Sivuston käyttösopimus

I. TÄRKEÄÄ! TÄMÄ ON SITOVA JURIDINEN SOPIMUS (tämä "sopimus"). PYYDÄMME SINUA LUKEMAAN NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN TÄMÄN SIVUN KÄYTTÖÄ.

Tämän osoitteessa hilton.com sijaitsevan verkkosivuston (yhteisesti ”sivusto”) käyttösi on tämän sopimuksen alaista. Kyseinen sopimus on Hilton Worldwide Holdings, Inc:n laatima, ja se solmitaan Hilton Worldwide Holdings, Inc:n (tässä ”HWI”, ”me”, ”meitä” tai ”meidän”) ja sinun välilläsi, sekä itsesi että sen ostajan, jäsenen tai toimittajan puolesta, jonka puolesta olet rekisteröitynyt (”sinä”). Käyttämällä, tarkastelemalla, välittämällä, tallentamalla välimuistiin, tallentamalla ja/tai käyttämällä muulla tavoin sivustoa, sivuston tarjoamia tai sillä tarjottuja palveluita tai toimintoja ja/tai sivuston sisältöä jollain tavalla, ilmaiset, että hyväksyt kaikkiin alla esitetyt ehdot ja suostut niihin, sekä luovut kaikista oikeuksista väittää, että tässä sopimuksessa olisi epäselvyyksiä tai virheitä. Mikäli et hyväksy kaikkia näitä ehtoja ja suostu niihin, pyydämme sinua olemaan käyttämättä sivustoa ja poistumaan sivustolta välittömästi. Pidätämme itsellämme oikeuden oman yksinomaisen harkintamme mukaan muuttaa, muokata, lisätä tai poistaa näiden ehtojen osioita milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta ja, mikäli ei toisin ilmoiteta, kyseiset muutokset astuvat voimaan välittömästi. Pyydämme sinua tämän vuoksi tarkistamaan nämä ehdot säännöllisesti muutosten varalta. Tämän sivuston käytön jatkaminen tähän sopimukseen tehtyjen muutosten julkaisemisen jälkeen tarkoittaa, että hyväksyt kyseiset muutokset.

II. KELPOISUUS

Tämä sivusto on vain sellaisten henkilöiden käytettävissä, jotka sovellettavan lain nojalla voivat solmia laillisesti sitovia sopimuksia. Sivusto sekä sivuston tarjoamat palvelut eivät edellä mainittua rajoittamatta ole alaikäisten käytettävissä. Jos et täytä kelpoisuusvaatimuksia, et saa käyttää sivustoa. Vakuutat, että olet vähintään kahdeksantoista (18) vuotta vanha voidaksesi varata huoneen tällä verkkosivustolla. Mikäli olet alle 18-vuotias, voit ottaa yhteyttä suoraan hotelliin neuvojen ja tuen saamiseksi.

Vakuutat myös, että sinulla on lakisääteinen oikeus tehdä matkavarauksia ja/tai suorittaa ostoja joko omasta puolestasi tai jonkun sellaisen henkilön puolesta, jonka puolesta olet valtuutettu toimimaan. Saat käyttää tätä sivustoa ainoastaan tehdäksesi laillisia varauksia tai suorittaaksesi ostoja, etkä saa käyttää tätä sivustoa mihinkään muihin tarkoituksiin, mukaan lukien niihin kuitenkaan rajoittumatta, kaikki keinottelevat, virheelliset ja vilpilliset varaukset tai kysyntää ennakoivat varaukset.

Pidätämme oikeuden peruuttaa tai muokata varauksia tilanteissa, joissa asiakas vaikuttaa osallistuneen vilpilliseen tai sopimattomaan toimintaan, sekä muissa tilanteissa, joissa varauksissa vaikuttaa esiintyvän virheitä tai joissa varaukset näyttävät olevan seurausta erehdyksestä tai virheestä tai yrityksestä kiertää HWI:n tai hotellin käytäntöjä tai ehtoja.

Ymmärrät, että tämän sivuston varaustoimintojen liiallinen käyttö tai väärinkäyttö saattaa aiheuttaa sen, että sinua estetään käyttämästä näitä toimintoja.

Kun yksi tai useampi yksilö tai välitystoimisto tekee varauksen sivustolla yhden tai useamman esitetyn hotellivieraan puolesta ja varaukseen sisältyy yli yhdeksän (9) huonetta samasta hotellista samalle ajanjaksolle, varaus on tehtävä suoraan hotellin kautta. Jos yli yhdeksän (9) huonetta varataan samasta hotellista samalle ajanjaksolle jollakin muulla menetelmällä, pidätämme oikeuden peruuttaa varauksen tai kohdistaa tällaisiin varauksiin lisävaatimuksia.

Joitakin hintoja koskevat erityiset kelpoisuusvaatimukset. Tällaisia ovat esimerkiksi Hilton Honors-, AAA-tai AARP-jäsenyydet. On sinun vastuullasi varmistaa, että täytät varaukseesi liittyvän hinnan kelpoisuusvaatimukset. Hotellit eivät ole velvollisia noudattamaan hintoja, jos et täytä kelpoisuusvaatimuksia.

III. AINEISTON KÄYTÖN RAJOITUKSET

Kaikki tämän sivuston sisältämät aineistot ovat HWI:n, sen tytäryhtiöiden tai osakkuusyritysten ja/tai kolmansien osapuolten lisenssinantajien omistamaa tekijänoikeuksilla suojattua omaisuutta. Mitään tämän sivuston tai minkään meidän tai jonkun osakkuusyhtiömme omistaman, ylläpitämän, lisensoiman tai hallinnoiman Internet-sivuston materiaalia ei saa kopioida, ”haravoida”, jäljentää, julkaista uudelleen, ladata, julkaista, välittää tai jakaa millään tavalla. Näiden ehtojen tarkoituksiin liittyen kyseisen aineiston käyttö missä tahansa muussa verkossa, internetissä, intranetissä, extranetissä tai jollain muulla sivustolla tai jossain muussa tietokoneympäristössä on kiellettyä. Meillä on omistusoikeus kaikkiin tavaramerkkeihin, palvelumerkkeihin, kauppanimiin ja mallisuojaan. Et saa kehystää tai käyttää kehystystekniikoita peittääksesi mitään tavaramerkeistämme, logoistamme tai muista omistusoikeudellisista tiedoistamme (mukaan lukien kuvat, teksti sekä sivun asettelu tai muoto) ilman meiltä etukäteen saatua nimenomaista kirjallista suostumusta. Et saa käyttää metatunnisteita tai muuta "piilotettua tekstiä" nimeämme, tavaramerkkejämme tai muuta omistusoikeudellista tietoamme käyttäen ilman meiltä etukäteen saatua nimenomaista kirjallista suostumusta.

Mikäli toisin ei ilmoiteta, Hilton International Holding Corporation, Hilton Holding LLP tai Hilton HHonors Worldwide, L.L.C:llä on omistusoikeus kaikkiin nimiin, logoihin, tavaramerkkeihin, palvelumerkkeihin, mallisuojaan ja kauppanimiin Yhdysvalloissa ja muissa maissa, eikä kenenkään ole sallittua käyttää niitä mihinkään tarkoitukseen ilman nimenomaista kirjallista ennakkosuostumustamme. Pidämme tavaramerkkejämme arvokkaana omaisuutena ja otamme niihin liittyvät rikkomukset vakavasti.

Mikäli lataat sivustolta jonkin ohjelmiston koneellesi, kyseinen ohjelmisto, mukaan lukien kaikki ohjelmiston sisältämät tai luomat tiedostot ja kuvat sekä ohjelmiston mukana tulevat tiedot (yhteisesti "ohjelmisto") ovat meidän tai kolmansien osapuolien lisenssinantajien sinulle lisensoimia vain sivustoon liittyvää käyttöä varten. Emme siirrä sinulle omistusoikeutta ohjelmistoon. Omistat välineen, jolle ohjelma on tallennettu, mutta me (tai kolmansien osapuolten lisenssinantajat) säilytämme täydellisen ja kokonaisen omistusoikeuden ohjelmistoon sekä kaikkiin sen sisältämiin aineettomiin oikeuksiin. Et saa uudelleenlevittää, myydä, jakaa osiin, takaisinmallintaa, purkaa tai muulla tavoin tehdä ohjelmistosta inhimillisesti luettavissa olevaa.

IV. LÄHETYKSET JA TOIMITUKSET

Meistä on mukavaa kuulla käyttäjistämme ja kaikki sivustoon ja sen yhteydessä tarjottaviin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät kommentit ja mielipiteet ovat tervetulleita. Pitkään voimassa ollut yhtiömme käytäntö ei kuitenkaan valitettavasti salli meidän hyväksyä tai ottaa huomioon luovia ideoita, ehdotuksia tai aineistoja, ellemme ole sellaisia erityisesti pyytäneet. Yhtiössämme työskentelee lahjakkaita henkilöitä sekä konsultteja, jotka saattavat työskennellä samojen tai samankaltaisten ideoiden parissa. Toivomme sinun ymmärtävän, että tämän käytännön tarkoitus on välttää mahdolliset tulevat väärinkäsitykset, kun ammattilaishenkilökuntamme ja/tai konsulttimme kehittämät projektit saattavat vaikuttaa muiden silmissä samankaltaisilta heidän omiin luoviin töihinsä verrattuina. Pyydämme sinua olemaan lähettämättä minkäänlaista luovaa aineistoa, jota emme ole pyytäneet. Vaikka arvostammekin palautettasi sivustosta sekä sen yhteydessä tarjotuista palveluista ja tuotteista, pyydämme sinua olemaan tarkka niihin liittyvissä kommenteissasi ja olemaan lähettämättä mitään luovia ideoita, ehdotuksia tai aineistoja (ellemme ole niitä erityisesti pyytäneet).

Mikäli toimitat pyynnöstämme joitain tiettyjä lähetyksiä tai mikäli huolimatta pyynnöstämme lähetät meille luovia ehdotuksia, ideoita, muistiinpanoja, piirustuksia, konsepteja tai muuta tietoa (yhteisesti "lähetykset"), kyseisiä lähetyksiä pidetään meidän omaisuutenamme ja ne myös jäävät omaisuudeksemme. Mitään lähetystä ei koske mikään luottamuksellisuusvelvoite meidän taholtamme, emmekä ole korvausvelvollisia minkään lähetyksen käytöstä tai julkaisusta. Edellä mainittua rajoittamatta omistamme yksinoikeudella kaikki tällä hetkellä tunnetut tai tulevaisuudessa olemassa olevat oikeudet kaikenlaisiin ja -luonteisiin lähetyksiin kaikkialla universumissa ja olemme oikeutettuja käyttämään lähetyksiä rajoituksetta mihin tarkoitukseen tahansa, kaupalliseen tai muutoin, korvaamatta käyttöä lähetysten toimittajalle.

V. FOORUMI JA JULKINEN VIESTINTÄ

"Foorumi" tarkoittaa sivuston osana tarjottua keskustelualue-, viestitaulu- tai sähköpostiviestitoimintoa. Mikäli osallistut sivustolla johonkin foorumiin, mikäli sellainen on, et saa: (i) herjata, panetella, hyväksikäyttää, häiritä tai uhkailla muita; (ii) antaa mitään kiihkoilevia, vihaavia tai rodullisesti loukkaavia kannanottoja; (iii) kannattaa tai suositella laitonta toimintaa tai keskustella laittomista toimista tarkoituksena niiden harjoittaminen; (iv) julkaista tai jakaa mitään sellaista aineistoa, joka rikkoo ja/tai loukkaa jonkin kolmannen osapuolen jotain oikeutta tai jotain lakia; (v) julkaista tai jakaa rivoja, säädyttömiä, epäkohteliaita tai sopimattomia kuvia tai käyttää rivoa, säädytöntä, epäkohteliasta tai sopimatonta kieltä; (vi) mainostaa tai myydä muille jotain tai pyytää muilta jotain (vii) käyttää foorumia minkäänlaisiin kaupallisiin tarkoituksiin lukuun ottamatta sellaisia, joiden tarkoitus on helpottaa sivustolla suoritettavia tapahtumia; (viii) julkaista tai jakaa viruksia tai haitallisia komponentteja sisältäviä ohjelmistoja tai aineistoja; (ix) julkaista sellaista aineistoa tai sellaisia kannanottoja, jotka yleisesti ottaen eivät liity minkään keskustelutilan tai ilmoitustaulun määritettyyn aiheeseen tai teemaan. Olet yksinomaan vastuussa viestiesi sisällöstä ja vapautat turvatut osapuolet vastuusta sekä suojaat näitä osapuolia tällaisten viestien sisällöltä. Pidätämme itsellämme oikeuden poistaa tai muokata minkä tahansa foorumin sisältöä milloin tahansa mistä syystä tahansa.

Lataamalla aineistoa jollekin foorumille tai lähettämällä meille aineistoja luovutat meille automaattisesti (tai vakuutat, että kyseisten aineistojen omistaja on nimenomaisesti luovuttanut) pysyvän, tekijänpalkkiosta vapaan, peruuttamattoman, yksinoikeudettoman oikeuden sekä lisenssin käyttää, jäljentää, muokata, sovittaa, julkaista, kääntää, julkisesti esittää ja näyttää ja levittää kyseistä aineistoa sekä luoda siitä johdettuja töitä, tai sisällyttää kyseistä aineistoa mihin tahansa tällä hetkellä tunnettuun tai myöhemmin kehitettävään muotoon, välineeseen tai teknologiaan kaikkialla universumissa. Tämän lisäksi takaat, että kaikista noiden materiaalien sisältämistä niin kutsutuista moraalisista oikeuksista on luovuttu.

Osallistuessasi johonkin foorumiin älä koskaan oleta missään keskustelutilassa, viestitaululla tai jollain muulla käyttäjien luomaa sisältöä sisältävällä alueella, että ihmiset ovat sitä, mitä sanovat olevansa, tietävät sen, minkä väittävät tietävänsä tai että he ovat sidoksissa niihin henkilöihin, joihin väittävät olevansa sidoksissa. Foorumilta saatu tieto ei välttämättä ole luotettavaa, eikä ole hyvä idea käydä kauppaa tai tehdä sijoituspäätöksiä perustuen ainoastaan tai pääosin sellaiseen tietoon, jota et voi vahvistaa. Emme voi olla vastuussa sisällöstä tai minkään tiedon paikkansapitävyydestä, emmekä ole vastuussa mistään kyseisten tietojen perusteella tehdyistä kaupankäynti- tai sijoituspäätöksistä.

VI. SIVUSTOLLE LINKITETTY SISÄLTÖ

Linkit sellaisille sivustoille, jotka mielestämme saattaisivat sinua kiinnostaa, tarjotaan vain mukavuussyistä. Emme näitä linkkejä tarjoamalla kannata, sponsoroi tai suosittele kyseisiä sivustoja tai niiden levittämiä aineistoja tai tarjoamia palveluita, emmekä ole vastuussa miltään muulta sivustolta peräisin olevasta tai muihin sivustoihin liittyvästä aineistosta, palveluista tai muista tilanteista.

