Przejdź do treści
Hilton for the stay

Globalna polityka prywatności Hilton

Ostatnia aktualizacja: 10 maja 2023 r.

KOMUNIKAT ZWIĄZANY Z PANDEMIĄ COVID-19

Dla celów (1) ochrony zdrowia i bezpieczeństwa Twojego i członków zespołu w obiektach Hilton, a także (2) spełnienia wymogów prawnych, w niektórych obiektach Hilton może być wykonywany pomiar temperatury po przybyciu do obiektu i/lub podczas pobytu. Jeśli w obiekcie przeprowadzane są pomiary temperatury u gości, obiekt udostępni Ci informację o ochronie prywatności w związku z pomiarem temperatury. Informacja będzie zawierać takie elementy, jak: rodzaj gromadzonych danych osobowych, podstawa prawna gromadzenia takich informacji, cel, w jakim informacje będą wykorzystywane oraz okres ich przechowywania. Aby uzyskać więcej informacji na temat zaangażowania firmy Hilton na rzecz Twojego bezpieczeństwa i zdrowia podczas pandemii COVID-19, należy kliknąć tutaj.

Wstęp

Misją Hilton jest uzyskanie pozycji najbardziej gościnnej firmy na świecie. Z pasją dostarczamy gościom wyjątkowych doświadczeń i z niecierpliwością czekamy na możliwość powitania Cię w naszych hotelach, abyśmy podarować Ci ciepło i gościnność.

Zobowiązujemy się do zapewnienia najwyższego poziomu obsługi klienta, co oznacza również poszanowanie Twojej prywatności i ochronę Twoich danych osobowych. W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności („Oświadczenie”) przedstawiamy szczegółowe informacje na temat sposobu gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych użytkowników.

Niniejsze Oświadczenie ma zastosowanie do Hilton Worldwide Holdings Inc., jej spółek, oraz wszystkich hoteli w ramach portfolio marek Hilton (zwanych zbiorczo jako „Hilton” lub „my”). Nasze Portfolio marek obejmuje Waldorf Astoria Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Tempo by Hilton, Motto by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton i Home2 Suites by Hilton.

Korzystając z jakichkolwiek naszych produktów lub usług i/lub akceptując tę Deklarację, np. w kontekście rejestrowania się na którekolwiek z naszych produktów lub usług, oświadczasz, że rozumiesz i zgadzasz się na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z opisem zawartym w Deklaracji.

Należy również pamiętać, że niniejsze Oświadczenie nie ma zastosowania do procesu przetwarzania przez nas danych osobowych w imieniu lub na polecenie stron trzecich, takich jak linie lotnicze, wypożyczalnie samochodów i inni dostawcy usług, firmy posiadające w ofercie pakiety podróżnicze, partnerzy marketingowi i niektórzy klienci korporacyjni.

1Hilton Domestic Operating Company Inc. jest podmiotem Hilton, który jest administratorem wszystkich danych gości i który prowadzi m.in. działania marketingowe Hilton. Hilton Reservations Worldwide, L.L.C., spółka zależna Hilton Domestic Operating Company Inc., przetwarza dane podawane podczas dokonywania rezerwacji w obiekcie Hilton i jest administratorem danych w zakresie tych informacji. Hilton Honors Worldwide LLC, spółka zależna Hilton Domestic Operating Company Inc., prowadzi program lojalnościowy Hilton Honors i jest administratorem danych w zakresie tego programu. Hilton Domestic Operating Company Inc. to spółka zależna Hilton Worldwide Holdings Inc.

Portfolio marek Hilton zawiera hotele zarządzane oraz hotele działające na zasadzie franczyzy. Listę podmiotów prowadzących hotele zarządzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i regionu Azji i Pacyfiku można znaleźć tutaj. Oprócz Hilton Domestic Operating Company Inc. podmioty te są również administratorami danych gości. Hotele franczyzowe są obsługiwane przez podmioty odrębne od franczyzy Hilton. Aby określić podmiot prowadzący dany hotel franczyzowy, należy skontaktować się z takim hotelem. Oprócz Hilton Domestic Operating Company Inc. podmioty te są również administratorami danych ich gości.
HGV obsługuje korzystanie z nieruchomości w oznaczonym czasie (timeshare) oraz własność częściową hotelu. HGV jest partnerem będącym stroną trzecią, którego deklaracja o ochronie prywatności jest dostępna pod adresem https://www.hiltongrandvacations.com/en/privacy-policy.html.

Powrót do góryGromadzenie danych osobowych – Informacje ogólne

W poniższej tabeli podsumowano kategorie danych osobowych zebranych przez nas w ciągu ostatnich 12 miesięcy, źródła tych kategorii danych osobowych, cele biznesowe lub komercyjne, dla których dane te zostały zebrane, kategorie osób trzecich, którym dane te mogły zostać udostępnione, zgodnie z przepisami prawa oraz informację, czy dane te zostały sprzedane osobom trzecim w celach biznesowych lub komercyjnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy zgromadziliśmy następujące kategorie danych osobowych:

Dane osobowe uzyskaliśmy z następujących źródeł:

Dane osobowe są gromadzone w następujących celach biznesowych lub komercyjnych:

Udostępniamy te dane osobowe następującym kategoriom stron trzecich:

Informacje te zostały sprzedane stronie trzeciej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

 • Imię i nazwisko
 • Bezpośrednio od konsumentów
 • Od partnerów będących stroną trzecią, takich jak operatorzy kart kredytowych
 • Od firm zajmujących się demografią
 • Realizowanie rezerwacji gości
 • Wysyłanie gościom informacji dotyczących ich rezerwacji
 • Zarządzanie członkostwem i aktywnością w programie lojalnościowym Hilton Honors
 • Zapewnienie obsługi klienta i wsparcia
 • Weryfikacji tożsamości
 • Wysyłanie komunikatów marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, reklamy bezpośredniej i mediów społecznościowych.
 • Przeprowadzanie analiz w celu dostarczenia gościom spersonalizowanych ofert i treści
 • Przeprowadzanie analiz w celu usprawnienia działań biznesowych
 • Określanie, czy goście mogą korzystać ze specjalnych lub promocyjnych stawek
 • Przetwarzanie płatności, w tym uwierzytelnianie klientów (SCA), gdy jest to wymagane przez prawo
 • Przetwarzanie transakcji z partnerami
 • Obsługa konkursów i loterii
 • Udostępnianie tych danych Hilton Grand Vacations, partnerowi będącemu stroną trzecią wobec Hilton oraz Journera, platformie służącej do tworzenia spójnych doświadczeń z podróży.
 • Wykrywanie i zapobieganie oszustwom
 • Dostawcy usług, którzy wykonują zadania w imieniu Hilton
 • Hilton Grand Vacations: partner zewnętrzny Hilton.
 • Journera, platforma zewnętrzna, będąca stroną trzecią, do tworzenia spójnych rozwiązań dla podróżujących
 • Wydawcy kart płatniczych i podmioty przetwarzające płatności
 • Pracodawcy, zgodnie z umowami firmowymi i w zakresie dozwolonym przez prawo
 • Podmioty, które zorganizowały specjalny plan cenowy, wydarzenie i/lub pokój z Hilton
 • Zewnętrzna platforma rezerwacji / biuro podróży, za pośrednictwem których gość dokonał rezerwacji
 • Agencje rządowe zgodnie z wymogami prawnymi w poszczególnych krajach

Tak

 • Telefon
 • Bezpośrednio od konsumentów
 • Od stron trzecich, takich jak platformy rezerwacji podróży i dostawcy kart kredytowych
 • Od firm zajmujących się demografią
 • Realizowanie rezerwacji gości
 • Wysyłanie gościom informacji dotyczących ich rezerwacji
 • Zapewnienie obsługi klienta i wsparcia
 • Weryfikacji tożsamości
 • Wysyłanie komunikatów marketingowych za pomocą SMS
 • Przetwarzanie transakcji z partnerami
 • Udostępnianie tych danych Hilton Grand Vacations, partnerowi będącemu stroną trzecią wobec Hilton oraz Journera, platformie służącej do tworzenia spójnych doświadczeń z podróży.
 • Uwierzytelnianie konta mobilnego
 • Wysyłanie wiadomości SMS związanych z usługą
 • Wykrywanie i zapobieganie oszustwom
 • Zaangażowanie w działania sprzedażowe dotyczące rezerwacji grupowych, spotkań i wydarzeń.
 • Dostawcy usług, którzy wykonują zadania w imieniu Hilton
 • Hilton Grand Vacations
 • Journera
 • Pracodawcy, zgodnie z umowami firmowymi i w zakresie dozwolonym przez prawo
 • Zewnętrzna platforma rezerwacji podróży lub biuro podróży, za pośrednictwem których gość dokonał rezerwacji

Tak

 • Adres e-mail
 • Bezpośrednio od konsumentów
 • Od stron trzecich, takich jak platformy rezerwacji podróży i dostawcy kart kredytowych
 • Od firm zajmujących się demografią
 • Realizowanie rezerwacji gości
 • Wysyłanie gościom informacji dotyczących ich rezerwacji
 • Zarządzanie członkostwem i aktywnością w programie lojalnościowym Hilton Honors
 • Zapewnienie obsługi klienta i wsparcia
 • Weryfikacji tożsamości
 • Wysyłanie komunikatów marketingowych za pomocą adresu e-mail
 • Przetwarzanie transakcji z partnerami
 • Obsługa konkursów i loterii
 • Udostępnianie tych danych Hilton Grand Vacations, partnerowi będącemu stroną trzecią wobec Hilton oraz Journera, platformie służącej do tworzenia spójnych doświadczeń z podróży.
 • Uwierzytelnianie konta mobilnego
 • Wykrywanie i zapobieganie oszustwom
 • Zaangażowanie w działania sprzedażowe dotyczące rezerwacji grupowych, spotkań i wydarzeń.
 • Dostawcy usług, którzy wykonują zadania w imieniu Hilton
 • Hilton Grand Vacations
 • Journera
 • Pracodawcy, zgodnie z umowami firmowymi i w zakresie dozwolonym przez prawo
 • Zewnętrzna platforma rezerwacji podróży lub biuro podróży, za pośrednictwem których gość dokonał rezerwacji

Tak

 • Adres zamieszkania
 • Bezpośrednio od konsumentów
 • Od stron trzecich, takich jak platformy rezerwacji podróży i dostawcy kart kredytowych
 • Od firm zajmujących się demografią
 • Realizowanie rezerwacji gości
 • Zarządzanie członkostwem i aktywnością w programie lojalnościowym Hilton Honors
 • Zapewnienie obsługi klienta i wsparcia
 • Weryfikacji tożsamości
 • Wysyłanie komunikatów marketingowych za pomocą bezpośredniej poczty
 • Przeprowadzanie analiz w celu dostarczenia gościom spersonalizowanych ofert i treści
 • Przeprowadzanie analiz w celu usprawnienia działań biznesowych
 • Przetwarzanie płatności, w tym przeprowadzanie uwierzytelniania SCA, gdy jest to wymagane przez prawo
 • Przetwarzanie transakcji z partnerami
 • Obsługa konkursów i loterii
 • Udostępnianie tych danych Hilton Grand Vacations, partnerowi będącemu stroną trzecią wobec Hilton oraz Journera, platformie służącej do tworzenia spójnych doświadczeń z podróży.
 • Wykrywanie i zapobieganie oszustwom
 • Zaangażowanie w działania sprzedażowe dotyczące rezerwacji grupowych, spotkań i wydarzeń.
 • Dostawcy usług, którzy wykonują zadania w imieniu Hilton
 • Hilton Grand Vacations
 • Journera
 • Wydawcy kart płatniczych i podmioty przetwarzające płatności
 • Pracodawcy, zgodnie z umowami firmowymi i w zakresie dozwolonym przez prawo
 • Zewnętrzna platforma rezerwacji podróży lub biuro podróży, za pośrednictwem których gość dokonał rezerwacji

Tak

 • Narodowość
 • Bezpośrednio od konsumentów
 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, które w niektórych jurysdykcjach wymagają gromadzenia takich danych
 • Agencje rządowe zgodnie z wymogami prawnymi w poszczególnych krajach

Nie

 • Data urodzenia
 • Bezpośrednio od konsumentów
 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, które w niektórych jurysdykcjach wymagają gromadzenia takich danych
 • Agencje rządowe zgodnie z wymogami prawnymi w poszczególnych krajach

Nie

 • Płeć
 • Bezpośrednio od konsumentów
 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, które w niektórych jurysdykcjach wymagają gromadzenia takich danych
 • Agencje rządowe zgodnie z wymogami prawnymi w poszczególnych krajach

Nie

 • Dane karty płatniczej
 • Bezpośrednio od konsumentów
 • Zewnętrzna platforma rezerwacji / biuro podróży, za pośrednictwem których klient dokonał rezerwacji

 

 • Przetwarzanie płatności, w tym przeprowadzanie uwierzytelniania SCA, gdy jest to wymagane przez prawo
 • Wykrywanie i zapobieganie oszustwom
 • Wydawcy kart płatniczych i podmioty przetwarzające płatności

Nie

 • Numer Hilton Honors
 • Bezpośrednio od samych uczestników programu Hilton Honors
 • Realizowanie rezerwacji gości
 • Wysyłanie gościom informacji dotyczących ich rezerwacji
 • Zarządzanie członkostwem i aktywnością w programie lojalnościowym Hilton Honors
 • Zapewnienie obsługi klienta i wsparcia
 • Weryfikacja konta
 • Wysyłanie komunikatów marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, reklamy bezpośredniej i mediów społecznościowych.
 • Przeprowadzanie analiz w celu dostarczenia gościom spersonalizowanych ofert i treści
 • Przeprowadzanie analiz w celu usprawnienia działań biznesowych
 • Określanie, czy goście mogą korzystać ze specjalnych lub promocyjnych stawek
 • Przetwarzanie płatności
 • Przetwarzanie transakcji z partnerami
 • Obsługa konkursów i loterii
 • Udostępnianie tych danych Hilton Grand Vacations, partnerowi będącemu stroną trzecią wobec Hilton oraz Journera, platformie służącej do tworzenia spójnych doświadczeń z podróży.
 • Wykrywanie i zapobieganie oszustwom
 • Dostawcy usług, którzy wykonują zadania w imieniu Hilton
 • Hilton Grand Vacations
 • Journera
 • Pracodawcy, zgodnie z umowami firmowymi i w zakresie dozwolonym przez prawo

 

Tak

 • Identyfikator WeChat
 • Bezpośrednio od konsumentów
 • Umożliwienie gościom zalogowania się na konto Hilton Honors
 • Nie udostępniamy stronom trzecim informacji o identyfikatorach WeChat

Nie

 • Dane paszportowe
 • Bezpośrednio od konsumentów
 • Zgodnie z przepisami prawa, które wymagają gromadzenia takich danych
 • Agencje rządowe zgodnie z wymogami prawnymi w poszczególnych krajach

Nie

 • Preferowany język
 • Bezpośrednio od konsumentów, w tym z ustawień przeglądarki i komputera

 

 • Lepsza obsługa naszych gości

Nie udostępniamy stronom trzecim informacji na temat preferencji językowych klientów.

Nie

 • Preferencje dotyczące typu pokoju
 • Bezpośrednio od konsumentów

 

 • Lepsza obsługa naszych gości

Nie udostępniamy stronom trzecim informacji na temat preferencji klientów dotyczących pokoju.

Nie

 • Wybór i przydzielanie pokoi
 • Goście mogą wybrać swoje pokoje w aplikacji Hilton Honors, a następnie Hilton przydziela pokoje
 • Lepsza obsługa naszych gości

Nie udostępniamy stronom trzecim informacji na temat przydziału pokoi klientom.

Nie

 • Czas przyjazdu
 • Bezpośrednio od konsumentów
 • Lepsza obsługa naszych gości

Nie udostępniamy stronom trzecim informacji o czasie przybycia klientów.

Nie

 • Nazwiska dodatkowych gości
 • Bezpośrednio od konsumentów

 

 • Realizacja rezerwacji
 • Journera

 

Tak

 • Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za planowanie podróży służbowych (imię i nazwisko, tytuł, firma, telefon służbowy, e-mail i adres)
 • Bezpośrednio od osób kontaktujących się

 

 • Realizowanie i zarządzanie rezerwacjami podróży służbowych
 • Zapewnienie obsługi klienta i wsparcia
 • Wysyłanie komunikatów marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, reklamy bezpośredniej i mediów społecznościowych.
 • Pracodawcy, zgodnie z umowami firmowymi i w zakresie dozwolonym przez prawo

 

Nie

 • Biznesowe dane kontaktowe członków/influencerów mediów społecznościowych
 • Od zewnętrznego dostawcy usług komunikacyjnych

 

 • Kontaktowanie się z przedstawicielami i influencerami mediów społecznościowych w ramach ich działalności biznesowej
 • Nie udostępniamy osobom trzecim biznesowych danych kontaktowych członków i influencerów mediów społecznościowych

 

Nie

 • Numer i nazwa firmy
 • Bezpośrednio od konsumentów

 

 • Realizacja rezerwacji
 • Określanie, czy goście mogą korzystać ze specjalnych lub promocyjnych stawek
 • Pracodawcy, zgodnie z umowami firmowymi i w zakresie dozwolonym przez prawo
 • Hilton Grand Vacations
 • Journera

Tak

 • Numer i nazwa biura podróży
 • Bezpośrednio od konsumentów
 • Od biur podróży
 • Właściwe przypisywanie rezerwacji do biur podróży
 • Hilton Grand Vacations
 • Journera

Tak

 • Numer i nazwa linii lotniczej
 • Bezpośrednio od konsumentów
 • Właściwe przypisywanie punktów konsumentom, którzy uczestniczą w programach lojalnościowych linii lotniczych
 • Właściwe linie lotnicze
 • Hilton Grand Vacations
 • Journera

Tak

 • Informacje dotyczące pojazdu
 • Bezpośrednio od konsumentów
 • Z technologii rozpoznawania tablic rejestracyjnych
 • Z możliwości technologii wideo
 • Umożliwienie gościom parkowania na terenie naszych obiektów
 • Zapewnienie bezpieczeństwa

Nie udostępniamy informacji o pojazdach stronom trzecim.

Nie

 • Obrazy lub nagrania zarejestrowane przez telewizję przemysłową (CCTV)
 • Bezpośrednio z kamer umieszczonych na terenie obiektów i w ich pobliżu
 • Ochrona gości, pracowników i osób odwiedzających obiekty
 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, które w niektórych jurysdykcjach wymagają gromadzenia takich danych

Podczas pandemii COVID-19, możemy udostępnić nagranie z kamer przemysłowych z obiektu szkole wyższej lub uniwersytetowi, jeśli ta szkoła wyższa lub uniwersytet wykorzystuje pokoje w danym obiekcie jako zakwaterowanie studentów.

Nie

 • Promocyjne obrazy lub nagrania zarejestrowane przez fotografów znajdujących się na terenie obiektu
 • Bezpośrednio z kamer wykorzystywanych w obiekcie
 • Wewnętrzne i zewnętrzne media promocyjne oraz komunikacja

Udostępniamy stronom trzecim zdjęcia promocyjne ułatwiające reklamowanie.

Nie

 • Informacje o aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej, w tym informacje dotyczące interakcji klienta ze stronami internetowymi, aplikacjami lub reklamami Hilton
 • Bezpośrednio od samych konsumentów za pomocą plików cookie, logów serwera, sygnalizatorów sieci Web, znaczników, pikseli i innych podobnych technologii
 • Przeprowadzanie analiz w celu dostarczenia gościom spersonalizowanych ofert i treści
 • Przeprowadzanie analiz w celu usprawnienia działań biznesowych
 • Marketing
 • Udostępnianie tych danych sieciom reklamowym, które dostarczają reklam spersonalizowanych
 • Wykrywanie i zapobieganie oszustwom
 • Sieci reklamowe
 • Dostawcy usług analitycznych dla naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych

 

Tak

Uwaga: Jeśli klient zaznaczy w aplikacji iOS Hilton Honors, aby ta nie śledziła go w aplikacjach i witrynach innych firm, Hilton spełni tę prośbę. Prosimy pamiętać jednak, że klient nadal może otrzymywać wiadomości e-mail dotyczące wyszukiwanych obiektów bezpośrednio w aplikacji Hilton Honors lub na stronie Hilton.com. Może również otrzymywać wiadomości e-mail związane z kartami kredytowymi Hilton-American Express Co-Branded; wiadomości te nie są wysyłane w oparciu o śledzenie w systemie oniOS.

 • Adresy IP
 • Bezpośrednio od konsumentów na podstawie ich aktywności w Internecie
 • Przeprowadzanie analiz w celu dostarczenia gościom spersonalizowanych ofert i treści
 • Przeprowadzanie analiz w celu usprawnienia działań biznesowych
 • Udostępnianie tych danych sieciom reklamowym, które dostarczają reklam spersonalizowanych
 • Wykrywanie i zapobieganie oszustwom
 • Sieci reklamowe
 • Dostawcy usług analitycznych dla naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych

 

 

Nie

 • Identyfikatory sesji
 • Bezpośrednio od konsumentów na podstawie ich aktywności w Internecie
 • Przeprowadzanie analiz w celu dostarczenia gościom spersonalizowanych ofert i treści
 • Marketing
 • Przeprowadzanie analiz w celu usprawnienia działań biznesowych
 • Udostępnianie tych danych sieciom reklamowym, które dostarczają reklam spersonalizowanych
 • Wykrywanie i zapobieganie oszustwom
 • Sieci reklamowe
 • Dostawcy usług analitycznych dla naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych

 

Tak

 • Mechanizm rezerwacji
 • Bezpośrednio od konsumentów na podstawie ich aktywności w Internecie
 • Wyświetlanie ukierunkowanych reklam w mediach
 • Wspieranie działań marketingowych
 • Zapewnienie obsługi klienta
 • Przeprowadzanie analiz w celu usprawnienia działań biznesowych
 • Sieci reklamowe
 • Dostawcy usług analitycznych dla naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych

Tak

 • Korzystanie z usługi strumieniowej (w tym wykorzystywana usługa, godziny użytkowania, a także metody uruchamiania oraz wylogowywania)
 • Bezpośrednio od konsumenta poprzez zalogowanie się do usługi przesyłania strumieniowego za pośrednictwem funkcji Connected Room
 • Ocena korzystania z różnych usług przesyłania strumieniowego
 • Nie udostępniamy stronom trzecim informacji o użytkowaniu usług przesyłania strumieniowego

Nie

 • W przypadku posiadania karty kredytowej wspólnej marki Hilton i American Express
 • Od American Express
 • Zapewnia korzyści związane z kartą kredytową wspólnej marki
 • Wyświetlanie ukierunkowanych reklam w mediach
 • Wspieranie działań marketingowych
 • Zapewnienie obsługi klienta
 • Przeprowadzanie analiz w celu usprawnienia działań biznesowych
 • Sieci reklamowe
 • Dostawcy usług analitycznych dla naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych
 • Partnerzy stowarzyszeni z Hilton Honors

Nie

 • W przypadku, gdy konta Hilton i Amazon są połączone
 • Od Amazon
 • Możliwość wykorzystania punktów Honors w ramach programu Shop with Points od Amazon.
 • Wyświetlanie ukierunkowanych reklam w mediach
 • Wspieranie działań marketingowych
 • Zapewnienie obsługi klienta
 • Przeprowadzanie analiz w celu usprawnienia działań biznesowych
 • Sieci reklamowe
 • Dostawcy usług analitycznych dla naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych

Nie

 • W przypadku, gdy konta Hilton i Lyft są połączone
 • Od Lyft
 • Wyświetlanie ukierunkowanych reklam w mediach
 • Wspieranie działań marketingowych
 • Zapewnienie obsługi klienta
 • Przeprowadzanie analiz w celu usprawnienia działań biznesowych
 • Sieci reklamowe
 • Dostawcy usług analitycznych dla naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych
 • Partnerzy stowarzyszeni z Hilton Honors

Nie

 • Informacje geolokacyjne
 • Bezpośrednio od konsumentów w wyniku ich aktywności w Internecie i korzystania z aplikacji Hilton Honors
 • Przeprowadzanie analiz w celu dostarczenia gościom spersonalizowanych ofert i treści
 • Marketing
 • Udostępnianie tych danych sieciom reklamowym, które dostarczają reklam spersonalizowanych
 • Wykrywanie i zapobieganie oszustwom
 • Sieci reklamowe
 • Dostawcy usług analitycznych dla naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych

 

Nie

 • Informacje o urządzeniu (w tym adres MAC)
 • Bezpośrednio od konsumentów w wyniku ich aktywności w Internecie, skanowania kodów QR w obiektach i korzystania z aplikacji Hilton Honors
 • Przeprowadzanie analiz w celu dostarczenia gościom spersonalizowanych ofert i treści
 • Marketing
 • Udostępnianie tych danych sieciom reklamowym, które dostarczają reklam spersonalizowanych
 • Wykrywanie i zapobieganie oszustwom
 • Sieci reklamowe
 • Dostawcy usług analitycznych dla naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych

 

 

Tak

 • Informacje z mediów społecznościowych; informacje dostępne publicznie w Internecie (w tym za pośrednictwem platform mediów społecznościowych)
 • Bezpośrednio od konsumentów
 • Pośrednio od konsumentów, przeglądając publicznie dostępne informacje na ich kanałach mediów społecznościowych
 • Z publicznie dostępnych źródeł internetowych
 • Przeprowadzanie analiz w celu dostarczenia gościom spersonalizowanych ofert i treści
 • Reagowanie na problemy związane z obsługą w celu lepszego obsługiwania gości
 • Zapewnianie bardziej spersonalizowanego powitania i pobytu

Nie udostępniamy informacji o mediach społecznościowych stronom trzecim.

 

Nie

 • Dane demograficzne
 • Od firm zewnętrznych, które udostępniają dane demograficzne.
 • Przeprowadzanie analiz w celu dostarczenia gościom spersonalizowanych ofert i treści
 • Połączenie z informacjami o kliencie, które Hilton już posiada w swoich dokumentach

Nie udostępniamy danych demograficznych stronom trzecim.

