Правила и условия („Правила и условия“) са предназначени да защитават членовете на Hilton Honors („Членовете“) и на Hilton Honors Worldwide, L.L.C. („Hilton Honors“ или „Ние“). Участието Ви в тази Програма ще бъде регламентирано от тези Правила и условия, като Ваша отговорност е да ги прочетете изцяло и да ги разберете.

Ако имате нужда от пояснения или от допълнителна информация, можете да се свържете с най-близкия отдел на Резервационната система за обслужване на клиенти на Hilton или да изпратите имейл на HiltonHonors@hilton.com. Имайте предвид обаче, че Правилата и условията на програмата Hilton Honors не могат да бъдат отменяни или променяни, освен в писмен вид от Hilton Honors.