Споразумение за използване на сайта

I. ВАЖНО! ТОВА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРАВНО СПОРАЗУМЕНИЕ (това „Споразумение“). ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ САЙТ.

Това Споразумение управлява ползването на този сайт, който се намира на hilton.com (събирателно „Сайт“) и се сключва от и между Hilton Worldwide Holdings Inc. (наричани тук „HWI“, „ние“, „нас“ или „наш“) и Вас, от Ваше име и от името на купувача, члена или доставчика, за когото сте се регистрирали („Вие“). Като използвате, предавате, кеширате, съхранявате и/или използвате по друг начин Сайта, услугите или функциите, предлагани чрез Сайта и/или съдържанието на Сайта по какъвто и да е начин, Вие се съгласявате с всички описани по-долу правила и условия и се отказвате от правото си да предявявате искове за неточности или грешки в това споразумение. Ако не сте съгласни с което и да е от тези правила и условия, не използвайте Сайта и го напуснете незабавно. Запазваме си правото по наше усмотрение да променяме, добавяме или премахваме части от тези правила по всяко време без предупреждение като, освен ако не е указано друго, тези промени ще влизат в сила незабавно. Затова периодично проверявайте тези правила за промени. Продължаването на употребата на Сайта от Ваша страна след публикуването на това споразумение ще означава, че приемате тези промени.

II. ДОПУСТИМОСТ

Сайтът е достъпен само за лица и субекти, които могат да изготвят правно обвързващи договори съгласно приложимото законодателство. Без ограничения на гореспоменатото Сайтът и предлаганите от него услуги не са достъпни за непълнолетни лица. Ако не отговаряте на условията, не трябва да използвате Сайта. Вие гарантирате, че сте на възраст от осемнадесет (18) или повече години, за да направите резервация за стая на този Сайт. Ако сте на възраст под 18 години, може да се свържете директно с хотела за съдействие.

Трябва също така да гарантирате, че сте законно упълномощени да правите резервации за пътуване и/или покупки за Вас или друг човек, от чието име сте упълномощени да действате. Можете да използвате този Сайт единствено за да правите законни резервации или покупки, както и не може да използвате този Сайт за други цели, включително, без ограничение, за осъществяване на спекулативни, фалшиви или неверни резервации или други резервации, за които се предвижда, че ще има търсене.

Запазваме си правото да анулираме или да променяме резервации, когато изглежда, че клиентът е извършил измамна или неподходяща дейност или при други обстоятелства, когато изглежда, че резервациите са направени в резултат на грешка или съдържат такава или са в резултат на опит за заобикаляне на политиките, правилата или условията на хотелите или на HWI.

Разбирате, че в резултат на прекомерното използване или злоупотребата със средствата за резервации на този Сайт ще Ви бъде отказан достъп до тези средства.

Резервации, направени на Сайта от едно или повече лица или от агенция, от името на един или повече гости, както и за повече от девет (9) стаи в един и същ хотел за един и същ период на престой, трябва да се правят директно през хотела. Ако повече от девет (9) стаи в един и същ хотел и за един и същ период на престой са резервирани по какъвто и да е друг начин, запазваме правото си да анулираме или да налагаме допълнителни изисквания към такива резервации.

За някои цени има специални изисквания, като например членство в Hilton Honors, AAA или AARP. Ваша е отговорността да проверите дали отговаряте на условията за цената, която сте резервирали. Хотелите не са задължени да спазват цените, ако не отговаряте на условията.

III. ОГРАНИЧЕНИЯ НА УПОТРЕБАТА НА МАТЕРИАЛИ

Всички материали, които се съдържат в Сайта, са собственост с търговско право на HWI или филиалите на HWI, или свързаните с HWI компании и/или на лицензодатели от трета страна. Никой от материалите от Сайта или друг интернет сайт, притежаван, управляван, лицензиран или контролиран от нас или свързаните с нас лица, не може да бъде копиран, събиран, възпроизвеждан, повторно публикуван, качван, публикуван, предаван или разпространяван по какъвто и да е начин. За целите на тези правила е забранена употребата на такива материали на който и да е друг уеб, интернет, интранет, екстранет или друг сайт или компютърна среда. Всички търговски марки, марки на услуги, търговски имена и търговско облекло са наша собственост. Не можете да рамкирате или да използвате техники за рамкиране, за да заграждате която и да е от нашите търговски марки, логота или друга собствена информация (включително изображения, текст, оформление на страница или форма) без предварително изрично писмено съгласие от наша страна. Не можете да използвате мета тагове или друг скрит текст, в който да използвате нашето име, търговски марки или друга собствена информация без предварително изрично писмено съгласие от наша страна.

Освен ако не е указано друго, всички имена, емблеми, търговски марки, марки на услуги, търговско облекло и търговски имена са собственост на Hilton International Holding Corporation, Hilton Holding LLP или Hilton HHonors Worldwide L.L.C в САЩ и други страни и не може да бъдат използвани за никаква цел от когото и да е без предварително изрично писмено съгласие от наша страна. Ние считаме търговските си марки за ценен актив и се отнасяме сериозно към нарушаването им.

В случай че изтеглите софтуер от Сайта, софтуерът, включително всички файлове, изображения, включени в софтуера или генерирани от него, както и данните, които го придружават (под общото колективно название „Софтуер“) се лицензират за вас от наша страна или от лицензодатели от трета страна само за употребата ви във връзка със Сайта. Не Ви прехвърляме правото на собственост върху софтуера. Вие притежавате средството, на което е записан софтуера, но ние (или лицензодатели от трета страна) запазваме пълното и цялостно право на собственост върху софтуера и неговите права за интелектуална собственост. Не можете да разпространявате повторно, продавате, декомпилирате, правите обратно проектиране, деасемблирате или намалявате по друг начин софтуера до формат, подходящ за четене от човек.