Nie

 • Preferencje użytkownika dotyczące naszej strony internetowej (preferencje dotyczące poczty elektronicznej, MyWay i rezygnacji)
 • Bezpośrednio od konsumentów
 • Lepsza obsługa naszych gości

Nie udostępniamy dane dotyczących preferencji użytkowych stronom trzecim.

Nie

 • Opis zdarzenia, które ma miejsce w obiekcie Hilton lub dotyczy pracownika Hilton, w tym zdarzenia związane z bezpieczeństwem, naruszeniem prawa, naruszeniem obowiązujących zasad lub z zobowiązaniem umownym
 • Bezpośrednio od konsumentów
 • Bezpośrednio od pracowników Hilton
 • Bezpośrednio od organów ścigania
 • Reagowanie na obawy dotyczące bezpieczeństwa
 • Lepsza obsługa naszych gości
 • Przestrzeganie zobowiązań prawnych lub umownych
 • Organy ścigania
 • Pracodawcy, zgodnie z umowami firmowymi i w zakresie dozwolonym przez prawo
 • Podmioty, które zorganizowały specjalny plan cenowy, wydarzenie i/lub pokój z Hilton
 • Kierownictwo i/lub właściciele obiektu objętego franczyzą, jeśli skarga dotyczy właśnie tego obiektu
 • Inne, zgodnie z wymogami prawa

Nie

 • Opis skargi złożonej do nas, w tym bezpłatna tekstowa informacja zwrotna, jeśli jesteś uczestnikiem programu Hilton Honors
 • Bezpośrednio od konsumentów
 • Lepsza obsługa naszych gości
 • Kierownictwo i/lub właściciele obiektu objętego franczyzą, jeśli skarga dotyczy tego obiektu.

 

Nie

 • Oceny klientów i odpowiedzi na ankiety
 • Bezpośrednio od konsumentów
 • Rozwiązywanie i usuwanie problemów ze stroną internetową
 • Poprawa doświadczeń klientów

Nie udostępniamy ocen klientów i odpowiedzi na ankiety stronom trzecim.

Nie

 • Opinia tekstowa
 • Bezpośrednio od konsumentów
 • Rozwiązywanie i usuwanie problemów ze stroną internetową
 • Poprawa doświadczeń klientów

Nie udostępniamy Twoich opinii stronom trzecim.

Nie

Hilton nie gromadzi, nie ujawnia, anie nie sprzedaje świadomie danych osobowych osób nieletnich poniżej 16. roku życia bez zgody ich rodzica lub opiekuna. Podczas wyszukiwania rezerwacji hotelowych na stronie internetowej Hilton lub w aplikacji Hilton Honors użytkownik może zostać poproszony o podanie wieku osób niepełnoletnich, które będą przebywać w pokoju. Hilton gromadzi te informacje w celu określenia stawek za pokój, jeśli dotyczy to oferty, np. w obiektach all-inclusive.

Mieszkańcy Francji: jak określono w niniejszym Oświadczeniu, możemy gromadzić numer telefonu użytkownika w celu realizacji rezerwacji gości, wysyłania gościom wiadomości dotyczących ich rezerwacji, zapewnienia obsługi klienta i wsparcia, weryfikacji tożsamości, wysyłania wiadomości marketingowych za pośrednictwem SMS, przetwarzania transakcji z partnerami, udostępniania danych Hilton Grand Vacations i Journera, uwierzytelniania kont mobilnych, wysyłania SMS-ów związanych z usługami, wykrywania oszustw i zapobiegania im oraz angażowania się w działania sprzedażowe w przypadku rezerwacji grupowych. Nie będziemy wykorzystywać Twojego numeru telefonu do celów telemarketingu. Niemniej jednak, jeśli chcecie Państwo wpisać się na listę osób sprzeciwiających się prowadzeniu działalności reklamowej przez telefon, możecie to zrobić pod adresem www.bloctel.gouv.fr.

Powrót do góryGromadzenie danych osobowych – Powiadomienie o celu gromadzenia

Przeglądanie stron internetowych Hilton

Podczas przeglądania stron internetowych Hilton, możemy gromadzić następujące kategorie danych osobowych, które są wykorzystywane w następujących celach:

Gromadzimy następujące kategorie danych osobowych...

Zbieramy te informacje, aby...

 • Informacje o aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej, w tym informacje dotyczące Twojej interakcji ze stronami internetowymi, aplikacjami lub reklamami Hilton
 • Pokazywać Ci ukierunkowane reklamy w ramach działań marketingowych, w tym w mediach, za pośrednictwem poczty elektronicznej i czatu (np. jeśli użytkownik szukał obiektów Hilton w Nowym Jorku, to po odwiedzeniu strony internetowej innej niż Hilton możemy pokazać mu reklamę obiektu Hilton w Nowym Jorku)
 • Optymalizacja naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych
 • Przeprowadzanie analiz w celu usprawnienia działań biznesowych
 • Adres IP
 • Wyświetlanie ukierunkowanych reklam w mediach
 • Optymalizacja naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych
 • Przeprowadzanie analiz w celu usprawnienia działań biznesowych
 • Identyfikator sesji
 • Wyświetlanie ukierunkowanych reklam w mediach
 • Optymalizacja naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych
 • Przeprowadzanie analiz w celu usprawnienia działań biznesowych
 • Mechanizm rezerwacji
 • Wyświetlanie ukierunkowanych reklam w mediach
 • Wspieranie działań marketingowych
 • Zapewnienie obsługi klienta
 • Przeprowadzanie analiz w celu usprawnienia działań biznesowych
 • W przypadku, gdy konta Hilton i Lyft są połączone
 • Wyświetlanie ukierunkowanych reklam w mediach
 • Wspieranie działań marketingowych
 • Zapewnienie obsługi klienta
 • Przeprowadzanie analiz w celu usprawnienia działań biznesowych

Jeśli jesteś uczestnikiem programu Hilton Honors i zalogujesz się na swoje konto podczas sesji przeglądania stron, wówczas gromadzimy następujące informacje o Tobie, które są wykorzystywane do następujących celów:

Gromadzimy następujące kategorie danych osobowych...

Zbieramy te informacje, aby...

 • Informacje o aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej, w tym informacje dotyczące Twojej interakcji ze stronami internetowymi, aplikacjami lub reklamami Hilton
 • Pokazywać Ci ukierunkowane reklamy w ramach działań marketingowych, w tym w mediach, za pośrednictwem poczty elektronicznej i czatu (np. jeśli użytkownik szukał obiektów Hilton w Nowym Jorku, to po odwiedzeniu strony internetowej innej niż Hilton możemy pokazać mu reklamę obiektu Hilton w Nowym Jorku)
 • Optymalizacja naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych
 • Przeprowadzanie analiz w celu usprawnienia działań biznesowych
 • Adres IP
 • Wyświetlanie ukierunkowanych reklam w mediach
 • Optymalizacja naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych
 • Przeprowadzanie analiz w celu usprawnienia działań biznesowych
 • Identyfikator sesji
 • Wyświetlanie ukierunkowanych reklam w mediach
 • Optymalizacja naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych
 • Przeprowadzanie analiz w celu usprawnienia działań biznesowych
 • Oceny klientów i odpowiedzi na ankiety
 • Rozwiązywanie i usuwanie problemów ze stroną internetową
 • Poprawa doświadczeń klientów
 • Opinia tekstowa
 • Rozwiązywanie i usuwanie problemów ze stroną internetową
 • Poprawa doświadczeń klientów
 • Adres IP
 • Wyświetlanie ukierunkowanych reklam w mediach
 • Optymalizacja naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych
 • Rozwiązywanie i usuwanie problemów ze stroną internetową
 • Przeprowadzanie analiz w celu usprawnienia działań biznesowych
 • Numer Hilton Honors
 • Wspieranie działań marketingowych
 • Zapewnienie obsługi klienta
 • Rozwiązywanie i usuwanie problemów ze stroną internetową
 • Poziomy uczestnictwa w Hilton Honors
 • Wspieranie działań marketingowych
 • Zapewnienie obsługi klienta
 • Rozwiązywanie i usuwanie problemów ze stroną internetową

Dokonywanie rezerwacji

Podczas dokonywania rezerwacji w obiekcie należącym do sieci Hilton możemy gromadzić następujące kategorie danych osobowych, które są wykorzystywane w następujących celach:

Gromadzimy następujące kategorie danych osobowych...

Zbieramy te informacje, aby...

 • Imię i nazwisko
 • Sprawdzenia i weryfikacji rezerwacji
 • Realizowania rezerwacji
 • Wysyłania Ci informacji związanych z rezerwacją
 • Wysyłania Ci komunikatów marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej i reklamy bezpośredniej.
 • Przeprowadzania analiz w celu dostarczenia Ci spersonalizowanych ofert i treści
 • Przeprowadzanie analiz w celu usprawnienia działań biznesowych
 • Określenia, czy możesz korzystać ze specjalnych lub promocyjnych stawek
 • Przetwarzanie płatności
 • Przetwarzanie transakcji z partnerami
 • Udostępniania tych danych Hilton Grand Vacations, partnerowi będącemu stroną trzecią wobec Hilton oraz Journera, platformie służącej do tworzenia spójnych doświadczeń z podróży.
 • Optymalizacja naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych
 • Wykrywanie i zapobieganie oszustwom
 • Nazwy dodatkowe
 • Realizowania rezerwacji
 • Numer Hilton Honors
 • Sprawdź i zweryfikuj swoje konto programu Hilton Honors i rezerwację
 • Zarządzaj swoim członkostwem w programie lojalnościowym Hilton Honors
 • Numer telefonu
 • Wysyłanie użytkownikowi wiadomości tekstowych dotyczących usług, których może potrzebować podczas pobytu
 • Przeprowadzania analiz w celu dostarczenia Ci spersonalizowanych ofert i treści
 • Przeprowadzanie analiz w celu usprawnienia działań biznesowych
 • Przetwarzanie transakcji z partnerami
 • Udostępniania tych danych Hilton Grand Vacations, partnerowi będącemu stroną trzecią wobec Hilton oraz Journera, platformie służącej do tworzenia spójnych doświadczeń z podróży.
 • Wykrywanie i zapobieganie oszustwom
 • Adres
 • Realizowania rezerwacji
 • Wysyłania Ci informacji związanych z rezerwacją
 • Wysyłanie Ci informacji marketingowych
 • Przeprowadzania analiz w celu dostarczenia Ci spersonalizowanych ofert i treści
 • Przeprowadzanie analiz w celu usprawnienia działań biznesowych
 • Przetwarzanie płatności
 • Przetwarzanie transakcji z partnerami
 • Udostępniania tych danych Hilton Grand Vacations, partnerowi będącemu stroną trzecią wobec Hilton oraz Journera, platformie służącej do tworzenia spójnych doświadczeń z podróży.
 • Wykrywanie i zapobieganie oszustwom
 • Rodzaj adresu (dom/praca)
 • Przeprowadzania analiz w celu dostarczenia Ci spersonalizowanych ofert i treści

 

 • Adres e-mail
 • Sprawdź i zweryfikuj swoje konto programu Hilton Honors i rezerwację
 • Powiązanie rezerwacji z kontem programu Hilton Honors
 • Wysyłania Ci informacji związanych z rezerwacją
 • Wysyłanie Ci informacji marketingowych
 • Przeprowadzania analiz w celu dostarczenia Ci spersonalizowanych ofert i treści
 • Przeprowadzanie analiz w celu usprawnienia działań biznesowych
 • Określenia, czy możesz korzystać ze specjalnych lub promocyjnych stawek
 • Przetwarzanie transakcji z partnerami
 • Podziel się tą informacją z Hilton Grand Vacations i Journera
 • Wykrywanie i zapobieganie oszustwom
 • Preferowany język
 • Zapewnienie Ci najwyższej jakości doświadczeń
 • Wysyłania Ci informacji związanych z rezerwacją
 • Wysyłanie Ci informacji marketingowych
 • Przeprowadzania analiz w celu dostarczenia Ci spersonalizowanych ofert i treści
 • Podziel się tą informacją z Hilton Grand Vacations i Journera
 • Dane karty płatniczej
 • Przetwarzanie płatności
 • Wykrywanie i zapobieganie oszustwom
 • Preferencje dotyczące typu pokoju
 • Realizowania rezerwacji
 • Personalizowanie Twoich doświadczeń
 • Przeprowadzania analiz w celu dostarczenia Ci spersonalizowanych ofert i treści
 • Przeprowadzanie analiz w celu usprawnienia działań biznesowych
 • Nazwa i numer firmy
 • Realizowania rezerwacji
 • Określenia, czy możesz korzystać ze specjalnych lub promocyjnych stawek
 • Nazwa i numer biura podróży
 • Realizowania rezerwacji
 • Określenia, czy możesz korzystać ze specjalnych lub promocyjnych stawek
 • Obliczanie prowizji
 • Nazwa i numer linii lotniczej
 • Przyznawanie punktów w przypadku uczestnictwa w programie lojalnościowym linii lotniczych

Rejestracja w Hilton Honors

Podczas rejestracji w Hilton Honors, możemy gromadzić następujące kategorie danych osobowych, które są wykorzystywane w następujących celach:

Gromadzimy następujące kategorie danych osobowych...

Zbieramy te informacje, aby...

 • Imię i nazwisko
 • Zarządzanie swoim członkostwem w programie lojalnościowym Hilton Honors
 • Weryfikacja swojego konta programu Hilton Honors
 • Wysyłanie informacji dotyczących Hilton Honors
 • Wysyłanie Ci informacji marketingowych
 • Przeprowadzania analiz w celu dostarczenia Ci spersonalizowanych ofert i treści
 • Przeprowadzanie analiz w celu usprawnienia działań biznesowych
 • Określenia, czy możesz korzystać ze specjalnych lub promocyjnych stawek
 • Przetwarzanie płatności
 • Przetwarzanie transakcji z partnerami stowarzyszonymi z Hilton Honors (takimi jak Points.com i Lyft)
 • Udostępniania tych danych Hilton Grand Vacations, partnerowi będącemu stroną trzecią wobec Hilton oraz Journera, platformie służącej do tworzenia spójnych doświadczeń z podróży.
 • Wykrywanie i zapobieganie oszustwom
 • Numer telefonu
 • Zarządzanie swoim członkostwem w programie lojalnościowym Hilton Honors
 • Weryfikacja swojego konta programu Hilton Honors
 • Wysyłanie użytkownikowi wiadomości tekstowych dotyczących usług, których może potrzebować podczas pobytu w obiektach Hilton
 • Przeprowadzania analiz w celu dostarczenia Ci spersonalizowanych ofert i treści
 • Przeprowadzanie analiz w celu usprawnienia działań biznesowych
 • Przetwarzanie transakcji z partnerami
 • Podziel się tą informacją z Hilton Grand Vacations i Journera
 • Wykrywanie i zapobieganie oszustwom
 • Adresy
 • Zarządzanie swoim członkostwem w programie lojalnościowym Hilton Honors
 • Weryfikacja swojego konta programu Hilton Honors
 • Wysyłanie informacji dotyczących Hilton Honors
 • Wysyłanie Ci informacji marketingowych
 • Przeprowadzania analiz w celu dostarczenia Ci spersonalizowanych ofert i treści
 • Przeprowadzanie analiz w celu usprawnienia działań biznesowych
 • Określenia, czy możesz korzystać ze specjalnych lub promocyjnych stawek
 • Przetwarzanie transakcji z partnerami
 • Wykrywanie i zapobieganie oszustwom
 • Adresy e-mail
 • Zarządzanie swoim członkostwem w programie lojalnościowym Hilton Honors
 • Weryfikacja swojego konta programu Hilton Honors
 • Wysyłanie informacji dotyczących Hilton Honors
 • Wysyłanie Ci informacji marketingowych
 • Przeprowadzania analiz w celu dostarczenia Ci spersonalizowanych ofert i treści
 • Przeprowadzanie analiz w celu usprawnienia działań biznesowych
 • Określenia, czy możesz korzystać ze specjalnych lub promocyjnych stawek
 • Przetwarzanie transakcji z partnerami
 • Wykrywanie i zapobieganie oszustwom
 • Preferowany język
 • Zapewnienie Ci najwyższej jakości doświadczeń
 • Wysyłanie informacji dotyczących Hilton Honors
 • Wysyłanie Ci informacji marketingowych
 • Dane karty płatniczej
 • Przetwarzanie płatności
 • Preferencje dotyczące typu pokoju
 • Zrealizuj swoje rezerwacje
 • Przeprowadzania analiz w celu dostarczenia Ci spersonalizowanych ofert i treści
 • Przeprowadzanie analiz w celu usprawnienia działań biznesowych
 • Nazwa i numer firmy
 • Realizowania rezerwacji
 • Określenia, czy możesz korzystać ze specjalnych lub promocyjnych stawek
 • Nazwa i numer biura podróży
 • Realizowania rezerwacji
 • Określenia, czy możesz korzystać ze specjalnych lub promocyjnych stawek
 • Obliczanie prowizji
 • Nazwa i numer linii lotniczej
 • Przyznawanie punktów w przypadku uczestnictwa w programie lojalnościowym linii lotniczych
 • Preferencje My Way
 • Zapewnienie Ci najwyższej jakości doświadczeń
 • Preferencje subskrypcji poczty elektronicznej
 • Wysyłanie użytkownikowi informacji, które chciałby otrzymywać
 • Preferencje dotyczące rezygnacji
 • Wysyłanie użytkownikowi informacji, które chciałby otrzymywać

Zameldowanie w obiekcie Hilton

Podczas meldowania się w obiekcie należącym do sieci Hilton możemy gromadzić następujące kategorie danych osobowych, które są wykorzystywane w następujących celach:

Gromadzimy następujące kategorie danych osobowych...

Zbieramy te informacje, aby...

 • Imię i nazwisko
 • Weryfikacji Twojej rezerwacji
 • Dane karty płatniczej
 • Otrzymania płatności za rezerwację
 • Nazwiska dodatkowych gości
 • Realizowania rezerwacji
 • Dane paszportowe
 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, które w niektórych jurysdykcjach wymagają gromadzenia takich danych
 • Adres
 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, które w niektórych jurysdykcjach wymagają gromadzenia takich danych
 • Narodowość
 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, które w niektórych jurysdykcjach wymagają gromadzenia takich danych
 • Data urodzenia
 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, które w niektórych jurysdykcjach wymagają gromadzenia takich danych
 • Płeć
 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, które w niektórych jurysdykcjach wymagają gromadzenia takich danych
 • Numer Hilton Honors
 • Sprawdź i zweryfikuj swoje konto programu Hilton Honors i rezerwację
 • Zarządzaj swoim członkostwem w programie lojalnościowym Hilton Honors
 • Numer często podróżującego pasażera
 • Ułatwienia przyznawania punktów lojalnościowych
 • Adres e-mail
 • Wysyłania dokumentów po zakończeniu pobytu

E-zameldowanie

Podczas meldowania się przy wykorzystaniu e-zameldowania, możemy gromadzić następujące kategorie danych osobowych, które są wykorzystywane w następujących celach:

Gromadzimy następujące kategorie danych osobowych...

Zbieramy te informacje, aby...

 • Dane karty płatniczej
 • Otrzymania płatności za rezerwację
 • Wybór i przydzielanie pokoi
 • Realizowania rezerwacji
 • Czas przyjazdu
 • Realizowania rezerwacji
 • Personalizowanie Twoich doświadczeń
 • Dział obsługi klienta

Cyfrowy klucz

Podczas meldowania się przy wykorzystaniu klucza cyfrowego, możemy gromadzić następujące kategorie danych osobowych, które są wykorzystywane w następujących celach:

Gromadzimy następujące kategorie danych osobowych...

Zbieramy te informacje, aby...

 • Dane karty płatniczej
 • Otrzymania płatności za rezerwację
 • Wybór i przydzielanie pokoi
 • Realizowania rezerwacji

 

 • Czas przyjazdu
 • Realizowania rezerwacji
 • Precyzowania informacji geolokalizacyjnych
 • Umożliwienia dostępu do pokoju gościnnego i udogodnień hotelowych
 • Realizowania wniosków o udostępnienie klucza cyfrowego

Pomoc dla gości

Podczas meldowania się przy wykorzystaniu pomocy dla gości, możemy gromadzić następujące kategorie danych osobowych, które są wykorzystywane w następujących celach:

Gromadzimy następujące kategorie danych osobowych...

Zbieramy te informacje, aby...

 • Imię i nazwisko
 • Weryfikacji Twojej tożsamości
 • Przeszukiwania naszych rejestrów w celu uzyskania informacji o poprzednich pobytach i członkostwie w programie lojalnościowym Hilton Honors
 • Zapewnienie odzyskiwania usług
 • Adres
 • Weryfikacji Twojej tożsamości
 • Numer telefonu
 • Weryfikacji Twojej tożsamości
 • Opis skargi lub zapytania
 • Odpowiedź na skargę
 • Przeprowadzanie analiz w celu usprawnienia działań biznesowych

Powrót do góryAnalityka i reklamy oparte na zainteresowaniach

Współpracujemy z określonymi zewnętrznymi dostawcami usług w celu gromadzenia informacji na potrzeby analizy, audytu, badań i raportowania.  Wspomniane strony trzecie mogą używać dzienników serwera, sygnalizatorów sieci web, znaczników, pikseli i podobnych technologii, a także mogą ustawiać i uzyskiwać dostęp do plików cookie na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika.

W szczególności korzystamy z usługi Yahoo Analytics, która pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób klienci korzystają z naszych stron internetowych. Zachęcamy do zapoznania się ze sposobami Yahoo odnośnie wykorzystywania danych osobowych użytkownika oraz rezygnacji z wykorzystywania plików cookie w przeglądarkach internetowych przez Yahoo Analytics.

Korzystamy również z FullStory. Usługa analityczna FullStory wykorzystuje mapy ciepła i rejestruje ruchy myszy, kliknięcia, przewijanie i naciśnięcia klawiszy podczas korzystania z naszej strony. Informacje te pomagają nam identyfikować i rozwiązywać problemy techniczne oraz zrozumieć sposób korzystania z naszych Usług, co wykorzystujemy do udoskonalania Usług dla Ciebie. Z korzystania z usługi FullStory można zrezygnować.

Współpracujemy również z osobami trzecimi w celu świadczenia usług reklamowych, które są ukierunkowane na podstawie aktywności online użytkownika na stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych i na urządzeniach (znane jako „reklama oparta na zainteresowaniach”). Nasi partnerzy reklamowi mogą gromadzić informacje o działaniach użytkownika w naszych Usługach na bieżącym urządzeniu użytkownika i łączyć je z informacjami o jego działaniach na innych stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych i na innych urządzeniach. Informacje takie mogą być gromadzone za pomocą logów serwera, plików cookie, sygnałów sieci web, tagów, pikseli, identyfikatorów reklamy mobilnej (takich jak pliki cookie Facebooka lub identyfikator reklamowy Google), łączenia między urządzeniami oraz podobnych technologii. Na przykład nasi partnerzy reklamowi mogą wykorzystywać fakt, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową, aby kierować do niego reklamy w innych stronach internetowych i aplikacjach mobilnych na bieżącym urządzeniu użytkownika lub na innych urządzeniach, z których korzysta. Mogą oni dopasowywać przeglądarki lub urządzenia użytkownika, jeśli ten loguje się do tej samej usługi online na wielu urządzeniach lub jeśli urządzenia użytkownika mają podobne cechy, które pozwalają przypuszczać, że są używane przez tę samą osobę lub gospodarstwo domowe. Oznacza to, że informacje o aktywności użytkownika w witrynach internetowych lub aplikacjach w aktualnej przeglądarce lub urządzeniu mogą być łączone i wykorzystywane z informacjami zebranymi z innych przeglądarek lub urządzeń użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach w przeglądarkach internetowych i aplikacjach mobilnych w swojej aktualnej przeglądarce lub urządzeniu, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Aby uzyskać więcej informacji na temat reklam opartych na zainteresowaniach oraz powiązań między urządzeniami, prosimy odwiedzić strony internetowe Network Advertising Initiative („NAI”) oraz Digital Advertising Alliance („DAA”). Przestrzegamy zasad reklamowania opartych na zainteresowaniach DAA, zapewniając użytkownikowi lepsze powiadomienia, przejrzystość i kontrolę nad naszymi praktykami marketingu cyfrowego, jak określono na stronie http://www.aboutads.info/principles/. Użytkownik może zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach oraz powiązań między urządzeniami w przeglądarkach internetowych i aplikacjach mobilnych w swojej aktualnej przeglądarce lub urządzeniu, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami. 

 • Rezygnacja w przeglądarce internetowej. Aby dokonać rezygnacji z poziomu przeglądarki internetowej prosimy odwiedzić strony http://optout.aboutads.info/ oraz http://optout.networkadvertising.org. Aby zachować wybory dokonane na stronie WebChoices organizacji DAA, można zainstalować rozszerzenie „Protect My Choices” („Chroń moje wybory”), które jest dostępne pod adresem http://www.aboutads.info/PMC.
 • Rezygnacja z poziomu aplikacji mobilnej.  Aby zrezygnować z dowolnego działania w aplikacji mobilnej, należy dostosować preferencje reklamowe na swoim urządzeniu (na przykład mając system iOS przejść do zakładki Ustawienia > Prywatność > Reklamy > Ogranicz śledzenie reklam, a w systemie Android – Ustawienia > Google > Reklamy > Zrezygnuj z podpowiedzi opartych na reklamach). Możliwe jest również zrezygnowanie z usług firm uczestniczących w narzędziu AppChoices organizacji Digital Advertising Alliance, poprzez pobranie aplikacji i postępowanie zgodnie z instrukcjami. Więcej informacji na temat rezygnacji z korzystania z urządzeń mobilnych można znaleźć tutaj.

Należy pamiętać, że opisane powyżej możliwości rezygnacji będą miały zastosowanie tylko do konkretnej przeglądarki lub urządzenia, z którego użytkownik dokonał rezygnacji, dlatego też użytkownik będzie musiał zrezygnować z nich oddzielnie we wszystkich swoich przeglądarkach i urządzeniach. W przypadku usunięcia lub zresetowania plików cookie lub identyfikatorów reklamy mobilnej, zmiany przeglądarki (w tym aktualizacji niektórych przeglądarek) lub korzystania z innego urządzenia, pliki cookie lub narzędzia do rezygnacji mogą przestać działać i konieczna będzie ponowna rezygnacja. Obecnie nie reagujemy na sygnały Do Not Track (Nie śledź).

Powrót do góryZmiana i dostęp do danych osobowych

Będąc uczestnikiem programu Hilton Honors, klient może w dowolnym momencie przejrzeć i zaktualizować informacje podane nam w momencie rejestracji, logując się na swoje konto Hilton Honors.Może również wprowadzić zmiany w swoich danych, kontaktując się z Działem Rezerwacji i Obsługi Klienta Hilton poprzez wypełnienie formularza wsparcia. Jeśli klient znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych lub Kanady, może zadzwonić do działu obsługi klienta pod bezpłatny numer + 1-888-4HONORS (888-446-6677). Klienci spoza Stanów Zjednoczonych i Kanady mogą przejrzeć listę dostępnych numerów telefonów do Działu Obsługi Klienta tutaj.

Klient może zażądać od nas przekazania informacji o przechowywanych przez nas jego danych osobowych oraz, w określonych przypadkach, wycofać swoją zgodę na określone działania związane z przetwarzaniem danych i/lub zażądać aktualizacji, poprawienia, usunięcia lub zaprzestania przetwarzania tych danych osobowych. Dokonamy wszelkich wymaganych aktualizacji i zmian w terminie określonym przez obowiązujące prawo i zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli będzie to dozwolone przez prawo, możemy pobierać opłatę w celu pokrycia kosztów odpowiedzi na wniosek. Takie wnioski można składać za pośrednictwem Portalu wniosków o prawa osób, których dane dotyczą, pod adresem datarights.hilton.com, pisemnie na adres DataProtectionOffice@hilton.com lub kontaktując się z Oficerem ds. Ochrony Danych Hilton, 7930 Jonesem Branch Drive, McLean, VA 22102, USA.

Ponadto w pewnych okolicznościach może zażądać od nas zaprzestania udostępniania naszym parterom biznesowym lub używania przez Hilton jego danych osobowych, wysyłając nam wiadomość e-mail lub fizyczny list na adresy podane powyżej.

Powrót do góryPrawa konsumentów w Kalifornii

Prawo do wiedzy, prawo do usunięcia danych oraz prawo do rezygnacji ze sprzedaży danych osobowych

Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów („CCPA”) zapewnia konsumentom w Kalifornii (1) prawo do informacji o tym, jakie dane osobowe gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i/lub sprzedajemy; (2) prawo do żądania usunięcia ich danych osobowych; oraz (3) prawo do żądania zaprzestania sprzedaży ich danych osobowych.

Chcąc uzyskać informacje na temat własnych danych osobowych, które gromadzimy, ujawniamy i/lub sprzedajemy, lub chcąc złożyć wniosek o usunięcie lub zaprzestanie sprzedaży takich danych osobowych, należy odwiedzić naszą stronę internetową pod adresem datarights.hilton.com lub złożyć wniosek klikając na łącze „Wnioski o dane osobowe” (ang. Personal Data Requests) znajdujące się na dole dowolnej strony internetowej Hilton. Można również zadzwonić pod bezpłatny numer telefonu: (800) 413-7470, wysłać wiadomość e-mail do Biura Ochrony Danych („DPO”) na adresDataProtectionOffice@hilton.com, wysłać pismo do Biura Ochrony Danych na adres 7930 Jones Branch Drive, McLean, Virginia, USA 22102, lub wypełnić papierowy formularz dostępny w recepcji dowolnego z naszych hoteli. Oprócz powyższych metod konsumenci ze stanu Kalifornia mogą zażądać zaprzestania sprzedaży ich danych osobowych wypełniając odpowiedni formularz wniosku dotyczącego danych osobowych.

Po otrzymaniu wniosku DPO najpierw zweryfikuje Twoją tożsamość. Jeśli jesteś uczestnikiem programu Hilton Honors, DPO będzie sprawdzać Twoją tożsamość, prosząc Cię o podanie imienia i nazwiska, numeru konta programu Hilton Honors oraz adresu e-mail i numeru telefonu związanych z Twoim kontem Hilton Honors. Jeśli nie jesteś uczestnikiem programu Hilton Honors, DPO zweryfikuje Twoją tożsamość prosząc Cię o podanie imienia i nazwiska, numeru potwierdzenia jednego z Twoich pobytów w obiekcie Hilton oraz adresu e-mail związanego z tym pobytem. Po zweryfikowaniu Twojej tożsamości DPO niezwłocznie zrealizuje Twoje żądanie.

Użytkownik może wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela, który złoży żądanie w jego imieniu Aby wyznaczyć pełnomocnika, należy przedłożyć postanowienie sądu, dokument złożony przez adwokata lub uwierzytelniony dokument wydany przez oficjalną instytucję rządową.

Chcąc zrezygnować z pozwolenia na sprzedaż Państwa danych osobowych, należy kliknąć klikając baner pojawiający się na dowolnej stronie internetowej Hilton z adresu IP związanego ze stanem Kalifornia, odwiedzając naszą stronę internetową pod adresem datarights.hilton.com lub składając wniosek poprzez kliknięcie łącza „Żądania danych osobowych” (ang. Personal Data Requests) znajdującego się w dolnej części dowolnej strony internetowej Hilton. Należy pamiętać, że rezygnacja z plików cookie, znaczników i pikseli dotyczy wyłącznie urządzenia i przeglądarki, z której użytkownik korzysta podczas dokonywania rezygnacji. Jeśli użytkownik chce zrezygnować z tych usług na innych urządzeniach lub w innych przeglądarkach, musi ponownie wykonać anulację na tych urządzeniach i przeglądarkach.

Dane osobowe wrażliwe

Ograniczamy wykorzystanie danych osobowych użytkownika do użytku, który jest niezbędny do świadczenia usług, których można racjonalnie oczekiwać, lub do użytku wymaganego przez prawo.

Ujawnianie danych dla celów marketingu bezpośredniego

Konsumenci z Kalifornii mogą również żądać informacji na temat ujawniania przez nas pewnych kategorii danych osobowych osobom trzecim dla celów marketingu bezpośredniego. Żądania takie należy kierować na jeden z poniższych adresów: CA_Privacy@hilton.com lub DataProtectionOffice@hilton.com, wysłać pismo do Biura Ochrony Danych w 7930 Jones Branch Drive, McLean, Virginia, USA 22102. W ciągu trzydziestu dni od otrzymania takiego żądania przedstawimy listę kategorii danych osobowych ujawnionych stronom trzecim do celów związanego z nimi marketingu bezpośredniego w ciągu roku kalendarzowego bezpośrednio poprzedzającego wydarzenie, wraz z nazwami i adresami owych stron trzecich. Wniosek taki może być złożony nie częściej niż raz na rok kalendarzowy. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania się od reakcji na wnioski złożone na adresy inne niż podane w niniejszym paragrafie.

Prawo do niedyskryminowania

CCPA zabrania przedsiębiorstwu odmiennego traktowania konsumenta z powodu skorzystania przez niego z prawa przyznanego mu przez CCPA. Zachęcamy do korzystania z praw przysługujących zgodnie z ustawą CCPA i nie będziemy Cię z tego powodu dyskryminować.

Zachęta finansowa

Hilton nie oferuje zachęty finansowej za gromadzenie, sprzedaż lub usuwanie danych osobowych. Jak przedstawiono szczegółowo w niniejszym Oświadczeniu, Hilton gromadzi dane osobowe gości przede wszystkim w celu realizacji ich rezerwacji oraz członków programu lojalnościowego Hilton Honors w celu obsługi programu lojalnościowego Hilton Honors. Hilton gromadzi również dane osobowe w celach marketingowych oraz innych celach dozwolonych przez obowiązujące prawo.

Zgodnie z Warunkami programu Hilton Honors jego uczestnicy mają możliwość gromadzenia punktów i uzyskiwania dostępu do obniżonych stawek. Oferta ta nie jest jednak bezpośrednio związana z wartością przekazaną firmie danych członków.

Usuwanie treści

18Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii poniżej 18 roku życia oraz zarejestrowanym użytkownikiem jakiejkolwiek strony, na której polityka ta została opublikowana, ustęp 22581 Kodeksu Handlowego i Zawodowego stanu Kalifornia zezwala Ci na wnioskowanie o usunięcie zamieszczonych przez Ciebie publicznie treści lub informacji oraz na uzyskanie takiego usunięcia. Aby złożyć wniosek, prosimy wysłać wiadomość e-mail ze szczegółowym opisem zawartości lub informacji na adres CA_Privacy@hilton.com. Zwracamy uwagę, że wysłanie wniosku nie stanowi gwarancji pełnego lub całkowitego usunięcia opublikowanej zawartości lub informacji, gdyż w niektórych okolicznościach prawo nie zezwala, nawet na prośbę użytkownika, na usunięcie takich treści lub tego nie wymaga.

Powrót do góryPrawa konsumentów w Nevadzie

Prawo do rezygnacji ze sprzedaży danych osobowych

Jeśli jesteś mieszkańcem Nevady, możesz zażądać, abyśmy zaprzestali sprzedaży niektórych kategorii danych osobowych, które gromadzimy. Aby złożyć wniosek, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową pod adresem datarights.hilton.comlub składając wniosek poprzez kliknięcie łącza „Żądania danych osobowych” (ang. Personal Data Requests) znajdującego się w dolnej części dowolnej strony internetowej Hilton. Istnieje również możliwość wykonania połączenia na bezpłatny numer telefonu: (800) 413-7470, wysłania wiadomości e-mail do Biura Ochrony Danych („DPO”) na adresDataProtectionOffice@hilton.com, wysłania fizycznego pisma do Biura Ochrony Danych (7930 Jones Branch Drive, McLean, Virginia, USA 22102) lub wypełnienia papierowego formularza dostępnego w recepcji dowolnego z naszych hoteli. Gdy IOD otrzyma Państwa żądanie, zweryfikuje najpierw Państwa tożsamość. Jeśli okażecie się Państwo uczestnikami programu Hilton Honors, IOD przystąpi do kolejnego etapu weryfikacji, prosząc o podanie imienia i nazwiska, numeru konta Hilton Honors oraz adresu e-mail i numeru telefonu powiązanego z Państwa kontem. Jeśli nie jesteście Państwo uczestnikami programu Hilton Honors, IOD będzie dalej weryfikować Państwa tożsamość, prosząc o podanie imienia i nazwiska, numeru potwierdzenia z jednego pobytu w hotelu Hilton oraz adresu e-mail powiązanego z takim pobytem. Po zweryfikowaniu Państwa tożsamości, IOD niezwłocznie przystąpi do realizacji Państwa żądania.

Powrót do góryW jaki sposób chronimy dane osobowe

Podejmujemy uzasadnione działania, aby: (i) zapewnić ochronę zgromadzonych danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem, a także (ii) przechowywać poprawne i aktualne dane osobowe, zgodnie z obowiązującym prawem.

Doświadczony zespół specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji w Hilton jest odpowiedzialny za zarządzanie programem bezpieczeństwa Hilton. Zespół ten jest odpowiedzialny m.in. za monitorowanie naszych systemów pod kątem potencjalnych włamań, reagowanie na potencjalne incydenty, wspieranie bezpieczeństwa informacji na poziomie nieruchomości, regularne przeglądanie i aktualizowanie zabezpieczeń używanych przez Hilton do ochrony danych, a także przeprowadzanie szkoleń z zakresu programu bezpieczeństwa informacji Hilton.

Hilton prowadzi program zgodności z wymogami branży kart płatniczych („PCI”) oraz program zgodności z wymogami technologii informacyjnej. Ten program zgodności generuje raporty z audytów dotyczących kompetencji i skuteczności wewnętrznych mechanizmów kontroli technologii w Hilton, w tym certyfikat zgodności PCI podpisany przez zewnętrznego audytora bezpieczeństwa PCI oraz raport SSAE16/SOC1 dotyczący ogólnej kontroli technologii nad systemami, które obsługują określone usługi księgowe i sprawozdania finansowe.

Wymagamy, aby strony trzecie, którym udostępniamy dane osobowe, dochowali należytej staranności, aby zachowywać poufność danych osobowych.

Nigdy nie będziemy prosić o przesyłanie poufnych danych osobowych lub informacji o kartach płatniczych za pośrednictwem e-maila lub wiadomości tekstowej.

W przypadku incydentu związanego z bezpieczeństwem Hilton powiadomi organy nadzorujące i/lub konsumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powrót do góryUjawnienie informacji na mocy zobowiązań prawnych lub w celu ochrony bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia

Hilton ujawni dane osobowe zgodnie z wymogami prawa. Przykładami takich ujawnień są sytuacje, w których kraje wymagają od Hilton gromadzenia danych osobowych o osobach odwiedzających obiekty w danym kraju, gdy organ ścigania doręcza Hilton ważne wezwanie do stawiennictwa w sądzie oraz gdy strona postępowania cywilnego doręcza Hilton zgodne z prawem żądanie ujawnienia informacji. Hilton może podjąć decyzję o udostępnieniu danych osobowych organom ścigania lub innym podmiotom, jeśli takie działanie będzie uznane za konieczne w celu ochrony bezpieczeństwa osób i mienia, dochodzenia dostępnych środków prawnych lub ograniczenia szkód, które moglibyśmy ponieść, a także w celu zareagowania na sytuacje nadzwyczajne.

Powrót do góryKomunikacja marketingowa – wybory

Chcemy, abyś poznał(a) nasze fantastyczne produkty! W tym celu możemy wysyłać Ci informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych, powiadomień push, alertów w aplikacji, reklamy pocztowej i mediów społecznościowych.

Jeśli jesteś uczestnikiem programu Hilton Honors, możesz zmienić sposób komunikacji z Hilton, logując się na konto w trybie online i zmieniając ustawienia subskrypcji, wysyłając do nas pismo (z dołączeniem swojego adresu e-mail) na adres: Hilton Data Protection Officer, 7930 Jones Branch Drive, McLean, VA 22102, USA lub wysyłając wiadomość e-mail na adresDataProtectionOffice@hilton.com.

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas materiałów marketingowych, możesz w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji, korzystając z funkcji rezygnacji z subskrypcji znajdującej się w otrzymanej od nas wiadomości e-mail lub klikając to łącze: https://secure.hilton.com/en/hhonors/optout/unsubscribe.jhtml?listid=0, pisząc do nas (i podając swój adres e-mail) na adres Oficera ds. Ochrony Danych Hilton, 7930 Jonesa Branch Drive, McLean, VA 22102, USA, lub wiadomość e-mail na adres DataProtectionOffice@hilton.com. Wnioski o rezygnację mogą być przetwarzane do dziesięciu dni roboczych.

Aby zrezygnować z subskrypcji wiadomości tekstowych, poinformuj recepcję, że nie chcesz już otrzymywać wiadomości tekstowych od hotelu lub wyślij SMS o treści „STOP” w odpowiedzi na otrzymaną wiadomość tekstową.

Możesz kontrolować przesyłanie Ci powiadomień push przez nasze aplikacje mobilne poprzez zmianę ustawień o powiadomieniach na swoim urządzeniu mobilnym. Jeśli będziemy przesyłać Ci wiadomości na aplikację, zezwolimy na ich kontrolę osobom wyznaczonym w ustawieniach naszej aplikacji.

Przepisy mające zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w Korei.
Lokalny przedstawiciel ds. usług informacyjnych i komunikacyjnych
Lokalny przedstawiciel. Jeśli przebywasz w Korei, możesz skontaktować się z naszym lokalnym przedstawicielem telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej w celu rozpatrzenia pytań i skarg związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.


Powrót do góryPrzekazywanie danych osobowych za granicę

Jako firma globalna dążymy do zapewnienia klientom tego samego standardu oczekiwanego od sieci Hilton, bez względu na to czy gościmy ich w San Francisco, Londynie czy Tokio. Aby umożliwić świadczenie tej usługi, przyjmujesz do wiadomości, że możemy przekazać Twoje dane osobowe innym członkom sieci Hilton, naszym usługodawcom i innym stronom trzecim, które mogą prowadzić działalność w innych krajach. Podczas pobytu w obiekcie Hilton poza Stanami Zjednoczonymi administrator danych przekazuje dane osobowe związane z Twoją rezerwacją firmie Hilton w Stanach Zjednoczonych zgodnie z umowami dotyczącymi transferu danych, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub przepisy. Administrator danych może również przechowywać lokalną kopię Twoich danych osobowych, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub przepisy. Chociaż przepisy prawa dotyczące ochrony danych w poszczególnych krajach mogą różnić się od tych obowiązujących w Twoim kraju, podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że proces przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgodny z niniejszą Deklaracją oraz prawem.

Powrót do góryOkresy przechowywania danych

Przechowujemy dane osobowe użytkowników w zakresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, lub w zakresie wymaganym lub dozwolonym przez prawo. Gdy usuwamy dane osobowe użytkowników, robimy to w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie lub odzyskanie.

Powrót do góryZmiany w niniejszym Oświadczeniu

Niniejsza Deklaracja może podlegać okresowym zmianom. Po wprowadzeniu przez nas istotnych zmian do niniejszego Oświadczenia, na stronie głównej naszej strony internetowej opublikujemy łącze do nowej wersji Oświadczenia. Data ostatniej aktualizacji niniejszego Oświadczenia znajduje się u góry strony, na której znajduje się niniejsze Oświadczenie. Wszelkie zmiany w naszej Deklaracji wchodzą w życie po opublikowaniu zaktualizowanej wersji Deklaracji na naszej stronie internetowej. Korzystanie z Witryny, jakichkolwiek naszych produktów i usług i/lub wyrażanie zgody na zaktualizowaną wersję Deklaracji po nastąpieniu takich zmian, oznacza Twoją zgodę na obowiązującą w danym czasie aktualną wersję Deklaracji.

Powrót do góryDane kontaktowe na wypadek pytań lub wątpliwości

Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, może skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adresDataProtectionOffice@hilton.com, lub wysyłając list do inspektora ochrony danych Hilton, 7930 Jones Branch Drive, McLean, VA 22102 lub dzwoniąc pod nasz bezpłatny numer: (800) 413–7470.

Niniejsze Oświadczenie zostało zaktualizowane w dniu 29 marca 2022 r..

Powrót do góryZAŁĄCZNIK A
DODATKOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW NIEKTÓRYCH KRAJÓW I STANÓW USA


Niniejszy Załącznik zawiera dodatkowe informacje dla osób zamieszkałych w krajach i stanach USA, które przyjęły przepisy o ochronie danych osobowych dające pewne dodatkowe prawa mieszkańcom tych jurysdykcji. Do krajów tych należą między innymi kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Wielka Brytania i Szwajcaria, a także Australia, Brazylia, Chiny, Izrael, Japonia, Nigeria i Turcja. Niniejszy Załącznik określa pewne dodatkowe informacje, które firma Hilton jest zobowiązana dostarczyć, a także pewne prawa, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami. Niniejszy Załącznik obowiązuje w zakresie, w jakim nie jest sprzeczny z jakimkolwiek postanowieniem zawartym w głównej części niniejszej Deklaracji.

Administrator: Uzyskaj więcej informacji na temat podmiotów Hilton, które przetwarzają Twoje dane osobowe, klikając tutaj.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Z Inspektorem ds. Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się, pisząc na adres e-mail DataProtectionOffice@hilton.com, lub na adres:

Do wiadomości: Data Protection Officer 7930 Jones Branch Drive 22102McLean, VA USA

Cele i podstawa prawna przetwarzaniaHilton przetwarza dane osobowe w celach określonych w części zatytułowanej Gromadzenie danych osobowych – Informacje ogólne oraz w części zatytułowanej Gromadzenie danych osobowych – Powiadomienie o celu gromadzenia w głównej części niniejszego Oświadczenia.

Podstawy prawne działań związanych z przetwarzaniem danych, prowadzonych przez Hilton, obejmują przetwarzanie takich informacji, które są niezbędne do spełnienia naszych zobowiązań umownych, przestrzegania naszych zobowiązań prawnych, ochrony bezpieczeństwa naszych pracowników, gości i innych osób, naszych uzasadnionych interesów biznesowych oraz zgodnie z udzieloną przez Ciebie zgodą.

Konkretna podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zależy od celu, w jakim informacje te zostały przekazane lub zebrane:

Udział w programie Hilton Honors: Dane osobowe uzyskane w związku z uczestnictwem w programie Hilton Honors są przetwarzane na podstawie łączącej nas z Tobą relacji umownej oraz w celu wspierania naszych interesów biznesowych, w tym w celu personalizacji korzystania z naszych usług i aplikacji, w celu przekazywania wiadomości i artykułów promocyjnych oraz dostarczania spersonalizowanych reklam i treści.

Ankiety: Wypełnianie ankiet jest dobrowolne. Informacje uzyskane dzięki przeprowadzonym ankietom są przetwarzane na podstawie Twojej zgody i w ramach naszych interesów biznesowych, w tym działań marketingowych, dotyczących ulepszenia usług i analiz.

Dane gromadzone na miejscu: Jeśli dokonujesz rezerwacji i zatrzymujesz się w jednym z naszych obiektów hotelowych, Twoje imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, a także szczegóły dotyczące Twojego pobytu (data i godzina przyjazdu i wyjazdu, informacje o pojeździe oraz informacje dotyczące osób podróżujących lub przebywających z Tobą w hotelu) są przetwarzane na podstawie łączącej nas z Tobą relacji umownej. Dane te są również przetwarzane w naszych celach biznesowych, w tym w celach marketingowych, dotyczących ulepszania usług, administrowania naszym programem e-Folio oraz w celu analizy i personalizacji usług, zgodnie z opisem przedstawionym we wspomnianych wcześniej sekcjach naszej Globalnej polityki prywatności.

Niektóre dodatkowe dane osobowe (takie jak numer dowodu osobistego lub paszportu) są gromadzone podczas rejestracji/zameldowania w naszych obiektach zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi.

Wykorzystujemy telewizję przemysłową i inne środki bezpieczeństwa na terenie naszych hoteli, przy pomocy których możemy prowadzić rejestrację lub zapisy wyglądu gości, osób odwiedzających części ogólnodostępne oraz informacji dotyczących Twojej lokalizacji podczas pobytu na terenie naszych hoteli (przy pomocy kluczy elektronicznych i innych technologii) w celu ochrony naszych pracowników, gości oraz osób odwiedzających nasze obiekty.

Dane osobowe są przetwarzane w związku z usługami dostępnymi w obiektach (takimi jak usługi concierge, centrum zdrowia, spa, atrakcje, usługi związane z opieką nad dziećmi, wypożyczalnie sprzętu oraz opcja klucza cyfrowego) w celu świadczenia Ci usług oraz w naszych celach biznesowych, w tym w celach marketingowych, dotyczących ulepszania usług, administrowania naszym programem e-Folio oraz w celu analizy i personalizacji usług, zgodnie z opisem przedstawionym we wspomnianych wcześniej sekcjach naszej Globalnej polityki prywatności.

Profile zdarzeń: Dane osobowe uzyskane w związku z Twoimi wydarzeniami są przetwarzane na podstawie łączącej nas z Tobą relacji umownej oraz w naszych celach biznesowych, w tym w celach marketingowych, dotyczących ulepszania usług, analizy i personalizacji usług, zgodnie z opisem przedstawionym we wspomnianych wcześniej sekcjach naszej Globalnej polityki prywatności.

Media społecznościowe: Udział w sponsorowanych przez Hilton i przedstawianych w mediach społecznościowych atrakcjach i ofertach jest dobrowolny. Dane uzyskane w związku z korzystaniem z mediów społecznościowych są przetwarzane na podstawie łączącej nas z Tobą relacji umownej oraz w naszych celach biznesowych, w tym w celach marketingowych, dotyczących ulepszania usług, analizy i personalizacji usług, zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie naszej Globalnej polityki prywatności (powyżej).

Promocje i loterie: udział w loteriach, konkursach i innych ofertach promocyjnych jest dobrowolny. Dane uzyskane w wyniku takiego uczestnictwa są przetwarzane na podstawie łączącej nas z Tobą relacji umownej i są niezbędne do zarządzania ofertą. Niektóre dane są również przetwarzane w naszych celach biznesowych, w tym w celach marketingowych, dotyczących ulepszania usług, administrowania naszym programem e-Folio oraz w celu analizy i personalizacji usług, zgodnie z opisem przedstawionym we wspomnianych wcześniej sekcjach naszej Globalnej polityki prywatności.

Marketing bezpośredni: dane osobowe są używane do wysyłania wiadomości marketingowych zgodnie z udzieloną przez Ciebie zgodą. Możesz wycofać swoją zgodę na bezpośrednią komunikację marketingową w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem customer_privacy@Hilton.com lub postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rezygnacji z otrzymywania wiadomości marketingowych lub logując się na swoje konto programu HHonors i aktualizując swoje preferencje dotyczące komunikacji.

Opcje franczyzy i kupna na własność: dane te są przetwarzane na podstawie łączącej nas z Tobą relacji umownej oraz w naszych celach biznesowych, w tym w celu utrzymania i promocji marki Hilton oraz ułatwiania bezpośredniej komunikacji między ośrodkami w ramach portfolio marek Hilton.

Dostawcy WMBE: Uczestnictwo w Programie różnorodności dostawców Hilton jest dobrowolne. Dane te są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody oraz w naszych celach biznesowych, w tym w celu utrzymania działalności i udoskonalenia naszego programu różnorodności.

Przechowywanie: Twoje dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego takie informacje zostały zgromadzone, zazwyczaj przez cały czas trwania relacji umownej oraz przez następujący po niej czas, jak wymaga lub zezwala na to obowiązujące prawo. Nasze zasady przechowywania odzwierciedlają obowiązujące przepisy dotyczące terminów przedawnienia i wymogów prawnych.

Prawa osób, których dotyczą dane: Mieszkańcy EOG korzystają z następujących praw:

Żądania dostępu, korekty i usunięcia. Masz prawo:

 • zwrócenie się do nas o potwierdzenie, czy przetwarzamy dane osobowe oraz o udzieleni informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych
  uzyskać kopię swoich danych osobowych;
 • zażądać aktualizacji lub poprawiania Twoich danych osobowych;
 • zażądać usunięcia danych osobowych w określonych okolicznościach.
Prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych. Masz prawo zażądać, by Hilton zaprzestał przetwarzania Twoich danych osobowych:
 • w celu prowadzenia działań marketingowych, w tym profilowania do celów statystycznych
 • w przypadku gdy takie przetwarzanie jest oparte na naszych uzasadnionych celach biznesowych, chyba że jesteśmy w stanie wykazać istotny, uzasadniony cel takiego przetwarzania lub dane osobowe użytkownika muszą być przetwarzane do celów ustanowienia roszczeń prawnych, ich realizacji lub obrony.

Prawo do ograniczenia przetwarzania. Masz prawo zażądać, by Hilton ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych:

 • podczas gdy Hilton ocenia lub jest w trakcie odpowiadania na prośbę o aktualizację lub poprawę danych osobowych, gdy takie przetwarzanie jest niezgodne z prawem i w sytuacji braku żądania usunięcia danych.
 • jeżeli Hilton nie wymaga już tych danych, ale chcesz, aby dane były przechowywane do celów ustanowienia roszczeń prawnych, ich realizacji lub obrony;
 • jeżeli wysłałeś(-aś) wniosek, sprzeciwiając się przetwarzaniu danych w naszych uzasadnionych celach biznesowych i oczekujesz na naszą odpowiedź.
 • jeśli ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z Twoją prośbą, poinformujemy Cię przed ponownym rozpoczęciem przetwarzania.

Żądania przeniesienia danych. Masz prawo zażądać przekazania Tobie lub wyznaczonej przez Ciebie stronie trzeciej określonych danych osobowych w powszechnie używanym, możliwym do odczytu formacie komputerowym. Należy jednak pamiętać, że prawo do przeniesienia danych dotyczy wyłącznie danych osobowych, które uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie i tylko w sytuacji, gdy przetwarzanie przez nas danych odbywa się na podstawie zgody lub wykonywania umowy.

Składanie wniosków: Wnioski można składać, korzystając z Portalu wniosków o prawa podmiotów danych, pisemnie na adres DataProtectionOffice@hilton.com lub kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Hilton, 7930 Jones Branch Drive, McLean, VA 22102, USA. Można również aktualizować swoje dane osobowe zgodnie z punktem 12 (Zmiana i dostęp do danych osobowych) w głównej części niniejszej Globalnej polityki prywatności.

Odpowiemy na wszystkie takie prośby w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku, chyba że zaistnieją wyjątkowe okoliczności, w przypadku których odpowiedź może zająć do 60 dni. Poinformujemy cię, jeśli spodziewany czas na odpowiedź wyniesie więcej niż 30 dni. Należy jednak pamiętać, że niektóre dane osobowe mogą być wyłączone z tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Ponadto nie udzielimy odpowiedzi na żaden wniosek, jeśli nie będziemy w stanie odpowiednio zweryfikować tożsamości osoby składającej wniosek. Za kolejne kopie żądanych danych może zostać naliczona uzasadniona opłata.

W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących naszych praktyk w zakresie danych lub korzystania z Państwa praw, prosimy o kontakt z firmą Hilton pod adresem e-mail DataProtectionOffice@hilton.com lub z organem nadzorczym w państwie członkowskim właściwym Państwa miejscu zamieszkania.

Prawo do wycofania zgody: Masz prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, które przeprowadzamy wyłącznie na podstawie Twojej zgody (np. wysłanie materiałów marketingowych bezpośrednio na Twoje osobiste konto e-mail). Użytkownik może wycofać swoją zgodę na działania marketingowe, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdej marketingowej wiadomości e-mail lub kontaktując się z customer_privacy@hilton.com. W przypadku wszelkich innych działań, na które wyrażono wcześniej zgodę, prosimy o kontakt DataProtectionOffice@hilton.comz aby wycofać taką zgodę.

Segmentacja (określana również jako profilowanie) i automatyczne podejmowanie decyzji: dzięki danym osobowym możemy podzielić dużą grupę klientów na podgrupy (określane jako segmenty) na podstawie określonych cech wspólnych, takich jak parametry geograficzne, behawioralne czy demograficzne.

Za Twoją zgodą podejmujemy decyzje automatycznie, tzn. bez ingerencji człowieka, za pomocą segmentacji i/lub wykorzystania Twoich konkretnych danych osobowych. Dzięki temu w oparciu o Twoje cechy charakterystyczne możemy zaoferować Ci różne korzyści (takie jak obniżone stawki za pokój lub inne oferty specjalne w zależności od Twojej lokalizacji, zachowania lub danych demograficznych). Na przykład, jeśli często zatrzymujesz się w ciągu tygodnia w hotelach we Francji, możemy wysłać Ci oferty specjalne hoteli Hilton we Francji.

Międzynarodowe przekazywanie danych: możemy przekazać Twoje dane osobowe, które zbieramy zgodnie z celami opisanymi w niniejszej Deklaracji, do krajów, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają odpowiedniej ochrony. W szczególności Twoje dane osobowe są przekazywane do Stanów Zjednoczonych.

Przekazując dane osobowe pomiędzy naszymi oddziałami w różnych jurysdykcjach, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia, a tam, gdzie jest to wymagane, wdrożyliśmy standardowe klauzule pomiędzy administratorami obowiązujące w Komisji Europejskiej lub inne podobne zabezpieczenia dla takich celów. Aby uzyskać kopię wszelkich klauzul lub dodatkowe informacje na temat transferu danych, należy przesłać wniosek na adres privacy@hilton.com.

Powrót do góryZAŁĄCZNIK B
DODATKOWE POSTANOWIENIA MAJĄCE ZASTOSOWANIE
W PRZYPADKU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W TURCJI


W przypadku osób zamieszkałych w Turcji w niniejszym Załączniku określono pewne dodatkowe informacje, które firma Hilton jest zobowiązana dostarczyć, a także pewne prawa, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami. Niniejszy Załącznik obowiązuje w zakresie, w jakim nie jest sprzeczny z jakimkolwiek postanowieniem zawartym w głównej części niniejszej Deklaracji.

Administrator danych. Hilton Domestic Operating Company Inc. jest podmiotem Hilton w zakresie wszystkich danych dotyczących gości oraz działań marketingowych Hilton, podczas gdy Hilton Reservations Worldwide, L.L.C. przetwarza dane, które użytkownik podaje podczas dokonywania rezerwacji w obiekcie Hilton i jest administratorem danych w zakresie tych informacji. Hilton Honors Worldwide LLC prowadzi program lojalnościowy Hilton Honors i jest administratorem danych tego programu.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne spółki Hilton w Turcji, które działają jako administrator danych w oparciu o obiekt Hilton, w którym się zatrzymałeś(-aś). W takich przypadkach właściwy podmiot Hilton będzie pełnił rolę administratora Twoich danych osobowych, który w razie potrzeby przekaże Ci odrębną informację o ochronie prywatności.

Przedstawiciel administratora danych. Jeśli przebywasz w Turcji, możesz skontaktować się z przedstawicielem naszego administratora danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej w celu rozpatrzenia pytań i skarg związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

 • Esin Attorney Partnership
  info@esin.av.tr
  Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. Gül Sok. Nr 2

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych klienta. Podczas przetwarzania danych osobowych klienta w celach wskazanych w Globalnym oświadczeniu o ochronie prywatności Hilton opiera się na następujących podstawach prawnych, zgodnie z art. 5 Ustawy nr 6698 o ochronie danych osobowych („Przepisy o ochronie danych”):

 • przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, pod warunkiem że jest bezpośrednio związane z zawarciem lub realizacją umowy między klientem a Hilton;
 • przetwarzanie jest obowiązkowe do celów wywiązywania się przez Hilton z zobowiązań prawnych;
 • przetwarzanie jest obowiązkowe dla uzasadnionych interesów Hilton, pod warunkiem, że nie narusza podstawowych praw i wolności; lub
 • jest dokonywane na wyraźną zgodę użytkownika. (Należy pamiętać, że działania Hilton opiera się na wyraźnej zgodzie użytkownika tylko wtedy, gdy wymagana ona jest na przetwarzanie; Hilton nie opiera się na tej podstawie prawnej podczas działania według jednej z innych podstaw prawnych podanych powyżej).

Prawa klienta. Użytkownik ma prawa wynikające z art. 11 Ustawy o prawach ochrony danych i może skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z nami pod adresem: DataProtectionOffice@hilton.com lub z Inspektorem ds. Ochrony Danych Osobowych Hilton, 7930 Jones Branch Drive, McLean, VA 221102, USA.

Żądania znalezione we wniosku klienta, w zależności od charakteru owego wniosku, zostaną rozpatrzone tak szybko, jak to możliwe; najpóźniej zaś w ciągu trzydziestu dni bezpłatnie. Jeśli jednak wniosek użytkownika wiąże się z dodatkowymi kosztami dla naszej firmy, może on zostać obciążony opłatą określoną przez turecką Komisję ds. Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany. Poniższe punkty Globalnej Polityki Prywatności nie mają zastosowania do osób fizycznych w Turcji: Następujące zdanie w drugim akapicie: Korzystając z jakichkolwiek naszych produktów lub usług i/lub akceptując tę Deklarację, np. w kontekście rejestrowania się na którekolwiek z naszych produktów lub usług, klient oświadcza, że rozumie treść odnoszącą się do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych zgodnie z opisem zawartym w Deklaracji oraz zgadza się na nią.

Następujące zdanie w sekcji Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych: Aby umożliwić świadczenie tej usługi, klient przyjmuje do wiadomości, że Hilton może przekazać jego dane osobowe innym członkom i usługodawcom sieci Hilton oraz innym stronom trzecim, które mogą prowadzić działalność na terenie innych krajów.

Język. Niniejsze oświadczenie jest dostępne w języku angielskim i tureckim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub rozbieżnej interpretacji pomiędzy wersją angielską a turecką, znaczenie nadrzędne ma tekst w języku tureckim.

Międzynarodowe przekazywanie danych. Hilton ma obowiązek przekazywać dane osobowe klienta swoim podmiotom stowarzyszonym spoza obszaru Turcji, w tym do Hilton Domestic Operating Company Inc., Hilton Reservations Worldwide LLC i Hilton Honors Worldwide LLC, wszystkim rezydentom Stanów Zjednoczonych, a także ich krajowym dostawcom, w celu dokonywania rezerwacji, przetwarzania członkostwa w programie Hilton Honors i prowadzenia działań promocyjnych za pośrednictwem swojej strony internetowej, której serwery znajdują się za granicą. Bez zgody klienta Hilton nie jest w stanie świadczyć usług za pośrednictwem tej strony internetowej. W związku z tym uprasza się o wyrażanie zgody podczas uzyskiwania dostępu do tej strony internetowej w celu przesyłania danych za granicę.

Niniejsza praktyka uzyskiwania zgody jest wyłącznie tymczasowa, a Hilton pracuje nad wprowadzeniem w życie dokumentu stanowiącego jeden z alternatywnych mechanizmów prawnych przekazywania danych za granicę. W związku z tym, po przygotowaniu i zatwierdzeniu pisma dotyczącego zobowiązania przez organ ochrony danych osobowych, praktyka uzyskiwania zgody zostanie zakończona.

Powrót do góry

ZAŁĄCZNIK C
DODATKOWE POSTANOWIENIA MAJĄCE ZASTOSOWANIE
INFORMACJE O MIESZKAŃCACH LUB OBYWATELACH CHIN


1. Wstęp

W przypadku osób zamieszkałych w Chińskiej Republice Ludowej (dla celów niniejszej Deklaracji o ochronie prywatności z wyłączeniem Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong, Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau i Tajwanu) (Chiny) lub obywateli Chińskiej Republiki Ludowej zdajemy sobie sprawę, że prywatność jest dla nich ważna. Dlatego w niniejszym Załączniku przedstawiamy sposób, w jaki Hilton gromadzi, wykorzystuje, ujawnia i w inny sposób przetwarza dane osobowe (w tym wrażliwe dane osobowe, tam gdzie ma to zastosowanie), które od Ciebie otrzymujemy lub gromadzimy. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Oświadczeniem przed skorzystaniem z jakichkolwiek usług lub produktów firmy Hilton.

Niniejszy Załącznik nie zastępuje głównej części Oświadczenia, lecz stanowi jego uzupełnienie i powinien być czytany razem z główną częścią Oświadczenia. W przypadku jakiejkolwiek kolizji lub niespójności pomiędzy niniejszym Załącznikiem a główną częścią niniejszego Oświadczenia pierwszeństwo ma niniejszy Załącznik.

„Dane osobowe” mają to samo znaczenie, co zdefiniowane w Ustawie o ochronie danych osobowych Chińskiej Republiki Ludowej ( okresowo nowelizowanej). Informacje takie mogą być zapisywane elektronicznie lub w inny sposób i mogą identyfikować tożsamość lub wskazywać na działalność konkretnej osoby fizycznej, samodzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami, w tym szczególnie chronionymi informacjami osobowymi. Termin „Dane osobowe” lub „Informacje” używany w tekście głównym niniejszego Oświadczenia oraz w niniejszym Załączniku obejmuje również wrażliwe dane osobowe ( tam, gdzie ma to zastosowanie). „Wrażliwe dane osobowe” mają to samo znaczenie, co zdefiniowane w Ustawie o ochronie danych osobowych Chińskiej Republiki Ludowej (okresowo nowelizowanej). Wrażliwe dane osobowe, o których mowa w niniejszym Oświadczeniu, obejmują dane paszportowe lub dotyczące dowodu osobistego, informacje o kartach płatniczych, informacje o zakwaterowaniu (takie jak czas przybycia), zapisy przeglądania stron internetowych oraz informacje o dokładnym przebywaniu. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wrażliwych danych osobowych zgodnie z celami i sposobami określonymi w niniejszym Oświadczeniu.

2. Gromadzenie i wykorzystywanie danych nieosobowych

W odniesieniu do poniższych zagadnień należy zapoznać się z treścią Punktu 2 (Gromadzenie danych osobowych – Informacje ogólne) oraz Punktu 3 (Gromadzenie danych osobowych – Powiadomienie o celu gromadzenia).

 • Rodzaje danych osobowych, które zbieramy od Ciebie (w tym wrażliwe dane osobowe, które obejmują informacje mogące mieć zastosowanie zgodnie z postanowieniami Sekcji 3 — „Gromadzenie danych osobowych – Powiadomienie o celu gromadzenia”).
 • W jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników, do jakich celów je wykorzystujemy oraz w jaki sposób udostępniamy i ujawniamy dane osobowe użytkowników.

Hilton nie gromadzi ani nie ujawnia świadomie danych osobowych osób nieletnich poniżej 16. roku życia. W przypadku zbierania danych osobowych od osób poniżej 16. roku życia, musimy uzyskać zgodę ich rodziców lub opiekunów i będziemy przetwarzać takie informacje zgodnie z gwarancjami określonymi w obowiązujących przepisach ustawowych i wykonawczych.

Dane osobowe użytkownika będą wykorzystywane za jego zgodą lub w inny sposób wymagany lub dozwolony przez obowiązujące prawo. Jeśli będziemy chcieli wykorzystać dane osobowe użytkownika do innych celów, uzyskamy na to jego zgodę. Wyjaśnimy, kiedy podanie danych osobowych jest niezbędne oraz jakie są skutki ich podania.

3. Ujawnianie i udostępnianie danych osobowych

Za zgodą użytkownika możemy udostępniać jego dane osobowe w celach opisanych w niniejszej Deklaracji członkom znaku towarowego marki Hilton, naszym dostawcom usług oraz innym stronom trzecim, takim jak:

 • Hilton Worldwide Holdings Inc. i jej spółki zależne oraz członkowie znaku towarowego marki Hilton, w tym hotele franczyzowe i zarządzane,
 • Dostawcy świadczący usługi w imieniu firmy Hilton,
 • Dostawcy i przetwórcy kart płatniczych,
 • Pracodawcy określeni w umowach firmowych,
 • Sieci reklamowe i dostawcy usług analitycznych dla witryny internetowej i aplikacji mobilnych firmy Hilton.

Aby zapewnić i zoptymalizować nasze usługi, w naszych aplikacjach (w tym w WeChat Mini Programs) osadzane są zestawy narzędzi SDK innych firm. Poniżej wymieniono nazwy zestawów SDK innych firm, które obecnie wykorzystujemy, rodzaje gromadzonych danych osobowych oraz cel ich gromadzenia i wykorzystywania. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia danych osobowych przez osoby trzecie za pośrednictwem zestawów SDK należy zapoznać się z polityką prywatności tych podmiotów.

Nazwa zestawu SDK

Dostawca zestawu SDK

Cele zestawu SDK

Aplikacja, w której osadzony jest zestaw SDK

Rodzaje danych osobowych gromadzonych przez SDK

Odnośnik do polityki prywatności SDK

SDK aplikacji płatniczej Alipay

Alipay (Chiny) Network Technology Co., Ltd.

Płatność

iOS, Android

Wspólne informacje o urządzeniu (IMEI/IMSI, numer seryjny karty SIM/adres MAC, android id (tylko dla urządzeń z systemem Android)), informacje o sieci

https://opendocs.alipay.com/open/01g6qm

WeChat Pay

Tencent

Płatność

iOS, Android, WeChat Mini-Program

 

WeChat User OpenId

https://weixin.qq.com/cgi-bin/readtemplate?t=weixin_business_pay

Adobe Analytics SDK dla WeChat Mini-Program

Adobe

Kliknięcia użytkownika i rejestry korzystania

WeChat Mini-Program

Informacje o lokalizacji, informacje o urządzeniu, wersja systemu operacyjnego

https://aep-sdks.gitbook.io/docs/resources/adobe-experience-platform-mini-programs-sdk

Adobe Analytics SDK

Adobe

Kliknięcia użytkownika i rejestry korzystania

iOS, Android

Informacje o lokalizacji, informacje o urządzeniu, wersja systemu operacyjnego

https://www.adobe.com/cn/privacy/policy.html

Baidu Maps SDK

Baidu

Wyświetlanie na mapie hoteli znajdujących się w pobliżu

Android

Informacje o lokalizacji (użytkownicy domowi)

https://lbsyun.baidu.com/index.php?title=open/law

Mapy Google SDK

Google

Wyświetlanie na mapie hoteli znajdujących się w pobliżu

Android

Informacje o lokalizacji (użytkownicy domowi)

https://developers.google.cn/maps/faq?hl=zh-cn#tos_logging

Workspace one

VMWare

Rejestrowanie awarii aplikacji i komunikatów o błędach

iOS, Android

Informacje o urządzeniu, wersja systemu operacyjnego

https://www.vmware.com/cn/help/privacy/products-and-services-notice.html

Pomimo powyższych sytuacji, możemy udostępnić dane osobowe stronom trzecim w celu: przestrzegania obowiązującego prawa lub procedur prawnych; odpowiadania na zapytania władz państwowych lub prośby opinii publicznej i/lub władz państwowych; ochrony praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności Hilton, odwiedzających stronę, gości, pracowników lub opinii publicznej; dochodzenia lub wykonywania naszych praw; lub reagowania na sytuacje nadzwyczajne.

4. Usługi mobilne i lokalizacyjne

Możemy gromadzić Twoje dane osobowe, jeśli pobierasz i używasz naszych aplikacji mobilnych lub korzystasz z innych platform cyfrowych, takich jak nasze WeChat Mini-Programs. Uzyskamy Twoją zgodę i będziemy gromadzić, wykorzystywać, ujawniać oraz w inny sposób przetwarzać te informacje zgodnie z niniejszą Deklaracją. Jeśli zezwolisz nam na dostęp do informacji o lokalizacji w Twoim urządzeniu w celu udostępnienia Ci funkcji i usług naszej aplikacji, takie informacje mogą zawierać informacje geolokalizacyjne. Zbieramy również informacje o urządzeniu, takie jak marka, model, system operacyjny, wersja systemu operacyjnego, aby przekierować użytkownika do odpowiedniego sklepu z aplikacjami w celu pobrania naszych aplikacji mobilnych.

Możesz uniemożliwić lub ograniczyć gromadzenie tych informacji poprzez zmianę ustawień w aplikacji Hilton Honors lub zmianę ustawień swojego urządzenia.

5. Analityka i reklamy oparte na zainteresowaniach

Współpracujemy również z osobami trzecimi w celu wyświetlania reklam ukierunkowanych na podstawie aktywności internetowej użytkownika na różnych stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych i na różnych urządzeniach. Nasi partnerzy reklamowi mogą gromadzić informacje o działaniach użytkownika w naszych Usługach na bieżącym urządzeniu użytkownika i łączyć je z informacjami o jego działaniach na innych stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych i na innych urządzeniach. Informacje takie mogą być gromadzone za pomocą logów serwera, plików cookie, sygnałów sieci web, tagów, pikseli, identyfikatorów reklamy mobilnej, łączenia między urządzeniami oraz podobnych technologii. Może to obejmować Twoje dane osobowe.

Możesz zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach i łączenia między urządzeniami w bieżącej przeglądarce lub w przeglądarkach internetowych i aplikacjach mobilnych na swoim urządzeniu. Obecnie nie reagujemy na sygnały „nie śledź”. Więcej informacji można znaleźć w sekcji 4 (Analityka i reklama oparta na zainteresowaniach) w głównej części niniejszego Oświadczenia, a także w Oświadczeniu dotyczącym plików cookie i innych technologii.

6. Zmiana danych osobowych i dostęp do nich oraz usuwanie kont

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i/lub (w pewnych okolicznościach) usuwania, wycofania zgody na ich przetwarzanie przez nas, wyrejestrowania swojego konta członkowskiego (jeśli istnieje), sprzeciwu wobec wykorzystywania Twoich danych osobowych w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz wnoszenia skarg dotyczących sposobu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Mogą Ci przysługiwać inne prawa na podstawie innych obowiązujących przepisów. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z nami, należy zapoznać się z danymi kontaktowymi podanymi w sekcji 11 poniżej lub w sekcji 5 (Zmiana danych osobowych i dostęp do nich) w tekście głównym niniejszego Oświadczenia. Staramy się rozpatrywać takie wnioski w terminie określonym przez prawo, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności odpowiemy na Twoją prośbę o wyrejestrowanie w ciągu 15 dni od jej otrzymania, chyba że wystąpią okoliczności łagodzące, w których poinformujemy Cię o przewidywanym terminie, jeśli spodziewamy się, że nasza odpowiedź potrwa dłużej niż 15 dni. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik zażąda usunięcia swojego konta członkowskiego, nie będzie mógł korzystać z żadnych korzyści wynikających z członkostwa od dnia usunięcia konta. Po wyrejestrowaniu konta członkowskiego dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane, chyba że obowiązujące prawo wymaga od nas zachowania tych informacji.

7. W jaki sposób chronimy dane osobowe

Podejmujemy uzasadnione działania, aby: (i) chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem oraz (ii) zachowywać odpowiednią dokładność i aktualność danych osobowych poprzez stosowanie właściwych środków technicznych i organizacyjnych. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z punktem 6 (Jak chronimy dane osobowe) w głównej części niniejszej Deklaracji.

Nie jesteśmy odpowiedzialni za gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie ani przetwarzanie w inny sposób danych osobowych przez strony internetowe lub aplikacje innych firm. Należy zapoznać się z polityką prywatności i warunkami korzystania z tych stron internetowych i aplikacji. Dotyczy to: (1) hotelowych usług internetowych, które oferujemy; (2) stron internetowych i aplikacji osób trzecich, do których mogą prowadzić łącza na naszych stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych; oraz (3) aplikacji lub platform do przesyłania wiadomości cyfrowych osób trzecich, które wykorzystujemy do komunikacji z użytkownikiem.

8. Przekazywanie danych osobowych za granicę

Za Twoją wyraźną zgodą możemy przesłać Twoje dane osobowe (włącznie z wrażliwymi danymi osobowymi – w stosownych przypadkach) poza Chiny, w tym do Stanów Zjednoczonych, Europy i innych jurysdykcji, w których my, nasi usługodawcy oraz inne stosowne osoby trzecie prowadzimy działalność biznesową.Podejmiemy stosowne kroki, aby chronić integralność i poufność Twoich danych, a także aby zapewnić, że Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z główną treścią niniejszego Oświadczenia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, lub jak jest to wymagane lub dozwolone przez przepisy prawa. Zniszczymy dane osobowe użytkownika zgodnie z naszymi procedurami przechowywania i zarządzania dokumentacją. Więcej informacji można znaleźć w sekcji 10 (Okres przechowywania danych) w głównej części niniejszej Deklaracji.

10. Zmiany w niniejszym Oświadczeniu

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszym Oświadczeniu zostaną one podane do wiadomości publicznej. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z punktem 11 (Zmiany w niniejszym Oświadczeniu) w głównej części niniejszego Oświadczenia. Jeśli wymagają tego miejscowe przepisy prawa, powiadomimy Cię o tym i/lub zwrócimy się do Ciebie o zgodę.

11. Dane kontaktowe na wypadek pytań lub wątpliwości

W razie jakichkolwiek pytań, próśb lub skarg dotyczących ochrony danych osobowych możesz się z nami skontaktować. Skontaktować się z naszym globalnym zespołem ds. ochrony prywatności można pod adresem DataProtectionOffice@hilton.com lub, chcąc skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę prywatności na terenie Chin, prosimy o kontakt: China_Privacy@hilton.com.

Powrót do góry
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink