Przejdź do treści

Warunki Programu Hilton Honors

Data wejścia w życie: 16 sierpnia 2023 r. Poniższy dokument zastępuje wszystkie wcześniejsze warunki. Uczestniczenie w programie po dacie jego wejścia w życie jest równoznaczne z akceptacją następujących zapisów:

Poniższe informacje określają podstawowe zasady uczestnictwa w Programie lojalnościowym Hilton Honors („Hilton Honors” lub „Program”). Niniejsze Warunki (zwane „Warunkami”) mają chronić interesy uczestników programu Hilton Honors (zwanych „Uczestnikami”) oraz spółki Hilton Honors Worldwide, LLC (zwanej „Hilton Honors” lub określanej zaimkami „my”, „nas” itp.). Niniejsze Warunki regulują zasady uczestnictwa w programie, a obowiązkiem Uczestnika Programu jest ich przeczytanie i zrozumienie.

Aby uzyskać wyjaśnienia lub bardziej szczegółowe informacje, można skontaktować się z najbliższym działem rezerwacji i obsługi klienta Hilton lub wysłać wiadomość e-mail na adres HiltonHonors@hilton.com. Należy jednak pamiętać, że Warunki programu Hilton Honors mogą zostać zastąpione innymi lub zmienione wyłącznie przez Hilton Honors na piśmie.