IV. ПРЕДАДЕНИ МАТЕРИАЛИ

С удоволствие получаваме обратна връзка от потребителите ни и приветстваме вашите коментари относно сайта и продуктите и услугите, предлагани във връзка с него. За съжаление обаче правилата на дългогодишната ни компания не позволяват да се приемат или обмислят творчески идеи, предложения или материали, различни от тези, които конкретно сме изискали. За нас работят талантливи служители и консултанти, които може би работят по същите или по подобни идеи. Надяваме се, че разбирате, че целта на тези правила е да се избегне възможността за бъдещи недоразумения, когато разработените проекти от нашия професионален екип и/или консултанти могат да изглеждат на други лица като подобни на тяхната оригинална работа. Не ни изпращайте оригинални творчески материали от какъвто и да е вид, без такива да са поискани. Въпреки че оценяваме обратната ви връзка за сайта и предлаганите във връзка с него продукти и услуги, изискваме да сте конкретни в коментарите си с оглед на същите съображения и да не изпращате творчески идеи, предложения или материали (освен ако такива не са конкретно поискани от нас).

Ако при поискване от наша страна изпратите конкретни изявления или, въпреки нашите изисквания, ни изпратите творчески предложения, идеи, бележки, рисунки, концепции или друга информация (под събирателното название „Изявления“), тези изявления се считат за наша собственост и ще останат такава. Никое от изявленията не може да е предмет на каквото и да е задължение за поверителност от наша страна и не носим отговорност за употребата или разкриването на изявления. Без да се ограничава гореспоменатото, ние ще притежаваме всички познати в момента или съществуващи отсега нататък права върху изявленията от всякакъв характер и имаме право на неограничена употреба на изявленията за каквито и да е цели, включително търговски, без да има компенсация за доставчика на изявленията.

V. ФОРУМИ И ПУБЛИЧНА КОМУНИКАЦИЯ

Форумът е зона за чат, табло за съобщения или имейл функция, предлагана като част от Сайта. Ако участвате във форум на сайта, ако е приложимо, не трябва да: (1) клеветите, обиждате, тормозите или заплашвате други (2) да правите каквито и да е радикални, изпълнени с омраза или расистки обиди (3) призовавате към незаконна дейност или да обсъждате незаконна дейности с намерението да извършвате такива (4) публикувате или разпространявате материали, които нарушават дадено право на трето лице или някой закон (5) публикувате или разпространявате какъвто и да е вулгарен, нецензурен, неприличен или неучтив език или изображения (6) рекламирате или да продавате на други лица, както и да ги молите за подобни услуги (7) употребявате форума за търговски цели от всякакъв вид, различен от това да улеснява дадена транзакция на сайта (8) публикувате или да разпространявате софтуер или други материали, които съдържат вируси или други вредни компоненти или (9) публикувате материали или да правите изявления, които като цяло не се отнасят до определената тема на чат стаята или съответното табло. Вие носите изцяло отговорността за съдържанието на съобщенията си и ще обезщетявате и предпазвате обезщетените страни за съдържанието на такива съобщения. Ние си запазваме правото да премахваме или редактираме съдържание от всеки форум по всяко време и по каквато и да е причина.

Като качвате материали на даден форум или ни изпращате каквито и да е материали, автоматично ни давате (или гарантирате, че собственика на тези материали изрично дава) постоянно, безвъзмездно, необратимо, неизключително право и разрешение да използваме, възпроизвеждаме, променяме, адаптираме, публикуваме, превеждаме, представяме и показваме публично, създаваме производни произведения и да разпространяваме такива материали или да включваме такива материали под каквато и да е форма, средство или технология, позната в момента или такава, която ще бъде разработена в бъдеще. Освен това гарантирате, че се отказвате от всички така наречени морални права за тези материали.

Като участвате в даден форум никога не приемайте, че хората са тези, за които се представят, че знаят това, което казват, че знаят или че са свързани, с когото казват, че са свързани, в която и да е чат стая, табло със съобщения или друга зона с генерирано от потребителите съдържание. Получената в даден форум информация може да не е надеждна и не е добра идея да търгувате или да правите каквито и да е свързани с инвестиране решения въз основа на информация, която не можете да проверите. Не може да носим отговорност за съдържанието или точността на каквато и да е информация и не сме отговорни за свързаните с търговия или инвестиране решения, направени въз основа на такава информация.

VI. СВЪРЗАНО СЪС САЙТА СЪДЪРЖАНИЕ

Връзките към други сайтове, които предполагаме, че могат да представляват интерес за вас, са предоставени за Ваше удобство. Като предоставяме тези връзки, ние не одобряваме, рекламираме или препоръчваме такива сайтове или разпространявани от тях материали, или предоставяни от тях услуги и не носим отговорност за материалите, услугите или други ситуации, свързани с който и да е друг сайт.

Бъдете дискретни, когато сърфирате в интернет и използвате Сайта. Трябва да сте наясно, че когато използвате Сайта, може да бъдете препратен към други сайтове, които не са под наш контрол. Има връзки към други сайтове от страниците на Сайта, които Ви пренасят извън Сайта. Ако например щракнете върху даден рекламен банер или резултат от търсене, щракването може да ви изведе извън Сайта. Това включва връзки от рекламодатели, спонсори и партньори за съдържание, които може да използват наше лого като част от споразумение за съвместно използване на марка . Тези други сайтове може да изпратят своите бисквитки до потребителите, да събират данни, да питат за лична информация или да съдържат информация, която може да намерите за неподходяща или обидна. Освен това рекламодателите на Сайта може да изпращат бисквитки до потребители, над които нямаме контрол.