Käytäthän harkintaa selatessasi Internetiä ja käyttäessäsi sivustoa. Sinun tulisi olla tietoinen siitä, että käyttäessäsi sivustoamme sinut saatetaan ohjata muille sivustoille, jotka eivät ole hallinnassamme tai valvonnassamme. Sivuston sivuilla on muille sivustoille vieviä linkkejä, jotka vievät sinut pois sivustoltamme. Jos esimerkiksi napsautat mainospalkkia tai hakutulosta, kyseinen napsautus saattaa viedä sinut sivustomme ulkopuolelle. Tällaiseen luetaan mukaan linkit mainostajilta, sponsoreilta sekä sisältökumppaneilta, jotka saattavat käyttää logoamme (logojamme) osana tuotemerkkien yhdistämissopimusta (co-branding). Nämä muut sivustot saattavat lähettää käyttäjälle omia evästeitään, kerätä tietoja, pyytää henkilötietoja tai sisältää tietoja, jotka saattavat olla sinusta epäasianmukaisia tai loukkaavia. Tämä lisäksi sivuston mainostajat saattavat lähettää käyttäjille sellaisia evästeitä, joita emme voi valvoa.

Pidätämme itsellämme oikeuden poistaa käytöstä minkä tahansa kolmannen osapuolen linkin sivustollemme.

Emme esitä mitään väitteitä liittyen mihinkään sivuston hakemistoissa listattujen sivustojen sisältöön. Tästä johtuen meitä ei voi pitää vastuullisena hakutuloksissa listattujen tai muutoin sivustolle linkitettyjen sivustojen sisältämien aineistojen paikkansapitävyydestä, asianmukaisuudesta, tekijänoikeuksien noudattamisesta, laillisuudesta tai soveliaisuudesta.

Pidäthän mielessäsi, että aina kun annat tietoja verkossa, sinulle tuntemattomat henkilöt saattavat kerätä kyseisiä tietoja ja käyttää niitä. Emme voi taata minkään verkossa julkistamasi tiedon suojaa; suoritat tällaisen julkistamisen omalla riskilläsi.

VII. VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET

SÄHKÖISET LÄHETYKSET JA SIIRROT, MUKAAN LUKIEN INTERNET, OVAT JULKISIA VIESTIMIÄ, JA KAIKKI TÄLLAISTEN VIESTIMIEN KÄYTTÖ ON JULKISTA EIKÄ YKSITYISTÄ. KYSEISEEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄ TAI SIITÄ SYNTYVÄ TIETO ON JULKISTA TAI TIETOJA KERÄÄVIEN TAHOJEN OMAISUUTTA, EIKÄ SE OLE HENKILÖKOHTAISTA TAI YKSITYISTÄ TIETOA.

SUOSTUT SIIHEN, ETTÄ KÄYTÄT SIVUSTOA OMALLA RISKILLÄSI. SIVUSTOLLA OLEVAT SISÄLLÖT, PALVELUT JA AINEISTOT TARJOTAAN SELLAISENAAN ("AS IS") JA SAATAVUUDEN PERUSTEELLA ("AS AVAILABLE"), ILMAN MINKÄÄNLAISIA VÄITTEITÄ TAI TAKUITA, EI NIMENOMAISIA, HILJAISIA EIKÄ SÄÄNTÖMÄÄRÄISIÄ. EMME ESITÄ MITÄÄN VÄITTEITÄ, TAKEITA TAI VAHVISTUKSIA LIITTYEN SIVUSTOLLA TAI MILLÄÄN SILLE LINKITETYLLÄ SIVUSTOLLA OLEVIEN PALVELUIDEN, SISÄLLÖN TAI AINEISTOJEN TARKKUUTEEN, PAIKKANSAPITÄVYYTEEN, LUOTETTAVUUTEEN, HYÖDYLLISYYTEEN TAI TÄYDELLISYYTEEN. SOVELLETTAVAN LAIN NOJALLA KIELTÄYDYMME SEN SUURIMMASSA SALLITUSSA LAAJUUDESSA ANTAMASTA MINKÄÄNLAISIA TAKEITA, NIMENOMAISIA TAI HILJAISIA, MUKAAN LUKIEN NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA, HILJAISET TAKUUT KAUPPAKELPOISUUDESTA, KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOPIVUUDESTA, OMISTUSOIKEUDESTA, RIKKOMATTOMUUDESTA JA LOUKKAAMATTOMUUDESTA, SUUNNITTELUSTA, PAIKKANSAPITÄVYYDESTÄ, KYKENEVÄISYYDESTÄ, RIITTÄVYYDESTÄ, SOPIVUUDESTA, KAPASITEETISTA, TÄYDELLISYYDESTÄ, SAATAVUUDESTA JA YHTEENSOPIVUUDESTA SEKÄ KÄSITTELYN TAI SUORITUKSEN AIKANA SYNTYVÄT TAKUUT. EMME TAKAA, ETTÄ SIVUSTO TAI SIVUSTON SISÄLTÄMÄT PALVELUT, SISÄLTÖ, AINEISTOT TAI TOIMINNOT OVAT JATKUVASTI KÄYTETTÄVISSÄ JA SAATAVILLA, KESKEYTYMÄTTÖMIÄ TAI VIRHEETTÖMIÄ, ETTÄ VIAT JA PUUTTEET KORJATAAN TAI ETTÄ SIVUSTO, PALVELUT, SISÄLTÖ, AINEISTOT TAI SIVUSTON TAI KYSEISET PALVELUT, SISÄLLÖN JA AINEISTOT SAATAVILLE ASETTAVAT PALVELIMET EIVÄT SISÄLLÄ VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA KOMPONENTTEJA TAI ETTÄ NE OVAT TARKKOJA JA TÄYDELLISIÄ. EMME TAKAA TAI ESITÄ MITÄÄN VÄITTEITÄ SIVUSTON KAUTTA SAATAVILLE ASETETTUJEN PALVELUIDEN, SISÄLLÖN, AINEISTOJEN, TOIMINTOJEN TAI TUOTTEIDEN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTÖN TULOKSESTA LIITTYEN NIIDEN OIKEELLISUUTEEN, PAIKKANSAPITÄVYYTEEN, TARKKUUTEEN, LUOTETTAVUUTEEN TAI MUUTOIN. SINÄ HUOLEHDIT KAIKISTA TARPEELLISISTA HUOLTO-, KORJAUS- TAI OIKAISUKULUISTA KOKONAISUUDESSAAN. SOVELLETTAVA LAKI EI VÄLTTÄMÄTTÄ SALLI HILJAISTEN TAKUIDEN POIS SULKEMISTA, JOTEN YLLÄ OLEVA POIS SULKEMINEN EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA. Sellaisessa tapauksessa, että meidät katsotaan korvausvelvolliseksi tällaisiin asioihin liittyvissä vahingonkorvausasioissa, ainoa sinuun kohdistuva oikaisu rajoittuu takaisinmaksuun niistä palveluista tai tuotteista, joista olet maksanut korvausvelvollisena pidettävälle taholle, ja joita tällainen taho ei ole toimittanut. Luovut täten kaikista oikeuksistasi viedä mitään kyseisiin asioihin liittyvää vaadetta tai riita-asiaa mihinkään oikeusistuimeen sen jälkeen, kun sellaisen toiminnan, tapahtuman, olosuhteen tai laiminlyönnin, johon vaade tai riita-asia perustuu, ensimmäisestä ilmaantumisesta on kulunut yksi (1) vuosi.

Me nimenomaisesti kieltäydymme ottamasta vastuuta sivustollemme linkittyvien sivustojen sisältämien tietojen paikkansapitävyydestä, sisällöstä tai saatavuudesta ja sama koskee sellaisia sivustoja, joille sivustomme kautta voidaan linkittyä. Emme voi taata tyytyväisyyttäsi tuotteisiin tai palveluihin, joita ostat sivustolta tai joltain sellaiselta kolmannen osapuolen sivustolta, joka linkittyy sivustollemme tai jolle sivustoltamme voidaan linkittyä, tai johonkin sivustolla olevaan kolmannen osapuolen sisältöön. Emme tue mitään kyseistä kauppatavaraa, emmekä ole suorittaneet mitään toimenpiteitä varmistaaksemme kyseisten kolmannen osapuolen sivustojen tai sisällön sisältämien tietojen tarkkuutta, paikkansapitävyyttä tai luotettavuutta. Emme esitä mitään väitteitä tai takeita niiden tietojen suojaamisesta, joita sinua saatetaan pyytää antamaan jollekin kolmannelle osapuolelle (mukaan lukien rajoituksetta luottokortti- ja muut henkilötiedot) ja luovut täten peruuttamattomasti kaikista vaateista turvattuja osapuolia kohtaan tällaisiin sivustoihin ja kolmansien osapuolten sisältöön liittyen. Suosittelemme, että suoritat kaikki tarpeelliseksi tai asianmukaisiksi katsomasi tutkimukset ennen minkään tällaisen kolmannen osapuolen kanssa verkossa tai verkon ulkopuolella suoritettavan tapahtuman jatkamista.

Turvatut osapuolet eivät ole vastuussa puhelin-, sähkö-, elektroniikka-, verkko-, Internet-, tietokone-, laitteisto- tai ohjelmisto-ohjelmien häiriöistä, vioista, viiveistä tai ongelmista, tai kadonneesta, myöhästyneestä, varastetusta, lukukelvottomasta, epätäydellisestä, sotkuisesta, väärinosoitetusta, silpoutuneesta tai postimaksun vaativasta postista, sähköpostista, lomakkeiden lähetyksistä, yhteyksistä, viesteistä tai syötöistä, eikä minkään edellä mainitun turvallisuudesta.

Turvatut osapuolet eivät myöskään ole vastuussa vääristä tai paikkansapitämättömistä syötetyistä tiedoista, oli aiheuttajana sitten Internetin käyttäjät tai jokin sivustolla käytetty laite tai sivustoon liittyvä ohjelmointi, tai jokin tekninen tai inhimillinen virhe, jollainen saattaa tapahtua sivustoon liittyvän tiedonkäsittelyn yhteydessä.

Saatamme kieltää sinua osallistumasta sivuston toimintaan tai käyttämästä sivustoa, mikäli yksinomaisen ja ehdottoman harkintamme mukaan osoitat laiminlyöväsi tätä sopimusta tai toimit jollain epäreilulla tavalla tarkoituksenasi ärsyttää, hyväksikäyttää, uhkailla tai ahdistella muita tai toimit jollain muulla häiritsevällä tavalla. Pidätämme myös itsellämme oikeuden kieltäytyä palvelusta, sulkea tilejä, poistaa tai muokata sisältöä tai peruuttaa tilauksia oman yksinomaisen ja ehdottoman harkintamme mukaan.

Mikäli jostain syystä jokin sivun osista ei toimi suunnitellulla tavalla, mukaan lukien tietokoneviruksen, ohjelmistovirheiden, luvattoman käsittelyn tai toimenpiteen, huijauksen, teknisten vikojen tai jonkin muun, HWI:n kohtuullisen hallintakyvyn ulkopuolella olevan syyn aiheuttama saastuminen, joka vioittaa sivuston hallintoa, turvallisuutta, oikeudenmukaisuutta, eheyttä tai kunnollista toimimista tai vaikuttaa edellä mainittuihin, pidätämme itsellämme oikeuden (mutta meillä ei ole velvollisuutta) oman yksinomaisen ja ehdottoman harkintamme mukaan kieltää sinua tai ketä tahansa jäsentä, ostajaa tai toimittajaa (ja kaikkia sinun tietojasi ja heidän tietojaan) käyttämästä sivustoa sekä peruuttaa, lopettaa, muokata tai keskeyttää sivusto tai osia siitä ja mitätöidä kaikki tällainen tieto.

Suostut myös siihen, että turvatut osapuolet eivät ole vastuussa tai korvausvelvollisia millään tavalla sivuston tai siihen liittyvien tai sille ja siltä linkitettyjen sivustojen, palveluiden tai aineistojen tietokoneellesi aiheutuneista vahingoista, menetyksistä tai vaurioista, tai luottokorttitietojen kaappaamisesta tai käytöstä, eivätkä kyseiset osapuolet ole myöskään vastuussa millään tavalla mistään vahingoista, menetyksistä, vaateista tai vaurioista, jotka liittyvät tai ovat tuloksena sivuston jostain osasta, joka toimii tai ei toimi käyttämissäsi tietokoneissa tai verkoissa tai joka siirtää tietoja kyseisten tietokoneiden tai verkkojen kanssa.

Siinä laajuudessa, jossa listaamme kolmansien osapuolten tuotteita tai palveluita tai linkitymme niille, sivustomme toimii kohtauspaikkana toimittajille tuotteiden ja palveluiden kauppaamiseksi (tai tarvittaessa ostotarjouksien pyytämiseksi) sekä ostajille kyseisten tuotteiden ja palveluiden ostamiseksi. Me emme ole mukana varsinaisessa ostajien ja toimittajien välisessä kauppatapahtumassa. Tästä johtuen mainostettujen kohteiden laatu, turvallisuus tai laillisuus, listattujen kohteiden todenperäisyys tai paikkansapitävyys, toimittajien kyky myydä kohteita tai ostajien kyky ostaa kohteita ei ole valvonnassamme eikä hallinnassamme. Emme voi taata sitä, että ostaja tai toimittaja tosiasiallisesti täydentää kauppatapahtuman. Emme valvo sivuston kautta saataville asetettuja muiden käyttäjien tarjoamia tietoja. Muiden käyttäjien tiedot saattavat olla sinusta loukkaavia, vahingollisia, paikkansapitämättömiä tai harhaanjohtavia. Pyydämme sinua noudattamaan varovaisuutta ja käyttämään tervettä järkeä sivustoa käyttäessäsi. Huomaathan, että on olemassa myös vaara, että olet tekemisissä muiden maiden kansalaisten, alaikäisten henkilöiden sekä vilpillisin keinoin toimivien henkilöiden kanssa.

Vaikka tarkoituksemme onkin, että sivuston sisältämät tuotekuvaukset olisivat ajan tasalla ja paikkansapitäviä, emme takaa tai esitä mitään väitteitä siitä, että sivustolla olevat tuotekuvaukset ovat missään suhteessa paikkansapitäviä, täydellisiä, ajan tasalla tai luotettavia. Sellaisessa tapauksessa, että sivustolla kuvattu tuote ei vastaa kuvausta, ainoa oikaisukeinosi on palauttaa se käyttämättömänä toimittajan palautuskäytäntöjen mukaisesti.

SÄHKÖISEN VIESTINNÄN TIETOSUOJALAKI-ILMOITUS (Yhdysvaltain laki 18 U.S.C. 2701-2711): EMME ESITÄ MITÄÄN TIETOSUOJA- TAI LUOTTAMUKSELLISUUSTAKEITA LIITTYEN MIHINKÄÄN VIESTINTÄÄN TAI TIETOON, JOTA VÄLITETÄÄN SIVUSTOLLA TAI MILLÄÄN SIVUSTOLLE LINKITETYLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA. EMME OLE VASTUUSSA TIETOJEN, SÄHKÖPOSTIOSOITTEIDEN, REKISTERÖINTI- JA TUNNISTUSTIETOJEN, LEVYTILAN, VIESTINNÄN, LUOTTAMUKSELLISTEN TAI LIIKESALAISUUDEN ALAISTEN TIETOJEN TAI MINKÄÄN MUUN SIVUSTON KÄYTTÄMIEN VERKKOJEN KAUTTA VÄLITETYN TAI MUUTOIN SIVUSTON KÄYTTÖÖSI LIITTYVÄN SISÄLLÖN TIETOSUOJASTA.

MIKÄÄN MEILTÄ TAI MUILTA TURVATUILTA OSAPUOLILTA SAATU SUULLINEN NEUVO TAI KIRJALLINEN VIESTINVAIHTO TAI TIETO EI MUODOSTA MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA EIKÄ KÄYTTÄJIEN TULISI TURVAUTUA MIHINKÄÄN TÄLLAISEEN TIETOON TAI NEUVOON. PIDÄTÄMME ITSELLÄMME OIKEUDEN OIKAISTA OMAN YKSINOMAISEN JA EHDOTTOMAN HARKINNAN MUKAAN JA ILMAN ETUKÄTEISILMOITUSTA SIVUSTON OSISSA OLEVIA VIRHEITÄ TAI LAIMINLYÖNTEJÄ TAI KIELTÄÄ SIVUSTOLLE PÄÄSY KENELTÄ TAHANSA MILLOIN TAHANSA. SIVUSTOLLA ANNETTUIHIN TIETOIHIN TURVAUTUMISESI EI LUO MEILLE TAI KENELLEKÄÄN TURVATUISTA OSAPUOLISTA MINKÄÄNLAISTA KORVAUSVASTUUTA.

Haku ja hakemisto ovat ilmaispalveluita, joita saatetaan tarjota sivuston yhteydessä. Koska verkko muuttuu jatkuvasti, millään hakukoneteknologialla ei mitenkään voi olla kaikkia käytettävissä olevia sivustoja hallussaan jonain tiettynä hetkenä. Tämän vuoksi me nimenomaisesti kieltäydymme ottamasta vastuuta sivuston yhteydessä tarjottavien hakuluetteloiden tai hakemistojen sisältämien tietojen sisällöstä tai saatavuudesta.

Sivusto saattaa sisältää teknisiä epätarkkuuksia, kirjoitusvirheitä tai puutteita sivustolla esitettyjen tietojen yhteydessä, mukaan lukien niihin kuitenkaan rajoittumatta, hinnat, maksut ja transaktiotasi koskevat saatavuustiedot. Hilton ei ole vastuussa mistään sivustolla olevista kirjoitus-, valokuva- tai hinnoitteluvirheistä tai teknisistä virheistä (mukaan lukien rajoittamatta virheelliset hotellihinnat). Hilton pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia, korjauksia ja/tai parannuksia sivustoon sekä kyseisissä tiedoissa kuvattuihin tuotteisiin tai ohjelmiin milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta ja myös varauksen vahvistamisen jälkeen.

Pidätämme itsellämme oikeuden päättää, ovatko Our Best Rate. takuuseen kohdistuvat pyynnöt kelvollisia ja vastaavatko ne kaikkia ohjelman määritettyjä vaatimuksia sekä ehtoja. Kaikki pyynnöt todennetaan ja varmistetaan. Mikäli pyyntö katsotaan päteväksi, asiakaspalvelu ottaa yhteyttä pyytäjään, ja pyyntö käsitellään ohjelman ehtojen mukaisesti.

VIII. TURVAAMINEN

Olet täysin vastuussa salasanasi luottamuksellisuuden säilyttämisestä sekä kaikesta tililläsi tapahtuvasta toiminnasta. Suostut täten turvaamaan, puolustamaan ja suojaamaan meitä ja hotellejamme ja kaikkia sekä meidän että niiden omistajia, kumppaneita, tytäryhtiöitä, osakkuusyhtiöitä, franchising-toimiluvan haltijoita sekä kaikkia kyseisten henkilöiden tai tahojen virkailijoita, johtajia, edustajia, urakoitsijoita, aliurakoitsijoita, vieraita, asukkaita, lisenssinsaajia, kutsuvieraita, luvanhaltijoita sekä työntekijöitä (yhteisesti ”turvatut osapuolet”) kaikenluonteisilta syytöksiltä, vaatimuksilta, vaateilta, korvausvaatimuksilta, vahingonkorvauksilta, sakoilta, rangaistuksilta tai kuluilta (mukaan lukien kohtuulliset asianajajamaksut), oli syy sitten kuolemantapaus tai henkilövahinko tai jonkin omaisuuden menetys tai siihen kohdistuneet vahingot tai jokin muu (yhteisesti ”vaateet”), jotka syntyvät tästä sopimuksesta, sivuston sinulle tarjoamista palveluista tai tuotteista tai sinun asiaan liittyvistä suorittamistasi tai suorittamatta jättämistäsi toimista tai ovat jollain lailla yhteydessä edellä mainittuihin, riippumatta siitä, onko asia HWI: n tai jonkin turvatun osapuolen edustajan tai työntekijän huolimattomuuden aiheuttamaa tai myötävaikuttamaa (paitsi sovellettavan lain kieltämänä sekä siinä laajuudessa, missä sovellettava laki sen kieltää), tai tilistäsi aiheutuvilta vaateilta, mukaan lukien niihin kuitenkaan rajoittumatta, kaikki vaateet, jotka liittyvät sinun suorittamiisi, kenen tahansa aineettomien oikeuksien rikkomiseen, mukaan lukien niihin kuitenkaan rajoittumatta, tekijänoikeus-, patentti-, liikesalaisuus-, tavaramerkki-, taiteilija-, tietosuoja-, julkisuus- tai moraaliset oikeudet tai muut immateriaalioikeuslakien alaiset oikeudet. Sellaisessa tapauksessa, että jokin vaade tai riita-asia tai kanne nostetaan turvattuja osapuolia vastaan tai jotain niistä vastaan, syntyen tästä sopimuksesta tai siihen liittyen, kaikki tällaiset turvatut osapuolet voivat, ilmoittamalla siitä sinulle kohtuullisessa määrin ennakkoon, vaatia sinua vastaamaan omalla kustannuksellasi tällaiseen vaateeseen tai ryhtyä puolustamaan mitä tahansa tällaista riita-asiaa tai kannetta ja palkkaamaan puolustusasianajajan kyseistä tarkoitusta varten. Tällainen puolustusasianajaja tulee olla kyseessä olevan turvatun osapuolen kirjallisesti hyväksymä, ja kyseisen hyväksynnän tulee katsoa olevan täten annetun sellaisessa tapauksessa, että sinun turvaamiseksi toimiva puolustusasianajaja on allekirjoittajien valtuuttama kyseisessä puolustuksessa tai vaateeseen vastaamisessa. Sinun tulee tehdä yhteistyötä kanssamme minkä tahansa vaateen puolustustapauksessa. Pidätämme itsellämme oikeuden ottaa omalla kustannuksellamme yksinoikeudella haltuumme puolustuksen ja valvonnan sellaisessa asiassa, jonka turvaaminen muutoin olisi sinun vastuullasi.

IX. KORVAUSVASTUUN RAJOITUS

ME EMME OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA HUOLIMATTOMUUS, KORVAUSVASTUUSSA MISTÄÄN MENETETYISTÄ TUOTOISTA, KULUJEN KATTAMISESTA, SUORISTA, VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ, RIIPPUVUUSSUHTEISISTA, SEURAAMUKSELLISISTA, RANGAISTUKSENOMAISISTA TAI OHEISVAHINGONKORVAUKSISTA, JOITA SYNTYY SIVUSTON TAI SIVUSTON PALVELUIDEN TAI TOIMINTOJEN KÄYTÖSTÄ TAI NIIDEN KÄYTÖN MAHDOTTOMUUDESTA, TAI JOTKA SYNTYVÄT SUORITTAMASTASI SIVUSTON KÄYTÖSTÄ TAI KYKENEMÄTTÖMYYDESTÄSI KÄYTTÄÄ SIVUSTOA TAI TURVAUTUMISESTASI SIVUSTOON TAI SIVUSTON SISÄLTÄMIIN PALVELUIHIN, SISÄLTÖÖN, AINEISTOON TAI TOIMINTOIHIN, PALELUIDEN TARJONTAAN TAI TARJOAMATTA JÄTTÄMISEEN TAI TIETOON, TAI VAHINGONKORVAUKSIIN, JOTKA OVAT TULOSTA KÄYTÖN, TIETOJEN TAI TUOTON MENETYKSESTÄ, RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO MEILLE ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINGONKORVAUSTEN MAHDOLLISUUDESTA, SEKÄ KAIKILLA VAHINGONKORVAUSOIKEUDELLISILLA PERUSTEILLA (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS). TÄMÄN LISÄKSI MEILLÄ EI OLE MITÄÄN VELVOLLISUUTTA PÄIVITTÄÄ SIVUA TAI SEN SISÄLTÖÄ. SOVELLETTAVA LAKI EI VÄLTTÄMÄTTÄ SALLI SEURAAMUKSELLISTEN TAI OHEISVAHINGONKORVAUKSIIN LIITTYVÄN KORVAUSVASTUUN RAJOITTAMISTA TAI POIS SULKEMISTA, JOTEN YLLÄ OLEVAT RAJOITUKSET TAI POIS SULKEMISET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA. MISSÄÄN TAPAUKSESSA EI KOKONAISKORVAUSVASTUUMME SINUA KOHTAAN KAIKISTA VAHINGOISTA, MENETYKSISTÄ SEKÄ RIITA-ASIOISTA, RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO KYSE SOPIMUKSELLISESTA VAI SOPIMUKSEN ULKOPUOLISESTA KORVAUSVASTUUSTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA HUOLIMATTOMUUS TAI MUUTOIN) YLITÄ SIVUN KÄYTTÄMISESTÄ MAKSAMAASI SUMMAA (MIKÄLI SELLAISTA ON). MIKÄLI OLET TYYTYMÄTÖN SIVUSTOON TAI SEN TUOTTEISIIN, PALVELUIHIN, JÄSENIIN, TOIMITTAJIIN JA/TAI OSTAJIIN, JOITA SIVUSTON YHTEYDESSÄ TARJOTAAN TAI SIIHEN ON LIITETTY, KUTEN MAHDOLLISTA ON, AINOA JA YKSINOMAINEN OIKAISUKEINOSI ON SIVUSTON KÄYTÖN LOPETTAMINEN JA TÄMÄN SOPIMUKSEN PURKAMINEN TÄSSÄ ESITETTYJEN EHTOJEN MUKAISESTI.

X. VAPAUTUS

KÄYTTÄMÄLLÄ SIVUSTOA KAIKKI KÄYTTÄJÄT MYÖNTÄVÄT JA HYVÄKSYVÄT, ETTÄ TURVATUT OSAPUOLET OVAT VAPAUTETTUJA JA SUOJATTUJA, EMMEKÄ OLE VASTUUSSA TAI KORVAUSVELVOLLISIA MISTÄÄN KORVAUSVASTUUSTA LIITTYEN KAIKKIIN SIVUN OSIIN JA SEIKKOIHIN (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA SAIRAUDET, MENETYKSET, KIISTAT, HENKILÖVAHINGOT, KUOLEMA, OMAISUUSVAHINGOT SEKÄ JULKISUUSOIKEUKSIIN PERUSTUVAT VAATEET, PANETTELU, YKSITYISYYDENLOUKKAUS, KOHTUULLISET ASIANAJAJAKULUT SEKÄ OIKEUDENKÄYNTIMAKSUT), JOITA SAATTAA AIHEUTUA SIVUN KÄYTÖSTÄ TAI SIIHEN LIITTYVIEN TAI SEN KAUTTA HANKITTUJEN TIETOJEN, AINEISTOJEN, PALVELUIDEN TAI TUOTTEIDEN HYVÄKSYMISESTÄ, HALLUSSAPIDOSTA, KÄYTÖSTÄ TAI VÄÄRINKÄYTÖSTÄ. PIDÄTÄMME ITSELLÄMME OIKEUDEN RAJOITTAA KENEN TAHANSA PÄÄSYÄ SIVUSTOLLE JA SEN PALVELUIHIN, SISÄLTÖÖN, AINEISTOIHIN TAI TOIMINTOIHIN TAI KIELTÄÄ SE KOKONAAN, MILLOIN TAHANSA JA ILMAN KORVAUSVELVOLLISUUTTA. PIDÄTÄMME ITSELLÄMME MYÖS OIKEUDEN HAKEA MINKÄLAISTA APUA TAHANSA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA ASIANAJAJAPALKKIOT, KOSKIEN SIVUSTON KÄYTTÖÖN LIITTYVÄÄ VILPILLISTÄ TAI LAITONTA TOIMINTAA.

Koska emme ole mukana varsinaisissa ostajien ja toimittajien välisissä kauppatapahtumissa (mikäli sellaisia on), mikäli sinulla on kiista yhden tai useamman käyttäjän kanssa, sinä täten vapautat täysin ja ikuisesti itsesi sekä edeltäjiesi (mikäli sellaisia on) sekä kaikkien nykyisten ja edellisten virkailijoiden, työntekijöiden, johtajien, osakkeenomistajien, emoyhtiöiden, tytäryhtiöiden, alter ego -identiteettien, osakkuusyhtiöiden, kumppaneiden, edustajien, lakimiesten, kirjanpitäjien, perillisten, toimeenpanijoiden, hallinnoijien, säilyttäjien, seuraajien ja nimettyjen edustajien, mikäli sellaisia on, puolesta turvatut osapuolet kaikenluonteisista vaateista, vaatimuksista, panttioikeuksista, riita-asioista, sopimuksista, kanteista, kanteiden perusteista, velvoitteista, kiistoista, veloista, kuluista, asianajajien palkkioista, maksuista, vahingonkorvauksista, tuomioista, määräyksistä sekä korvausvastuista, jonkin lain tai equity-oikeussäännöstön perusteella, riippumatta siitä onko kyseessä nyt tunnettu tai josta epäillään, että se on ollut olemassa tai saattanut olla olemassa tai joka on olemassa tai joka tästä hetkestä lähtien voi tai saattaa olla tai tulee olemaan olemassa, perustuen mihin tahansa seikkoihin, tapahtumiin tai laiminlyönteihin, joita tapahtuu mistä hetkestä tahansa lähtien tämän sopimuksen solmimisen hetkellä tai sitä ennen, jotka syntyvät tästä sivustosta tai tästä sopimuksesta tai koskevat niitä tai liittyvät niihin millään tavalla. Hyväksyt myös, että on olemassa mahdollisuus, että tämän sopimuksen solmimisen jälkeen saat selville seikkoja tai että siitä aiheutuu tai vastaanotat vaateita, jotka eivät olleet tiedossa tai joita ei voitu epäillä tämän sopimuksen solmimisen hetkellä, ja joiden tietäminen sillä hetkellä olisi merkittävästi vaikuttanut päätökseen sopia tämä sopimus. Tiedostat ja hyväksyt, että tästä sopimuksesta johtuen ja tämän sopimuksen tämän osion sisältämästä vapautuksesta johtuen otat riskin tällaisista tuntemattomista seikoista ja tällaisista vaateista, joita ei tunneta eikä osata epäillä. Sinulle on ilmoitettu Kalifornian siviililain pykälästä 1542 ("1542 §"), jossa sanotaan:

YLEINEN VAPAUTUS EI KOSKE VAATIMUKSIA, JOITA VELKOJA EI TUNNE TAI JOIDEN OLEMASSAOLOSTA HÄNEN HYVÄKSEEN HÄNELLÄ EI OLE EPÄILYSTÄ MAINITUN VAPAUTUKSEN ANTAMISHETKELLÄ, JOTKA, MIKÄLI HÄN OLISI NE TUNTENUT, OLISIVAT VAIKUTTANEET MERKITTÄVÄSTI HÄNEN VELALLISEN KANSSA TEKEMÄÄNSÄ SOPIMUKSEEN.

Huolimatta tällaisista määräyksistä tämä vapautus muodostaa täyden vapautuksen sen sisältämien ehtojen mukaisesti. Sinä tietoisesti ja vapaasta tahdostasi luovut pykälän 1542 määräyksistä samoin kuin mistä tahansa muusta asetuksesta, laista tai määräyksestä, jolla on samanlainen vaikutus. Liittyen kyseiseen luopumiseen myönnät olevasi tietoinen siitä, että tässä vapautettuihin asioihin liittyen saatat tästä hetkestä eteenpäin saada selville vaateita, jotka tällä hetkellä ovat tuntemattomia tai joita ei tällä hetkellä osata epäillä, tai seikkoja jo tuntemiesi tai tosina pitämiesi seikkojen lisäksi tai jotka eroavat niistä. Tästä huolimatta tavoitteenasi on tämän sopimuksen kautta ja puolustusasianajajan neuvojen avulla sopia ja ratkaista täydellisesti ja lopullisesti kaikki tällaiset tapaukset sekä kaikki niihin liittyvät vaateet, mitkä tällä hetkellä ovat olemassa, saattavat olla olemassa tai ovat olleet olemassa tässä määritettyjen osapuolten välillä, mukaan lukien turvatut osapuolet. Myönnät täten, että lainopillinen neuvonantajasi on neuvonut sinua, että ymmärrät ja hyväksyt tämän vapautuksen merkityksen ja sen seuraukset sekä tämän erityisen pykälästä 1542 sekä muista vastaavista laeista luopumisen merkityksen ja seuraukset.

XI. LAINKÄYTTÖALUEELLISET ONGELMAT

Sivustolla kuvatut ja sivuston kautta saatavilla olevat tuotteet ja/tai palvelut eivät välttämättä ole saatavilla omassa maassasi. Emme esitä mitään väitteitä siitä, että sivustolla tarjotut palvelut tai tuotteet olisivat asianmukaisia tai saatavilla käyttöä varten jossain tietyssä paikassa. Henkilöt, jotka päättävät käyttää sivustoa, tekevät sen omasta aloitteestaan ja ovat vastuussa paikallisten lakien noudattamisesta, mikäli paikallisia lakeja sovelletaan ja siinä laajuudessa, kuin kyseisiä lakeja sovelletaan. Mikäli sivuston käyttö ja/tai sen sisältämän aineiston tai sisällön tai sillä tarjottujen palveluiden tarkastelu loukkaa tai rikkoo jotain oman lainkäyttöalueesi (lainkäyttöalueidesi) sovellettavaa lakia, ei sinulla ole lupaa tarkastella tai käyttää sivustoa ja sinun tulee poistua siltä välittömästi. Tarkastelemalla ja/tai käyttämällä sivustoa ilmaiset, että sinulle on ehdottomasti ja rajoituksetta sallittua tarkastella ja käyttää sivustoa ja että turvatut osapuolet voivat luottaa kyseiseen esittämääsi lausuntoon. Sivustoa ylläpidetään ja johdetaan Yhdysvalloista käsin, ja on mahdollista, että jotkut sivustolta peräisin olevat ohjelmistot ovat Yhdysvaltain vientivalvonnan alaisia. Mitään ohjelmistoja ei saa ladata tai viedä tai uudelleen viedä sivustolta (i) Kuubaan, Irakiin, Libyaan, Pohjois-Koreaan, Iraniin, Syyriaan tai mihinkään muuhun maahan, joka on Yhdysvaltojen tai YK:n kauppasaarron tai pakotteiden kohteena (tai henkilöille, jotka ovat näiden maiden vakituisia asukkaita) tai (ii) kenellekään sellaiselle henkilölle, joka on Yhdysvaltain valtionvarainministeriön erityisesti nimettyjen kansalaisten listalla tai kenellekään, joka on samojen tai samankaltaisten rajoitusten kohteena, vaikka hän ei olisikaan listattuna tai Yhdysvaltain kauppaministeriön kieltomääräystaulukossa. Lataamalla ohjelmiston tai käyttämällä sitä takaat ja vakuutat, ettet ole missään edellä mainituista maista tai jonkun edellä mainitun maan hallinnon alainen tai kansalainen tai vakituisesti jossain niistä asuva, etkä ole millään yllä mainitulla rajoituslistalla tai kyseisten rajoitusten kohteena.

XII. KÄYTTÖ JA HÄIRINTÄ

Sinun ei tule käyttää mitään robotteja, hämähäkkejä, muita automaattisia laitteita tai manuaalista menetelmää sivuston tai sen sisältämien sisältöjen tai tietojen (mukaan lukien "tieto") tarkkailuun tai sen kopioimiseen ilman meiltä etukäteen saatua nimenomaista kirjallista suostumusta. Suostut olemaan käyttämättä mitään laitteita, ohjelmistoja tai aliohjelmia sivuston normaalin toiminnan tai minkään sivuston kautta suoritettujen tapahtumien häiritsemiseksi tai sellaisen yrittämiseksi. Suostut olemaan kopioimatta, jäljentämättä, muuttamatta, muokkaamatta, luomatta johdettuja töitä tai esittämättä julkisesti mitään sivuston sisältöä (lukuun ottamatta sellainen tieto, johon sinulla on jokin omistussuhde) ilman meiltä tai asiaankuuluvalta kolmannelta osapuolelta etukäteen saatua nimenomaista kirjallista suostumusta.

Meille antamasi tieto (mukaan lukien "tieto") (i) ei saa sisältää viruksia, troijalaisia, matoja, aikapommeja, peruutusbotteja (robotteja) tai muita tietokoneohjelmoinnin aliohjelmia, joiden tarkoituksena on vaurioittaa, vahingollisesti häiritä, tai salaa tarkkailla tai kaapata järjestelmiä, tietoja tai dataa, eikä (ii) se saa luoda meille jotain korvausvastuuta tai aiheuttaa internetpalveluntarjoajiemme tai muiden toimittajiemme palvelujen menetystä (täysin tai osittain).

XIII. EI EDUSTUSTA

Sinä ja HWI olette molemmat itsenäisiä urakoitsijoita, eikä tämän sopimuksen tarkoituksena ole, eikä se luo mitään edustussuhdetta, kumppanuutta, yhteisyritystä, työntekijä-työnantaja- tai francising-toimiluvan antaja-saaja -suhdetta.

XIV. PURKAMINEN JA PÄÄTTÄMINEN

Nämä ehdot ovat voimassa siihen asti, kunnes jompikumpi osapuoli purkaa ne. Voit purkaa nämä ehdot milloin tahansa lopettamalla sivuston käytön ja tuhoamalla kaikilta kyseisiltä sivustoilta saadut aineistot ja kaiken niihin liittyvän dokumentaation sekä kaikki niiden kopiot ja asennukset, riippumatta siitä, onko ne tehty tämän sopimuksen ehtojen alaisuudessa tai muutoin. Sivuston käyttösi saatetaan lopettaa välittömästi ilman etukäteisilmoitusta meidän taholtamme, mikäli meidän yksinomaisen ja ehdottoman harkintamme mukaan jätät noudattamatta jotain tämän sopimuksen ehtoa tai määräystä. Lopettamisen hetkellä sinun tulee lakata käyttämästä sivustoa ja tuhota kaikki kyseiseltä sivustolta saadut materiaalit ja kaikki niiden kopiot, riippumatta siitä, onko ne tehty tämän sopimuksen ehtojen alaisuudessa tai muutoin. Huolimatta tämän sopimuksen purkamisesta, hyväksyt ja suostut siihen, että sellaiset oikeudet ja velvollisuudet, jotka luontonsa puolesta ovat tarkoitettu jäämään voimaan tämän sopimuksen purkamisen jälkeenkin ollakseen täysin toiminnassa, jäävät voimaan tämän sopimuksen purkamisen jälkeenkin, mukaan lukien rajoituksetta sen seuraavat määräykset: (i) aineistojen käytön rajoitukset, (ii) lähetykset ja toimitukset, (iii) vastuuvapauslausekkeet, (iv) turvaaminen, (v) korvausvastuun rajoitukset, (vi) vapautus, (vii) käyttö ja häirintä, (viii) tekijänoikeuksien loukkaamisesta ilmoittaminen ja niihin liittyvien väitteiden laatiminen, (ix) foorumi, (x) ei edustusta sekä (xi) lakien noudattaminen.

XV. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Sinun tulee noudattaa kaikkia niitä sovellettavia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja säädöksiä, jotka liittyvät sivuston käyttöösi sekä ostotarjouspyyntöihisi ja/tai tuotteiden ja/tai palvelujen myyntiin. Tämä sopimus on New Yorkin osavaltion (Yhdysvallat) lakien alaista ja sitä tulkitaan niiden mukaan, toteuttamatta mitään lainvalintaperiaatteita. Suostut siihen, että mikä tahansa lakeihin tai equity-oikeussäännöstöön perustuva riita-asia, joka syntyy tämän sopimuksen ehdoista tai liittyy niihin, tulee jättää ainoastaan Yhdysvaltojen alueelliseen oikeusistuimeen itäisessä Virginiassa, tai mikäli riita-asiaan ei ole liittovaltiollista toimivaltaa, Virginian osavaltion Commonwealth-oikeusistuimissa Fairfaxin piirikunnassa (Virginia). Annat täten suostumuksesi ja alistut täten kyseisten tuomioistuimien tuomiovallan alle kaikissa tällaisissa kiistatarkoituksissa. Kaikki kiistat, joita ei voida ratkaista osapuolten kesken, ja kaikki sivustosta johtuvat tai siihen liittyvät kanteet ratkaistaan yksittäisinä kanteina turvautumatta minkäänlaiseen ryhmäkanteeseen. LUOVUT TÄTEN KAIKISTA OIKEUKSISTA, JOITA SINULLA SAATTAA OLLA NYT TAI MYÖHEMMIN VALAMIESOIKEUDENKÄYNTIIN. Edellä mainittua ei sovelleta siltä osin kuin omassa asuinmaassasi sovellettava laki edellyttää jonkin muun lain ja/tai toimivallan soveltamista, ja tätä ei voida sopimuksella sulkea pois. Mikäli jokin tämän sopimuksen määräyksistä on laiton, mitätön tai jostain syystä täytäntöönpanokelvoton, katsotaan se erotettavaksi tästä sopimuksesta eikä se vaikuta jäljelle jäävien määräysten pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen. Tämä on täydellinen sopimus meidän välillämme aiheena olevaan asiaan liittyen, eikä sitä tule muokata, jollei tässä muutoin esitetä. Minkään tämän sopimuksen ehdoista tai määräyksistä luopumisen, toiminnan kautta tai muutoin, yhdessä tai useammassa tapauksessa, ei katsota olevan, eikä muodosta sen minkään muun ehdosta tai määräyksestä luopumista, riippumatta siitä, onko se samanlainen, eikä mikään luopuminen muodosta tämän sopimuksen kyseisestä ehdosta tai määräyksestä jatkuvaa luopumista. Mikään luopuminen ei ole sitovaa, ellei luopuva osapuoli tee sitä kirjallisesti.

XVI. MÄÄRÄYKSET SÄHKÖISISTÄ ALLEKIRJOITUKSISTA

Takaat ja vakuutat, että sinulla on laillinen oikeus, valta ja valtuudet hyväksyä tämän sopimuksen ehdot itsesi puolesta sekä sen jäsenen, ostajan tai toimittajan puolesta, joka osallistuu sivuston toimintaan. Suostut lisäksi siihen, että käyttösi muodostaa sähköisen allekirjoituksen siten, kuin laissa sähköisistä allekirjoituksista maailmanlaajuisessa ja kansallisessa kaupassa (Electronic Signatures in Global and National Commerce Act) on määritetty ("e-allekirjoitus") sekä laki yhdenmukaisista sähköisistä tapahtumista (Uniform Electronic Transactions Act, UETA) ja että olet laatinut, pannut täytäntöön, saattanut voimaan tämän sopimuksen ja hyväksynyt sen ehdot tai muutoin todentanut sen sekä tunnustanut ja hyväksynyt, että tämä sopimus on sähköinen tallenne e-allekirjoituksen, yhdenmukaisten sähköisten tapahtumien lain sekä yhdenmukaisen tietokonetietotapahtumien lain mukaisissa tarkoituksissa ja että se on sellaisena täysin pätevä, sillä on juridinen vaikutus, se on täytäntöönpanokelpoinen ja että se sitoo sinua ja sitä jäsentä, ostajaa tai toimittajaa, jonka puolesta toimit, etkä sinä tai se jäsen, ostaja tai toimittaja, jonka puolesta toimit, voi sitä peruuttaa.

XVII. ILMOITUS TEKIJÄNOIKEUKSIEN LOUKKAAMISESTA SEKÄ MENETTELY NIIHIN LIITTYVIEN VÄITTEIDEN LAATIMISESTA

Nimikkeen 17, Yhdysvaltain lain 512(c)(2) §:n mukaisesti, ilmoitukset väitetystä tekijänoikeuksien loukkaamisesta tulisi lähettää nimetylle edustajallemme. Ilmoitus tulee lähettää seuraavalle nimetylle edustajalle:

 • Palveluntarjoaja(t): Hilton Worldwide Holdings Inc.

 • Sen edustajan nimi, joka on nimetty vastaanottamaan ilmoitus väitetystä loukkauksesta: Kristin Campbell

 • Nimetyn edustajan täydellinen osoite, johon ilmoitus tulee lähettää: 7930 Jones Branch Drive, McLean, VA 22102

 • Nimetyn edustajan puhelinnumero: 703 883 5100

 • Nimetyn edustajan sähköpostiosoite: CopyrightClaim@hilton.com

Jotta ilmoitus olisi pätevä nimikkeen 17, Yhdysvaltain lain 512(c)(3) §:n mukaisesti, tulee ilmoituksen olla kirjallinen viesti, joka sisältää seuraavat:

 • fyysinen tai sähköinen allekirjoitus henkilöltä, jolla on valtuudet toimia loukatuksi väitetyn yksinoikeuden omistajan puolesta

 • loukatuksi väitetyn tekijänoikeudellisen työn tunnistus, tai mikäli useita, yhdellä verkkosivustolla olevia tekijänoikeudellisia töitä kattaa yksi yksittäinen ilmoitus, esittelevä lista kyseisellä sivustolla olevista tällaisista töistä

 • sen aineiston tunnistus, jonka väitetään olevan loukkaavaa tai jonka väitetään olevan loukkaavan toiminnon kohteena ja joka tulisi poistaa tai jonka käyttö tulisi estää, sekä kohtuullinen määrä riittäviä tietoja, jotta palveluntarjoajan on mahdollista paikantaa aineisto

 • kohtuullinen määrä riittävää tietoa, jotta palveluntarjoaja pystyy ottamaan yhteyttä valituksen tehneeseen osapuoleen, kuten osoite, puhelinnumero ja mikäli sellainen on, sähköinen postiosoite, jolla valituksen tehneeseen osapuoleen saa yhteyden

 • lausunto siitä, että valituksen tehnyt osapuoli on hyvässä uskossa vakuuttunut siitä, että valituksen kohteena oleva aineisto ei ole tekijänoikeuden omistajan, hänen edustajansa tai lain sallimaa

 • lausunto siitä, että ilmoituksen tiedot ovat paikkansapitäviä, ja valaehtoinen lausunto siitä, että valituksen tehnyt osapuoli on valtuutettu toimimaan loukatuksi väitetyn yksinoikeuden omistajan puolesta.

Päivitetty viimeksi: marraskuu 2015

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink