Salt la conținut

Acord cu privire la utilizarea site-ului

I. IMPORTANT! ACESTA ESTE UN ACORD JURIDIC OBLIGATORIU (acest „Acord”). CITIŢI CU ATENŢIE TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE UTILIZARE DIN PREZENTUL ACORD ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST SITE.

Prezentul acord reglementează utilizarea site-ului de internet aflat la adresa hilton.com (denumit în mod colectiv „Site-ul”) și este încheiat de către și între Hilton Worldwide Holdings Inc. (denumită în continuare „HWI”, „noi”, „pe noi” sau „a noastră/al nostru/ale noastre/ai noștri”) și dvs., în numele dvs. și al cumpărătorului, membrului sau furnizorului pentru care v-ați înregistrat („dvs.”). Prin utilizarea, vizualizarea, transmiterea, stocarea în memorii cache, depozitarea şi/sau utilizarea în alt mod a Site-ului, a serviciilor sau a funcţiilor oferite în sau prin intermediul Site-ului şi/sau al conţinutului Site-ului în orice fel, v-aţi exprimat acordul cu fiecare şi cu toţi termenii şi toate condiţiile de mai jos, şi renunţaţi la orice drept de a pretinde despăgubiri în temeiul ambiguităţii sau erorii prezentului acord. Dacă există vreun termen sau vreo condiţie cu care nu sunteţi de acord, nu utilizaţi Site-ul şi părăsiţi-l de îndată. Ne rezervăm dreptul, la discreţia noastră absolută, de a schimba, modifica, adăuga sau elimina porţiuni din aceşti termeni în orice moment, fără notificare şi, dacă nu se indică altfel, aceste modificări vor intra în vigoare imediat; de aceea, vă rugăm să consultaţi periodic aceşti termeni pentru a vedea dacă au suferit modificări. Utilizarea în continuare a Site-ului după publicarea modificărilor la prezentul Acord, echivalează cu acceptarea acestor modificări.

II. ELIGIBILITATE:

Site-ul este disponibil numai persoanelor fizice şi juridice care pot forma contracte obligatorii din punct de vedere juridic în conformitate cu legislaţia aplicabilă. Fără a limita cele de mai sus, Site-ul şi serviciile oferite de Site nu sunt disponibile pentru minori. Dacă nu vă calificaţi, nu aveţi dreptul să utilizaţi Site-ul. Garantați că aveți vârsta minimă de optsprezece (18) ani pentru a putea rezerva o cameră prin intermediul acestui site web. Dacă nu aţi împlinit optsprezece ani, puteţi contacta în mod direct hotelul pentru a obţine asistenţă.

Declaraţi de asemenea că sunteţi autorizat în mod legal pentru a face rezervările şi/sau cumpărăturile privind călătoria fie pentru dvs., fie pentru o altă persoană din partea căreia sunteţi autorizat să acţionaţi. Puteţi utiliza acest site pentru a face rezervări sau cumpărături legale şi nu aveţi dreptul să utilizaţi acest site pentru alte scopuri, inclusiv dar fără a vă limita la, a face rezervări speculative, false sau frauduloase sau orice rezervări anticipând cererea.

Ne rezervăm dreptul de a anula sau modifica rezervările în cazul în care se pare că un client a întreprins activităţi frauduloase sau necorespunzătoare, precum şi în alte cazuri, dacă rezervările par să conţină sau să fie rezultatul unei greşeli sau erori sau al unei încercări de a se sustrage HWI sau politicilor, termenilor sau condiţiilor hotelului.

Înţelegeţi că utilizarea în exces sau abuzul facilităţilor de rezervare ale acestui site pot duce la nepermiterea accesului la aceste facilităţi.

Rezervările făcute de către una sau mai multe persoane sau de către o agenție de pe site din partea unuia sau mai multor oaspeți propuși și care implică mai mult de nouă (9) camere în același hotel pentru aceeași perioadă de sejur, trebuie să fie făcute direct prin hotel. Dacă mai mult de nouă (9) camere la același hotel pentru aceeași perioadă de sejur sunt rezervate printr-o altă metodă, ne rezervăm dreptul de a anula sau de a impune cerințe suplimentare acestor rezervări.

Anumite tarife au cerințe de eligibilitate speciale precum calitatea de membru Hilton Honors, AAA sau AARP. Este responsabilitatea dvs. de a verifica dacă vă calificaţi pentru tariful pentru care aţi făcut rezervarea. Hotelurile nu sunt obligate să onoreze tarifele dacă dvs. nu vă calificaţi pentru ele.

III. RESTRICŢII CU PRIVIRE LA UTILIZAREA MATERIALELOR

Toate materialele conţinute de Site sunt proprietatea HWI sau a filialelor ori companiilor afiliate acesteia şi/sau a licenţiatorilor terţi, iar aceste entităţi au drept de autor asupra acestor materiale. Niciun material de pe Site sau de pe orice site internet deţinut, administrat, licenţiat sau controlat de către noi sau de către afiliaţii noştri nu poate fi copiat, reprodus, republicat, încărcat, publicat, transmis sau distribuit pe nicio cale. În ceea ce priveşte aceşti termeni, este interzisă încorporarea oricăror astfel de materiale în orice site web, internet, intranet, extranet sau de altă natură ori în orice mediu computerizat. Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii, denumirile comerciale şi desenele şi modelele industriale reprezintă proprietatea noastră. Nu aveţi voie să încadraţi sau să utilizaţi tehnici de încadrare pentru a include oricare dintre mărcile sau siglele noastre, ori alte informaţii proprietare (inclusiv imagini, text, design de pagină, formular) fără consimţământul nostru explicit, exprimat în scris. Nu aveţi voie să folosiţi etichete meta sau orice alt „text ascuns” care utilizează numele nostru, mărcile noastre înregistrate sau alte informaţii proprietare, fără consimţământul nostru explicit, exprimat în scris.

Dacă nu se indică altfel, toate numele, siglele, mărcile comerciale, mărcile de servicii, desenele și modelele industriale și denumirile comerciale sunt proprietatea Hilton International Holding Corporation, Hilton Holding LLP sau Hilton HHonors Worldwide, LLC în Statele Unite și în alte țări și nu pot fi utilizate de nicio persoană pentru niciun scop, fără consimțământul nostru explicit, exprimat în scris. Considerăm că mărcile noastre comerciale sunt active de valoare şi tratăm cu maximă seriozitate încălcarea acestora.

În cazul în care descărcaţi software de pe Site, software-ul respectiv, inclusiv orice fişiere, imagini încorporate în software sau generate de software, precum şi datele care însoţesc software-ul (denumite în mod colectiv „Software-ul”) sunt licenţiate către dvs. de către noi sau de către licenţiatorii terţi pentru utilizarea dvs. numai în legătură cu Site-ul. Nu transferăm drepturi de deţinere asupra software-ului către dvs. Dvs. deţineţi suportul pe care este înregistrat software-ul, însă noi (sau licenţiatorii terţi) deţinem titlul complet asupra software-ului şi asupra tuturor drepturilor de proprietate intelectuală din acesta. Nu aveţi voie să redistribuiţi, vindeţi, decompilaţi, efectuaţi operaţii de inginerie inversă, dezasamblaţi sau reduceţi în orice alt mod software-ul la o formă ce poate fi citită de alte persoane.

IV. TRIMITERI

Suntem încântaţi să aflăm informaţii de la utilizatorii noştri şi apreciem comentariile dvs. cu privire la Site şi la produsele şi serviciile oferite în conexiune cu acesta. Din păcate, politica tradiţională a companiei noastre nu ne permite să acceptăm sau să luăm în calcul idei, sugestii sau materiale creative, cu excepţia celor pe care le-am solicitat în mod specific. Avem angajaţi talentaţi şi consultanţi care este posibil să lucreze cu aceleaşi idei sau cu idei similare. Sperăm că veţi înţelege că intenţia acestei politici este de a evita posibilitatea unor litigii viitoare, atunci când proiectele dezvoltate de către personalul nostru profesional şi/sau de către consultanţii noştri ar putea da impresia altor persoane că sunt similare cu propria lor muncă de creaţie. Nu ne trimiteţi materiale creative originale nesolicitate de niciun fel. Cu toate că apreciem feedbackul dvs. cu privire la Site şi cu privire la serviciile şi produsele oferite în legătură cu acesta, vă rugăm să vă limitaţi la redactatarea de comentarii specifice cu privire la aceste servicii şi produse şi să nu transmiteţi idei, sugestii sau materiale creative (cu excepţia cazului în care noi vă solicităm acest lucru în mod explicit).

În cazul în care, la solicitarea noastră, trimiteţi anumite materiale specifice sau, în ciuda solicitării noastre, ne trimiteţi sugestii, idei, note, desene, concepte sau alte informaţii creative (denumite în mod colectiv „Materiale transmise”) aceste Materiale transmise vor fi considerate proprietatea noastră şi vor rămâne astfel. Niciunul dintre materialele transmise nu va face obiectul unei obligaţii de confidenţialitate din partea noastră, iar noi nu vom fi răspunzători pentru nicio utilizare sau divulgare a oricăror Materiale transmise. Fără a limita cele de mai sus, vom fi proprietarul exclusiv al drepturilor cunoscute sau viitoare aferente Materialelor transmise de orice fel şi natură, şi vom avea dreptul de a utiliza în mod liber Materialele transmise pentru orice scop, comercial sau de altă natură, fără a oferi compensaţii furnizorului Materialelor transmise.

V. FORUMURI ŞI COMUNICARE PUBLICĂ

„Forumul” este o zonă de chat, o secţiune de transmitere de mesaje sau o funcţie de e-mail oferită ca parte a Site-ului. Dacă luați parte la un forum din cadrul site-ului, dacă acest lucru se aplică, nu vă este permis: (i) să defăimați, abuzați, hărțuiți sau amenințați alte persoane, (ii) să faceți declarații jignitoare sau bazate pe ură față de alte rase, (iii) să susțineți activități ilegale sau să discutați despre activități ilegale cu intenția de a le comite, (iv) să publicați sau să distribuiți orice material care încalcă și/sau contravine legii sau oricărui drept al unui terț,(v) să publicați sau să distribuiți orice limbaj sau imagine vulgară, obscenă, necivilizată sau indecentă, (vi) să faceți publicitate sau să vindeți produse ori servicii către alte persoane, (vii) să utilizați forumul pentru orice scopuri comerciale, altele decât pentru a facilita o tranzacție de pe site, (viii) să publicați sau să distribuiți orice software sau orice alte materiale care conțin un virus sau alte componente dăunătoare sau (ix) să publicați materiale sau să faceți afirmații care nu fac în general, obiectul desemnat al unei săli de chat sau unui panou informativ. Sunteți responsabilul exclusiv pentru conţinutul mesajelor dvs., veţi despăgubi Părţile despăgubite şi nu le veţi considera vinovate pentru conţinutul acestor mesaje. Ne rezervăm dreptul de a elimina sau edita conţinutul de pe orice forum, în orice moment şi pentru orice motiv.

Prin încărcarea materialelor pe orice forum sau prin transmiterea oricăror materiale către noi, ne acordaţi în mod automat (sau garantaţi că proprietarul acestor materiale ne acordă în mod explicit) un drept şi o licenţă permanente, fără drepturi de autor, irevocabile, non-exclusive de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, realiza şi afişa public materialele, crea lucrări derivate din aceste materiale şi distribui aceste materiale sau de a include aceste materiale în orice formă, suport sau tehnologie care este cunoscută în prezent sau care va fi cunoscută în viitor oriunde în lume. De asemenea, garantaţi faptul că s-a renunţat la toate aşa-numitele „drepturi morale” cu privire la aceste materiale.

Atunci când participaţi în cadrul unui forum, nu plecaţi niciodată de la premisa că oamenii sunt cine spun că sunt, că ştiu ceea ce spun că ştiu sau că sunt afiliaţi cu cine spun că sunt afiliaţi în orice sală de chat, secţiune de transmitere a mesajelor sau altă zonă destinată schimburilor de conţinut generat de utilizatori. Este posibil ca informaţiile obţinute dintr-un forum să nu prezinte încredere şi nu este o idee bună să tranzacţionaţi bunuri sau să luaţi decizii de investiţii exclusiv pe baza informaţiilor pentru care nu există confirmare. Nu putem fi responsabili pentru conţinutul sau acurateţea niciunei informaţii şi nu vom fi responsabili pentru nicio decizie de tranzacţionare sau investiţie bazată pe aceste informaţii.

VI. CONȚINUT ASOCIAT SITE-ULUI

Pentru confortul dvs., sunt furnizate linkuri către alte site-uri, despre care considerăm că prezintă interes pentru dvs. Prin furnizarea acestor linkuri, nu încurajăm, sponsorizăm sau recomandăm aceste site-uri sau materialele diseminate de acestea ori serviciile oferite de acestea şi nu suntem responsabili pentru materialele, serviciile sau alte resurse aflate pe orice alt site sau asociate cu orice alt site.

Daţi dovadă de discreţie atunci când navigaţi pe internet şi când utilizaţi Site-ul. Trebuie să înţelegeţi că, atunci când utilizaţi Site-ul, este posibil să fiţi direcţionat(ă) către alte site-uri care nu se află sub controlul nostru. În paginile Site-ului există linkuri către alte site-uri, care vă pot direcţiona în afara site-ului. De exemplu, dacă „faceţi clic” pe un banner publicitar sau pe un rezultat de căutare, acel „clic” vă poate direcţiona în afara Site-ului. Sunt incluse linkuri de la agenţi de publicitate, sponsori şi parteneri de conţinut, care pot utiliza siglele noastre ca parte a unui acord de co-branding. Aceste site-uri pot trimite propriile elemente cookie către utilizatori, pot colecta date, pot solicita informaţii personale sau pot conţine informaţii pe care le puteţi considera inadecvate sau ofensatoare. De asemenea, agenţii de publicitate de pe Site pot trimite către utilizatori elemente cookie asupra cărora nu avem control.

Ne rezervăm dreptul de a dezactiva de pe Site linkurile oricăror site-uri terţe.

Nu facem nicio reprezentare cu privire la conţinutul site-urilor listate în oricare din directoarele Site-ului. Pe cale de consecinţă, nu putem fi traşi la răspundere pentru acurateţea, relevanţa, conformarea cu drepturile de autor, legalitatea sau decenţa materialelor conţinute în site-urile listate în orice rezultate de căutare sau asociate în orice alt mod cu un Site.

Nu uitaţi că, de fiecare dată când transmiteţi informaţii online, informaţiile respective pot fi colectate şi utilizate de către persoane pe care nu le cunoaşteţi. Nu putem garanta securitatea informaţiilor pe care le divulgaţi online; aceste divulgări le faceţi pe propria răspundere.

VII. DEROGĂRI DE RESPONSABILITATE

TRANSMISIILE ELECTRONICE, INCLUSIV CELE PRIN INTERNET, SUNT CONŢINUTURI MEDIA PUBLICE ŞI ORICE UTILIZARE A ACESTOR CONŢINUTURI ESTE PUBLICĂ, NU PRIVATĂ. INFORMAŢIILE LEGATE DE SAU CARE DECURG DIN ACESTE UTILIZĂRI SUNT PUBLICE SAU SUNT PROPRIETATEA CELOR CARE COLECTEAZĂ INFORMAŢIILE INIŢIALE, NU SUNT INFORMAŢII PERSONALE SAU PRIVATE.

SUNTEŢI DE ACORD CĂ UTILIZAŢI SITE-UL PE PROPRIA RĂSPUNDERE. CONŢINUTUL, SERVICIILE ŞI MATERIALELE DE PE SITE SUNT FURNIZATE „CA ATARE” ŞI „ÎN FUNCŢIE DE DISPONIBILITATE”, FĂRĂ REPREZENTĂRI SAU GARANŢII DE NICIUN FEL, EXPLICITE, IMPLICITE SAU STATUTARE. NU ACORDĂM NICIO DECLARAȚIE, GARANȚIE SAU APROBARE CU PRIVIRE LA ACURATEȚEA, FIABILITATEA, UTILITATEA SAU CARACTERUL COMPLET AL SERVICIILOR, CONȚINUTULUI SAU MATERIALELOR DE PE SITE SAU DE PE ORICE SITE LEGAT DE ACESTA. ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, NU OFERIM NICIUN FEL DE GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV (DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA) GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP, TITLU, NEÎNCĂLCARE, PROIECTARE, PRECIZIE, CAPACITATE, SUFICIENȚĂ, ADECVARE, CAPACITATE, INTEGRITATE, DISPONIBILITATE, COMPATIBILITATE SAU CARE DECURG DIN ACTIVITĂȚILE DE TRANZACȚIONARE SAU PRESTARE. NU GARANTĂM CĂ SITE-UL SAU SERVICIILE, CONŢINUTURILE, MATERIALELE SAU FUNCŢIILE CONŢINUTE PE SITE VOR FI DISPONIBILE PERMANENT, NEÎNTRERUPTE SAU FĂRĂ ERORI, CĂ DEFECTELE VOR FI CORECTATE SAU CĂ ACEST SITE, SERVICIILE, CONŢINUTURILE, MATERIALELE SAU SERVERELE CARE COMPUN SITE-UL SAU ASTFEL DE SERVICII, CONŢINUTURI ŞI MATERIALE DISPONIBILE SUNT LIPSITE DE VIRUŞI SAU ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE SAU SUNT CORECTE ORI COMPLETE. NU GARANTĂM ŞI NU NE ASUMĂM NICIO OBLIGAŢIE CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SAU REZULTATELE UTILIZĂRII SERVICIILOR, CONŢINUTURILOR, MATERIALELOR, FUNCŢIILOR SAU PRODUSELOR DISPONIBILE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI ÎN CEEA CE PRIVEŞTE CORECTITUDINEA, ACURATEŢEA SAU ALTE ASPECTE. VĂ ASUMAŢI ÎNTREGUL COST AL TUTUROR REPARAŢIILOR SAU CORECTĂRILOR NECESARE. ESTE POSIBIL CA LEGEA APLICABILĂ SĂ NU PERMITĂ EXCLUDEREA GARANŢIILOR IMPLICITE, DE ACEEA ESTE POSIBIL CA EXCLUDEREA DE MAI SUS SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS. În cazul în care suntem traşi la răspundere pentru orice daune asociate acestor probleme, compensaţia unică şi exclusivă faţă de dvs. va fi limitată la rambursarea sumelor de bani plătite de dvs. către entitatea trasă la răspundere, sume aferente serviciilor şi produselor care nu au fost furnizate de entitatea în cauză. Prin prezentul, renunţaţi la toate drepturile de a înainta orice reclamaţie sau acţiune cu privire la aceste aspecte în faţa oricărei instanţe de judecată după trecerea a mai mult de un (1) an de la prima apariţie a tipului de act, eveniment, condiţie sau omisiune pe care se bazează reclamaţia sau acţiunea în cauză.

Declinăm în mod explicit orice responsabilitate privind acurateţea, conţinutul sau disponibilitatea informaţiilor aflate pe site-uri care conţin linkuri către Site sau către care există linkuri pe Site. Nu vă putem asigura că veţi fi satisfăcut(ă) de oricare din produsele sau serviciile pe care le achiziţionaţi de pe Site, de pe un site terţ care conţine linkuri către Site sau către care există linkuri pe site, ori prin accesarea unor conţinuturi terţe de pe Site. Nu promovăm niciun produs, nici nu am luat măsuri pentru a confirma exactitatea sau fiabilitatea pentru oricare din informaţiile conţinute în aceste site-uri sau conţinuturi terţe. Nu oferim nicio reprezentare sau garanţie cu privire la securitatea informaţiilor, inclusiv (dar fără a se limita la acestea) informaţiile cardului de credit şi alte informaţii personale, care ar putea să vă fie solicitate de către un terţ. În plus, prin prezentul renunţaţi irevocabil la orice reclamaţie faţă de Părţile despăgubite cu privire la astfel de site-uri şi conţinuturi terţe. Vă recomandăm ferm să întreprindeţi orice investigaţie consideraţi că este necesară sau adecvată înainte de a continua tranzacţiile online sau offline împreună cu oricare din aceşti terţi.

Părţile despăgubite nu sunt responsabile pentru defectările, întârzierile sau dificultăţile telefonice, electrice, electronice, de reţea, internet, computerizate, hardware sau software sau pentru corespondenţa, e-mailurile, conexiunile, mesajele sau înregistrările pierdute, întârziate, furate, ilizibile, incomplete, adresate în mod eronat, mutilate sau neajunse încă sau pentru securitatea oricărora din cele de mai sus.

Mai mult, Părţile despăgubite nu sunt responsabile pentru informaţiile înregistrate incorect sau imprecis, fie că acest lucru este cauzat de utilizatorii internet sau de către oricare din echipamentele sau programele asociate sau utilizate împreună cu Site-ul sau de către orice eroare tehnică sau umană care poate apărea în momentul procesării oricărei informaţii asociate Site-ului.

Vă putem interzice să participaţi la Site sau să utilizaţi Site-ul dacă, la discreţia noastră exclusivă şi absolută, considerăm că nu respectaţi prezentul Acord sau acţionaţi de o manieră incorectă, cu intenţia de a enerva, abuza, ameninţa, hărţui sau avea orice alt comportament neadecvat faţă de orice altă persoană. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a refuza servicii, închide conturi, elimina sau edita conţinuturi sau anula comenzi la discreţia noastră exclusivă şi absolută.

Dacă pentru orice motiv, orice parte a site-ului nu funcţionează așa cum este planificat, inclusiv ca urmare a infecţiei cu un virus de calculator, buguri, manipulări, intervenţii neautorizate, fraude, defecţiuni tehnice sau orice alte cauze în afara controlului rezonabil al HWI, care corup sau afectează administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau buna funcţionare a site-ului, ne rezervăm dreptul (dar nu avem obligaţia în acest sens), la discreţia noastră exclusivă şi absolută, să vă interzicem dvs. şi oricărui membru, cumpărător sau furnizor (precum şi tuturor Informaţiilor dvs. şi ale acestor membri) utilizarea Site-ului, precum şi de a anula, elimina, modifica sau suspenda Site-ul sau orice parte a acestuia şi de a considera nule astfel de Informaţii.

De asemenea, sunteţi de acord ca Părţile despăgubite să nu fie responsabile sau răspunzătoare pentru niciun un fel de prejudiciu, pierdere sau deteriorare a computerului sau pentru interceptarea sau utilizarea informaţiilor legate de cardurile de credit, legate de sau rezultate din utilizarea Site-ului sau oricăror alte site-uri, servicii sau materiale legate de sau în legătură cu acesta. De asemenea, Părţile despăgubite nu sunt responsabile sau răspunzătoare în niciun fel pentru niciun prejudiciu, pierdere, reclamaţie sau daună referitoare la sau care rezultă din funcţionarea sau nefuncţionarea oricărei părţi a Site-ului pe computere sau reţele folosite de dvs. sau din comunicarea cu astfel de computere sau reţele.

În măsura în care listăm sau creăm linkuri către produse sau servicii ale terţilor, site-ul nostru acţionează ca locaţie destinată vânzării (sau, după caz, solicitării ofertelor de cumpărare) de produse şi servicii de către furnizori şi cumpărării acestor produse şi servicii de către cumpărători. Nu suntem implicaţi în tranzacţia efectivă dintre cumpărători şi furnizori. Drept urmare, nu avem control asupra calităţii, siguranţei sau legalităţii articolelor pentru care se face reclamă, veridicităţii sau corectitudinii ofertelor, capacităţii furnizorilor de a vinde articolele sau capacităţii cumpărătorilor de a le cumpăra. Nu putem da asigurări că un cumpărător sau un furnizor va finaliza în mod efectiv o tranzacţie. Nu avem control asupra informaţiilor furnizate de alţi utilizatori şi care sunt puse la dispoziţie prin intermediul Site-ului. Puteţi constata că informaţiile altor utilizatori sunt ofensatoare, dăunătoare, imprecise sau că induc în eroare. Atunci când utilizaţi Site-ul, fiţi atenţi şi apelaţi la bunul simţ. Nu uitaţi că există riscuri atunci când tranzacţionaţi cu persoane de alte naţionalităţi, cu persoane aflate sub vârsta legală sau cu persoane care acţionează în spatele unor pretexte false.

Cu toate că intenţia noastră este ca descrierile de produse conţinute în Site să fie corecte şi exacte, nu oferim nicio garanţie sau reprezentare că aceste descrieri de produse de pe Site sunt precise, complete, actuale sau fiabile în orice privinţă. În cazul în care un produs descris pe acest Site nu este conform cu descrierea, singura dvs. compensație este returnarea acestuia în stare nefolosită, în conformitate cu politica de returnare a furnizorului.

NOTIFICARE CU PRIVIRE LA LEGEA CONFIDENȚIALITĂȚII COMUNICAȚIILOR ELECTRONICE (18 U.S.C. 2701–2711): NU ACORDĂM GARANŢII DE CONFIDENŢIALITATE PENTRU NICIO COMUNICAŢIE SAU INFORMAŢIE TRANSMISĂ PE SITE SAU PE ORICE SITE WEB ASOCIAT SITE-ULUI. NU VOM FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU CONFIDENŢIALITATEA INFORMAŢIILOR, ADRESELOR E-MAIL, INFORMAŢIILOR DE ÎNREGISTRARE ŞI IDENTIFICARE, SPAŢIULUI DE DISC, CUMUNICAŢIILOR, INFORMAŢIILOR CONFIDENŢIALE SAU DE TIP SECRET COMERCIAL SAU A ORICĂROR ALTE CONŢINUTURI TRANSMISE PRIN INTERMEDIUL REŢELELOR ACCESATE DE CĂTRE SITE SAU CONECTATE ÎN ORICE ALT MOD CU UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SITE-ULUI.

NICIO CONSILIERE ORALĂ SAU CORESPONDENŢĂ SCRISĂ SAU INFORMAŢIE FURNIZATĂ DE CĂTRE NOI SAU DE CĂTRE ORICE PARTE AFECTATĂ NU VA CREA O GARANŢIE DE ORICE TIP, IAR UTILIZATORII NU TREBUIE SĂ SE BAZEZE DOAR PE ACESTE INFORMAŢII SAU SFATURI. NE REZERVĂM DREPTUL, LA DISCREŢIA NOASTRĂ EXCLUSIVĂ ŞI ABSOLUTĂ ŞI FĂRĂ ÎNŞTIINŢARE PREALABILĂ, DE A CORECTA ORICE ERORI SAU OMISIUNI ALE ORICĂREI PĂRŢI A SITE-ULUI, SAU DE A REFUZA ACCESUL LA SITE ORICĂREI PERSOANE ŞI ÎN ORICE MOMENT. NICI NOI ŞI NICIUNA DIN PĂRŢILE AFECTATE NU VOM FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU FAPTUL CĂ DVS. VĂ BAZAŢI PE INFORMAŢIILE FURNIZATE PE SITE.

Search şi Directory sunt servicii gratuite ce pot fi oferite în legătură cu Site-ul. Deoarece reţeaua internet se modifică în mod continuu, nicio tehnologie de motor de căutare nu poate avea informaţii despre toate site-urile accesibile la un moment dat. Prin urmare, declinăm orice responsabilitate pentru conţinutul sau pentru disponibilitatea informaţiilor conţinute în orice index sau director de căutare oferit în legătură cu Site-ul.

Site-ul poate conţine inadvertenţe tehnice sau greşeli tipografice sau omisiuni referitoare la informaţiile afişate pe site, inclusiv dar fără a se limita la tarife, onorarii sau disponibilitatea aplicabile tranzacţiei dvs. Hilton nu este responsabilă pentru nicio eroare tipografică, fotografică, tehnică sau de preţ (inclusiv dar fără a se limita la acestea tarifele de hotel eronate) care apare pe site. Hilton îşi rezervă dreptul de a efectua modificări, corecţii şi/sau îmbunătăţiri asupra Site-ului şi asupra produselor şi programelor descrise, în orice moment, fără înştiinţare prealabilă, inclusiv după confirmarea unei rezervări.

Ne rezervăm dreptul de a stabili dacă reclamaţiile cu privire la programul nostru Our Best Rate. Garantat. sunt valabile și întrunesc toate cerințele definite, precum și termenele și condițiile programului. Toate reclamaţiile vor fi verificate şi confirmate. Dacă se consideră că o reclamaţie întruneşte criteriile necesare, reclamantul va fi contactat de către departamentul de servicii pentru oaspeţi, iar reclamaţia va fi gestionată în conformitate cu termenii şi condiţiile programului.

VIII. DESPĂGUBIRE

Sunteţi responsabil(ă) integral pentru menţinerea confidenţialităţii parolei şi contului dvs., precum şi a tuturor activităţilor din contul dvs. Prin prezentul, despăgubiţi şi apăraţi toate hotelurile noastre şi fiecare dintre proprietarii, partenerii, sucursalele, filialele, francizele noastre, precum şi fiecare dintre angajaţii, directorii, agenţii, contractorii, subcontractorii, vizitatorii, rezidenţii, licenţiaţii, invitaţii şi persoanele autorizate ale acestor entităţi (denumite colectiv, „Părţile despăgubite”) împotriva tuturor acuzaţiilor, cererilor, reclamaţiilor, răspunderilor, daunelor, amenzilor, penalităţilor sau cheltuielilor de orice natură (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaţilor), fie din motive de deces sau rănire a unei persoane, fie ca urmare a pierderii sau deteriorării oricărei proprietăţi („Reclamaţii”) care decurg din acest Acord sau sunt corelate în orice fel acestui Acord, serviciilor sau produselor furnizate dvs. prin intermediul Site-ului sau oricărei acţiuni sau lipse de acţiuni din partea dvs. şi ocazionată sau nu sau favorizată sau nu de neglijenţa HWI sau a oricărui agent sau angajat al Părţilor despăgubite sau al oricăreia dintre acestea (cu excepţia şi în măsura în care acest lucru este interzis de legislaţia în vigoare) sau Reclamaţiile rezultate din contul dvs., inclusiv (dar fără a se limita la acestea) orice Reclamaţii legate de încălcarea de către dvs. a drepturilor de proprietate intelectuală ale oricărei persoane, inclusiv (dar fără a se limita la acestea) drepturile de autor, brevetele, secretele comerciale, mărcile, drepturile de artist, drepturile morale, de confidenţialitate, de publicitate sau drepturile acoperite de alte legi de proprietate intelectuală. În cazul în care orice Reclamaţie sau orice acţiune sau procedură juridică este înaintată împotriva Părţilor despăgubite sau a oricăreia dintre acestea, decurgând din acest Acord sau în legătură cu acest acord, aceste Părţi despăgubite pot, prin notificare rezonabilă către dvs., să vă solicite, pe cheltuiala dvs., să vă opuneţi acestei Reclamaţii sau să apăraţi Partea despăgubită împotriva acţiunii sau procedurii juridice şi să angajaţi servicii de consiliere în acest sens, servicii care vor fi supuse aprobării în scris din partea Părţii despăgubite, aprobare despre care se consideră că a fost acordată prin prezentul acord în cazul în care serviciile de consiliere respective sunt angajate în acţiuni de opunere faţă de Reclamaţie sau de apărare a Părţii despăgubite. Veţi coopera cu noi pentru apărarea Părţilor afectate în cazul oricărei reclamaţii. Ne rezervăm dreptul ca, pe cheltuiala dvs., să ne asumăm apărarea şi controlul exclusive cu privire la orice aspect cu excepţia celor care fac obiectul despăgubirii de către dvs.

IX. LIMITATREA RĂSPUNDERII

ÎN NICIUN CAZ, INCLUSIV (DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACEASTA), ÎN CAZ DE NEGLIJENŢĂ, NU VOM FI RESPONSABILI PENTRU ORICE PIERDERI DE PROFIT, COSTURI DE ACOPERIRE, DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE, CONSECUTIVE SAU PUNITIVE, CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA SITE-UL SAU SERVICIILE ORI FUNCŢIILE SITE-ULUI, SAU CARE DECURG DIN ACCESUL LA SITE SAU DIN INCAPACITATEA DE A ACCESA SITE-UL SAU DIN ÎNCREDEREA DVS. CU PRIVIRE LA SITE SAU LA SERVICIILE, CONŢINUTURILE SAU MATERIALELE DE PE SITE ORI LA FUNCŢIILE SITE-ULUI, FURNIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A FURNIZA SERVICII SAU INFORMAŢII, SAU ORICE DAUNE REZULTATE DIN PIERDERI DE UTILIZARE, DATE, PROFIT, FIE CĂ AM FOST SAU NU INFORMAŢI DE POSIBILITATEA PRODUCERII UNOR ASTFEL DE DAUNE ŞI CONFORM ORICĂREI TEORII A RĂSPUNDERII (INCLUSIV NEGLIJENŢĂ). DE ASEMENEA, NU AVEM NICIO ÎNDATORIRE DE A ACTUALIZA SITE-UL SAU CONŢINUTUL ACESTUIA. ESTE POSIBIL CA LEGEA APLICABILĂ SĂ NU PERMITĂ LIMITAREA SAU EXCLUDEREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNELE INCIDENTALE SAU CONSECUTIVE, ASTFEL CĂ LIMITAREA SAU EXCLUDEREA DE MAI SUS ESTE POSIBIL SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS. ÎN NICIUN CAZ RĂSPUNDEREA NOASTRĂ TOTALĂ FAŢĂ DE DVS. PENTRU TOATE DAUNELE, PIERDERILE ŞI CAUZELE DE ACŢIUNE (FIE PRIN CONTRACT, CULPĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA NEGLIJENŢĂ) SAU DE ALTĂ NATURĂ) NU VA DEPĂŞI SUMA PLĂTITĂ DE DVS., DACĂ ESTE CAZUL, PENTRU ACCESAREA SITE-ULUI. DACĂ AVEŢI NEMULŢUMIRI CU PRIVIRE LA SITE SAU LA ORICARE DINTRE PRODUSELE, SERVICIILE, MEMBRII, FURNIZORII ŞI/SAU OFERTELE ACESTORA DIN URMĂ, DUPĂ CAZ, COMPENSAȚIA DVS. EXCLUSIVĂ VA FI ÎNTRERUPEREA UTILIZĂRII SITE-ULUI ŞI REZILIEREA ACESTUI ACORD ÎN CONFORMITATE CU TERMENII DIN PREZENTUL DOCUMENT.

X. DEROGARE

PRIN UTILIZAREA SITE-ULUI, TOŢI UTILIZATORII IAU LA CUNOŞTINŢĂ ŞI CONVIN CĂ PĂRŢILE AFECTATE SUNT DEROGATE ŞI NU VOR FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIO DAUNĂ CU PRIVIRE LA ASPECTELE LEGATE DE SITE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, ORICE BOLI, PIERDERI, LITIGII, RĂNIRI PERSONALE, DECESE, DAUNE ALE PROPRIETĂŢII ŞI RECLAMAŢII BAZATE PE DREPTURI DE PUBLICITATE, DEFĂIMARE SAU ÎNCĂLCAREA CONFIDENŢIALITĂŢII, ONORARIILE REZONABILE ALE AVOCAŢILOR ŞI COSTURILE DE JUDECATĂ) CARE POT DECURGE DIN UTILIZAREA SITE-ULUI SAU DIN ACCEPAREA, DEȚINEREA, UTILIZAREA SAU UTILIZAREA INCORECTĂ A INFORMAŢIILOR, MATERIALELOR, SERVICIILOR SAU PRODUSELOR CORELATE SITE-ULUI SAU ACHIZIŢIONATE DE PE SITE. NE REZERVĂM DREPTUL CA, ÎN ORICE MOMENT ŞI FĂRĂ NICIO RĂSPUNDERE, SĂ RESTRICŢIONĂM SAU SĂ REFUZĂM ACCESUL LA SITE ŞI LA SERVICIILE, CONŢINUTURILE, MATERIALELE ŞI FUNCŢIILE ACESTUIA PENTRU ORICE PERSOANĂ. DE ASEMENEA, NE REZERVĂM DREPTUL DE A CĂUTA ORICE MODALITATE DE REMEDIERE, INCLUSIV (DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA) ÎN CEEA CE PRIVEŞTE ONORARIILE AVOCAŢILOR, ASOCIATE UNOR ACTIVITĂŢI FRAUDULOASE SAU ILICITE LEGATE DE UTILIZAREA SITE-ULUI.

Pentru că nu suntem implicaţi în tranzacţia propriu-zisă dintre cumpărători şi furnizori, în cazul în care aveţi o dispută cu unul sau mai mulţi utilizatori, în numele dvs. şi, de asemenea, în numele predecesorilor dvs., dacă este cazul, şi al fiecăruia dintre actualii şi foştii funcţionari, angajaţi, directori, acţionari, părinţi, filiale, alter-ego-uri, afiliaţi, parteneri, agenţi, avocaţi, contabili, moştenitori, executori, administratori, conservatori, succesori şi agenţi ai acestora, după caz​​, prin prezentul exonerați și derogaţi complet şi pentru totdeauna Părţile despăgubite de la toate reclamaţiile, cererile, drepturile de retenţie, acţiunile, contractele, procesele, cauzele de acţiune, obligaţiile, controversele, datoriile, costurile, onorariile avocaţilor, cheltuielile, daunele, hotărârile judecătoreşti, ordinele judecătoreşti şi răspunderile de orice fel sau natură, fie că acestea sunt acum cunoscute sau suspectate, că au existat sau ar fi putut exista, sau care există sau care în continuare pot să existe sau vor exista, pe baza oricăror fapte, evenimente sau omisiuni care apar la sau înainte de executarea prezentului acord, care decurg din, vizează sau se referă în orice fel la acest acord sau la Site. De asemenea, luaţi la cunoştinţă că există posibilitatea ca, ulterior executării acestui Acord, să descoperiţi fapte sau să suportaţi reclamaţii care nu erau cunoscute sau suspectate în momentul executării Acordului şi care, dacă ar fi fost cunoscute în momentul respectiv, ar fi putut afecta în mod substanţial decizia de executare a Acordului. Luaţi la cunoştinţă şi conveniţi că, în ceea ce priveşte acest Acord şi în ceea ce priveşte exonerarea conţinută în această secţiune a Acordului, vă asumaţi riscul unor asemenea fapte necunoscute şi unor asemenea reclamaţii necunoscute sau nesuspectate. Vi s-a adus la cunoștință existența Secțiunii 1542 din Codul Civil din California („Secțiunea 1542”), care prevede următoarele:

O DEROGARE GENERALĂ NU SE EXTINDE ASUPRA RECLAMAŢIILOR DE CARE CREDITORUL NU ARE CUNOŞTINŢĂ SAU PE CARE NU LE SUSPECTEAZĂ A EXISTA ÎN FAVOAREA SA ÎN MOMENTUL PUNERII ÎN APLICARE A DEROGĂRII ŞI CARE, DACĂ AR FI FOST CUNOSCUTE DE CĂTRE ACESTA, AR FI AFECTAT ÎN MOD SUBSTANŢIAL REGULARIZAREA CU DEBITORUL.

Neaducând atingere acestor prevederi, această exonerare va constitui o exonerare completă, în conformitate cu termenii săi. Renunțați în mod conștient și voluntar la prevederile din Secțiunea 1542, precum și la orice alt statut, lege sau reglementare cu efect similar. În legătură cu această renunţare, dvs. luaţi la cunoştinţă că există posibilitatea să descoperiţi reclamaţii necunoscute sau nesuspectate în prezent, ori fapte adiţionale sau diferite faţă de cele pe care le cunoaşteţi sau despre care credeţi că sunt adevărate, în ceea ce priveşte aspectele exonerate prin prezentul. Cu toate acestea, este intenţia dvs., prin intermediul acestui Acord şi beneficiind de consiliere, să regularizați și să exonerați complet şi definitiv toate aceste aspecte şi toate cererile legate de acestea, care există în prezent, pot exista sau au existat între părţile participante la prezentul, inclusiv Părţile despăgubite. Prin prezentul, luați la cunoștință că ați beneficiat de consiliere, înțelegeți și confirmați semnificația și consecința acestei exonerări și ale renunțării specificate în Secțiunea 1542 și în alte astfel de legi.

XI. ASPECTE LEGATE DE JURISDICȚIE

Produsele şi/sau serviciile descrise în Site şi disponibile prin intermediul Site-ului este posibil să nu fie disponibile în ţara dvs. Nu facem nicio reprezentare conform căreia serviciile sau produsele oferite pe Site sunt corespunzătoare sau disponibile pentru utilizare în orice locaţie anume. Persoanele care aleg să acceseze Site-ul fac acest lucru la propria iniţiativă şi sunt responsabile pentru conformarea cu legile locale, dacă şi în măsura în care aceste legi locale sunt aplicabile. Dacă utilizarea Site-ului şi/sau vizualizarea sau utilizarea oricărui material sau conţinut al acestuia sau a oricăror servicii oferite prin acesta încalcă sau aduce atingere oricărei legi din jurisdicţia dvs., nu aveţi autorizaţia de a vizualiza sau utiliza Site-ul şi trebuie să îl părăsiţi de îndată. Vizualizarea şi/sau utilizarea de către dvs. a Site-ului constituie reprezentarea dvs. că aveţi permisiunea necondiţionată şi nelimitată de a vizualiza şi utiliza Site-ul, iar Părţile despăgubite se pot baza pe o astfel de reprezentare. Site-ul este administrat din Statele Unite şi este posibil ca unele programe Software de pe Site să fie supuse controalelor la export SUA. Niciun program Software de pe Site nu poate fi descărcat sau exportat ori reexportat în alt mod (i) în (sau către un cetăţean ori rezident al) Cuba, Irak, Libia, Coreea de Nord, Iran, Siria sau orice altă ţară care face obiectul unui embargo sau sancţiuni SUA sau NATO; sau (ii) către orice persoană de pe lista Departamentului de Trezorerie SUA care conţine cetăţenii cu clasificare specială sau către orice persoană care face obiectul unor restricţii identice sau similare, chiar dacă aceasta nu apare pe lista de mai sus sau în Tabelul de refuzare a comenzilor al Departamentului de Comerţ SUA. Prin descărcarea sau utilizarea programelor software, reprezentaţi şi garantaţi că nu sunteţi un cetăţean sau rezident al acestor ţări, nu vă aflaţi în sau sub controlul oricărei astfel de ţări, că nu vă aflaţi pe oricare din listele restricţionate menţionate mai sus sau că nu faceţi obiectul unor astfel de restricţii.

XII. ACCES ŞI INTERFERENŢE

Nu veţi utiliza niciun robot, mecanism „spider” alt dispozitiv automat sau proces manual pentru a monitoriza sau copia Site-ul sau conţinuturile ori informaţiile (inclusiv Informaţiile) conţinute în Site, fără acordul nostru prealabil explicit, exprimat în scris. Sunteţi de acord că nu veţi utiliza niciun dispozitiv, software sau rutină pentru a interfera sau pentru a încerca să interferaţi cu funcţionarea corectă a Site-ului sau cu desfăşurarea oricărei tranzacţii prin intermediul Site-ului. Sunteţi de acord că nu veţi copia, reproduce, modifica, schimba, crea lucrări derivate sau afişa în mod public orice conţinut (cu excepţia oricăror Informaţii asupra cărora deţineţi un titlu de proprietate) de pe Site fără acordul prealabil al nostru sau al terţului corespunzător, explicit, exprimat în scris.

Informaţiile (inclusiv Informaţiile) pe care ni le furnizaţi (i) nu vor conţine viruşi, cai troieni, viermi, bombe cronometrate, programe automate de anulare sau alte rutine de programare computerizată care au menirea de a deteriora, interfera de o manieră negativă, intercepta sau expropria orice sistem, date sau informaţii; şi (ii) nu vor crea nicio răspundere pentru noi, care va conduce la pierderea (parţială sau parţială) serviciilor oferite de furnizorii noştri de servicii internet de către alţi furnizori.

XIII. FĂRĂ INTERMEDIARI

Dvs. şi HWI sunteţi contractori independenţi, iar acest Contract nu are menirea de a crea o relaţie de intermediere, parteneriat, joint venture, angajator-angajat sau francizor-francizat.

XIV. REZILIERE

Aceşti termeni sunt în vigoare până în momentul rezilierii de către oricare din părţi. Puteţi rezilia aceşti termeni în orice moment prin întreruperea utilizării Site-ului şi distrugerea tuturor materialelor obţinute de pe oricare şi din aceste site-uri, precum şi toată documentaţia şi toate copiile şi instalările acestora, fie realizate în temeiul acestui Acord sau în alt mod. Accesul dvs. la site poate fi întrerupt în orice moment şi fără notificare prealabilă din partea noastră dacă, la discreţia noastră exclusivă şi absolută, nu reuşiţi să vă conformaţi cu oricare din termenii sau prevederile acestui Acord. În urma rezilierii, trebuie să încetaţi utilizarea Site-ului şi să distrugeţi toate materialele obţinute de pe acest site şi toate copiile acestora, fie realizate în temeiul acestui Acord, fie în alt mod. Fără a aduce atingere încetării prezentului Contract, luați la cunoștință și conveniți că acele drepturi și obligații care prin natura lor sunt destinate să supraviețuiască încetării prezentului Contract pentru a fi pe deplin operaționale vor rămâne în vigoare după încetarea prezentului Contract, inclusiv, fără limitare, următoarele prevederi ale prezentului: (i) Restricții privind utilizarea materialelor; (ii) Depuneri; (iii) Declinări de răspundere; (iv) Despăgubire; (v) Limitări ale răspunderii; (vi) Exonerare; (vii) Acces și interferență; (viii) Notificarea și procedura de reclamare a încălcării drepturilor de autor; (ix) Forum; (x) Fără intermediari; și (xi) Conformitatea cu legislația.

XV. PREVEDERI GENERALE

Vă veţi conforma tuturor legilor, statutelor, ordonanţelor şi reglementărilor aplicabile cu privire la utilizarea Site-ului şi solicitarea din partea dvs. a ofertelor de achiziţionare şi/sau de vânzare a produselor şi/sau serviciilor. Acest Acord va fi guvernat de către şi va fi interpretat în acord cu legile Statului New York, fără a da naştere oricăror conflicte de natură juridică. Sunteţi de acord că orice acţiune juridică sau de capital care decurge din sau care este legată de termenii acestui acord va fi înaintată numai Curţii de judecată a Districtului de Est Virginia, SUA sau, dacă nu există o jurisdicţie federală aferentă acţiunii în cauză, Curţilor Commonwealth-ului din Virginia, localizate în Fairfax, Virginia. Prin prezentul vă daţi acordul şi vă supuneţi jurisdicţiei personale ale acestor Curţi de judecată în vederea deliberării în cazul acestor acţiuni juridice sau de capital. Toate disputele care nu pot fi rezolvate între părţi şi cauzele acţiunii care rezultă din sau sunt asociate site-ului vor fi rezolvate individual, fără a recurge la nicio formă de proces colectiv. PRIN ACEASTA RENUNŢAŢI LA ORICE DREPT PE CARE ÎL AVEŢI ACUM SAU PE CARE ÎL VEŢI AVEA LA UN PROCES CU JURAŢI. Următoarele nu se aplică în cazul în care legea aplicabilă din ţara dvs. de reşedinţă solicită aplicarea unei alte legi şi/sau jurisdicţii, iar aceasta nu poate fi exclusă din contract. Dacă orice prevedere din acest Acord va fi considerată ilicită, nulă sau neaplicabilă din orice motiv, respectiva prevedere va fi separată de acest Acord şi nu va afecta valabilitatea şi aplicabilitatea oricăreia din celelalte prevederi. Acesta este întregul acord dintre noi în ceea ce priveşte subiectul Acordului şi nu va fi modificat decât în cazul în care se statuează altfel în prezentul. Nicio renunţare la oricare din termenii, prevederile sau condiţiile acestui Acord, fie prin conduită sau prin alte mijloace, în oricare instanţă sau instanţe, nu va fi considerată sau nu va constitui o renunţare la orice alt termen, prevedere sau condiţie din prezentul, fie că este sau nu similar(ă). De asemenea, nicio renunţare la oricare din aceşti termeni, prevederi sau condiţii nu va avea o natură continuă. Nicio renunţare nu va fi obligatorie, decât dacă este executată în scris de către partea care dă naştere renunţării.

XVI. PREVEDERI CU PRIVIRE LA SEMNĂTURILE DIGITALE

Reprezentaţi şi garantaţi că aveţi dreptul legal, puterea şi autoritatea de a vă exprima acordul cu termenii acestui Acord, în numele dvs. şi al membrului, cumpărătorului sau furnizorului care participă la Site. De asemenea, sunteţi de acord că utilizarea dvs. constituie o semnătură electronică, după cum este definită aceasta în legea Electronic Signatures in Global and National Commerce (semnături electronice în comerţul global şi naţional) („E-Sign”) şi în legea Uniform Electronic Transactions (tranzacţii electronice uniformizate) şi conveniţi că aţi acceptat şi respectat termenii acestui Acord şi că acest Acord reprezintă o înregistrare electronică din perspectiva E-Sign, UETA şi a legii Uniform Computer Information Transactions (tranzacţii uniformizate cu informaţii computerizate) şi, ca atare, este complet valabilă, aplicabilă, obligatorie şi irefutabilă de către dvs. şi de către membrul (cumpărător sau furnizor) în numele căruia acţionaţi.

XVII. NOTIFICARE ŞI PROCEDURĂ PENTRU DEPUNEREA RECLAMAŢIILOR PRIVITOATE LA ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE AUTOR

Conform Titlului 17, Codul SUA, Secțiunea 512(c)(2), notificările cu privire la încălcările pretinse ale drepturilor de autor trebuie transmise către agentul desemnat de noi. Notificarea trebuie transmisă către următorul agent desemnat:

 • Furnizor de servicii: Hilton Worldwide Holdings Inc.

 • Numele agentului desemnat, care va primi notificarea cu privire la presupusa încălcare: Kristin Campbell

 • Adresa completă a agentului desemnat, la care va fi trimisă notificarea: 7930 Jones Branch Drive, McLean, VA 22102

 • Numărul de telefon al agentului desemnat: 703 883 5100

 • Adresa de e-mail a agentului desemnat: CopyrightClaim@hilton.com

Pentru a fi în vigoare, în temeiul Titlului 17, Codul SUA, Secțiunea 512(c)(3), notificarea trebuie să fie o comunicare scrisă care include următoarele:

 1. O semnătură fizică sau electronică a persoanei autorizate să acţioneze în numele proprietarului unui drept exclusiv despre care se presupune că a fost încălcat;

 2. O identificare a lucrării cu dreptul de autor despre care se consideră că a fost încălcat sau, în cazul în care mai multe lucrări cu drepturi de autor aflate pe un singur site online sunt acoperite printr-o singură notificare, o listă reprezentativă a acestor lucrări aflate pe site-ul respectiv;

 3. O identificare a materialului ale căror drepturi de autor se consideră a fi fost încălcate sau a fi fost supuse unor activităţi de încălcare şi care urmează să fie eliminat sau la care accesul urmează să fie interzis, precum şi informaţii suficiente în mod rezonabil pentru a permite furnizorului de servicii să localizeze materialul în cauză;

 4. Informaţii suficiente în mod rezonabil pentru a permite furnizorului de servicii să contacteze partea reclamantă, precum o adresă, un număr de telefon şi, dacă există, o adresă de e-mail la care partea reclamantă să poată fi contactată;

 5. O declaraţie conform căreia partea reclamantă consideră cu bună-credinţă că utilizarea materialelor de maniera care a dat naştere reclamaţiei nu este autorizată de către deţinătorul drepturilor de autor, agentul acestuia sau lege; şi

 6. O declaraţie din care să reiasă că informaţiile din notificare sunt exacte şi, sub acuzaţia de sperjur, că partea reclamantă este autorizată să acţioneze în numele proprietarului unui drept exclusiv despre care se presupune că a fost încălcat.

Ultima actualizare: Noiembrie 2015