Запазваме си правото да забраним връзки към този Сайт от сайтовете на която и да е трета страна.

Не правим никакви декларации относно съдържанието на изброените сайтове, в която и да е от директориите на Сайта. Като следствие на това не може да носим отговорност за точността, уместността, спазването на търговското право, законността или благоприличието на материалите, които се съдържат в сайтовете, изброени при каквито и да е резултати от търсене или свързани със Сайта по друг начин.

Имайте предвид, че когато разпространявате информация онлайн, тази информация може да се събира и използва от хора, които не познавате. Не можем да гарантираме сигурността на информацията, която разкривате онлайн – вие разкривате тази информация на свой собствен риск.

VII. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

ПРЕДАВАНЕТО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ИНТЕРНЕТ, Е ПУБЛИЧНА МЕДИЯ И УПОТРЕБАТА НА ТАКАВА МЕДИЯ Е ПУБЛИЧНА, А НЕ ЧАСТНА. СВЪРЗАНАТА С ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩАТА ОТ ТАЗИ УПОТРЕБА ИНФОРМАЦИЯ Е ПУБЛИЧНА ИЛИ СОБСТВЕНОСТ НА ТЕЗИ, КОИТО СЪБИРАТ ИНФОРМАЦИЯ И НЕ Е ЛИЧНА ИЛИ ЧАСТНА ИНФОРМАЦИЯ.

ВИЕ СТЕ СЪГЛАСНИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ САЙТ НА СВОЙ СОБСТВЕН РИСК. СЪДЪРЖАНИЕТО, УСЛУГИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ НА ТОЗИ САЙТ СЕ ПРЕДЛАГАТ „КАКТО СА“ И ВЪЗ ОСНОВА НА НАЛИЧНОСТТА БЕЗ ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ, КОИТО ДА СА ИЗРАЗЕНИ ПРЯКО, ДА СЕ ПОДРАЗБИРАТ ИЛИ ДА ИМАТ ЗАКОНОВ ХАРАКТЕР. НИЕ НЕ ПРАВИМ НИКАКВИ ДЕКЛАРАЦИИ, ГАРАНЦИИ ИЛИ ОДОБРЕНИЯ ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА, ПОЛЕЗНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА УСЛУГИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ МАТЕРИАЛИТЕ НА САЙТА ИЛИ НА КОЙТО И ДА Е СВЪРЗАН С НЕГО САЙТ. ДО МАКСИМАЛНАТА ДОПУСТИМА СТЕПЕН СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НИЕ СЕ ОТКАЗВАМЕ ОТ ВСИЧКИ ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, И ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, НЕНАРУШАВАНЕ, ДИЗАЙН, ТОЧНОСТ, СПОСОБНОСТ, ДОСТАТЪЧНОСТ, ГОДНОСТ, ПЪЛНОТА, НАЛИЧНОСТ, СЪВМЕСТИМОСТ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИТЕ ГАРАНЦИИ В ПРОЦЕСА НА ОТГОВАРЯНЕ ИЛИ ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ САЙТЪТ ИЛИ УСЛУГИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО, МАТЕРИАЛИТЕ ИЛИ ФУНКЦИИТЕ, КОИТО СЕ СЪДЪРЖАТ НА САЙТА, ЩЕ БЪДАТ НЕПРЕКЪСНАТО ДОСТЪПНИ, БЕЗ ПРЕКЪСВАНИЯ ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, ЧЕ ДЕФЕКТИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПОПРАВЯНИ ИЛИ ЧЕ САЙТЪТ, УСЛУГИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО, МАТЕРИАЛИТЕ ИЛИ СЪРВЪРИТЕ, КОИТО ДАВАТ ДОСТЪП ДО САЙТА ИЛИ ДО ТАКИВА УСЛУГИ, СЪДЪРЖАНИЕ И МАТЕРИАЛИ, НЯМАТ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ЗЛОВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ ИЛИ СА ТОЧНИ И ЦЯЛОСТНИ. НЕ ДАВАМЕ ГАРАНЦИЯ И НЕ ПРАВИМ ДЕКЛАРАЦИИ ЗА УПОТРЕБАТА ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УПОТРЕБАТА НА УСЛУГИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО, МАТЕРИАЛИТЕ, ФУНКЦИИТЕ ИЛИ ПРОДУКТИТЕ, НАЛИЧНИ ПРЕЗ САЙТА ОТНОСНО ТЯХНАТА ПРАВИЛНОСТ, ТОЧНОСТ, НАДЕЖДНОСТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН. ВИЕ ПОЕМАТЕ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ ЗА ВСИЧКИ УСЛУГИ, РЕМОНТИ ИЛИ ПОПРАВКИ. ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО МОЖЕ ДА НЕ ПОЗВОЛЯВА ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ, ПОРАДИ КОЕТО ГОРНОТО ИЗКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ ВАЖИ ЗА ВАС. В случай че ние сме отговорни за свързаните с такива въпроси щети, единствената Ви компенсация ще бъде ограничена до възстановяването на разходите Ви за услугите и продуктите, които сте заплатили на виновната страна, която не ги е предоставила. Тук се отказвате от всички права да предявявате искове или действия, свързани с такива въпроси пред каквито и да е инстанции след повече от една (1) година след датата на възникване на вида действие, събитие, условие или пропуск, които служат за основа на иска или действието.

Изрично се отказваме от отговорност за точността, съдържанието или наличността на информация, която може да се намери на сайтовете, които имат връзка към или от Сайта. Не можем да гарантираме, че ще бъдете задоволени от продуктите или услугите, които закупите от Сайта или от сайт на трета страна, който има връзка към или от Сайта, или от съдържание на трета страна на Сайта. Ние не одобряваме която и да е част от извършването на търговска дейност, нито сме предприели някакви стъпки за потвърждаване на точността или надеждността на каквато и да е информация, която се съдържа в такива сайтове на трети лица или съдържание. Не правим никакви декларации или гаранции относно безопасността на каквато и да е информация (включително, но не само, информация за кредитни карти или други лични данни), която трета страна може да изисква от вас, и Вие се отказвате от всякакви искове срещу обезщетените страни във връзка с такива сайтове и съдържанието на трети страни. Силно Ви препоръчваме да проведете проучване, което смятате за необходимо или подходящо, преди да пристъпите към каквато и да е онлайн или офлайн транзакция с някоя от тези трети страни.

Защитените страни не са отговорни за неизправности, аварии, забавяния или трудности, свързани с телефони, електричество, електроника, мрежи, интернет, компютри, хардуер или софтуерни програми или забавена, изгубена, открадната, нечетлива, непълна, фалшифицирана, погрешно препратена, повредена или с неизплатени пощенски разходи поща, електронна поща, публикувани форми, връзки, съобщения или записи, както и безопасността на каквито и да е въпроси от подобен характер.

Освен това, защитените страни не носят отговорност за неправилна или неточна информация за запис независимо дали последната е причинена от интернет потребителите или от дадено оборудване или програмиране, свързано с или използвано в Сайта, или от друга техническа или човешка грешка, която може да възникне при обработката на каквато и да е информация, свързана със Сайта.

Може да Ви забраним участието в или използването на Сайта, ако по наше усмотрение сте демонстрирали незачитане на това споразумение или намерение да подразните, оскърбите, заплашите или тормозите което и да е друго лице, или сте действали по нелоялен или по друг подривен начин. Също така си запазваме правото да отказваме услуги, да прекратяваме акаунти, да премахваме или да редактираме съдържание или да анулираме поръчки по наше усмотрение.

Ако по някаква причина дадена част от сайта не е в състояние да работи, както е планирано, включително поради заразяване с компютърен вирус, бъгове, подправяне, неоторизирана интервенция, измама, технически повреди или поради каквито и да е други причини извън контрола на HWI, които развалят или пречат на администрирането, сигурността, коректността, почтеността или правилното функциониране на Сайта, ние си запазваме правото (но не и задължението) по наше усмотрение, да забраним на Вас или на който и да е член, купувач или доставчик (и на цялата Ваша или тяхна информация) да използвате Сайта, както и да отменим, премахнем, променим или прекратим сайта (или дадена част от него) за анулирането на такава информация.

Също така се съгласявате, че защитените страни не носят отговорност по какъвто и да е начин в случай на телесна повреда, загуба или повреда на вашия компютър или прихващането или използването на информация от кредитни карти, свързани с или произтичащи от използването на Сайта или други сайтове, услуги или материали, свързани към или от него, а също и не носят отговорност по какъвто и да е начин в случай на телесна повреда, загуба, иск или щети, свързани с или произтичащи от която и да е част от функционирането или нефункционирането на използвани от вас компютри или мрежи, или от комуникацията с такива компютри или мрежи.

Доколкото изброяваме или даваме връзка към продуктите или услугите на трети страни, нашият Сайт действа като място, на което доставчиците продават продукти и услуги (или правят предложения за покупки), а купувачите купуват тези продукти и услуги. Ние не сме участник в самата транзакция между купувачите и доставчиците. В резултат на това, ние нямаме контрол върху качеството, безопасността или законността на рекламираните артикули, достоверността или точността на списъците, способността на доставчиците да продават продукти или възможността на купувачите да купуват продукти. Не можем да гарантираме, че даден купувач или доставчик ще извърши транзакция. Не контролираме предоставената от други потребители информация, която е достъпна посредством Сайта. Може да намерите информацията на другите потребители за обидна, вредна, неточна или измамна. Бъдете внимателни и използвайте Сайта с помощта на здравия си разум. Имайте предвид, че има и рискове от контактите с чужди граждани, непълнолетни лица или преструващи се за други личности хора.

Въпреки че се стараем съдържащите се на сайта описания за продукти да бъдат актуални и точни, не гарантираме и не декларираме, че описанията на продуктите на сайта са точни, пълни, актуални или надеждни по какъвто и да е начин. В случай че даден продукт в Сайта е недостатъчно добре описан и не сте го използвали, по ваше усмотрение може да го върнете съгласно правилата за връщане на доставчика.

ЗАБЕЛЕЖКА ЗА АКТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ КОМУНИКАЦИИ (18 U.S.C. 2701–2711): НЕ ГАРАНТИРАМЕ КОНФИДЕНЦИАЛНОСТТА ИЛИ ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА КОМУНИКАЦИЯТА ИЛИ ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДАДЕНА ПРЕЗ САЙТА ИЛИ ПРЕЗ ДРУГ УЕБСАЙТ, СВЪРЗАН С ТОЗИ САЙТ. НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, ИМЕЙЛ АДРЕСИТЕ, ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ, ПРОСТРАНСТВОТО НА ДИСКА, КОМУНИКАЦИИТЕ, КОНФИДЕНЦИАЛНАТА ИЛИ СЕКРЕТНА ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ, КАКТО И КАКВОТО И ДА Е ДРУГО СЪДЪРЖАНИЕ ПРЕДАДЕНО ПО МРЕЖИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ТОЗИ САЙТ ИЛИ СВЪРЗАНО С УПОТРЕБАТА НА САЙТА ОТ ВАША СТРАНА.

УСТЕН СЪВЕТ, ПИСМЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ НАС ИЛИ НЯКОИ ОТ ОБЕЗЩЕТЕНИТЕ СТРАНИ, НЕ МОЖЕ ДА СЪСТАВЛЯВА НЯКАКЪВ ВИД ГАРАНЦИЯ И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НЕ МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТ НА ТАКИВА СЪВЕТИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ. ЗАПАЗВАТЕ СИ ПРАВОТО ДА ПОПРАВЯМЕ ПО НАШЕ УСМОТРЕНИЕ И БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВСЯКАКВИ ГРЕШКИ И ПРОПУСКИ В КОЯТО И ДА Е ЧАСТ НА САЙТА, КАКТО И ДА ОТКАЗВАМЕ ДОСТЪП ДО НЕГО НА КОГОТО И ДА Е ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. НИТО НИЕ, НИТО НЯКОЯ ОТ ОБЕЗЩЕТЕНИТЕ СТРАНИ МОЖЕ ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ТОВА, ЧЕ СТЕ СЕ ДОВЕРИЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНА НА ТОЗИ САЙТ.

„Търсене“ и „Директория“ са безплатни услуги, които може да се предлагат във връзка със Сайта. Поради постоянната промяна на глобалната мрежа, няма технология на търсачки, която да може да намира всички достъпни сайтове по всяко време. Затова изрично се отказваме от всякаква отговорност за съдържанието или наличността на информация, която се съдържа, в която и да е директория или индекс за търсене във връзка със сайта.

Сайтът може да съдържа технически неточности, типографски грешки или пропуски във връзка с информация, показана на Сайта, включително и без ограничение във връзка с цени, такси или наличност, приложими за вашата транзакция. Hilton не носи отговорност за всички типографски, фотографски, технически или отнасящите се до цените (включително и грешно обявените хотелски цени) грешки на нашия сайт. Hilton си запазва правото да прави промени, корекции и/или подобрения на Сайта, както и на описаните с такава информация продукти и програми, по всяко време без предупреждение, включително след потвърждаване на резервацията.

Запазваме си правото да определяме дали исковете за нашата най-добра цена Гарантирано. са валидни и отговарят на дефинираните изисквания, както и на правилата и условията на програмата. Всички искове ще бъдат проверявани и потвърждавани. Ако даден иск е оправдан, службата ни за гости ще се свърже с ищеца и ще се отреагира на иска съгласно правилата и условията на програмата.

VIII. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие сте изцяло отговорен за поддържането на конфиденциалността на вашата парола и акаунт, както и за всички действия, които се извършват през акаунта Ви. С настоящото обезщетявате, защитавате и предпазвате нас и нашите хотели и всеки от нашите и техните собственици, партньори, филиали, свързани лица, франчайзополучатели и всеки от служителите, управителите, агентите, изпълнителите, подизпълнителите, гостите, жителите, посетителите, лицензополучателите, поканените, допуснатите и работещите за такива лица или субекти (под общото колективно название „Обезщетените страни“) от и срещу каквито и да е обвинения, искове, отговорности, щети, глоби, неустойки или разходи от всякакъв характер (включително разумни адвокатски хонорари) и поради смърт или физическо нараняване на лице, загуба/повреда на имущество, или по друг начин („Искове“), произтичащ от или по някакъв начин свързан с това споразумение, услугите или продуктите, предоставени ви от сайта, или друго свързано действие или бездействие от ваша страна, без значение дали е, или не е причинено или допринесено поради небрежност на HWI, агент или служител на една или повече от Обезщетените страни (освен по начина на и до степента, забранена от приложимото законодателство) или произтичащи от вашия акаунт Искове, включително всички искове, свързани с нарушение от ваша страна на правата на интелектуална собственост на всяко лице, включително и без обграничения авторски права, патенти, търговски тайни, търговски марки, творчески права, поверителност, явност или права в смисъла на друго законодателство, което касае интелектуалната собственост. В случай че е предявен иск, действие или процедура срещу защитена страна или страни, произтичащи от или свързани с това споразумение, всяка от защитените страни може, при предизвестие в разумен срок, да изиска за Ваша сметка да оспори иска или да поеме защитата на каквото и да е такова действие или процедура, както и да наеме адвокат за целта, който да е предмет на предварителното писмено одобрение на съответната защитена страна, което се смята за дадено, в случай че адвокатът действа за Вашия ангажиран застраховател, зает в такова оспорване или защита. Трябва да ни съдействате в защита на всеки иск. Запазваме си правото да приемем за наша сметка изключителната защита и контрол на всеки въпрос, които е предмет на обезщетение от Ваша страна.

IX. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТ

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ, НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ, РАЗХОДИ ЗА ПОКРИВАНЕТО НА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, СВЪРЗАНИ С ДОВЕРИЕ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ ОТ УПОТРЕБАТА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА НА САЙТА ИЛИ УСЛУГИТЕ И ФУНКЦИИТЕ НА САЙТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТЪПА ВИ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ВИ ЗА ДОСТЪП ДО САЙТА ИЛИ ДОВЕРИЕТО ВИ В НЕГО ИЛИ УСЛУГИТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО, МАТЕРИАЛИТЕ ИЛИ ФУНКЦИИТЕ В САЙТА, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЛИ НЕУСПЕШНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ИЛИ КАКВИТО И ДА СА ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАГУБИ НА УПОТРЕБА, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СМЕ БИЛИ НАЯСНО ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ, КАКТО И ПО КАКВАТО И ДА Е ТЕОРИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ). ОСВЕН ТОВА НЕ СМЕ ЗАДЪЛЖЕНИ ДА АКТУАЛИЗИРАМЕ САЙТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО МУ. ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО МОЖЕ ДА НЕ ПОЗВОЛЯВА ОГРАНИЧАВАНЕТО ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ТАКА ЧЕ ГОРНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ ВАЖИ ЗА ВАС. В НИКОЙ СЛУЧАЙ ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ, КОЯТО БИХТЕ ПОЛУЧИЛИ ЗА ВСИЧКИ ЩЕТИ, ЗАГУБИ И ПРИЧИНЕНИ ДЕЙСТВИЯ (БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ДАЛИ ПО ДОГОВОР, НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАРАДИ НЕБРЕЖНОСТ) ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН) НЕ МОЖЕ ДА НАДВИШИ ПЛАТЕНАТА ОТ ВАС СУМА, АКО Е ИМАЛО ТАКАВА, ЗА ДОСТЪПА ДО САЙТА. АКО НЕ СТЕ ДОВОЛЕН ОТ САЙТА ИЛИ КОИТО И ДА СА ОТ ПРОДУКТИТЕ, УСЛУГИТЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ, ДОСТАВЧИЦИТЕ И/ИЛИ КУПУВАЧИТЕ, ПРЕДЛОЖЕНИ И ВЪВ ВРЪЗКА СЪС САЙТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЛУЧАЯ ЕДИНСТВЕНОТО, КОЕТО МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ, Е ДА СПРЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА И ДА ПРЕКРАТИТЕ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ В СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА ЗА ТОВА.

X. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

КАТО ИЗПОЛЗВАТ ТОЗИ САЙТ, ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИЕМАТ И СЕ СЪГЛАСЯВАТ, ЧЕ ЗАЩИТЕНИТЕ СТРАНИ СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВОТО И ДА Е, СВЪРЗАНО С ВСИЧКИ АСПЕКТИ НА САЙТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО БОЛЕСТ, ЗАГУБА, СЪДЕБЕН СПОР, ЛИЧНА ТРАВМА, СМЪРТ, ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ И ИСКОВЕ, ОСНОВАНИ НА ПРАВА НА ПУБЛИЧНОСТ, КЛЕВЕТА ИЛИ НАХЛУВАНЕ В ЛИЧНИЯ ЖИВОТ, РАЗУМНИ АДВОКАТСКИ ХОНОРАРИ И СЪДЕБНИ РАЗХОДИ), КОИТО МОЖЕ ДА ПРОИЗТЕКАТ ОТ УПОТРЕБАТА НА САЙТА ИЛИ ПРИЕМАНЕТО, ПРИТЕЖАНИЕТО, УПОТРЕБАТА ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБАТА НА ИНФОРМАЦИЯ, МАТЕРИАЛИ, УСЛУГИ ИЛИ ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ СЪС САЙТА ИЛИ ПРИДОБИТИ ОТ НЕГО. БЕЗ ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТОВА, СИ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ОГРАНИЧАВАМЕ ИЛИ ДА ОТКАЗВАМЕ ДОСТЪП ДО САЙТА И НЕГОВИТЕ УСЛУГИ, МАТЕРИАЛИ И ФУНКЦИИ ЗА ВСЕКИ ЕДИН ЧОВЕК. ОСВЕН ТОВА СИ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ДА ТЪРСИМ ОСВОБОЖДАВАНЕ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА, ВКЛЮЧИТЕЛНО АДВОКАТСКИ ХОНОРАРИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМАМНА ИЛИ НЕЗАКОННА ДЕЙНОСТ, КОЯТО КАСАЕ УПОТРЕБАТА НА САЙТА.

Тъй като не участваме в реалната сделка между купувачите и доставчиците, ако е приложимо, в случай че имате спор с един или повече потребители, от свое име и от това на Вашите предшественици, ако е приложимо, и всеки от техните настоящи и бивши длъжностни лица, служители, управители, акционери, родители, филиали, алтер его, свързани лица, партньори, агенти, адвокати, счетоводители, наследници, изпълнители, администратори, настойници, заместници и правоприемници, както е приложимо, с настоящото напълно и завинаги освобождава обезщетените страни от всякакви искания, права на задържане, действия, споразумения, дела, причини за действия, задължения, противоречия, дългове, плащания, адвокатски хонорари, разходи, щети, съдебни решения, заповеди и задължения от всякакъв вид или характер на правото, справедливостта или по друг начин, независимо дали известни в момента или предполагаеми, които са съществували или може да са съществували, или които съществуват или от сега нататък може да, ще или биха могли да съществуват, въз основа на всички факти, събития или пропуски, произтичащи по всяко време на или преди изпълнението на това споразумение, които касаят, отнасят се или имат връзка по някакъв начин с това споразумение или със Сайта. Също така приемате, че има възможност след изпълнението на това споразумение да откриете факти или да понесете или претърпите искове, които не са били известни или предполагаеми в момента на изпълняване на споразумението, и които, ако бяха известни в този момент, биха могли да променят материално решението за изпълнение на това споразумение. Вие приемате и се съгласявате, че заради това споразумение и освобождаването, което се съдържа в този раздел на споразумението, поемате всички рискове за такива неизвестни факти, както и за такива неизвестни и неочаквани искове. Уведомен сте за съществуването на раздел 1542 от гражданския кодекс на Калифорния („Раздел 1542“), който предвижда:

ОБЩОТО ОСВОБОЖДАВАНЕ НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ИСКОВЕТЕ, ЗА ПОЛЗА ОТ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА КОИТО КРЕДИТОРЪТ НЕ ЗНАЕ ИЛИ НЕ ПОДОЗИРА В МОМЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСВОБОЖДАВАНЕТО, И КОИТО, АКО СА МУ БИЛИ ИЗВЕСТНИ, СА ЩЕЛИ ДА ПРОМЕНЯТ МАТЕРИАЛНО УРЕЖДАНЕТО НА СМЕТКИТЕ МУ С ДЛЪЖНИКА.

Въпреки тези наредби освобождаването от отговорност ще представлява цялостно освобождаване в съгласие с правилата му. Съзнателно и доброволно Вие се отказвате от наредбите на раздел 1542, както и от всеки друг закон или правило с подобен ефект. Във връзка с такъв отказ Вие приемате, че сте наясно, че от сега нататък може да откриете искове, за които в момента не знаете или не предполагате, или факти, които са допълнителни или различни от онези, за които сега знаете или вярвате, че са истина в контекста на освобождаването от въпросите. Въпреки това чрез това споразумение и след адвокатска консултация Вие възнамерявате да уредите и да освободите цялостно и окончателно всички свързани към него искове, които сега съществуват, може да съществуват или са съществували между и сред съответните страни, включително защитените страни. Вие приемате, че сте получили правна консултация, че разбирате и приемате значимостта и последствията на това освобождаване, както и на специфичния отказ от раздел 1542 и други подобни закони.

XI. ЮРИСДИКЦИОННИ ВЪПРОСИ

Продуктите и услугите, описани на и достъпни през този Сайт, може да не са достъпни от Вашата държава. Не декларираме, че предлаганите на Сайта услуги и продукти са подходящи и достъпни за употреба от всяко определено място. Тези, които изберат да получат достъп до Сайта, правят това по свое собствено желание и носят отговорност за спазването на местните закони, ако такива са приложими, както и до степента, до която са приложими. Ако употребата на Сайта и/или показването или употребата на какъвто и да е материал или съдържание в него, или предложените в него услуги, е в нарушение на приложимото законодателство във Вашата юрисдикция, не сте оторизирани да преглеждате или да използвате Сайта и трябва да напуснете незабавно. Показването и/или употребата на Сайта от Ваша страна представлява декларацията Ви, че безусловно и без ограничения Ви е позволено да преглеждате и употребявате сайта и защитените страни може да се позоват на тази декларация. Сайтът функционира от САЩ и е възможно даден софтуер от него да е предмет на регулирането на износа от САЩ. Софтуер от този Сайт не може да бъде изтеглян или изнасян или реекспортиран (1) в (или до гражданин или жител на) Куба, Ирак, Либия, Северна Корея, Иран, Сирия или друга държава, която подлежи на санкции или ембарго от страна на САЩ или ООН или (2) до който и да е в списъка на Министерството на финансите на САЩ от специално определени граждани или до други лица, обект на същите или подобни ограничения, дори ако не е в списъка на Table of Deny Orders на Министерството на търговията на САЩ. Като изтегляте и използвате софтуер вие декларирате и гарантирате, че не се намирате на територията или под контрола на някоя от тези държави и че не сте неин гражданин или жител, както и че не се намирате в някой от горните ограничаващи списъци или не сте обект на такива ограничения.

XII. ДОСТЪП И ВМЕШАТЕЛСТВО

Няма да използвате робот, паяк, друго автоматично устройство или ръчен процес за наблюдаване или копиране на сайта или на съдържание, или информация (включително информацията), които се съдържат в него, без предварително изрично писмено съгласие от наша страна. Съгласявате се, че няма да използвате някакво устройство, софтуер или практика, за да пречите на правилната работа на сайта или на която и да е транзакция, която се осъществява през него. Съгласявате се, че няма да копирате, възпроизвеждате, променяте, изменяте, създавате производни продукти или показвате публично каквото и да е съдържание (освен дадена информация, за която имате интерес като собственик) от сайта без предварително изрично писмено съгласие от наша или от подходящата трета страна.

Информацията (включително Информацията), която ни предоставяте (1) не трябва да съдържа вируси, троянски коне, червеи, бомби със закъснител, ботове или други практики на компютърно програмиране, които имат за цел да вредят, да възпрепятстват необратимо, да прихващат скрито или да изземват дадена система, данни или информация и (2) не трябва да създава отговорност за нас или да ни причинява загуба (цялостно или частично) на услугите на интернет доставчиците ни или други доставчици.

XIII. ЛИПСА НА ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Вие и HWI сте независими страни по договор и никое от отношенията, свързани с посредничество, партньорство, съвместно предприятие, работник-работодател или франчайзер-франчайзополучател, не се цели или създава с това споразумение.

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Тези условия са в сила, докато не бъдат прекратени от някоя от страните. Можете да прекратите тези правила по всяко време, като спрете да използвате Сайта и унищожите всички материали, получени от всички такива сайтове, и цялата свързана документация, копия и инсталации от него, независимо дали са направени по правилата на това споразумение или по друг начин. Достъпът ви до Сайта може да бъде прекратен от наша страна незабавно без предупреждение, ако по наше усмотрение не спазвате дадено правило или клауза на това споразумение. При прекратяването трябва да спрете да използвате Сайта и да унищожите всички получени от такъв сайт материали и техните копия, независимо дали са направени по правилата на това споразумение или по друг начин. Независимо от прекратяването на това споразумение вие приемате и се съгласявате, че тези права и задължения, които по своя характер са замислени да останат в сила и след прекратяването на това споразумение, за да бъдат напълно оперативни, ще останат в сила след прекратяването на споразумението включително и следните клаузи: (1) Ограничения на употребата на материали (2) Изявления (3) Отказ от отговорност (4) Обезщетяване (5) Ограничения на отговорността (6) Освобождаване от отговорност (7) Достъп и вмешателство (8) Известие и процедура за предявяване на искове за нарушение на търговско право (9) Форум (10) Липса на посредничество и (11) Спазване на законите.

XV. ОБЩИ КЛАУЗИ

Трябва да спазвате всички приложими закони, правила, наредби и регламенти относно използването на Сайта и търсенето на предложения за закупуване и/или продаване на продукти и/или услуги от Ваша страна. Това споразумение се управлява от и тълкува по смисъла на законите на щата Ню Йорк, без да оказва ефект, върху който и да е принцип на противоречие със закона. Съгласни сте че всяко съдебно действие, произтичащо от или свързано с условията на това споразумение ще се завежда само в Окръжния съд за Източната област на Вирджиния, а ако делата не попадат под федерална юрисдикция – в съдилищата на общността на Вирджиния, които се намират в окръг Феърфакс, Вирджиния. С настоящото се съгласявате и се предавате на персоналната юрисдикция на тези съдебни институции за целите на съдебните процеси за такива действия. Спорове, които не могат да бъдат разрешени между страните, и основания за подаване на искове, причинени от или във връзка със Сайта, се разрешават поотделно, без да се прибягва до никаква форма на групов иск. ВИЕ СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ВСИЧКИ ПРАВА, КОИТО ИМАТЕ В МОМЕНТА ИЛИ ЩЕ ПРИТЕЖАВАТЕ ПО-НАТАТЪК, НА ПРОЦЕС СЪС СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ. Горепосоченото не се прилага, при условие че приложимото законодателство на вашата страна на пребиваване изисква прилагането на друг закон и/или юрисдикция, и това не може да бъде изключено от договора. Ако някоя от разпоредбите на това споразумение е незаконна, невалидна или поради някаква причина неприложима, то тази разпоредба се счита за отделна от това споразумение и няма да влияе на валидността и приложимостта на останалите клаузи. Това е цялото споразумение между нас, свързано с обекта на въпросите в него, и не може да бъде променяно, освен ако в самото споразумение не е посочено друго. Отказът от някое правило, клауза или условие на това споразумение, независимо дали при изпълнението му или по друг начин, в един или повече случаи, се счита за или представлява отказ от всяко друго правило, разпоредба или условие на споразумението, независимо дали е подобно, като отказът няма продължителен ефект върху такова правило, клауза или условие. Отказът не може да бъде задължителен, без да е направен в писмен вид от страната, която го прави.

XVI. КЛАУЗИ ЗА ДИГИТАЛЕН ПОДПИС

Вие декларирате и гарантирате, че имате законното право, сила и пълномощие да се съгласите с правилата на това споразумение от свое име и от името на член, купувач или доставчик, който участва в сайта. Освен това сте съгласни, че употребата ви представлява електронен подпис съгласно дефиницията на Акта за електронни подписи във вътрешната и международната търговия („e-sign“) и Акта за уеднаквяване на електронните транзакции („UETA“) и че сте образували, изпълнили, влезли в, приели условията на и удостоверили по друг начин това споразумение, както и сте съгласни, че споразумението е електронен запис за целите на E-sign, UETA и Акта за уеднаквяване на транзакциите с компютърна информация и като такова е изцяло валидно, има правно действие, е приложимо, е задължително за и не може да се отхвърли от вас или от член, купувач или доставчик, от името на когото действате.

XVII. ИЗВЕСТИЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСКОВЕ ЗА НАРУШЕНИЕ НА ТЪРГОВСКО ПРАВО

Съгласно разпоредбите на чл. 17 от Кодекса на САЩ, раздел  512(c)(2) известията за предявяване на искове за нарушение на търговско право трябва да се изпращат до назначения ни агент. Известието трябва да бъде изпратено на следния назначен агент:

 • Доставчици на услуги: Hilton Worldwide Holdings Inc.

 • Име на назначения агент за получаване на известие за предполагаемо нарушение: Кристин Кемпбъл (Kristin Campbell)

 • Пълен адрес на назначения агент, на когото трябва да се изпрати известието: 7930 Jones Branch Drive, McLean, VA 22102

 • Телефонен номер на назначения агент: 703 883 5100

 • Имейл адрес на назначения агент: CopyrightClaim@hilton.com

За да бъде ефективно в смисъла на чл. 17 от Кодекса на САЩ, раздел 512(c)(3), известието трябва да представлява писмена комуникация, която да включва следното:

 • Физически или електронен подпис на лицето, което е оторизирано да действа от името на собственика на изключително право, за което се твърди, че е нарушено.

 • Идентификация на произведението с авторски права, за което се твърди, че се нарушени или, в случай че няколко произведения с авторски права на даден онлайн сайт са покрити от единствено уведомяване, представителен списък на тези произведения от този сайт.

 • Идентификация на материала, за който се твърди, че е в нарушение или е предмет на дейност в нарушение и трябва да се премахне или да се забрани достъпа до него, както и достатъчно информация, за да може доставчика на услугата да намери материала.

 • Достатъчно информация, за да може доставчика на услугата да се свърже с оплакващата се страна, като например адрес, телефонен номер, както и имейл адрес (ако такъв е наличен), на който може да се осъществи контакт с оплакващата се страна.

 • Изявление, че оплакващата се страна вярва, че употребата на материала по съответния нежелан начин не е оторизирана от собственика на търговските права, от неговия агент или от закона.

 • Изявление, че информацията в уведомяването е правилна и, под угрозата от наказание при лъжесвидетелстване, че оплакващата се страна е оторизирана да действа от името на собственика на изключителното право, за което се твърди, че е нарушено.

Последно актуализиране: Ноември 2015

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink